Felzárkózó települések FETE program

Vállalkozás indítás Felzárkózó Településeken

A pályázat célja olyan helyi, közösségi gazdaságfejlesztési beavatkozások támogatása, amelyek a Felzárkózó Települések Program (FETE program) valamely településén vagy településein valósulnak meg hálózatban.

A helyi erőforrások innovatív hasznosítására irányulnak, közvetlen részvételt kínálnak a helyben élő hátrányos helyzetű embereknek, ugyanakkor kifejezetten közösségi célokat szolgálnak.

A projektek fokozott figyelemmel vannak a társadalmi, környezeti és gazdasági fenntarthatóságra, követik az európai klímacélokat, fokozzák az érintett közösség önellátó, önfenntartó képességét és külső hatásokkal szembeni ellenálló képességét.

Ki pályázhat?

A Felzárkózó Települések Program (FETE) települési szintű megvalósítói, valamint a velük együttműködési megállapodás keretei között a FETE céljait támogató, a FETE megvalósítók körétől nem független jogi személyek.

A FETE helység lista (300 település) IDE KATTINTVA érhető el.

A pályázó újonnan alapított jogi személy is lehet, GFO kód szerinte az alábbiak:

a) Egyéb egyesület (GFO 529)

b) Egyéb alapítvány (GFO 569)

c) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)

d) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)

e) Szociális szövetkezet (GFO 121)

f) Egyéb szövetkezet (GFO 129)

g) Vallási egyesület (GFO 525)

h) Közalapítvány (GFO 561)

i) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)

j) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)

k) Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)

l) Nonprofit közkereseti társaság (GFO 575)

m) Nonprofit betéti társaság (GFO 576)

Pályázat szolgáltatás:

A pályázat céljában meghatározottak megvalósítására irányuló tevékenységekre, beruházásokra lehet pályázatot benyújtani:

a) Közösségi mintakertek kialakításának és üzemeltetésének eszközigényei, szaporítóanyag szükséglet biztosítása, a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság felé mutató megoldások beépítése, kipróbálása;

b) Közösségi konyhák, időszakosan üzemelő mezőgazdasági feldolgozók, kertészethez kapcsolódó egyéb közösségi foglalkoztató műhelyek, kisállattartási programok (pl. méhészet) létrehozásának, felújításának, eszköz- és humánerőforrás igényének biztosítása.

c) Közösségi gazdasági keretek között működő, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását célzó egyéb (könnyűipari, kézműipari, szolgáltatói) tevékenységek, beleértve kiemelten a hulladékgazdálkodáshoz (pl. textil újrahasznosítás) kapcsolódó tevékenységeket, és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának elősegítését.

Nem nyújtható be pályázat olyan tevékenységre, amelynek elsődleges célja a pályázó szervezet anyagi, üzleti haszonszerzésének elősegítése.

Ugyanakkor piaci árbevételt a program fenntarthatósága érdekében szükséges tervezni a közösségi célokkal összefüggésben, illetve a hátrányos helyzetű résztvevők jövedelmi helyzetének erősítése érdekében.

A Támogató olyan pályázatokat vár, amelyek a helyi, közösségi gazdaságfejlesztés keretei között a szociális (közösségi) gazdaság eszközrendszerével kívánnak megvalósítani önállóan is működőképes, fenntartható tevékenységeket.

Pályázati feltételek: 

a) Pályázatot csak a fenti célokkal összhangban, a fent tevékenységekre lehet benyújtani.

b) Egy pályázó egy tevékenységgel pályázhat.

c) Településenként adott tevékenységre egy szervezet nyújthat be pályázatot. Konzorcium nem nyújthat be támogatási igényt.

d) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.

e) A támogatás formája egyösszegű, előleg-finanszírozás formájában történik, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os támogatási intenzitású, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

 Pályázaton való részvétel nyilatkozatai: 

  1. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek,
  2. az adott tárgyban további támogatási igényt benyújtott korábban, illetve támogatásban részesült;
  3. hitelt érdemlően a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány által kiállított okirattal igazolja, hogy a FETE programban résztvevő szervezet vagy annak kizárólagos tulajdonában álló jogi személy;
  4. nem áll végelszámolás, felszámolás alatt, csődeljárás vagy a megszüntetésére irányuló, eljárás nincs folyamatban;
  5. engedélyköteles tevékenység esetén vállalja, hogy a hatósági engedélyeket megküldi a Támogató részére;
  6. vállalja, hogy a támogatói okirat hatályba lépésekor nem rendelkezik adók módjára behajtandó köztartozással, illetve lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja;
  7. a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul;
  8. a támogatói okiratban feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul;
  9. az elkészült létesítményt saját maga vagy más üzemelteti, és milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása.

Területi korlátozás: 

A FETE helység lista (300 település) IDE KATTINTVA érhető el.

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke:

A pályázat nem köt ki sem minimális, sem maximális pályázati összeget.

Pályázati keretösszeg, amely kiosztásra kerül:

150 millió forint.

Önerő szükséges-e?

Nem, de előnyt jelent az önerő igazolása és biztosítása a döntéshozatalnál.

Támogatás mértéke:

100%, beleértve az általános forgalmi adót is (ÁFA).

Mérföldkövek tervezése:

A pályázat megvalósításához 5 mérföldkövet szükséges meghatározni, amelynek elérésekor beszámolót szükséges beadni.

Pályázat megvalósítási időszak:

A projektet 2023. október 1 – 2025. december 31. között lehet megvalósítani. Ez a maximális időszak, ennél lehet rövidebb is a pályázat megvalósítási időszak.

Pályázatbeadási határidő: 2023.július 31. 23:59 perc – Hiánypótlásra nincs lehetőség!

Pályázati végső döntés határideje: 2023. szeptember 30.

Pályázat folyósítása:

A támogatási összeget – a szerződéskötést követően – előfinanszírozás formájában, egy összegben, a pályázó által kizárólag a projekt pénzforgalmának kezelésére fenntartott bankszámlára utalja át.

Pályázat folyósításához bankszámlával kell rendelkezni, és nyitni szükséges egy alszámlát a pályázati összeg kezeléséhez.

 Fenntartási időszak:

A projekt működésére vonatkozó fenntartási időszak 12 hónap, amelyet az Üzleti koncepcióban és a Mérföldkövek meghatározásával szükséges előre betervezni.

A beszerzett eszközök, ideértve az ingatlant is, fenntartási időszaka az utolsó beszámoló elfogadásától számított 5 év.

Ez alatt az időtartam alatt az eszközök tulajdonjoga nem ruházható át semmilyen jogcímen.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

pályázatfigyelés

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!