mikro- és kisvállalkozások innovációs fejlesztésének támogatása

Üzleti innováció támogatása – beadási határidő: 2024.09.03-tól

Hamarosan kiírják a mikro-, és kisvállalkozások üzleti innovációs tevékenységeinek támogatására vonatkozó pályázatot.

Kik pályázhatnak?

 • Azok a mikro és kisvállalkozások (Kft., Rt., Kkt., Bt.)
  • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
  • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
   megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 3 fő volt;
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
   társaságok;

Pályázati keretösszege, összege, formája, mértéke:

 • A támogatás összege: 20.000.000 – 50.000.000 Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Támogatás mértéke: legfeljebb 70%

Támogatható tevékenységek:

mikro- és kisvállalkozások innovációs fejlesztésének támogatása

 • Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációs tevékenységek;
 • Marketing és/vagy értékesítési innovációs tevékenységek;
 • Logisztikai innovációs tevékenységek;
 • Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Üzleti folyamat innovációhoz kapcsolódó beruházás;
b) Projektelőkészítési tevékenység (innovációs tanácsadás igénybevétele a projekt előkészítéséhez);
c) Innovációs projektet támogató tevékenységek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt    nyilvánosság, horizontális tevékenységek, rezsi).

Elszámolható költségek

 • Projektelőkészítés költségei
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Beruházáshoz kapcsolódó költségek
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei

Határidők:

 • 1. szakasz: 2024. szeptember 03. – 2024. szeptember 30.
 • 2. szakasz: 2025. március 03. – 2025. április 22.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   

  1-es típusú diabétesszel foglalkozó civilek támogatása

  Cukorbetegséggel foglalkozó civil szervezetek támogatása – 2024. július 1.

  A program támogatást nyújt civil szervezetek részére az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos tájékoztatási feladatok támogatására.

  A pályázat célja:

  A pályázat célja a civil szervezetek által az 1-es típusú diabéteszes gyermekek, fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének és a diabéteszes gyermekek integrációjának elősegítése, illetve az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos hiteles és pontos tájékoztatás biztosítása.

  Ki pályázhat?

  A 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ szerinti civil szervezetek:

  • a civil társaság,
  • a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító
   egyesület kivételével –,
  • alapítvány – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével –,
  • amelyek alapító okiratukban, alapszabályukban az 1-es típusú diabéteszesekre figyelemmel fogalmaznak meg alapfeladatokat és célokat,
  • és ezen célok elérése érdekében legalább egy éve folyamatosan végzik tevékenységüket.

  Támogatás keretösszege, mértéke és formája:

  A rendelkezésre álló keretösszeg: 100.000.000,- Ft,

  A pályázaton igényelhető támogatás összege: 2.000.000,- Ft –  30.000.000,- Ft,

  A támogatás formája:  vissza nem térítendő támogatás.

  Önerő szükséges-e?

  Igen, 10%. A saját forrásnak készpénzben kell rendelkezésre állnia. A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell.

  A pályázat keretében 10% erejéig lehetőség biztosított a személyi bér és járulék jellegű kifizetésekre, azonban a pályázat nem támogatja az infrastruktúra-elemeket.

  Pályázat elszámolható költségek:

  A pályázat keretében kizárólag a pályázat céljainak megfelelő programokkal kapcsolatos, ténylegesen felmerülő, pénzügyileg teljesített kiadások biztosításához nyújtható támogatás.

  Dologi kiadások

  • Ingatlan üzemeltetés költségei
  • Jármű üzemeltetés költségei
  • Adminisztráció költségei
  • PR, marketing költségek
  • Humánerőforrás fejlesztésének költségei
  • Kommunikációs költségek
  • Utazás-, kiküldetés költségei
  • Szállítás költségei
  • Megbízási díj (számlás kifizetés)
  • Élelmiszer, étkezés költségei
  • Nyomdaköltségek
  • Szerkesztési költségek
  • Sokszorosítási költségek
  • Terjesztési költségek
  • Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés)
  • Rendezvények szervezési költségei
  • Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés)
  • Egyéb beszerzések, szolgáltatások

  Bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések

  • Bérköltség
  • Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)
  • Megbízási díj, munkabért terhelő adók és járulékok

  Tárgyi eszközök, immateriális javak

  • 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök
  • 200 ezer Ft feletti tárgyi eszközök
  • Immateriális javak

  Pályázat megvalósítási időszak: 2024, május 15 – 2025. június 30.

