Ifjúsági Garancia Program

Fiatalok munkába állásának, utazásának és képzésének támogatása

A pályázat célja: A program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályán.

A pályázók köre egyrészről:

 • 15-29 év közötti fiatalok;
 • nem tanulnak,
 • nem dolgoznak;
 • álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartottak.
A pályázók köre másrészről:
 • mikro és KKV-k, amelyek a fent megnevezett célcsoportot foglalkoztatni kívánják.
A támogatás főbb jellenzői:
 • a vállalkozások vehetik igénybe a Bértámogatást;
 • a fiatal álláskereső veheti igénybe a lakhatási és utazási támogatást, valamint a képzési támogatást.

A támogatás feltételei:

 • Bértámogatás: a munkaadónak nyújtott támogatás időtartama 4 hónap lehet, bizonyos hátrányokkal küzdő fiatalok foglalkoztatása esetén pedig 6 hónap, s a támogatás mértéke fixen a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, de maximum havi 250 ezer forint lehet.
 • Lakhatási támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
  • az kaphatja maximum 12 hónapnyi időtartamra,
  • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak; és
  • aki minimum hat hónap időtartamra szóló és
  • legalább heti húsz óra munkaidejű, foglalkoztatónál létesített, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít; és
  • akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye.
  • A lakhatási támogatás az álláskeresőt terhelő havi lakásbérleti díj 100%-ában, de havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 70 %-ának megfelelő összegig állapítható meg (jelenleg: 186.200 Ft).
 • Utazási támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
  • az kaphatja, akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de attól eltérő településen található a munkavégzés helye.
  • A támogatás maximum 12 hónap időtartamra nyújtható, a lakhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben (13.300,- Ft/10 km).
 • Képzési támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
  • a kötelező legkisebb munkabér legalább 70%-ának megfelelő összegű (max. minimálbér 150%-a) havi támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, aki a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében jogszabályban meghatározott képzésen vesz részt.
  • 2024.május hónaptól lesz lehetőség a képzési támogatás igénybevételére.

Határidők: a pályázat megnyitására várunk, jelenleg még csak ezeket a részleteket tudjuk.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

  Hamarosan megjelenik a pályázati felhívás a feldolgozó üzemek fejlesztésének az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének keretében történő támogatására.
  A pályázat célja: Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztés, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése, magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra, kapacitásbővítő fejlesztések, az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, környezetbarát
  technológiák, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése.

  A pályázók köre:

  • olyan vállalkozások,
  • amelyek mezőgazdasági termékek értéknövelését, vagy piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést,
  • és/vagy kapcsolódó zöld beruházást valósítanak meg;
  • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
   Magyarországon fiókteleppel, rendelkeznek;
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
  • támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség
  Határidők:
  • Benyújtás: 2024. június 25. – 2025. február 03.
            Négy ütem (a benyújtás időpontjától függően)
                     1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
                     2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
                     3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
                     4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.
  • A megvalósítás határideje: a támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 24 hónap.

  A támogatás összege:

  Maximum 200.000.000,-Ft., amelyből a támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 50 millió Ft-ig előleg igényelhető.

  A támogatás formája:

  Vissza nem térítendő, a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült elszámolható költségek utólagos megtérítésével történő támogatás

  Támogatható tevékenységek:

  • Közvetlenül a technológiához, illetve az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.
  • Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat
  • Immateriális beruházások: a projekt céljához köthető számítógépes szoftverek
   megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 2024. évi támogatása informatikai eszközbeszerzésekhez

   A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) pályázatot hirdet a kamarai tagvállalkozásai számára informatikai eszközök beszerzésének támogatására

   1. Ki pályázhat?
   • a pályázaton csak a Kamara olyan tagjai vehetnek részt, amelyeknek rendezett a tagsága;
   • a tagvállalkozás vállalja, hogy a SKIK-nél fennálló tagságát 2025. január 1. napjától kezdődően legalább annyi időre fenntartja, amely idő alatt befizetett tagdíja eléri az általa igénybe vett támogatás összegét, több támogatás igénybevétele esetén a támogatások összeadódnak, és a tagsági viszony fenntartásának időtartamát ennek figyelembevételével kell megállapítani;
   • olyan tagvállalkozás, amelynek nincs a NAV felé adótartozása.

