mikro- és kisvállalkozások innovációs fejlesztésének támogatása

Üzleti innováció támogatása – beadási határidő: 2024.09.03-tól

Hamarosan kiírják a mikro-, és kisvállalkozások üzleti innovációs tevékenységeinek támogatására vonatkozó pályázatot.

Kik pályázhatnak?

 • Azok a mikro és kisvállalkozások (Kft., Rt., Kkt., Bt.)
  • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
  • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
   megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 3 fő volt;
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
   társaságok;

Pályázati keretösszege, összege, formája, mértéke:

 • A támogatás összege: 20.000.000 – 50.000.000 Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Támogatás mértéke: legfeljebb 70%

Támogatható tevékenységek:

mikro- és kisvállalkozások innovációs fejlesztésének támogatása

 • Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációs tevékenységek;
 • Marketing és/vagy értékesítési innovációs tevékenységek;
 • Logisztikai innovációs tevékenységek;
 • Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Üzleti folyamat innovációhoz kapcsolódó beruházás;
b) Projektelőkészítési tevékenység (innovációs tanácsadás igénybevétele a projekt előkészítéséhez);
c) Innovációs projektet támogató tevékenységek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt    nyilvánosság, horizontális tevékenységek, rezsi).

Elszámolható költségek

 • Projektelőkészítés költségei
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Beruházáshoz kapcsolódó költségek
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei

Határidők:

 • 1. szakasz: 2024. szeptember 03. – 2024. szeptember 30.
 • 2. szakasz: 2025. március 03. – 2025. április 22.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   

  1-es típusú diabétesszel foglalkozó civilek támogatása

  Cukorbetegséggel foglalkozó civil szervezetek támogatása – 2024. július 1.

  A program támogatást nyújt civil szervezetek részére az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos tájékoztatási feladatok támogatására.

  A pályázat célja:

  A pályázat célja a civil szervezetek által az 1-es típusú diabéteszes gyermekek, fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének és a diabéteszes gyermekek integrációjának elősegítése, illetve az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos hiteles és pontos tájékoztatás biztosítása.

  Ki pályázhat?

  A 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ szerinti civil szervezetek:

  • a civil társaság,
  • a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító
   egyesület kivételével –,
  • alapítvány – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével –,
  • amelyek alapító okiratukban, alapszabályukban az 1-es típusú diabéteszesekre figyelemmel fogalmaznak meg alapfeladatokat és célokat,
  • és ezen célok elérése érdekében legalább egy éve folyamatosan végzik tevékenységüket.

  Támogatás keretösszege, mértéke és formája:

  A rendelkezésre álló keretösszeg: 100.000.000,- Ft,

  A pályázaton igényelhető támogatás összege: 2.000.000,- Ft –  30.000.000,- Ft,

  A támogatás formája:  vissza nem térítendő támogatás.

  Önerő szükséges-e?

  Igen, 10%. A saját forrásnak készpénzben kell rendelkezésre állnia. A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell.

  A pályázat keretében 10% erejéig lehetőség biztosított a személyi bér és járulék jellegű kifizetésekre, azonban a pályázat nem támogatja az infrastruktúra-elemeket.

  Pályázat elszámolható költségek:

  A pályázat keretében kizárólag a pályázat céljainak megfelelő programokkal kapcsolatos, ténylegesen felmerülő, pénzügyileg teljesített kiadások biztosításához nyújtható támogatás.

  Dologi kiadások

  • Ingatlan üzemeltetés költségei
  • Jármű üzemeltetés költségei
  • Adminisztráció költségei
  • PR, marketing költségek
  • Humánerőforrás fejlesztésének költségei
  • Kommunikációs költségek
  • Utazás-, kiküldetés költségei
  • Szállítás költségei
  • Megbízási díj (számlás kifizetés)
  • Élelmiszer, étkezés költségei
  • Nyomdaköltségek
  • Szerkesztési költségek
  • Sokszorosítási költségek
  • Terjesztési költségek
  • Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés)
  • Rendezvények szervezési költségei
  • Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés)
  • Egyéb beszerzések, szolgáltatások

  Bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések

  • Bérköltség
  • Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)
  • Megbízási díj, munkabért terhelő adók és járulékok

  Tárgyi eszközök, immateriális javak

  • 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök
  • 200 ezer Ft feletti tárgyi eszközök
  • Immateriális javak

  Pályázat megvalósítási időszak: 2024, május 15 – 2025. június 30.