  Pályázatbeadási határidő: 2024. július 1.  23.59 óra 

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   munkabértámogatás 30 feletti álláskeresőknek

   Munkabértámogatás 30 év feletti álláskeresőknek – folyamatos beadás

   A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése elnevezésű munkaerőpiaci programban 2024.05.16-tól bértámogatást igényelhetnek a munkaadók számára a program célcsoportjába tartozó személyek foglalkoztatásához.

   Ki igényelheti ezt a támogatást és milyen összegben?

   Az a  foglalkoztató, aki:

   • 30-64 év közötti, a munkaerőpiaci programban meghatározott programrésztvevőt (nyilvántartott álláskeresőt vagy megváltozott munkaképességű szolgáltatást kérőt vagy átmeneti védelem alatt álló szolgáltatást kérőt) foglalkoztat
   • munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben

   A támogatás időtartama: 4 hónap – hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 6 hónap.

   Hátrányos helyzetű célcsoportok:

   1. tartósan munkanélküli (aki legalább 12 hónapja folyamatosan munkanélküli),
   2. 50 év feletti,
   3. alacsony iskolázottságú (aki legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik),
   4. vidéki területen élő
   5. kisgyermeket nevelő (12 évnél fiatalabb gyermeket nevelő szülő),
   6. a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető (a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett, nyilvántartott álláskereső),
   7. magát roma kisebbséghez tartozónak valló,
   8. megváltozott munkaképességű,
   9. ápolási feladatokat lát(ott) el (aki ápolási díjban részesül, vagy részesült az elmúlt 3 hónapban legalább egy napig).

   A támogatás

   • a csoportmentességi szabályok szerint nyújtható, amennyiben a munkavállaló:
    • az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban,
    • 50 év feletti életkorú,
    • nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban),
    • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt,
    • etnikai kisebbséghez tartozó.
   • minden egyéb esetben az általános de minimis vagy a mezőgazdasági de minimis rendelet szerint nyújtható.

   A támogatás mértéke: bruttó munkabér 50%-a, de megállapításkori havi korlátja havonta legfeljebb bruttó 250.000,-Ft, napi 8 órás munkaidő esetében. Részmunkaidő esetében a havi korlátot arányosítani szükséges.

    

   Foglalkoztatási kötelezettség:

   A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 6 hónapos időtartamát követően nem szükséges tovább foglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    Legyen a te vállakozásod is családbarát munkahely

    Legyen a Te vállalkozásod is családbarát munkahely! – 2024.07.01.

    Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása.

    A pályázat célja:  olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

    Legyen a te vállakozásod is családbarát munkahelyA pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak – hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.

    Ki pályázhat?

    1. Kisvállalatok 50 főnél kevesebb, de 5 főnél több foglalkoztatottal;
    2. Középvállalatok: gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság; 50-249 fő foglalkoztatottal;
    3. Nagyvállalatok: gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság; 250 fő vagy a feletti foglalkoztatottal;
    4. Költségvetési szervek: központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat,települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi társulás, megyei önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata, országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmény, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény;
    5. Egyházi jogi személy: a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye.

    Pályázati tevékenység:

    A pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak a magánélet és a munkahelyi feladat egyensúlyának kialakításához.

    A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatói okiratban meghatározott feltételek szerint.

    Pályázati feltételek:

    A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el, melyek teljesítésének a támogatási időszakon belül meg kell történnie. A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható!

    Pályázat megvalósítási időszak:

    2024. május 15. és 2025. június 30.