         2. Támogatható tevékenységek:

   • A SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. által szervezett tanfolyamokon, mestertanfolyamon való részvétel
   • bármilyen külső cég által szervezett képzésen való részvétel.

         3. A támogatás formája: vissza nem térítendő, utólagos támogatás

         4. Támogatás mértéke:

   18.000 Ft tagdíj esetén 36.000 Ft

   – 19.000 – 100.000 Ft között fizetett tagdíj esetén 50.000 Ft

   –  100.001  – 200.000 Ft között fizetett tagdíj esetén   100.000 Ft 

   –  200.001 – 400.000 Ft között fizetett tagdíj esetén   150.000 Ft 

   –  400.001 – 700.000 Ft között fizetett tagdíj esetén   200.000 Ft 

   –  700.001 -1.000.000 Ft között fizetett tagdíj esetén      250.000 Ft 

   -1.000.001- 1.500.000 Ft között fizetett tagdíj esetén      300.000 Ft

   b) A támogatás intenzitása: 50%, a beszerzendő eszközök (hardver, szoftver) minimális értéke 20.000.-Ft/db.

         5. Jelentkezési határidő: folyamatos, amíg a támogatásra fordítható keret rendelkezésre áll, de legkésőbb 2024. december 1-ig.

         6. Szerződéskötési határidő: folyamatos, amíg a támogatásra fordítható keret rendelkezésre áll, de legkésőbb 2024. december 15-ig.

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    Pest megyei civil szervezetek projekt támogatása

    Pest megyei civil szervezetek projekt támogatása

    Pályázati cél: pest megyében meghatározott településeken működő civil szervezetek, illetve egyházi jogi személyek településeken megvalósuló projektjeinek támogatása.

    Települések: Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház településeken működő civil szervezetek, illetve egyházi jogi személyek e településeken megvalósuló projektjeinek támogatása.

    A pályázók köre:

    • egyesület (GFO 529 – egyéb egyesület),
    • egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 519),
    • alapítvány (GFO 569 – egyéb alapítvány),
    • alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, intézménye (GFO 565, 563),
    • közalapítvány (GFO 561),
    • közalapítvány önálló intézménye (GFO 562),
    • sportszövetség (GFO 516),
    • sportegyesület (GFO 521),
    • polgárőr egyesület (GFO 526),
    • nemzetiségi egyesület (GFO 528),
    • vallási egyesület (GFO 525) vagy
    • egyházi jogi személy (GFO 55 kategóriába tartozó szervezetek).

    Támogatható tevékenységek:

    a) Kulturális, tájékoztatási tevékenység (pl., művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, kiállítás szervezése, könyvkiadás, épített kulturális örökség védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása);
    b) Helyi közösségek fejlődését szolgáló tevékenység (pl. közösségépítő rendezvények)
    c) Helyi oktatási és egészségügyi intézmények részére nyújtott szolgáltatást bővítő tevékenység
    d) Vallási, hitéleti tevékenység
    e) Sporttevékenység, sportszakmai tevékenység
    f) Szabadidős és hobbitevékenység
    g) Szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása)
    h) Természeti környezet védelme és fejlesztése, zöldfelületek bővítése, klímaváltozás elleni védelem, állatvédelem
    i) Helyi jelentőségű turisztikai tevékenységek (pl. turisztikai attrakciók létrehozása, túrák stb.)
    j) Közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, közlekedés-biztonság)
    k) Nemzetközi együttműködésen alapuló ifjúsági programok, valamint határon túli magyar szervezetekkel vagy határon túli magyar közösségek részére megvalósítandó programok, tevékenységek az a-i) pont szerint.

    A támogatás formája és mértéke:

    A pályázatban egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia. A k) pont szerinti tevékenység megvalósítása esetén kizárólag a k) pont szerinti tevékenység választható.

    A pályázat keretösszege: 300 millió Ft
    A támogatás összege: 100.000 – 20.000.000 Ft

    Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
    Támogatás mértéke: legfeljebb 100%

    Megvalósítás helyszíne:
    A támogatható tevékenységek kizárólag Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház települések közigazgatási területén valósíthatók meg és a tevékenység céljának, hatásának kifejezetten e településekre kell irányulnia, kivéve az 4.alcím k) pont szerinti tevékenységet, amely a felsorolt településeken kívül Pest vármegyében vagy Pest vármegye területén kívül is megvalósítható [egyházi jogi személyek (GFO 55) a 4. alcím k) pont szerinti tevékenység megvalósítására csak akkor nyújthatnak be pályázatot, ha a tevékenységet Pest vármegyében valósítják meg.]