  Pályázatbeadási határidő: 2024. július 1.  23.59 óra 

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   munkabértámogatás 30 feletti álláskeresőknek

   Munkabértámogatás 30 év feletti álláskeresőknek – folyamatos beadás

   A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése elnevezésű munkaerőpiaci programban 2024.05.16-tól bértámogatást igényelhetnek a munkaadók számára a program célcsoportjába tartozó személyek foglalkoztatásához.

   Ki igényelheti ezt a támogatást és milyen összegben?

   Az a  foglalkoztató, aki:

   • 30-64 év közötti, a munkaerőpiaci programban meghatározott programrésztvevőt (nyilvántartott álláskeresőt vagy megváltozott munkaképességű szolgáltatást kérőt vagy átmeneti védelem alatt álló szolgáltatást kérőt) foglalkoztat
   • munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben

   A támogatás időtartama: 4 hónap – hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 6 hónap.

   Hátrányos helyzetű célcsoportok:

   1. tartósan munkanélküli (aki legalább 12 hónapja folyamatosan munkanélküli),
   2. 50 év feletti,
   3. alacsony iskolázottságú (aki legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik),
   4. vidéki területen élő
   5. kisgyermeket nevelő (12 évnél fiatalabb gyermeket nevelő szülő),
   6. a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető (a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett, nyilvántartott álláskereső),
   7. magát roma kisebbséghez tartozónak valló,
   8. megváltozott munkaképességű,
   9. ápolási feladatokat lát(ott) el (aki ápolási díjban részesül, vagy részesült az elmúlt 3 hónapban legalább egy napig).

   A támogatás

   • a csoportmentességi szabályok szerint nyújtható, amennyiben a munkavállaló:
    • az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban,
    • 50 év feletti életkorú,
    • nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban),
    • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt,
    • etnikai kisebbséghez tartozó.
   • minden egyéb esetben az általános de minimis vagy a mezőgazdasági de minimis rendelet szerint nyújtható.

   A támogatás mértéke: bruttó munkabér 50%-a, de megállapításkori havi korlátja havonta legfeljebb bruttó 250.000,-Ft, napi 8 órás munkaidő esetében. Részmunkaidő esetében a havi korlátot arányosítani szükséges.

    

   Foglalkoztatási kötelezettség:

   A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 6 hónapos időtartamát követően nem szükséges tovább foglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    Legyen a te vállakozásod is családbarát munkahely

    Legyen a Te vállalkozásod is családbarát munkahely! – 2024.07.01.

    Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása.

    A pályázat célja:  olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

    Legyen a te vállakozásod is családbarát munkahelyA pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak – hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.

    Ki pályázhat?

    1. Kisvállalatok 50 főnél kevesebb, de 5 főnél több foglalkoztatottal;
    2. Középvállalatok: gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság; 50-249 fő foglalkoztatottal;
    3. Nagyvállalatok: gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság; 250 fő vagy a feletti foglalkoztatottal;
    4. Költségvetési szervek: központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat,települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi társulás, megyei önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata, országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmény, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény;
    5. Egyházi jogi személy: a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye.

    Pályázati tevékenység:

    A pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak a magánélet és a munkahelyi feladat egyensúlyának kialakításához.

    A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatói okiratban meghatározott feltételek szerint.

    Pályázati feltételek:

    A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el, melyek teljesítésének a támogatási időszakon belül meg kell történnie. A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható!

    Pályázat megvalósítási időszak:

    2024. május 15. és 2025. június 30.

    Pályázati előny:

    Előnyt élvez az a pályázat, amelyben a pályázó szervezet a programja megvalósítása során együttműködik a helyi közélet egyéb szereplőivel, pl. az önkormányzattal, a helyi sajtóval és médiával, illetve helyi oktatási intézménnyel, egyházi közösséggel, egészségügyi intézménnyel stb. és erről szándéknyilatkozatot vagy együttműködési megállapodást is csatol pályázatához.