    Pályázati előny:

    Előnyt élvez az a pályázat, amelyben a pályázó szervezet a programja megvalósítása során együttműködik a helyi közélet egyéb szereplőivel, pl. az önkormányzattal, a helyi sajtóval és médiával, illetve helyi oktatási intézménnyel, egyházi közösséggel, egészségügyi intézménnyel stb. és erről szándéknyilatkozatot vagy együttműködési megállapodást is csatol pályázatához.

    A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

    Támogatás mértéke: maximum 5.000.000,- Ft.

    Támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

    Önerő szükséges-e? Nem.

    Pályázati díj: Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 5.000,- Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni.

    Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2024.07.01. 23:59  

    Elbírálás: 2024.augusztus végére várható.

     

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     „Online okosan, offline aktívan!”

     A fiatalok lelki egészségének megőrzésére pályázat – beadási határidő: 2024. június 10.

     Ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programjainak támogatása „Online okosan, offline aktívan!” címmel.

     A pályázók köre:

      Magyarországi vagy határon túli

     • civil szervezetek,
     • egyházi jogi személyek
     • ha a határon túli magyar ifjúsági szervezetek nem felel meg az egyéb jogszabályi feltételeknek (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.
     • amelyek (kivéve: bevett egyházak esetében) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint:
      – gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
      – gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
      – gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
      – a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.

      

     NEM VEHET RÉSZT: 

      • az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás
       felhasználásáról még nem számolt el;
      • a korábbi pályázati program megvalósítása során, engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól;
      • korábban a Támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban;
      • kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van;
      • csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló – eljárás alatt áll
      • korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy
       lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
      • nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi
       kapcsolatok követelményének;
      • a Pályázóval szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn,
      • a Támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére
      • a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik

     Támogatható tevékenységek:

     • a pályázó szervezet 15-35 év közötti fiatalokra fókuszáló lelki egészségvédelmi tevékenységének, terveinek bemutatása a digitális kihívások viszonylatában (kisfilmek, tanulmányok, kiadványok készítése, kutatás megszervezése);

     „Online okosan, offline aktívan!”

     • a 15-35 év közötti fiatalok megszólítását, bevonását, közösségi jelenlétét, személyes fejlődését, közösségi felelősségvállalását összességében elősegítő, értékteremtő, prevenciós jellegű rendezvények, képzések szervezése;
     • kapcsolatfelvétel egy másik, a pályázó tevékenységéhez köthető magyarországi vagy határon túli magyar ifjúsági szervezettel, és vele együttműködésben közös tevékenység
      megvalósítása.

      

     • nincs támogatható sporttáborok, sportesemények, edzőtáborok megvalósítása, az oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvények megtartása

     A pályázat keretösszege, mértéke, formája

     Támogatás mértéke: max az elszámolható összes költség 95%-a, 700.000-2.000.000,- Ft.

     A saját forrásnak készpénzben kell rendelkezésre állnia.

     A támogatás formája: előleg formájában nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

     Határidők:

     Beadási határidő: 2024. június 10.

     Eredményhirdetés: várhatóan 2024. június

     Megvalósítás időszaka: 2, 2024. június 1. és 2025. június 30.

      

     A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     Készüljön fel a pályázatokra velünk!

     Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

      

     [contact-form-7 id=”407″ title=”Aktualis-palyazat”

     Gyermek és ifjúsági közösségi célú tevékenységek támogatása

     Gyermek és ifjúsági közösségi célú tevékenységek támogatása

     A pályázók köre:

     • Természetes személyek (Ifjúsági közösségeket segítők, Diákönkormányzatot támogató és segítő pedagógus); – Nyilatkozat az intézmény vezetőjétől, hogy tud róla és támogatja
     • Civil szervezetek, Alapítványok, Egyesületek;
     • Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók;
     • Ifjúsági közösségek (pl DÖK); Szülői szervezetek a DÖK-kel együttműködésben. (Mentor szükséges)

     NEM VEHET RÉSZT: 

      • politikai pártok, szakszervezetek közjogi, kormányzati jogi személyek, állami költségvetésből gazdálkodó szervezetek és intézményeik, köztestületek, közalapítványok, kórházak és rendelőintézetek, állami (önkormányzati) költségvetésből gazdálkodó nonprofit közhasznú társaságok, egyház, szociális szövetkezet, azok a pályázók, akik az Alapítványtól a korábban elnyert támogatás felhasználásáról nem számoltak be.

