Kisléptékű partnerség a sport területén

Kisléptékű partnerségek támogatása a sport területén

Az Európai Bizottság pályázati felhívása kisléptékű partnerségek támogatására a sport területén, az új résztvevők, a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények, valamint a kevesebb lehetőséggel rendelkező célcsoportok bevonása, továbbá az aktív európai polgári szerepvállalás támogatása és az európai dimenzió helyi szintű átültetése érdekében.

A pályázat célja:

 • A részt vevő szervezetek és intézmények munkájának és gyakorlatának minőségi szempontú javítása és az adott szektorban jellemzően nem képviselt, új szereplők bevonása;
 • A szervezetek/intézmények kapacitásának növelése a transznacionális és szektorközi munkavégzéshez;
 • Közös igények és prioritások kezelése az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén;
 • Olyan átalakulások és változások előidézése (egyéni, szervezeti vagy szektorális szinten), amelyek azegyes szervezetek/intézmények hátterével arányos fejlesztéseket eredményeznek;

A pályázók köre:

 • Bármely részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat.
 • A kis léptékű partnerség projekt, amelyben legalább két különböző uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országokból származó két szervezet/intézmény vesz részt.

A támogatás összege: 30.000 EUR, vagy 60.000 EUR
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A kis léptékű partnerségek olyan kisebb szereplők és egyének számára igyekeznek hozzáférhetőbbé tenni a programot, akiket nehéz elérni a köznevelés, a felnőttoktatás, a szakképzés, az ifjúság és a sport területén.

A pályázattípus a szervezetek/intézmények számára odaítélt alacsonyabb támogatási összegek, a rövidebb időtartam és a partnerségi együttműködésekhez képest egyszerűbb adminisztratív követelmények révén a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek/intézmények és az Erasmus+ program keretében új résztvevők elérésére törekszik, és mérsékeli a kisebb szervezeti kapacitással rendelkező szervezetek/intézmények programban történő részvételének akadályait.

Ez a pályázattípus rugalmas formátumokat – a transznacionális és nemzeti jellegű, európai
dimenzióval rendelkező tevékenységek ötvözését – is támogatni fogja, ami lehetővé teszi a szervezetek/intézmények számára, hogy elérjék a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyeket.

A kis léptékű partnerségek összes tevékenységét a projektben részt vevő szervezetek/intézmények országaiban kell megvalósítani.

A projekt időtartama: 6 és 24 hónap között.

A kis léptékű partnerségek négy szakaszból állnak, amelyek már az előtt kezdetüket veszik, hogy a projekttervet kiválasztanák támogatásra: tervezés, előkészítés, megvalósítás és utánkövetés.

A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek aktív szerepet kell vállalniuk valamennyi szakaszban.

 1. Tervezés (az igények, célkitűzések, projekt- és tanulási eredmények, tevékenységformátumok, ütemezés stb. meghatározása);
 2. Előkészítés (a tevékenységek megtervezése, a munkaprogram kidolgozása, gyakorlati intézkedések, az előirányzott tevékenységek célcsoportjainak meghatározása, a partnerekkel kötött megállapodások kidolgozása);
 3. A tevékenységek megvalósítása;
 4. Utánkövetés (a tevékenységek és hatásuk értékelése különböző szinteken, a projekt eredményeinek terjesztése és hasznosítása).

A projekt kidolgozásakor szem előtt tartandó horizontális szempontok:

 • Befogadás és sokszínűség
 • Környezeti fenntarthatóság
 • Digitális dimenzió
 • Részvétel és polgári szerepvállalás

Értékelési szempontok:

 • A projekt relevanciája
 • A projektterv és a megvalósítás minősége
 • A partnerségi és együttműködési megállapodások minősége
 • Hatás

A pályázat benyújtása: A sport területéhez kötődő kis léptékű partnerségek esetében a pályázatot a Brüsszelben található Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani.

Beadási határidő: 2024. március 5. 17:00 óra

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Járműipari Beszállító-fejlesztési Program

  Járműipari Beszállító-fejlesztési Program

  A pályázat tárgya: A Magyarországon működő, legfeljebb 1000 fő létszámmal rendelkező nagyvállalatok számára, Járműipari Beszállító-fejlesztési Programban való részvételre, a járműiparban és az akkumulátoriparban a hazai vállalkozások erősítése, valamint a magyar beszállítók által képviselt arány növelése a cél.