    A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

    Támogatás mértéke: maximum 5.000.000,- Ft.

    Támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

    Önerő szükséges-e? Nem.

    Pályázati díj: Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 5.000,- Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni.

    Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2024.07.01. 23:59  

    Elbírálás: 2024.augusztus végére várható.

     

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     Bérpályázatok pályakezdőknek, 50 év felettieknek, hátrányos helyzetűeknek

     Most éljen a bérpályázati lehetőséggel Budapesten

     Új munkatársra van szüksége?

     Most új kollégával bővítheti vállalkozását, amelyhez 3-6 hónapon keresztül 50%-os vagy 100%-os bértámogatást kaphat.

     A bértámogatás összege minimum bruttó 250.000 Ft, de ennél lehet nagyobb összegre is pályázni, mint pl:bruttó 592.000,- Ft.

     A pályázati lehetőségekről részletes információk az alábbi linkekre kattintva érhetőek el:

     Budapesti bérpályázatok:

      

     Segítünk vállalkozásodnak pályázni, és az összes felmerülő kérdésedre is válaszolunk.

     Amennyiben érdekel a lehetőség kérjük, add meg elérhetőséged és visszahívuk!

      Fejleszd vállalkozásodat pályázati forrással! 2023.06.29.

      A héten is ajánlunk néhány, a Te vállalkozásod számára is elérhető pályázatot. Azt javasoljuk, hogy ami megtetszik és úgy gondolod, számodra vagy a céged számára fejlődést hozna, ne hezitálj! Vedd igénybe most a pályázatot és tedd sikeressé a vállalkozásod!

      Aktuális, jelenleg elérhető pályázati lehetőségek:

       

      1.Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása

      A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

       

      2. Közbeszerzés támogatása vállalkozások részére

      Mikro- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételének ösztönzése.

       

      3. A 2022. év Legjobb Női Munkahelye

      A 2007-ben elindított kezdeményezés célja, hogy rámutasson az esélyegyenlőségi szempontok mellett a nők foglalkoztatásának gazdasági szükségszerűségére.

       

      4. Diákmunkások bérének támogatása 2023.nyarán

      Azok részére ajánljuk, akik vendéglátásban, turizmusban vagy mezőgazdaságban végzik a vállalkozói tevékenységüket és nyáron szívesen foglalkoztatnak diákokat.

       

       

       

       

       

       

      Fejleszd vállalkozásodat pályázati forrással!

      Köszöntünk a palyazzokosan.hu oldalán!

      Neked, aki a Sikeres Vállalkozó Nők (SVN) csoportjának tagja vagy, a jövőben rendszeresen kapsz információt tőlünk az aktuális pályázatokról, amellyel támogatni szeretnénk Téged, mint cégvezetőt, hogy a vállalkozásodat fejleszd, a beveteleidet növeld, és így a cégedet még sikeresebbé tudd tenni!

      Aktuális, jelenleg elérhető pályázati lehetőségek:

       

      1. Vállalkozás indítás Felzárkózó Településeken

      A pályázat célja olyan helyi, közösségi gazdaságfejlesztési beavatkozások támogatása, amelyek a Felzárkózó Települések Program (FETE program) valamely településén vagy településein valósulnak meg hálózatban.

       

      2. Diákmunkások bérének támogatása 2023.nyarán

      Azok részére ajánljuk, akik vendéglátásban, turizmusban vagy mezőgazdaságban végzik a vállalkozói tevékenységüket és nyáron szívesen foglalkoztatnak diákokat.

       

      3., Budapesti vállalkozások még felvehetnek új munkaerőt bértámogatással!

      Sietniük kell azoknak, akik szeretnének új munkatársat felvenni és igényelni szeretnének bértámogatást. A konstrukciókat a címre kattintva elérheted. A vidéki települések nagy részén a pályázat már nem elérhető.

