Súlyan hátrányos helyzetűek bértámogatása

Bértámogatás súlyosan hátrányos helyzetűeknek

A támogatás neve: Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását elősegítő támogatás

A támogatás célja: A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, elhelyezkedésük megkönnyítése.

Ki igényelheti ezt a támogatást és milyen összegben?

a) a foglalkoztató,

aki szerződést köt a munkavállalóval, az első négy hónapban bértámogatást kaphat. Ennek mértéke a hátrányos helyzetű munkavállaló bérének 50%-a, a maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonként a kötelező legkisebb minimálbér 150%-át,

b) a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló, aki a munkáltatóval megkötött szerződése után, a jogviszony első hat hónapjára bérkiegészítést kaphat a kötelező legkisebb munkabér 30 %-nak megfelelő összegben.

Jogosultságok:

Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló a támogatás szempontjából olyan személy, aki:

 1. legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső; vagy
 2. legalább 12 hónapja regisztrált álláskereső és
  • 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
  • alapfokú iskolai végzettségű; vagy
  • 50 éven felüli személy; vagy
  • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
  • aki egy alulreprezentált nemhez tartozik; vagy
  • etnikai kisebbséghez tartozik,
  • és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye.

A munkáltatónál a támogatással felvett új munkaerő alkalmazásával létszám növekedést kell elérni.

Foglalkoztatási kötelezettség

A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 4 hónapos időtartamát követően 2 hónapig szükséges tovább foglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

A támogatás folyósítását, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszony hat hónapon belül a foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik meg kell szüntetni. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésére tekintettel a foglalkoztatótól a bértámogatást visszakövetelhető.

Elszámolási kötelezettség:

Az elszámoló lapot a tárgyhót követő hó 12. napjáig mellékletekkel együtt be kell nyújtania.

A támogatás nem vehető igénybe:

 • mezőgazdasági termékek feldolgozását vagy forgalmazását végző kérelmezőnél (bővebb információt tanácsadáson adunk),
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. december 31-e között nehéz helyzetbe került,
 • olyan vállalkozásnál, amely exporttal kapcsolatos tevékenységet végez,
 • szénbányák bezárásához,
 • azon szervezet részére, amely állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
 • olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
 • költségvetési szerv számára.

A hivatkozott jogszabályhelyek alapján a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának támogatásához nyújtott támogatások nem minősülnek költségvetési támogatásnak.

A kérelem elbírálása:

A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény. A támogatásra vonatkozó bármely jogszabályi feltétel hiányában vagy kizáró körülmény esetén a kérelem elutasításáról határozattal kell rendelkezni.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!