Tag Archive for: bértámogatás

munkabértámogatás 30 feletti álláskeresőknek

Munkabértámogatás 30 év feletti álláskeresőknek – folyamatos beadás

A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése elnevezésű munkaerőpiaci programban 2024.05.16-tól bértámogatást igényelhetnek a munkaadók számára a program célcsoportjába tartozó személyek foglalkoztatásához.

Ki igényelheti ezt a támogatást és milyen összegben?

Az a  foglalkoztató, aki:

 • 30-64 év közötti, a munkaerőpiaci programban meghatározott programrésztvevőt (nyilvántartott álláskeresőt vagy megváltozott munkaképességű szolgáltatást kérőt vagy átmeneti védelem alatt álló szolgáltatást kérőt) foglalkoztat
 • munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben

A támogatás időtartama: 4 hónap – hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 6 hónap.

Hátrányos helyzetű célcsoportok:

 1. tartósan munkanélküli (aki legalább 12 hónapja folyamatosan munkanélküli),
 2. 50 év feletti,
 3. alacsony iskolázottságú (aki legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik),
 4. vidéki területen élő
 5. kisgyermeket nevelő (12 évnél fiatalabb gyermeket nevelő szülő),
 6. a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető (a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett, nyilvántartott álláskereső),
 7. magát roma kisebbséghez tartozónak valló,
 8. megváltozott munkaképességű,
 9. ápolási feladatokat lát(ott) el (aki ápolási díjban részesül, vagy részesült az elmúlt 3 hónapban legalább egy napig).

A támogatás

 • a csoportmentességi szabályok szerint nyújtható, amennyiben a munkavállaló:
  • az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban,
  • 50 év feletti életkorú,
  • nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban),
  • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt,
  • etnikai kisebbséghez tartozó.
 • minden egyéb esetben az általános de minimis vagy a mezőgazdasági de minimis rendelet szerint nyújtható.

A támogatás mértéke: bruttó munkabér 50%-a, de megállapításkori havi korlátja havonta legfeljebb bruttó 250.000,-Ft, napi 8 órás munkaidő esetében. Részmunkaidő esetében a havi korlátot arányosítani szükséges.

 

Foglalkoztatási kötelezettség:

A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 6 hónapos időtartamát követően nem szükséges tovább foglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  30 év felettiek bértámogatása vállalkozásoknak

  30 év feletti álláskeresők bértámogatása

  A támogatás célja:

  A 30-64 év közötti álláskereső vagy szolgáltatást kérő személyek munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutásának elősegítése. 

  A támogatás 3 részből áll:

  I. Bértámogatás (a munkaadónak nyújtják) :

  • 4 hónapra szól (hátrányokkal küzdő programrészvevők esetén 6 hónap),
  • a támogatás mértéke a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, de legfeljebb havi 250 ezer forint.

  II. Lakhatási támogatás:

  • legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső részére
  • aki legalább hat hónap szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű munkaviszonyt létesít;
  • és akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye
  • az álláskeresőt terhelő havi lakásbérleti díj 100%-ában, de havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 70 %-ának megfelelő összegig állapítható meg.

  III. Utazási támogatás

  • nyilvántartott álláskereső
  • akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de attól eltérő településen található a munkavégzés helye
  • legfeljebb 12 hónap időtartamra nyújtható,
  • a lakhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben.

  IV. Tervezett képzési támogatás:

  • a kötelező legkisebb munkabér legalább 70%-ának megfelelő összegű (max. minimálbér 150%-a)

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   

  Bértámogatás fiatal munkavállalok alkalmazásához

  Fiatalok (15-29 év) munkába állásának bértámogatása

  A pályázat célja: Új munkahely(ek) teremtése, fiatal (15 és 29 év) közöttiek részére.
  A pályázók köre:
  • Az a munkaadó,
  • aki  30. év alatti – azaz betöltött 15. év és még nem betöltött 30. év közötti,
   • nyilvántartott álláskeresőt vagy
   • megváltozott munkaképességű szolgáltatást kérőt vagy
   • átmeneti védelem alatt álló szolgáltatást kérőt foglalkoztat
  • munkaviszony keretében,
  • teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben és
  • ágazata/tevékenysége alapján nem tartozik a csoportmentességi rendelet szabályai által (651/2014/EU bizottsági rendelet alapján- mezőgazdaság, halászat, akvakultúra, szénipar, szénbányászat) kizártak közé ,
  • azon munkáltató, aki vállalja, hogy létszámbővítést hajt végre a kérelme benyújtásával, de minimum azt vállalja, hogy létszámát azonos szinten megtartja,
  • nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
  • a munkavállalónak nem mond fel.