       

      4., Vidéken, több megyében elérhető még eszközbeszerzésre vagy épület felújításra pályázati lehetőségek. A vármegye nevekre kattintva elérhetőek a bővebb információk.

      Baranya vármegye

      Bács-Kiskun vármegye

      Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

       

      5., És nyáron újra elindul az a program, ahol a vállalkozóvá válást támogatják 4,5 millió forinttal. A részleteket itt foglaltuk össze:

      Vállakozó Start 2. program

       

       

       

       

       

      FETE településlista

      Megye Település
      Borsod-Abaúj-Zemplén Abaújszolnok
      Baranya Alsószentmárton
      Borsod-Abaúj-Zemplén Alsóvadász
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Aranyosapáti
      Borsod-Abaúj-Zemplén Arló
      Borsod-Abaúj-Zemplén Ároktő
      Borsod-Abaúj-Zemplén Aszaló
      Heves Átány
      Hajdú-Bihar Bagamér
      Csongrád-Csanád Baks
      Borsod-Abaúj-Zemplén Baktakék
      Borsod-Abaúj-Zemplén Balajt
      Somogy Beleg
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Beregdaróc
      Hajdú-Bihar Berekböszörmény
      Borsod-Abaúj-Zemplén Beret
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Besenyőd
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Beszterec
      Borsod-Abaúj-Zemplén Bódvalenke
      Baranya Bogádmindszent
      Hajdú-Bihar Bojt
      Borsod-Abaúj-Zemplén Boldogkőújfalu
      Somogy Bolhó
      Borsod-Abaúj-Zemplén Borsodbóta
      Borsod-Abaúj-Zemplén Borsodszirák
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Botpalád
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Bököny
      Somogy Büssü
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Csaholc
      Csongrád-Csanád Csanádalberti
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Csegöld
      Borsod-Abaúj-Zemplén Csenyéte
      Jász-Nagykun-Szolnok Csépa
      Baranya Cserdi
      Borsod-Abaúj-Zemplén Csernely
      Nógrád Csesztve
      Somogy Csököly
      Zala Csörnyeföld
      Borsod-Abaúj-Zemplén Dámóc
      Baranya Dencsháza
      Zala Dióskál
      Borsod-Abaúj-Zemplén Domaháza
      Baranya Drávafok
      Somogy Drávagárdony
      Baranya Drávaiványi
      Nógrád Ecseg
      Nógrád Egyházasgerge
      Baranya Egyházasharaszti
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Encsencs
      Nógrád Endrefalva
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Eperjeske
      Heves Erdőkövesd
      Heves Erk
      Tolna Értény
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Fábiánháza
      Borsod-Abaúj-Zemplén Fáj
      Borsod-Abaúj-Zemplén Farkaslyuk
      Borsod-Abaúj-Zemplén Felsődobsza
      Borsod-Abaúj-Zemplén Felsőgagy
      Borsod-Abaúj-Zemplén Felsőregmec
      Borsod-Abaúj-Zemplén Felsőtelekes
      Borsod-Abaúj-Zemplén Felsővadász
      Borsod-Abaúj-Zemplén Forró
      Borsod-Abaúj-Zemplén Fulókércs
      Tolna Fürged
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Gacsály
      Somogy Gadány
      Borsod-Abaúj-Zemplén Gadna
      Borsod-Abaúj-Zemplén Gagybátor
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Gemzse
      Békés Geszt
      Borsod-Abaúj-Zemplén Gesztely
      Baranya Gilvánfa
      Borsod-Abaúj-Zemplén Girincs
      Borsod-Abaúj-Zemplén Göncruszka
      Somogy Görgeteg
      Heves Gyöngyösoroszi
      Borsod-Abaúj-Zemplén Györgytarló
      Somogy Gyugy
      Tolna Gyulaj
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Gyüre
      Hajdú-Bihar Hajdúszovát
      Heves Halmajugra
      Borsod-Abaúj-Zemplén Hangács
      Borsod-Abaúj-Zemplén Hangony
      Borsod-Abaúj-Zemplén Hejőszalonta
      Hajdú-Bihar Hencida
      Borsod-Abaúj-Zemplén Hernádszentandrás
      Borsod-Abaúj-Zemplén Hernádvécse
      Heves Hevesaranyos
      Baranya Hirics
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Hodász
      Borsod-Abaúj-Zemplén Homrogd
      Nógrád Hugyag