  A megvalósítandó fejlesztések kiemelt projektcéljai:
  • A beszállító vállalat magasabb hozzáadott értékű termék gyártását kezdi.
  • A beszállító vállalat új termék gyártását kezdi.
  • A beszállító vállalat új piacra lép be.
  • A beszállító vállalat az elektromobilitáshoz kapcsolódó gyártási folyamatot indít vagy bővít.

  Kik pályázhatnak?

  Beszállító nagyvállalatok, amelyek létszáma legfeljebb 1000 fő.

  Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 116 Közkereseti társaság
  • 117 Betéti társaság
  • 141 Európai részvénytársaság (SE)
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

  Eredményesség mérése

  Legalább egyféle mutató választása kötelező az alábbiak közül:

  Új termék(ek) száma
  Magasabb hozzáadott értékű termék(ek) száma
  Új vevőnek lett beszállítója
  • Valamely technológiai paraméter jelentős javítása (pl. hibaszázalék csökkentése, karbon kibocsátás csökkentése)
  Termelékenység növekedés (eszközök/gépek, humán erőforrás): 1 főre eső bruttó hozzáadott érték növekedése a bázis évhez képest, vagy értéke a visszamérés évében.

  Támogatási előleg: Pénzügyi biztosíték függvényében 50%-100% támogatási előleg folyósítható.

  A támogatás mértéke: 70 – 150 millió Ft között.

  Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

  A támogatás összege: Támogatási intenzitás  25-50% támogatási jogcím besorolásától függően

  A támogatás megvalósításának ideje, helyszíne: Magyarország egész területéről igényelhető.

  A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre, azzal, hogy a projekt fizikai befejezésének véghatárideje: 2026. június 30.

  Benyújtási határidő: 2024. február 28. napján 23 óra 59 

  Készüljön fel a pályázatokra velünk!

  Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   

   Induló vállalkozások fejlesztésére mentor program

   Induló vállalkozások fejlesztése

   A pályázat célja
   A Felhívás célja a KFI eredményeken alapuló projektötletekből gyorsan növekedő vállalkozások kifejlődésének támogatása, amelyek a kutatás-fejlesztési eredmények piaci hasznosulásával hozzájárulnak az innovatív kkv szektor megerősítéséhez.
   A program inkubációs tapasztalattal rendelkező szereplők tudását felhasználva támogatja az ötlet
   fázistól, a validáción, a prototípusfejlesztésen át az innovatív startup vállalkozások piacra vitelét, a fenntartható üzleti modell kialakítását, valamint a befektetésre való alkalmasság elérését.

   A pályázók köre:
   Inkubációs megállapodás kizárólag olyan mikrovállalkozásnak minősülő startup vállalkozással köthető, amely

   • jogi személyiséggel bír;
   • bejegyzésére legfeljebb öt éve került sor;
   • átlagos állományi létszáma legfeljebb húsz fő;
   • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdés szerinti kisvállalkozásnak minősül;
   • amely nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban (ez alól kivétel a
    működési modell miatt létrehozott 100%-os leányvállalat);
   • Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
    rendelkezik;
   • kettős könyvvitelt vezet;
   • tőzsdén nem jegyzett gazdasági társaságként működik;
   • nem összefonódás útján jött létre, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és nem felvásárlás útján jött létre;
   • az inkubációs megállapodás megkötéséig nem osztott fel nyereséget;
   • az inkubátor, továbbá az inkubátor tulajdonosa(i), ügyvezetője, illetve befektetési testületének tagjai közül senki sem rendelkezik 10%-nál nagyobb tulajdonrésszel, illetve a felsoroltak összesen nem rendelkeznek 24%-nál nagyobb tulajdonrésszel.

   A támogatás összege: legfeljebb 64.000.000 Ft
   Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
   Támogatás mértéke: legfeljebb 80%

   Önerő szökséges a pályázathoz: min.20%.
   A támogatott pályázatok várható száma: 9 db.