     Támogatható tevékenységek:

     1. Közösségépítés és működtetés témakörben:

     • Ifjúságsegítő (együttműködés, empátia, demokratikus értékek kialakulását, fenntartását segítő) hálózat kialakítása, működtetése;
     • Közösségépítésben kortárs segítő csoportok, közösségek létrehozása, képzése, működtetése;
     • Közösségépítésben, kompetenciák fejlesztéséhez outdoor és kalandpedagógiai események és táborok szervezése; 1 hetes táborok támogatása (közösségi élmény, szervezési, kompetenciafejlesztő, stb. tartalommal);
     • Jó gyakorlatok megosztása.

     2. Demokratikus értékek és működés támogatása témakörben

     • Demokratikus értékek és működéshez szükséges kompetenciák fejlesztése, modellek kidolgozása vagy / és alkalmazása;
      • Diákönkormányzat képzés (modul rendszerű, több rövidebb modulból, pl.: jogszabályismeret, kommunikáció, parlamentalitás, értékek és szükségletek, partnerség);
      • Diákvezetők, közösségi vezetők felkészítése, képzése: közösségek működtetése, érdekképviselet, demokrácia technikák, diákmédia,
      • Szülő, DÖK támogató, segítő tanárok, közösségeket támogatók képzése, segítése, fejlesztése;
      • Jó gyakorlatok bemutatására programok szervezése
      • Közösségépítő módszerek, demokrácia technikák, strukturált alkotási technikák, élménypedagógia, közösségszervezés, érdekképviselet, vitakészség, vitakultúra fejlesztése
      • Támogató felnőttek szervezése, aki a gyerek diák ifjúsági közösség támogatásával akar és képes foglalkozni. (tartalom, eszköz);

     3. Tudatosság fejlesztése, önismeret, önfejlesztés témakörben

     • Tudatosság, tudatos gondolkodás fejlesztésében élménypedagógiai foglalkozások, táborok, önismereti foglalkozások, együttműködés fejlesztő foglalkozások, képzések szervezése, jó gyakorlatok megosztása (kiadványok, kisfilmek, közös táborok, programok)
      • Meditáció, relaxáció, stresszkezelési technikák elsajátítása, fejlesztése workshopok, saját élményű programok szervezése;
      • Táplálkozással kapcsolatos programok szervezése, a tudatos táplálkozás elsajátítása, programok szervezése, kiadványok, közös élményalapú kisfilmek készítése
      • Testmozgással kapcsolatos programok szervezése, elsajátítása (pl. Jóga)
      • Tanulási technikák elsajátítása, workshopok, közös programok szervezése, előadók meghívása;
      • Önismeret, önfejlesztés témakörben képzések, workshopok, élményalapú programok szervezése, táborok.

     4. Szociális kompetenciák fejlesztése témakörben:

     Gyermek és ifjúsági közösségi célú tevékenységek támogatása

     • Szociális kompetenciák fejlesztéséhez képzések, workshopok, saját élményű programok, élménypedagógiai tréningek, csapatépítő tréningfolyamatok szervezése pl: konfliktuskezelés, asszertivitás, együttműködés.
      • Erőszakmentes kommunikáció elsajátítása, fejlesztése, workshopok, saját élményű programok szervezése;
      • Kompetencia fejlesztő élményalapú képzések, táborok;

     5. Érzelmi intelligencia fejlesztése

     • Érzelmi intelligencia (EQ) fejlesztéséhez szükséges képzések, workshopok, saját élményű programok, tréningek, tréningfolyamatok szervezése pl: konfliktuskezelés, asszertivitás, együttműködés.
      • Egymás megismerése, mások érzelmeinek felismerése;
      • Az érzelmek testi tudatosítása
      • Pozitív érzelmek megosztása;
      • Az asszertív kommunikáció;
      • Erőszakmentes kommunikáció (EMK);
      • Érzelmeink kezelése a gyakorlatban, Érzelmeink szabályozása
      • Konfliktus feldolgozása.