      Somogy Iharos
      Somogy Iharosberény
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Ilk
      Nógrád Ipolytarnóc
      Somogy Istvándi
      Borsod-Abaúj-Zemplén Jákfalva
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Jánkmajtis
      Borsod-Abaúj-Zemplén Járdánháza
      Nógrád Kálló
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Kántorjánosi
      Nógrád Karancsság
      Somogy Kastélyosdombó
      Borsod-Abaúj-Zemplén Kázsmárk
      Somogy Kazsok
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Kékcse
      Borsod-Abaúj-Zemplén Kelemér
      Heves Kerecsend
      Borsod-Abaúj-Zemplén Kesznyéten
      Csongrád-Csanád Királyhegyes
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisar
      Somogy Kisbajom
      Zala Kistolmács
      Tolna Kisvejke
      Baranya Kisszentmárton
      Tolna Kocsola
      Hajdú-Bihar Kokad
      Hajdú-Bihar Konyár
      Borsod-Abaúj-Zemplén Kovácsvágás
      Somogy Kőkút
      Heves Kömlő
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Kömörő
      Borsod-Abaúj-Zemplén Köröm
      Hajdú-Bihar Körösszakál
      Borsod-Abaúj-Zemplén Krasznokvajda
      Békés Kunágota
      Somogy Kutas
      Somogy Lábod
      Borsod-Abaúj-Zemplén Lácacséke
      Borsod-Abaúj-Zemplén Lak
      Somogy Lakócsa
      Borsod-Abaúj-Zemplén Léh
      Nógrád Litke
      Nógrád Lucfalva
      Baranya Lúzsok
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Magosliget
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Magy
      Nógrád Magyargéc
      Tolna Magyarkeszi
      Borsod-Abaúj-Zemplén Martonyi
      Nógrád Mátraverebély
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Méhtelek
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Mezőladány
      Hajdú-Bihar Mezősas
      Somogy Mike
      Zala Mikekarácsonyfa
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Milota
      Baranya Mindszentgodisa
      Borsod-Abaúj-Zemplén Monaj
      Nógrád Nagybárkány
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagycserkesz
      Veszprém Nagydém
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagydobos
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagyecsed
      Csongrád-Csanád Nagyér
      Heves Nagyfüged
      Borsod-Abaúj-Zemplén Nagykinizs
      Somogy Nagykorpád
      Nógrád Nagylóc
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagyszekeres
      Tolna Nagyszokoly
      Borsod-Abaúj-Zemplén Nemesbikk
      Somogy Nemesdéd
      Somogy Nikla
      Nógrád Nógrádmegyer
      Nógrád Nógrádszakál
      Borsod-Abaúj-Zemplén Novajidrány
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbéltek
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírkáta
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírmihálydi
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírparasznya
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírpilis
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírvasvári
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Olcsva
      Baranya Old
      Zala Oltárc
      Borsod-Abaúj-Zemplén Ónod
      Tolna Ozora
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Ököritófülpös
      Somogy Ötvöskónyi
      Somogy Pálmajor
      Tolna Pári
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Paszab
      Baranya Patapoklosi
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Penészlek
      Borsod-Abaúj-Zemplén Pere
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Piricse
      Baranya Piskó
      Hajdú-Bihar Pocsaj
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Porcsalma
      Borsod-Abaúj-Zemplén Prügy
      Somogy Pusztakovácsi
      Veszprém Pusztamiske
      Borsod-Abaúj-Zemplén Rakaca
      Borsod-Abaúj-Zemplén Rakacaszend
      Borsod-Abaúj-Zemplén Rásonysápberencs
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Rétközberencs
      Borsod-Abaúj-Zemplén Ricse