    Előleg igényelhető: Igen, 100 % mértékű előleg igénybevétele lehetséges.

    Beadási határidő: 2024. április 8 – április 25. 24 óráig

     

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    Készüljön fel a pályázatokra velünk!

    Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

     

     Bp. VII. kerületi önkormányzat támogatása társasházak felújításához

     Bp. VII. kerületének Önkormányzata kamatmentes kölcsönt és vissza nem térítendő támogatást nyújt a kerület társasházai számára az épületek felújításához.

     Kik pályázhatnak?

     • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

      –          társasházak

      –          lakásfenntartó szövetkezeti házak

      –          többségben lakás rendeltetésű ingatlanok,

     • amelyeknek nincs a korábbi pályázati támogatás visszafizetésénél két hónapot meghaladó törlesztési elmaradása

     A támogatás formája, mértéke

     A támogatás részben vissza nem térítendő,részben visszatérítendő, kamatmentes kölcsön, a támogatás mértéke:

     a) gázvezeték felújítása: max 4.000.000,-Ft;

     b) közös tulajdonban lévő teherhordó épületszerkezetek és épületgépészeti rendszerek rendeltetését gátló, veszélyeztető állapotot megszüntető munkák, melyek élet- és balesetveszélyes állapotát igazolni kell.

     • ha hatósági kötelezés van: max. 6.000.000,- Ft;
     • ha szakvélemény az elektromos hálózat felújításának szükségességéről: max. 4.500.000,-Ft;
     • kéményseprési szakhatóság véleménye alapján kéményfelújítás (bélelés kivételével): max. 4.000.000,-Ft;
     • tartószerkezeti munkavédelmi szakvélemény alapján: max 6.000.000,-Ft;

     c) igazolás nélkül is támogatható munkálatok:

     • közterületet érintő leromlott műszaki állapot megszüntetése: max: 6.000.000,- Ft. (saroképület esetén max: 9.000.000,-Ft);
     • tető héjalás, tető szerkezet: 4.500.000,-Ft (saroképület esetén: 6.700.000,-Ft)
     • telekhatáron belüli leromlott műszaki állapot megszüntetése: max 7.500.000,- Ft.;
     • épületgépészeti felújítások és építések: max 4.500.000,- Ft;
     • belső tereket érintő szépészeti felújítási munkák: max. 1.500.000,-Ft;
     • hatósági kémény-felújítási, bélelési kötelezettség,: max. 3.700.000,-Ft;
     • postaláda csere az albetétszám függvényében: 7.500,-Ft /postaláda;

     c) a támogatás a keretösszeg kimerüléséig kerül odaítélésre.

     Önrész:

     • rendeltetést gátló javító munkák és gázkizárt pályázat esetében 30%;
     • általános társasház felújítási munkák esetében 50%.

     Határidők:

     • benyújtás: 2024. szeptember 15. napja 24:00 óra; gázkizárt pályázatok benyújtása: a költségvetési keret felhasználásáig, de legkésőbb 2024. december 31-ig lehet.
     • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: a benyújtástól számított 60 napon belül döntésre előterjesztik.
     • futamidő: a visszafizetés határideje a kapott támogatás összegétől függően: 12-48 hónap
     • a munkák elvégésének határideje (a támogatási szerződés megkötésétől számítva):

     – rendeltetést gátló javító munkák esetén 90 nap

     – gázkizárt pályázat esetén 90 nap

     – általános társasház felújítási munkák esetén 365 nap

     • Elszámolási határidő (a támogatási szerződés megkötésétől számítva):

      

     – rendeltetést gátló javító munkák esetén 120 nap

     – gázkizárt pályázat esetén 120 nap

     – általános társasház felújítási munkák esetén 395 nap

      

     A támogatás feltétele:

     • A meghatározott pályázat típusok  nem átjárhatóak, a társasházi pályázat csak a közgyűlési határozatban meghatározott pályázat típusok tekintetében nyújtható be;
     • Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni, kivéve a gázvezeték felújítást, ha a gázszolgáltató a társasházat sikertelen tömörségi nyomáspróba azaz műszaki ok miatt kizárta a gázszolgáltatásból;
     • 1 naptári évben 1 társasház 1 munkára nyújthat be pályázatot.
     • Gázkizárt pályázatot a gázszolgáltatásból történő kizárást követő 60 napon belül lehet benyújtani.
     • A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egyéb társasházi pályázaton való részvételt.