     A pályázatban egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia.

     A pályázat formája és mértéke

     Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
     Támogatás mértéke: 100%, legfeljebb 1.500.000,- Ft

     Határidők:

     Beadási határidő: 2024. június 15.

     Megvalósítás időszaka: 2024. augusztus 1 – 2025. május 31.

     Kötelező vállalás a pályázatban:

     Kötelező részt venni a kiíró által nyújtott workshopon.

     A kiíró amennyiben indokoltnak tartja mentort biztosít a pályázat megvalósításához.

     A mentorral való együttműködés tartalma:

     • Projekt nyitó megbeszélés
     • Pályázati tartalom és ütemterv szerint együttműködési tervet közösen készítenek
     • Legyen személyes találkozó legalább 2 alkalommal
     • On-line konzultáció időszakonként két havonta.

      

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     Készüljön fel a pályázatokra velünk!

     Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

      

      30 év felettiek bértámogatása vállalkozásoknak

      30 év feletti álláskeresők bértámogatása

      A támogatás célja:

      A 30-64 év közötti álláskereső vagy szolgáltatást kérő személyek munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutásának elősegítése. 

      A támogatás 3 részből áll:

      I. Bértámogatás (a munkaadónak nyújtják) :

      • 4 hónapra szól (hátrányokkal küzdő programrészvevők esetén 6 hónap),
      • a támogatás mértéke a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, de legfeljebb havi 250 ezer forint.

      II. Lakhatási támogatás:

      • legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső részére
      • aki legalább hat hónap szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű munkaviszonyt létesít;
      • és akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye
      • az álláskeresőt terhelő havi lakásbérleti díj 100%-ában, de havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 70 %-ának megfelelő összegig állapítható meg.

      III. Utazási támogatás

      • nyilvántartott álláskereső
      • akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de attól eltérő településen található a munkavégzés helye
      • legfeljebb 12 hónap időtartamra nyújtható,
      • a lakhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben.

      IV. Tervezett képzési támogatás:

      • a kötelező legkisebb munkabér legalább 70%-ának megfelelő összegű (max. minimálbér 150%-a)

       

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

      Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

       

      józsefvárosi kisvállalkozások energia költségeinek csökkentése

      Józsefvárosi Vállalkozásfejlesztési Támogatási Pályázat

      A pályázat célja:

      Az energiaárak drámai mértékű emelkedése miatt nehéz helyzetbe került, Budapest VIII. kerületében működő józsefvárosi kisvállalkozások energia költségeinek csökkentését valamint az energiafelhasználásuk hatékonyságának növelését, illetve a piaci elvárásoknak megfelelő korszerűsítésüket célzó beruházások forrásának részbeni biztosítása vissza nem térítendő – utólagos elszámoláson alapuló – támogatása.

      Kik pályázhatnak:

      • Budapest VIII. kerületében székhellyel vagy telephellyel rendelkező
      • egyéni vállalkozások vagy gazdasági társaságok
      • amelyek 2022. évre vonatkozó éves átlagos állományi létszáma nem magasabb, mint 10 fő
      • amelyek 2022. évi éves nettó árbevétele nem lehet több mint 250 millió forint
      • amelyeknek, nincs lejárt köztartozása a NAV a székhely szerint illetékes önkormányzat, vagy a VIII. kerületi önkormányzat felé
      • a szerződéskötés feltétele:
       • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál önkéntes kamarai tagság
       • a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott „Kamarai Bizalom” védjegy tanúsítvány
      • nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló,  eljárás alatt

      A támogatás formája, mértéke:

      a) A támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás

      b) A támogatás keretösszege: 50.000.000,- Ft

      c) A támogatás mértéke: 100.000-150.000,- Ft

      d) a támogatás a keretösszeg kimerüléséig kerül odaítélésre.