      Nógrád Rimóc
      Somogy Rinyaszentkirály
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Rohod
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Rozsály
      Nógrád Ságújfalu
      Borsod-Abaúj-Zemplén Sajókaza
      Borsod-Abaúj-Zemplén Sajónémeti
      Borsod-Abaúj-Zemplén Sajópetri
      Borsod-Abaúj-Zemplén Sály
      Hajdú-Bihar Sáp
      Fejér Sárkeresztúr
      Tolna Sárpilis
      Borsod-Abaúj-Zemplén Selyeb
      Borsod-Abaúj-Zemplén Semjén
      Baranya Siklósnagyfalu
      Baranya Somogyapáti
      Somogy Somogyfajsz
      Baranya Somogyhatvan
      Somogy Somogysámson
      Somogy Somogyszentpál
      Somogy Somogyvámos
      Nógrád Sóshartyán
      Baranya Sósvertike
      Baranya megye Sumony
      Somogy Szabás
      Borsod-Abaúj-Zemplén Szakácsi
      Nógrád Szalmatercs
      Borsod-Abaúj-Zemplén Szalonna
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Szamoskér
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Szatmárcseke
      Nógrád Szátok
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Székely
      Borsod-Abaúj-Zemplén Szemere
      Borsod-Abaúj-Zemplén Szendrőlád
      Heves Szentdomonkos
      Zala Szentpéterúr
      Hajdú-Bihar Szerep
      Nógrád Szilaspogony
      Borsod-Abaúj-Zemplén Szin
      Nógrád Szirák
      Borsod-Abaúj-Zemplén Taktabáj
      Borsod-Abaúj-Zemplén Taktakenéz
      Borsod-Abaúj-Zemplén Taktaszada
      Somogy Tarany
      Heves Tarnabod
      Heves Tarnalelesz
      Heves Tarnaörs
      Heves Tarnaszentmiklós
      Heves Tarnazsadány
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tarpa
      Somogy Táska
      Pest Tatárszentgyörgy
      Somogy Tengőd
      Baranya Téseny
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Timár
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszaadony
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszabecs
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszabercel
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszabezdéd
      Jász-Nagykun-Szolnok Tiszabő
      Jász-Nagykun-Szolnok Tiszabura
      Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszacsermely
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszadada
      Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaderzs
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszadob
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszaeszlár
      Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaigar
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszakanyár
      Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszakarád
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszakerecseny
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszamogyorós
      Heves Tiszanána
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszarád
      Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszatarján
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavid
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tisztaberek
      Hajdú-Bihar Told
      Jász-Nagykun-Szolnok Tomajmonostora
      Borsod-Abaúj-Zemplén Tornanádaska
      Borsod-Abaúj-Zemplén Tornaszentjakab
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tunyogmatolcs
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Túristvándi
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Túrricse
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Tuzsér
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Újkenéz
      Hajdú-Bihar Újléta
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Uszka
      Heves Vécs
      Baranya Vejti
      Baranya Versend
      Borsod-Abaúj-Zemplén Vilmány
      Borsod-Abaúj-Zemplén Viss
      Borsod-Abaúj-Zemplén Vizsoly
      Nógrád Zabar
      Baranya Zádor
      Borsod-Abaúj-Zemplén Zádorfalva
      Zala Zajk
      Zala Zalakomár
      Borsod-Abaúj-Zemplén Zemplénagárd