      

      

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

      

     Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

      Bp. VII. ker. Önkormányzat támogatása társasházak energiahatékonysági fejlesztéséhez

      Bp. VII. kerületének Önkormányzata kamatmentes kölcsönt nyújt nyújt a kerület társasházai számára energiahatékonysági és klímavédelmi munkáik támogatására.

      Kik pályázhatnak?

      • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

       –          társasházak

       –          lakásfenntartó szövetkezeti házak

       –          többségben lakás rendeltetésű ingatlanok,

      • amelyeknek nincs a korábbi pályázati támogatás visszafizetésénél két hónapot meghaladó törlesztési elmaradása

      A támogatás formája, mértéke

      a) A támogatás visszatérítendő, kamatmentes kölcsön, az önerő mértéke: 50%.

      b) A támogatás mértéke:

      • osztatlan közös tulajdonban lévő terek világítása: max 750.000,-Ft;
      • falak és légaknák hőszigetelése: max 15.000.000,- Ft;
      • padlásfödémek hőszigetelés: max. 3.750.000,-Ft;
      • pincefödémek hőszigetelés: max. 2.250.000,-Ft;
      • osztatlan közös tulajdonú napelem energiatárolóval: max. 3.750.000,-Ft;
      • osztatlan közös tulajdonú napkollektor: max. 3.750.000,-Ft;
      • osztatlan közös tulajdonú hőszivattyú: max. 15.000.000,-Ft;

      c) a támogatás a keretösszeg kimerüléséig kerül odaítélésre.

      Határidők:

      • benyújtás: 2024. szeptember 15. napja 24:00 óra;
      • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: a benyújtástól számított 60 napon belül döntésre előterjesztik.
      • futamidő: a visszafizetés határideje a kapott támogatás összegétől függően: 12-48 hónap

      A támogatás feltétele:

      •  Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni.
      • 1 naptári évben 1 társasház 1 munkára nyújthat be pályázatot.
      • A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egyéb társasházi pályázaton való részvételt.

       

       

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       

      Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

       Vállalkozó válást támogató pályázat megyeieknek

       Vállalkozóvá válást támogató pályázat – MEGYEIEKNEK

       A pályázat célja: Az álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés támogatás nyújtásával.

       A program célcsoportja:
       A programban azok az álláskeresők igényelhetnek támogatást, akiket a Kormányhivatal Járási Hivatalaiban legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, és önmaguk foglalkoztatását főállású vállalkozás indításával kívánják megvalósítani. Továbbá vállalják, hogy a tervezett vállalkozás székhelye, a tényleges vállalkozói tevékenység és a beruházás helyszíne az adott vármegye területén valósul meg.

       A támogatás feltételei (általában, de megyénként eltérő lehet):

       Az az álláskereső részesülhet támogatásban

       • akit a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,
       • aki a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt a Kormányhivatal által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi (ez egy képzés),
       • aki üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit és
       • aki a tervezett vállalkozás székhelyét, tényleges vállalkozói tevékenységét és a beruházás helyszínét az adott vármegyében valósítja meg.

       A pályázat lebonyolítása:

       • regisztrálni kell az illetékes megye Kormányhivatalánál álláskeresőnek, majd
       • jelentkezni kell egy kompetencia felmérésre (ide ki kell tölteni egy adatlapot, amin bemutatja a vállalkozás alap adatait és vinni kell a hatósági bizonyítványt, annak igazolására, hogy álláskeresőként nyilvántartott) a megadott határidőig,
       • a kompetencia felmérésen való megfelelés esetén
       • egy képzésen való részvétel (a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségek megszerzését biztosító képzés) amelynek a végére elkészül az üzleti terv.
       • A (Kormányhivatal által) elfogadott üzleti terv birtokában kapható meg a pályázati összeg, de ez nem automatikus! Azaz, a szolgáltatásban való sikeres részvétel és az üzleti terv elfogadása nem jelenti automatikusan a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás megítélését.