      Határidők:

      • benyújtás: folyamatosan
      • megvalósítás időszaka: 2024. április 15- november 30.

      A támogatás feltétele:

      • megvalósítási helye Budapest VIII. kerülete;
      • a célja az adott kisvállalkozás energiahatékonyságának a növelése;
      • vagy piaci elvárásoknak való megfelelés alapján történő korszerűsítés;
      • a teljes bekerülési költség a megpályázott összegnek maximum az ötszöröse (azaz a támogatás az összköltség legalább 20%-a;
      • a pályázatban foglalt projekt megvalósulása a pályázati forrás nélkül bizonytalan lenne, vagy csak a személyi költségek csökkentése révén lenne finanszírozható.

      Támogatható tevékenységek:

      • eszközvásárlás és kivitelezési munkák
      • kizárólag támogatási időszakon belül felmerült és 2024. április 15.-2024. november 30. között pénzügyileg is teljesült – költségek
      • Nem elszámolható kiadás:
       • ÁFA
       • Adók
       • Hatósági eljárásokból eredő jogkövetkezmények (bírságok)
       •  Személyi jellegű kifizetések
       • Adósságszolgálat teljesítése

       

       

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       

      Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

       Munkásszállások létesítésének támogatása

       Munkásszállások létesítésének támogatása – 2024. szeptember 30.

       A pályázat célja 80–200 férőhelyes munkásszállások kialakításának, építésének ösztönzésével javítani a munkaerő-áramlás lehetőségét azokban a térségekben, ahol nincs számottevő munkaerő-tartalék.

       Kik pályázhatnak?

       • azok a gazdasági társaságok,              

                                 1. amelyek legalább három lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek,

                                 2.  amelyek a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 munkavállalót foglalkoztattak (ha  vállalatcsoportba tartoznak, a teljes vállalatcsoport létszámát kell figyelembe venni)

       • nem vehetnek részt azok a társaságok, amelyek a korábbi „Munkásszállások kialakítása” programok egyikében részt vettek.
       • nem vehetnek részt azok a gazdasági társaságok, amelyek:
        • esetén az Államháztartásról szóló törvény értelmében összeférhetetlenség áll fenn ;
        • jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló eljárás alatt állnak;
        • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő
         adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek;
        • nem felelnek meg a regionális beruházási támogatás szabályozásában foglaltaknak;

       A támogatás formája, keretösszege, mértéke:

       • keretösszeg: 19 009 500 000 forint
       • mértéke:
        • Egy m2-re jutó támogatás maximális összege
         − munkásszállás építése esetén 671 000 Ft;
         − munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 480 000 Ft;
        • Egy munkásszállási férőhelyre jutó támogatás maximális összege
         − munkásszállás építése esetén 6 710 000 Ft;
         − munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 4 800 000 Ft;
       • A támogatás elő és utófinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás.
        • előleg első részlete: a támogatási összeg 50%-a;
        • előleg második részlete: a támogatási összeg 25 %-a (ha az első részlettel elszámoltak és a készültség 50%-os);
        • 25%-ot utólag, a munkálatok befejezése, a működési engedély kiállítása után fizetnek;

       Támogatható tevékenységek:

       A támogatás munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljára ingatlan felújítására vehető igénybe.

       Munkásszállás: olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként legalább egy, a munkaadóval határozatlan idejű vagy időtartamban nem korlátozott, határozott idejű munkaviszonyban lévő magánszemély elhelyezésére szolgál.

       A támogatás legalább 80, de legfeljebb 200 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható. Kivételes esetben támogatás nyújtható 200-nál több munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához is, de a támogatás maximális összegének meghatározásakor ebben az esetben is legfeljebb 200 férőhely vehető figyelembe.

       A program megvalósításának helyszíne: Magyarország, kivéve: Budapest.