   A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
   a) MVP és prototípusfejlesztés, technológiai és piaci validáció,
   b) technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele, vállalkozói ismeretek
   megszerzése,
   c) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel (pl. konferencia, kiállítás, startup verseny, értékesítési és befektetői tárgyalások),
   d) marketing és megjelenés,
   e) piacra jutás,
   f) projektkoordináció,
   g) kötelező tájékoztatási tevékenység biztosítása.

   A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő legfeljebb 24 hónap.

   Beadási határidő: 2025. március 31.

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    Elektromos autó pályázat részeredményei

    2047 elektromos autót igényeltek

    A vállalkozások 2024.február 5-e óta kérhetnek vissza nem térítendő állami hozzájárulást tisztán elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz beszerzéséhez – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM).

    Az MTI-nek küldött közleményben ismertették, hogy 2024.02.22-ig 1658 cég igényelt támogatást 2047 járműre, közel 8 milliárd forint értékben.

    A pályázati felhívásban 9 375 db gépjárművet jelőltek meg, amely célszámként, amely a pályázati keretösszegből biztosítható, így a jelenlegi 2047 megigényelt jármú, a pályázati keretnek a kb: 22 %-t jelenti.

    A zöldenergia hasznosítást ösztönző kiírásra jövő tavaszig várják a pályázatokat.

    A 30 milliárd forintos keretösszegű program egy jármű beszerzését az akkumulátor kapacitásának függvényében 2,8-4 millió forinttal segítheti.

    A tíz fő alatti állományi létszámú vállalkozások legfeljebb egy, a 10-49 fő közöttiek legfeljebb öt, az 50-249 fő közöttiek legfeljebb tíz, míg a nagyobbak legfeljebb 16 járművet szerezhetnek be. Egy cégre így összesen akár 64 millió forint juthat, erről mi is tájékoztatást adtunk ebben a bejegyzésünkben.

    Az eddigi adatok szerint a legnépszerűbb járműkategória

    • a személyautóké, amelyekből 1549 megvásárlását tervezik a pályázók.
    • Kisteherautókból e mennyiség harmadára,
    • busz és 3,5 tonna feletti tehergépkocsi iránt pedig néhány darab erejéig mutatkozott eddig érdeklődés – tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium.

    Kifejtették, hogy a károsanyag-kibocsátás mintegy ötödéért a közlekedés, azon belül túlnyomórészt a közúti forgalom felel. A szektor zöldítésében meghatározó eszköz az elektromos autózás térnyerésének elősegítése.

    2020 elejéhez képest ötször több, mintegy 88 ezer zöld rendszámos jármű közlekedik Magyarországon.

    A tisztán elektromos gépkocsik száma 2024.februárban meghaladhatja az ötvenezret.

    Hangsúlyozták, a jövő a zöldenergiáé. Az elektromos járművek levegőszennyezés nélkül használhatók, csendesebbek a belső égésű motorral hajtottaknál, üzemeltetőiknek működési-karbantartási költségeket takaríthatnak meg. A kapcsolódó munkahelyteremtő iparfejlesztések nagyban hozzájárulnak a gazdasági növekedés helyreállításához, a versenyképesség megerősítéséhez.

    Az EM az e-mobilitás további terjedésének előmozdítása érdekében a hazai töltőinfrastruktúra bővítését támogató felhíváson is dolgozik – közölte a szaktárca.

    (forrás:MTI)

    Vegye igénybe ezt a lehetőséget!

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     Munkahelyek növelésének támogatása

     A foglalkoztatás növelése, munkában állók képzése és a munkakörülmények javítása

     A munkaerőpiaci aktivitás növelése érdekében a kormány márciusban 70, áprilisban 200 milliárd forintos kerettel indít programot a GINOP Plusz programon keresztül.

     Bértámogatás

     2030-ig pedig több mint 460 milliárd forint uniós forrás segítheti a foglalkoztatás és az aktivitás növelését, a munkaerő-tartalékok mozgósítását, a munkában állók képzését, valamint a munkakörülmények javítását – tájékoztatta az MTI-t a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden.

