Közbeszerzés támogatása vállalkozásoknak

Közbeszerzés támogatása vállalkozások részére

Mikro- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételének ösztönzése.

 Ki pályázhat?

 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás, amelynek
  • mikrovállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg vagy
  • kisvállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg

vagy

  • összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
  • mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg és nem minősül a) pont szerinti mikrovállalkozásnak vagy b) pont szerinti kisvállalkozásnak

és

 • Korlátolt felelősségű társaság (113)
 • Részvénytársaság (114)
 • Közkereseti Társaság (116)
 • Betéti társaság (117)
 • Szociális Szövetkezet (121)
 • Agrárágazdasági Szövetkezet (124)
 • Egyéb szövetkezet (129)
 • Ügyvédi Iroda (131)
 • Egyéni cég (228)
 • Egyéni vállalkozó (231)
 • Egyéb adóalany (931), EU vagy EGT tagállamban vagy olyan országban bejegyzett vállalkozás, amelyek gazdasági szereplőivel szemben Magyarországnak a közbeszerzési eljárásokhoz nemzetközi egyezmény alapján hozzáférést kell biztosítani,
 • Olyan gazdasági társaságok, amelynek GFO kódja: 141, 142, 143, 226.

Csak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek jogosultak támogatásra, amelyek

 • a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 hónapnál korábban jöttek létre
 • érvénytelennek nem minősített ajánlatot nyújtottak be közbeszerzési eljárásban és
 • a kérdéses ajánlattétel benyújtását megelőző tizenkét hónapban nem vettek részt másik magyarországi közbeszerzési eljárásban.

Területi korlátozás:

nincs.

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke:

100%; minden támogatásra jogosult KKV esetében egységesen 600 000 Ft.

A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

Közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásához kapcsolódó tevékenység (pl.: közbeszerzési szakértő igénybe vétele, közbeszerzési ajánlat elkészítése stb.)

Pályázatbeadási határidő:

1. szakasz: 2023.03.31. – 2024.06.30.

2. szakasz: 2023.09.30. – 2025.12.31.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!