       A támogatás egyéb feltételei:

       • lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással (adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása) nem rendelkezik;
       • végrehajtási eljárás alatt nem áll;
       • beruházásának összköltsége legalább a támogatás összegét eléri, annál kisebb nem lehet;
       • rendelkezik bankszámlával (a támogatás folyósítása csak saját, vagy vállalkozói bankszámlára, társas vállalkozás esetén a tervezett gazdasági társaság bankszámlájára történhet);
       • ÁFA nyilatkozat benyújtása;
       • NAV köztartozásmentes igazolás;
       • Összeférhetetlenségi nyilatkozat (amennyiben összeférhetetlenség áll fenn);
       • Árajánlatok benyújtása a megvásárolandó eszközökről;
       • a lista nem teljeskörű, ezt az adott megyei kiírásnál részletesen szükséges áttekinteni!

       Önerő szökséges a pályázathoz: nem szükséges

       Vállalkozó vállalásai:

       • a tervezett vállalkozás székhelye, tényleges vállalkozói tevékenységét és a beruházás helyszínét az adott vármegye illetékességi területén valósítja meg;
       • vállalja, hogy a létrehozott vállalkozását a hatósági szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapig fenntartja, működteti (fenntartási kötelezettség) az adott vármegye illetékességi területén  (egyes vármegyékben és egyes esetekben 12 hónapig);
       • gazdasági társaság tevékenységében történő személyes közreműködés esetén vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye írásban a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül, valamint feladatait csak megbízási jogviszony keretében láthatja el;
       • vállalja, hogy a támogatási kérelem érdemi elbírálásához – amennyiben szükséges – előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés, saját forrás igazolása becsatolja, rendelkezésre bocsátja;
       • vállalja, hogy az önfoglalkoztatási kötelezettség időszaka alatt önmaga után rendszeresen megfizeti a kötelező közterheket;
       • a lista nem teljeskörű, ezt az adott megyei kiírásnál részletesen szükséges áttekinteni!

       Megyénkénti pályázható összegek és beadási határidők (jelenleg ezeket az információkat ismerjük):

       Képzés előtti kompetencia jelentkezési határidő Képzési idő – üzleti terv elkészítése Pályázat beadás határidő Mennyi a pályázható összeg – Bértámogatás Mennyi a pályázható összeg – Tőketámogatás                                      Információ
       Csongrád-Csanád vármegyében x 2024.05.01-ig 2024.05.02-től 2024.06.03 2024.06.04-tól 2024.06.20-ig 266.800 Ft/hó * 6 hónap 3 millió forint A két elem csak együttesen adható!
       Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye x 2024. április 11. nap 16 óráig 2024. 04. 24. –         2024. 05. 24. napjáig 25 fő részére 2024. 05.27.- 2024.05.28. 266.800 Ft/hó * 6 hónap 1,5 millió forint A két elem csak együttesen adható!
       Bács-Kiskun vármegye I. félév x 2024. 05.06.-           2024. 06.06. 2024.06.25 266.800 Ft/hó * 6 hónap x Csak bértámogatás igényelhető.
       Bács-Kiskun vármegye II.félév x 2024.09.09. – 2024.10.09. 2024.10.29 266.800 Ft/hó * 6 hónap x Csak bértámogatás igényelhető.
       Heves Vármegye I. félév 2024.03.18. –    2024.04.19. 2024.05.hó 2024. 06.01. –         2024. 06.09. 266.800 Ft/hó * 6 hónap 2 millió forint A két elem külön is igényelhető / ha csak a bértámogatást igényli, akkor 12 hónapig kell fenntartania a vállalkozást, ha tőketámogatást is igénybe vesz, akkor 24 hónapig.
       Heves Vármegye II.félév 2024.08.01. –                 2024. 08.31. 2024.09.hó 2024. 10.15. –  2024.10.31. 266.800 Ft/hó * 6 hónap 2 millió forint Ugyanaz, mint az I. félévben .
       Nógrád vármegye x nincs kiírva az időpont nincs kiírva az időpont nincs kiírva az időpont 266.800 Ft/hó * 6 hónap 3,5 millió forint A két elem külön is igényelhető / ha csak a bértámogatást igényli, akkor 12 hónapig kell fenntartania a vállalkozást, ha tőketámogatást is igénybe vesz, akkor 24 hónapig.                                                                                 A tőketámogatás előlegként kerül utalásra, a bértámogatás utólag kerül kiutalásra.
       Tolna vármegye x 2024.04.02. – 2024.04.19. 2024.05.01. – 2024.05.31. 2024.06.03. – 2024.06.10. 266.800 Ft/hó * 6 hónap 3 millió forint A két elem csak együttesen adható!