       

      Bértámogatási lehetőségek vállalkozásoknak

      Bértámogatási lehetőségek vállalkozásoknak

      Az új munkatársad bérét 3 vagy 6 hónapig támogatásból fizetheted, hogy a vállalkozásod fejlődni tudjon!

      Használd ki ezt a lehetőséget!

       

      Eleged van abból, hogy csak dolgozol, dolgozol a cégedben és nem jutsz előre, mert nincs időd mindenre?

      Te vagy a cégedben a

      • vezető
      • adminisztrátor
      • szakmai megvalósító
      • pénzügyes
      • áru megrendelő és feltöltő és
      • logisztikai menedzser is egyben?

      Akkor neked most van szükséged arra, hogy bővítsd a csapatodat!

       

      Többféle bértámogatási lehetőség érhető el az ország teljes területén, mindegy, hogy a fővárosban, egy nagyvárosban vagy egy kistelepülésen működik a vállalkozásod!

      Választhatsz 3 hónapos konstrukciót, amelyben 90 napig 100%-ban támogatják az új csapattagod bérét, amelynek maximális összege bruttó elérheti a bruttó 592.800,- forintot.

       

      Választhatsz 6 hónapos lehetőséget is, amikor 50 %-ban támogatják a leendő munkatársad bérét, ennek a maximális összege bruttó 250.000,– Ft lehet.

       

      A támogatás összege a bruttó bér és a 13% szociális hozzájárulási adó együttes összege, azaz neked ennek az összegét téríti meg a pályázat.

       

      A konstrukció választását a leendő csapattagod életkora és végzettsége határozza meg, ezekben a lehetőségekben gondolkodhatsz:

      • 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső vagy
      • 12 hónapon belül csecsemőgondozási díjban (CSED), örökbefogadói díjban (ÖFD), gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), gyermekgondozási díjban (GYED), gyermeknevelési támogatásban (GYET), ápolási díjban, gyermekek otthongondozási (GYOT) díjában részesült vagy jelenleg is kapja azt
      • 50 év feletti álláskereső vagy
      • 30 év alatti szakképzett álláskereső, aki utolsó szakképzettségét 2011-ben vagy azóta szerezte meg vagy
      • 25. életévét be nem töltött életkorú álláskereső vagy
      • alacsony iskolai végzettségű álláskereső vagy
      • 30 év alatti szakképzett álláskereső, aki utolsó szakképzettségét 2011-ben vagy azóta szerezte meg
      • legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső vagy
      • még van pár lehetőség….

      Kiemelten ajánljuk azoknak, akik:

      Ha most igénybe veszed a támogatást, a vállalkozásod gyorsabb ütembe fejlődhet, mert csapatban előrébb jutsz, mint ha egyedül dolgozol!

      Fontos információ a döntésedhez:

      A bértámogatást úgy igényelheted, hogy az új munkavállalód regisztrált álláskereső és a vállalkozásodban a létszámnak nőnie kell. Jó, ha azt is tudod, hogy a pályázat után nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettséged.

      Ha…

      • most alapítottad a vállalkozásod,
      • Egyéni Vállalkozó vagy,
      • már régóta gondolkodsz azon, hogy szükséged van segítségre, de még nem tudtál erre pénzt félretenni,
      • Civil szervezet vezetője vagy
      • a fejed felett éppen átcsapni készülnek a hullámok, akkor ez a lehetőség, pont Neked való!

       

      Miért érdemes Velünk tartanod?

      1. Kimagasló szakmai tudással rendelkező csapat vagyunk.
      2. Érthetően, lényegre törően tájékoztatunk minden pályázatról.
      3. Pontosság és megbízhatóság a legfőbb erősségünk.
      4. Több, mint 17 éves szakmai tapasztalatunkkal fókuszálunk a vállalkozásokra.
      5. Több, mint 8,2 milliárd forint összköltségvetésű projektmunka áll a hátunk mögött.
      6. Tavaly 1 milliárd 500 millió forint értékben nyertünk pályázatot.

       

      Érdekel a lehetőség? Add meg az elérhetőségedet és 24 órán belül visszahívunk!

       Bérpályázatok pályakezdőknek, 50 év felettieknek, hátrányos helyzetűeknek

       Most éljen a bérpályázati lehetőséggel!

       Új munkatársra van szüksége?

       Most új kollégával bővítheti vállalkozását, amelyhez 3-6 hónapon keresztül 50%-os vagy 100%-os bértámogatást kaphat.

       A bértámogatás összege minimum bruttó 250.000 Ft, de ennél lehet nagyobb összegre is pályázni, mint pl:bruttó 592.000,- Ft.

       A pályázati lehetőségekről részletes információk az alábbi linkekre kattintva érhetőek el:

       Országos bérpályázatok:

       Vidéki bérpályázati lehetőségek:

        

       Segítünk vállalkozásodnak pályázni, és az összes felmerülő kérdésedre is válaszolunk.

        

       Amennyiben érdekel a lehetőség kérjük, add meg elérhetőséged és visszahívuk!