      Kiemelték: ebből a forrásból

     1. 2024.márciusban indul a 70 milliárd forintos kerettel rendelkező, munkahelyi képzéseket támogató program következő szakasza,
     2. 2024. áprilistól pedig közel 200 milliárd forintos kerettel elstartol a 30 év alatti fiatalok elhelyezkedését segítő Ifjúsági Garancia Plusz program.
     3.  Mindezen programokon túlmutatóan várhatóan 2024.májusban újabb, közel 160 milliárd forint uniós forrás nyílhat meg a 30 év feletti álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése. 

     Az infláció visszaszorítását követően 2024-ben a kormány fő célja, hogy helyreállítsa a gazdasági növekedést és dinamikus, 4 százalék körüli GDP bővülést érjen el.

     Ennek érdekében helyre kell állítani a fogyasztást, 25 százalékos szint felett kell tartani a beruházásokat, valamint tovább kell növelni a munkaerőpiaci aktivitást – írták.

      

     GINOP Plusz program

     A GINOP Plusz program aktivitás és foglalkoztatás növelését támogató 3. és 4. prioritásain keresztül ez utóbbi célt 2030-ig több mint 460 milliárd forinttal fogják támogatni az uniós források. Annak érdekében, hogy a források mielőbb a gazdaságba kerüljenek, a kormány márciusban 70 milliárd forintos, áprilistól pedig további 200 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást tesz elérhetővé.
     Munkahelyi képzések

     A munkahelyi képzésekre fordítható forrásból a munkáltatók szakmai ismeretek bővítésére kaphatnak támogatást, elsősorban a munkavállalók képzési költségeihez, valamint a munkavállalók képzés alatti kieső munkaidőre járó bérének biztosításához.

     A képzéseket támogató program számos könnyítést tartalmaz a vállalkozások részére, az energiaintenzív ágazatokban működő vállalkozások pedig már munkahelymegőrzési célokra is felhasználhatják a támogatást – közölték.
     (forrás:MTI)

     Készüljön fel a pályázatokra velünk!

     Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

      

      Nemzetközi piacra lépés magyar szabadalmi kérvénnyel

      Nemzetközi piacra lépésben segít a Visegrádi Szabadalmi Intézet

      Megnyílt a lehetőség a magyar bejelentők számára is, hogy magyar szabadalmi bejelentésükkel kapcsolatban úgynevezett nemzetközi jellegű újdonságkutatást (international-type search, ITS) kérjenek, amelyet a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) készít el.
      Ez a későbbiekben nagy segítséget nyújthat a nemzetközi (PCT) vagy külföldi szabadalmi bejelentés megtételében is.

      A Visegrádi Szabadalmi Intézet új szolgáltatásának célja a technika állásának feltárása: ez lényeges annak meghatározásához, hogy a szabadalmi bejelentés szerinti találmány, amelyre oltalmat igényelnek, új-e, illetve feltalálói tevékenységen alapul-e.

      Ennek megállapítása elengedhetetlen annak eldöntéséhez, hogy érdemes lehet-e nemzetközi (PCT) vagy külföldi szabadalmi bejelentést tenni az adott megoldással kapcsolatban.

      A nemzetközi jellegű kutatás iránti kérelmet közvetlenül az SZTNH-nál kell benyújtani, az érintett szabadalmi bejelentéshez kapcsolódóan és meg kell jelölni, hogy mely nemzetközi kutatási szervtől (ISA) kéri a kutatási jelentést a bejelentő.

      Magyarország vonatkozásában az egyik kompetens nemzetközi kutatási szerv a Visegrádi Szabadalmi Intézet, amely nemzetközi jellegű kutatást is végez. A VSZI a nemzetközi jellegű kutatást attól a naptól számított három hónapon belül készíti el, amelyen mind a kérelmet tartalmazó űrlap, mind a kutatás díja beérkezett a VSZI-hez.

      A Visegrádi Szabadalmi Intézet által készített nemzetközi jellegű kutatás díja 600 euró, amennyiben azt egy magyar elsőbbségű bejelentéssel kapcsolatban igénylik.