  A bértámogatás mértéke:

  • fixen a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, a támogatás megállapításkori havi korlátja pedig maximum 250 ezer Ft (amelyik a kisebb, az korlátozza be a megállapított havi támogatást).
  • A havi korlát a részmunkaidős foglalkoztatások esetében arányosítandó.

  A bértámogatás adható azon munkavállaló részére, amely munkavállaló az alábbi listában meghatározott hátrányok legalább egyikével küzd:

  1. az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban,
  2. 15 és 24 év közötti életkorú,
  3. nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban),
  4. egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt,
  5. etnikai kisebbséghez tartozó.

  A fenti hátrányok egyikével sem küzdő programrésztvevők foglalkoztatása esetén is nyújtható a bértámogatás, amennyiben a munkaadó megfelel az erre a pályázatra vonatkozó „de minimis tájékoztatóban” részletezett szabályoknak.

  A bértámogatás egyéb feltételei:

  Bértámogatás adható fix 4 hónapra vagy fix 6 hónapra az alábbiak szerint:

  1. fix 4 hónap az alábbi, a bértámogatás iránti kérelem benyújtásakor a munkaerőpiaci program felől meghatározott hátrányok egyikével sem küzdő programrésztvevők esetén; vagy

  2. fix 6 hónap azon programrésztvevők esetén, akik az alábbiakban felsorolt, a munkaerőpiaci program felől meghatározott hátrányok közül legalább eggyel küzdenek a bértámogatás iránti kérelem benyújtásakor:

   • tartósan munkanélküli (aki legalább 12 hónapja folyamatosan munkanélküli),
   • 18 év alatti,
   • alacsony iskolázottságú (aki legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik),
   • vidéki területen élő (a lakcímkártyán szereplő vidéki, állandó lakóhely alapján, illetve az átmeneti védelem alatt állók esetében a részükre kiállított hivatalos okmányon szereplő vidéki szálláshely alapján – a pontos listáról bővebb információt adunk),
   • kisgyermeket nevelő (12 évnél fiatalabb gyermeket nevelő szülő),
   • pályakezdő álláskeresőként nyilvántartott,
   • magát roma kisebbséghez tartozónak valló,
   • megváltozott munkaképességű,
   • ápolási feladatokat lát(ott) el (aki ápolási díjban részesül, vagy részesült az elmúlt 3 hónapban legalább egy napig).

  Létszámtartási kötelezettség:

  A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy jelen támogatás időtartama alatt

  • közös megegyezéssel nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, illetve
  • a munkaadó a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha szeretnéd a csapatodat bővíteni! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Munkahelyi képzések

   Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

   A támogatás neve:  Munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása

   A támogatás célja: Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

   Milyen vállalkozási forma pályázhat? 

   • A vállalkozás lehet vagy Kft., Bt., vagy Nonprofit Kft. vagy Szociális Szövetkezet vagy Egyéni cég és Egyéni vállalkozó.

    Választható képzések:

   1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
   2. Soft skill képzés
   3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
   4. Nyelvi képzés

   A képzésnek minimum 16 órásnak kell lennie, de lehet nagyobb óraszámú is. Az oktatást belső képzésként vagy külső szolgáltató által lehet igénybe venni.

   A támogatás összege, mértéke:

   • foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a legkisebb munkabér 150%-át
   • támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ (mikro-és kisvállalkozás 70 %, a középvállalkozások 60%)
   • önerő szükséges minimum 30 %.

   Elszámolható költségek:

   • képzési költség
   • bértámogatás
   • projekt-előkészítés
   • projektmenedzsment költés
   • szakmai megvalósítói költség

   A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

   • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő
   • nagyvállalatok esetében legalább 8 fő

   Kétféle kérelem benyújtási lehetőség:

   • önálló kérelem: a vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést
   • együttes kérelem: beszállítói integrátor vállalat nyújthat be saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzést
   • A kérelem maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzést tartalmazhat.

   Ki nem vehet részt a pályázaton?