       A budapesti vállalkozás indítási támogatásról ebben a cikkben olvashat bővebben.

        

       Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

        Vállalkozóvá válást támogató pályázat Budapestieknek

        Vállalkozóvá válást segítő támogatás BUDAPESTIEKNEK

        A pályázat célja: Budapesten új vállalkozás (egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság, mezőgazdasági őstermelő) indítását tervező, 30. életévüket betöltött álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység indításához vissza nem térítendő támogatás biztosítása.

        A pályázók köre:

        Az az álláskereső (már regisztrált állaskerők vehetik igénybe!) részesülhet támogatásban

        • aki a 30. életévét betöltötte,
        • aki nem résztvevője GINOP Plusz 4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz programnak,
        • akit Budapest Főváros Kormányhivatala valamely Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztálya legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántart,
        • aki Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi, és
        • aki a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit.
        • akik önmaguk foglalkoztatását főfoglalkozású vállalkozói jogviszonyban kívánják megvalósítani.
        • a kérelmező önfoglalkoztatását főállású egyéni vállalkozóként/mezőgazdasági őstermelőként/gazdasági társaság alapításával főállású társas vállalkozói jogviszonyban biztosítja és az önfoglalkoztatói tevékenységén kívül egyéb teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban tevékenységet nem folytat.
        A megvalósítás időtartama: 2024. április 2.- 2026. október 31.
        A munkaerőpiaci program keretében nyújtott vállalkozóvá válást elősegítő támogatás a 2024. évben Budapesten három ütemben valósul meg.A 3 ütem időpontjai:

        I. ütem: 2024. április 3. – 2024. április 12.
        II. ütem: 2024. június 24. – 2024. július 5.
        III. ütem: 2024. augusztus 26. – 2024. szeptember 6.

        A támogatás összege:

        • Az I. és a II. ütemnél: Hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás (2024. év: 266 800 Ft/hó) és/vagy 2.000.000 Ft egyszeri tőketámogatás, kizárólag együtt vehető igénybe.
        • A III. ütemben: Kizárólag a hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás (2024. év: 266 800 Ft/hó) vehető igénybe, ebben az ütemben már tőketámogatásra nincs lehetőség.

        Önerő szökséges a pályázathoz: nem szükséges

        Pályázói vállalás:

        • Az I. és a II. ütemnél a tőketámogatás igénybevételekor a pályázó vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított huszonnégy hónapig fenntartja, ezt a munkaerőpiaci programban rögzítettek szerint igazolja.
        • A III. ütemben az álláskereső – a kizárólag hat hónapon keresztül folyósítható, a kötelező legkisebb munkabér 100 %-ának megfelelő mértékű támogatás igénybevételekor (III. ütem) – vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított tizenkettő hónapig fenntartja.
        • A vállalkozás székhelye Budapesten lesz.
        • Hatósági engedélyekhez kötött tevékenység esetén az engedélyeket beszerzi.

        A megyei vállalkozás indítási pályázati lehetőségekről ebben a bejegyzésben olvashat többet!

         

        Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

         

        Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

         KKV technológiai eszközfejlesztés hitel program

         KKV Technológia Plusz Hitel Program

         A hitelprogram célja: a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára, termelékenységük  és hozzáadott értékük növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül.

         Célja továbbá a KKV-k korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, lehetővé téve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokat is.

         Azaz cél, hogy a vállalkozások rövid- és középtávon bevételt termelő, megtérülő technológiákba fektessenek be, és ezt hitellel tudják finanszírozni.

         A hitel kódja: GINOP Plusz-1.4.3-24

         Keretösszeg: 155,54 milliárd Forint, amelyet Budapesten kívüli régióik használhatnak fel.

         A keretösszeg legalább 65%-a a négy leghátrányosabb helyzetű régióban, azaz – Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – projektet megvalósító vállalkozások részére kerül allokálásra.

         Ki veheti igénybe a hitelt?

         1. Olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
         2. Legalább 5 főt foglalkoztatnak.
         3. Legalább egy lezárt üzleti évük van.