      A VSZI által kibocsátott nemzetközi jellegű kutatási jelentés ugyanakkor a későbbiekben díjkedvezményre jogosíthatja fel a bejelentőt a nemzetközi fázisban, amennyiben az adott magyar bejelentés alapján a későbbiekben megtett PCT bejelentése kapcsán a VSZI-t jelöli meg nemzetközi kutatási szervként.

      A VSZI által végzett nemzetközi jellegű kutatással kapcsolatos további információk az alábbi oldalon találhatók: https://vpi.int/hu/12-nemzetkozi-jellegu-kutatas/

      (forrás: sztnh.gov.hu)

      Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

       

       Piackutatás civileknek térítésmentesen

       Térítésmentes piackutatás civil szervezeteknek

       A pályázat célja: Civil szervezet társadalmi célú munkájának segítése egy a működési területével kapcsolatos kutatás elvégzésében. A pályázaton nyertes civil szervezet jogosulttá válik egy 10 kérdéses, országosan reprezentatív (16-59 év kor között, nem, iskolai végzettség, lakóhely típusa és régiója szerint) piackutatás lebonyolítására egy applikáció segítségével.
       A nyertes pályázó a piackutatási eredmények mellett egy vezetői összefoglalót is kap a legfontosabb kutatási állítások összefoglalásával.

       Kik pályázhatnak?

       • A pályázaton Magyarországon 2024. január 1. előtt bejegyzett
       • civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok vehetnek részt.

       Az elbírálás szempontjai: A bíráló a pályázó által megjelölt

       • tevékenység társadalmi hasznosságát
       • tervezett kutatás szakmai indokoltságát
       • tervezett kutatás a tevékenységhez való hozzáadott értékét

       vizsgálja. A bíráló a pályázatokat, a pályázók körét nem hozza nyilvánosságra, a nyertest közvetlenül értesíti és egyúttal a nyertes civil szervezet nevét publikálja.

       A pályázat tartalma: A pályázók maximum 4000 karakterben ismertessék:

       • a civil szervezet működési területét, hátterét
       • a tervezett kutatás célját
       • a tervezett kutatás hasznosságát a működésük támogatására

       Beadási határidő: 2024. február 29.

       Elbírálás és a nyertes kihirdetése: 2024. március 12.

       A kutatás lebonyolítása 2024. március második fele, kutatási eredmények átadása 2024. március 30-ig.

        

       Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

        

       Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

        Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának területén található és tevékenységet folytató civil szervezetek számára, 2024. évi programjaik megvalósításának támogatása

        15.kerületi civil szervezetek programjainak támogatása

        A pályázat célja: Az Önkormányzat területén található és ott tevékenységet folytató civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása.

        Ki pályázhat?

        • a 2011. évi CLXXV. törvény szerinti
        • egyesület, szövetség, alapítvány:
        • amelyet a bíróság a pályázat benyújtása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett,
        • amelynek székhelye, telephelye a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata közigazgatási területén
         található és
        • ott rendszeres tevékenységet folytat, vagy
        • a civil szervezet nyilatkozik arról, hogy a támogatást a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata
         közigazgatási területén működő szervezeti egysége részére használja fel, amely az alapító okiratának megfelelő tevékenységet folytat.

        Támogatható tevékenységek:

        Támogatható tevékenységek:
        a) rendezvények, kirándulások szervezése,
        b) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód népszerűsítése, terjesztése,
        c) gyermekek üdültetése, táboroztatása,
        d) nevelési, oktatási tevékenység, elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
        e) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása,
        f) természeti és épített környezet védelme, megóvása,
        g) természeti és épített környezeti értékek népszerűsítése az önkormányzattal és más közösségekkel
        együttműködve,
        h) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
        i) önkéntes tevékenységet népszerűsítő programok szervezése és lebonyolítása,
        j) önkéntes tevékenység fejlesztése és az önkéntesek számának növelése,
        k) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása.

        Területi korlátozás: van! Lásd fentebb.

        A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

        Támogatás mértéke: 600.000,- Ft pályázatonként. Egy szervezettől csak egy pályázat támogatható.