    • amely vállalkozás nem a célnak megfelelő projektet kíván megvalósítani,
    • amely cégnek a legutolsó, lezárt, teljes üzleti éve veszteséges volt,
    • amely cég ellen végrehajtási eljárás van folyamatban,
    • aki nem felel az Európai Unió jogszabályi kötelezettségeknek,
    • amely vállalkozás saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
    • vállalkozásoknál a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző lezárt év nettó árbevételének összege,
    • nonprofit gazdasági társaság esetén a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző év összes bevételének összege,
    • korábbi pályázatokat nem valósította meg a benyújtást megelőző 5 éven belül.

   Támogatás folyósításának módja:

   • Előleg igényelhető, a fennmaradó összeg utólagos finanszírozású.
   • Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására,  a projekt előkészítésre, a projektmenedzsmentre és a szakmai megvalósítók költségére megítélt támogatás 100%-a lehet.

   Pályázati feltételek:

   • A pályázatban a foglalkoztató a munkavállalót képzésben részesíti.
   • A képzés utolsó napja utáni 6. hónap, utolsó napjáig a képzésben részesülő személyt foglalkoztatja.
   • A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a képzés után 12 hónapig a munkavállalót foglalkoztatja és
    • közös megegyezéssel vagy
    • felmondással vagy
    • a munka törvénykönyve 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. pontja alapján a foglalkoztatást nem szünteti meg.
   • A  támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás.
   • A pályázat megfelelő teljesítése esetén (folyamatos munkaviszony) vissza nem térítendő támogatássá átalakítható.
   • Továbbfoglalkoztatás, béremelés nem teljesítése esetén a támogatási összeget vissza kell fizetni.

   Kérelem beadási határidő: 2024.06.30.

   A pályázati leírás nem teljeskörű.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    Ifjúsági Garancia Program

    Fiatalok munkába állásának, utazásának és képzésének támogatása

    A pályázat célja: A program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályán.

    A pályázók köre egyrészről:

    • 15-29 év közötti fiatalok;
    • nem tanulnak,
    • nem dolgoznak;
    • álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartottak.
    A pályázók köre másrészről:
    • mikro és KKV-k, amelyek a fent megnevezett célcsoportot foglalkoztatni kívánják.
    A támogatás főbb jellenzői:
    • a vállalkozások vehetik igénybe a Bértámogatást;
    • a fiatal álláskereső veheti igénybe a lakhatási és utazási támogatást, valamint a képzési támogatást.

    A támogatás feltételei:

    • Bértámogatás: a munkaadónak nyújtott támogatás időtartama 4 hónap lehet, bizonyos hátrányokkal küzdő fiatalok foglalkoztatása esetén pedig 6 hónap, s a támogatás mértéke fixen a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, de maximum havi 250 ezer forint lehet.
    • Lakhatási támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
     • az kaphatja maximum 12 hónapnyi időtartamra,
     • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak; és
     • aki minimum hat hónap időtartamra szóló és
     • legalább heti húsz óra munkaidejű, foglalkoztatónál létesített, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít; és
     • akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye.
     • A lakhatási támogatás az álláskeresőt terhelő havi lakásbérleti díj 100%-ában, de havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 70 %-ának megfelelő összegig állapítható meg (jelenleg: 186.200 Ft).
    • Utazási támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
     • az kaphatja, akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de attól eltérő településen található a munkavégzés helye.
     • A támogatás maximum 12 hónap időtartamra nyújtható, a lakhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben (13.300,- Ft/10 km).
    • Képzési támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
     • a kötelező legkisebb munkabér legalább 70%-ának megfelelő összegű (max. minimálbér 150%-a) havi támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, aki a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében jogszabályban meghatározott képzésen vesz részt.
     • 2024.május hónaptól lesz lehetőség a képzési támogatás igénybevételére.

    Határidők: a pályázat megnyitására várunk, jelenleg még csak ezeket a részleteket tudjuk.

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     Vállalkozó válást támogató pályázat megyeieknek

     Vállalkozóvá válást támogató pályázat – MEGYEIEKNEK

     A pályázat célja: Az álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés támogatás nyújtásával.

     A program célcsoportja:
     A programban azok az álláskeresők igényelhetnek támogatást, akiket a Kormányhivatal Járási Hivatalaiban legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, és önmaguk foglalkoztatását főállású vállalkozás indításával kívánják megvalósítani. Továbbá vállalják, hogy a tervezett vállalkozás székhelye, a tényleges vállalkozói tevékenység és a beruházás helyszíne az adott vármegye területén valósul meg.