         Gazdálkodási formakód szerint:

         • Korlátolt felelősségű társaság
         • Részvénytársaság
         • Közkereseti társaság
         • Betéti társaság
         • Szociális szövetkezet
         • Egyéb szövetkezet
         • Európai részvénytársaság (SE)
         • Európai szövetkezet (SCE)
         • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
         • Egyéni cég
         • Egyéni vállalkozó
         • Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
         • Nonprofit Betéti társaság.

         Hitel felhasználása:

         A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k technológiai korszerűsítése, a megújuló energiaforrás felhasználásával végrehajtott energiahatékonysági beruházások érdekében, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektekhez használhatók fel, az elszámolható költségek mértékére vonatkozó korlátok figyelembevételével.

         Elszámolható költségek köre:

         • új tárgyi eszköz beszerzése legalább az összes elszámolható költség 50%-a értékben
         • IKT eszközök: új, egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű
         • elektromos jármű beszerzése, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben
         • immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható), legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a
         • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, valamint
         • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége, amely kizárólag a vételárat és az eszköz kiegészítő elemeit (pl. napelem esetén tartószerkezet, inverter, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja,
         • egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek
         • képzéshez kapcsolódó költségek az összes elszámolható költség 5%-a
         • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőségellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek) legfeljebb az összes elszámolható költség 2,5%-a

         Mik a hitelkonstrukció legfontosabb részletei?

         Hitel felhasználása:

         • tárgyi eszköz beszerzés
         • immateriális javak beszerzése
         • épület kivitelezési költségek (megújuló energiaforrást hasznosító technológia projektcél esetén)
         • egyéb mérnöki és szakértői díjak
         • új elektromos jármű beszerzése
         • képzéshez kapcsolódó költségek
         • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek.

         Kölcsön összege: min. 10 millió Forintmax. 100 millió Forint. A Hitelprogramban kezdő vállalkozások által
         igényelhető kölcsön max. 50 millió Forint lehet.

         Hitel futamideje:
         az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében (HR8471 Vtsz.).
         a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap
         a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap
         a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap
         a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap.
         min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

         Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú kamatmentes beruházási Kölcsön.

         A kölcsön devizaneme: HUF

         Finanszírozás mértéke: legfeljebb 90%

         Hitel kamata: 0% / év.

         Beadási határidő: 2024. április 30-2024. december 30.

         Önerő: Minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

         Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.

         Projekt megvalósítási határideje: A Projekt megvalósításának határideje (fizikailag és pénzügyileg
         befejezett) a szerződéskötést követő 18 hónap, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

         Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 3 hónap, legfeljebb 18 hónap, mely megújuló energiával kapcsolatos beruházást tartalmazó projekt esetén indokolt esetben további 6 hónappal
         meghosszabbítható.
         Türelmi idő: A rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.

         Törlesztés ütemezése: A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben
         történik.

          

         Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

          

         Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

          Bp. VII. ker. Önkormányzat támogatása magasnyomású mosóberendezés beszerzéséhez társasházak számára

          A pályázat célja

          A pályázat célja a kerület köztisztasági állapotának javítása.

          Kik pályázhatnak?

          • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

           –          társasházak,

           –          lakásszövetkezetek

          A támogatás formája, mértéke

          támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás, mértéke: a beszerzési költség  100 %-a lehet, legfeljebb: 110.000,- Ft.

          Határidők:

          • benyújtás: 2024. szeptember 30. napja 24:00 óra;
          • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2024. november 30.;
          • a pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje:  a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történő kézhezvételtől számított 3 hónap;
          • a támogatás folyósítása: Az elszámolás elfogadását követő 60 nap.

          A támogatás feltétele:

          • A pályázó társasháznak, lakásszövetkezetnek nyilatkoznia kell, hogy a beszerzett magasnyomású mosóberendezés támogatásától számított 3 éven keresztül, időjárástól függően, fagyveszély mentes időben, előreláthatóan március 15-től – november 30. napjáig, legalább heti 2 alkalommal elvégzik/elvégeztetik a társasházi ingatlanhoz kapcsolódó járdaszakasz vizes takarítását;
          • A támogatás a benyújtást megelőző hat hónapon beszerzett magasnyomású mosóeszköz beszerzési költségének megtérítésére is igénybe vehető.

           

           

          Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

           

          Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!