       Határidők:

       • Benyújtás: 2024. szeptember 30.
       • A támogatott beruházási projekt megvalósításának végső határideje 2027. október 31.
       • A projektzáró beszámolók benyújtásának végső határideje 2027. december 31.

       További fontos előírások:

       • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 4 hónapon belül meg kell kezdeni,
       • a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított másfél éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül be kell fejezni,
       • a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig meg kell szerezni,
       • a beruházással létrehozott létesítményt legalább 10 éven keresztül munkásszállásként kell üzemeltetni,
       • a támogatással létrejött munkásszálláson a foglalt férőhelyek legalább 50%-án magyar munkavállalókat kell elszállásolni,
       • ha a kihasználtság nem éri el az 50%-ot, visszafizetési kötelezettség van.

        

        

       Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

        

       Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

        A kispesti önkormányzat támogatása társasházak, lakásszövetkezeti ingatlanok felújításához

        A kispesti önkormányzat támogatása társasházak, lakásszövetkezeti ingatlanok felújításához

        Kispest Önkormányzata kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújt a  Budapest XIX. kerületi társas- és szövetkezeti házak felújításának, korszerűsítésének, energetikai korszerűsítésének (továbbiakban: felújítás) elősegítése céljából.

        Kik pályázhatnak?

        • a XIX.. kerület közigazgatási területén lévő:

         –          társasházak

         –        lakásszövetkezetek

        • amelyek legalább 10 éve épültek
        • amelyek legalább 4 lakásból állnak
        • nem szerződhet a tartozás megfizetéséig :
         • akinek lejárt, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása van,
         • akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van;
         • aki az Önkormányzat által korábban nyújtott támogatással nem számolt el, az
          elszámolás teljesítéséig;
         •  aki csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll,
         • ahol bejelentés nélkül vagy a bejelentést jóváhagyó dokumentumtól eltérő tevékenység zajlik,
         • akivel szemben településképi kötelezés van folyamatban;
         • ahol a közterület eredeti állapottól eltérő, a rendeltetésszerű használatot zavaró
          átalakítása történt.

        A támogatás formája, keretösszege, mértéke

        • a támogatás  előfinanszírozott, visszatérítendő  kamatmentes kölcsön
        • keretösszeg: 20 millió forint
        • a támogatás mértéke:
         • A tervezett összeg 50 %-a, minimum 300.000,-forint, maximum: 5.000.000 forint
         • közegészségügyi veszélyt okozó műszaki problémák elhárítása esetén: a tervezett összeg 80%-a
        • a hitel visszafizetése:a támogatási szerződés megkötésétől számított legfeljebb 5 év, min. havi 5.000 Ft-os részletekben.

        Támogatható munkálatok

        kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek felújítása, korszerűsítése, különösen:

        • a lakhatást súlyosan nehezítő állapotba került közös tulajdonban lévő épületrészek
         felújítására;
        • központi gépészeti berendezések és tartozékaik felújítási munkáira;
        • lakóközösség által üzemeltetett nyomvonalas közmű bekötések létesítésére, létesítmények felújítására, cseréjére;
        • energetikai korszerűsítésre;
        • nyílászárók felújítására, cseréjére;
        • az épületállomány állagának, környezetvédelmi jellemzőinek, eredeti esztétikai
         értékének és biztonságának javítása.

        Nem támogatható:

        •  működési, üzemeltetési feladatok;
        •  Pályázó által korábban igénybe vett pénzügyi szolgáltatás visszafizetése

        Határidők:

        • benyújtás: 2024. június 27. napja 12:00 óra; 
        • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: a pályázatokat a benyújtástól számított 60 napon belül döntésre előterjesztik.

         

        A támogatás feltétele:

        • A társasházi pályázat csak a közgyűlési határozatban meghatározott pályázat típusok tekintetében nyújtható be;
        • A pályázat benyújtása előtt elkészült munkákkal nem lehet pályázni, de a benyújtást követően el lehet kezdeni a munkát.

         

        Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

         

        Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!