        A pályázaton elnyert összeg felhasználása 2024. január 1. és 2024. december 31. között lebonyolított programok
        esetén történhet

        Pályázatbeadási határidő: 2024. február 23. péntek 12:00 óra

        Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

         

        Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

         Újra indulhat az Otthonfelújítási program 2024-ben

         Újra indulhat az Otthonfelújítási program

         A korábbi Otthonfelújítási programban 3 millió Ft támogatást lehetett igényelni saját tulajdonú ingatlan felújítására, amennyiben az ingatlanban életvitelszerűen neveltek 25 év alatti gyermeket. Energetikai megkötés nem volt, az igénybe vett támogatást 50-50%-ban lehetett munkadíjra és anyaköltségre felhasználni, és fix 3%-os kamatozású kamattámogatott hitelt és fel lehetett hozzá venni, ami a támogatás megelőlegezésére szolgált.

         Előtérbe kerülnek az energiahatékonysági felújítások

         A szakmai szervezetek azt mondják, azt otthonfelújítási program 2.0-t hamarosan bejelentik. Szerintük a korábbi támogatás finomhangolására van szükség, mert „bármire felhasználható volt, ami akár csak szőrmentén érintette a felújítást.” A programot e szervezetek elsősorban az energiahatékonyságot célzó beruházásokra fordítanák, emellett vissza nem térítendő támogatás helyett kamattámogatott hitel formájában vezetnék be.

         Már márciusban bejelentik az új konstrukciót.

         Az Építési Vállalkozók Országos Szövetséges (ÉVOSZ) legkésőbb márciusra várja a bejelentést, a program szakmai kidolgozása befejeződött, a források rendelkezésre állnak. Arra számítanak, hogy minimum 150 milliárd forint kerettel fut majd a program.

          

         (forrás:portfolio.hu; index.hu)

         Készüljön fel a pályázatokra velünk!

         Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

          

          Önkéntesek munkájának támogatása

          Önkéntes munkatársak támogatása

          A pályázat célja: Az egyéni önkéntes projektek lehetővé teszik, hogy szervezetek vagy intézmények fiatal, elkötelezett emberekkel dolgozzanak együtt, akár hazai, akár nemzetközi szinten.
          Az Európai Szolidaritási Testület önkéntes projektjei lehetővé teszik, hogy a civil célokat kitűző intézmények és szervezetek elhivatott fiatalokkal kerüljenek kapcsolatba és bevonják őket projektjeikbe. A projektek a szolidaritás nevében valósulnak meg, azzal a céllal, hogy a társadalmi kihívásokra reagáljanak, növeljék a közösség erejét és összetartozását és erősítsék a társadalmi befogadást.

          Kik pályázhatnak?

          • Non-profit és for-profit szervezetek, valamint intézmények, amelyeket valamelyik programországban alapítottak és
          • érvényes vezető szervezeti minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek.

          Támogatható tevékenységek

          • A szervezet olyan önkéntessel dolgozzon együtt, aki
          • heti 30-38 órában segíti a szervezet céljait,
          • 2 héttől akár 12 hónapig,
          • fizetés nélkül.

          Ez a tevékenységtípus lehetővé teszi a fiataloknak, hogy egy szervezet mindennapi munkájában vegyenek részt és társadalmilag hasznos tevékenységet végezzenek.

          A tevékenységek megvalósulhatnak a részt vevő fiatal lakóhelyéhez viszonyítva külföldön és belföldön is, de a belföldi önkéntességre rendelkezésre álló keretek erősen korlátozottak.

          Programországok:

          • az európai uniós országok és
          • Liechtenstein, Izland, Észak-macedón Köztársaság, Törökország.

          Partnerországok:

          • Norvégia
          • Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia
          • Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldovai Köztársaság, Örményország, Ukrajna
          • Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia
          • Oroszország.

          A támogatás mértéke:

          • a fiatal résztvevő utazási költségei (lakhelytől a projekt helyszínéig és vissza, egyszeri alkalommal),
          • a fiatal résztvevő lakhatása és étkezése,
          • a fiatal résztvevő nyelvi fejlődése.

          A fiatalok személyes kiadásokra zsebpénzt kapnak.

          Beadási határidő: 2024. február 20.12:00

          Támogatási összeg: (éves keretek)

          Önkéntesség: € 2 269 280

          Szolidaritási projektek: € 282 018

          Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

           

          Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!