     A támogatás feltételei (általában, de megyénként eltérő lehet):

     Az az álláskereső részesülhet támogatásban

     • akit a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,
     • aki a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt a Kormányhivatal által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi (ez egy képzés),
     • aki üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit és
     • aki a tervezett vállalkozás székhelyét, tényleges vállalkozói tevékenységét és a beruházás helyszínét az adott vármegyében valósítja meg.

     A pályázat lebonyolítása:

     • regisztrálni kell az illetékes megye Kormányhivatalánál álláskeresőnek, majd
     • jelentkezni kell egy kompetencia felmérésre (ide ki kell tölteni egy adatlapot, amin bemutatja a vállalkozás alap adatait és vinni kell a hatósági bizonyítványt, annak igazolására, hogy álláskeresőként nyilvántartott) a megadott határidőig,
     • a kompetencia felmérésen való megfelelés esetén
     • egy képzésen való részvétel (a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségek megszerzését biztosító képzés) amelynek a végére elkészül az üzleti terv.
     • A (Kormányhivatal által) elfogadott üzleti terv birtokában kapható meg a pályázati összeg, de ez nem automatikus! Azaz, a szolgáltatásban való sikeres részvétel és az üzleti terv elfogadása nem jelenti automatikusan a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás megítélését.

     A támogatás egyéb feltételei:

     • lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással (adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása) nem rendelkezik;
     • végrehajtási eljárás alatt nem áll;
     • beruházásának összköltsége legalább a támogatás összegét eléri, annál kisebb nem lehet;
     • rendelkezik bankszámlával (a támogatás folyósítása csak saját, vagy vállalkozói bankszámlára, társas vállalkozás esetén a tervezett gazdasági társaság bankszámlájára történhet);
     • ÁFA nyilatkozat benyújtása;
     • NAV köztartozásmentes igazolás;
     • Összeférhetetlenségi nyilatkozat (amennyiben összeférhetetlenség áll fenn);
     • Árajánlatok benyújtása a megvásárolandó eszközökről;
     • a lista nem teljeskörű, ezt az adott megyei kiírásnál részletesen szükséges áttekinteni!

     Önerő szökséges a pályázathoz: nem szükséges

     Vállalkozó vállalásai:

     • a tervezett vállalkozás székhelye, tényleges vállalkozói tevékenységét és a beruházás helyszínét az adott vármegye illetékességi területén valósítja meg;
     • vállalja, hogy a létrehozott vállalkozását a hatósági szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapig fenntartja, működteti (fenntartási kötelezettség) az adott vármegye illetékességi területén  (egyes vármegyékben és egyes esetekben 12 hónapig);
     • gazdasági társaság tevékenységében történő személyes közreműködés esetén vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye írásban a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül, valamint feladatait csak megbízási jogviszony keretében láthatja el;
     • vállalja, hogy a támogatási kérelem érdemi elbírálásához – amennyiben szükséges – előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés, saját forrás igazolása becsatolja, rendelkezésre bocsátja;
     • vállalja, hogy az önfoglalkoztatási kötelezettség időszaka alatt önmaga után rendszeresen megfizeti a kötelező közterheket;
     • a lista nem teljeskörű, ezt az adott megyei kiírásnál részletesen szükséges áttekinteni!

     Megyénkénti pályázható összegek és beadási határidők (jelenleg ezeket az információkat ismerjük):

     A mellékelt táblázatban letöltés után megtekintheted a Vármegyék aktuális dátumait.

      

     A budapesti vállalkozás indítási támogatásról ebben a cikkben olvashat bővebben.

      

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

      Vállalkozóvá válást támogató pályázat Budapestieknek

      Vállalkozóvá válást segítő támogatás BUDAPESTIEKNEK

      A pályázat célja: Budapesten új vállalkozás (egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság, mezőgazdasági őstermelő) indítását tervező, 30. életévüket betöltött álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység indításához vissza nem térítendő támogatás biztosítása.

      A pályázók köre:

      Az az álláskereső (már regisztrált állaskerők vehetik igénybe!) részesülhet támogatásban

      • aki a 30. életévét betöltötte,
      • aki nem résztvevője GINOP Plusz 4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz programnak,
      • akit Budapest Főváros Kormányhivatala valamely Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztálya legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántart,
      • aki Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi, és
      • aki a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit.
      • akik önmaguk foglalkoztatását főfoglalkozású vállalkozói jogviszonyban kívánják megvalósítani.
      • a kérelmező önfoglalkoztatását főállású egyéni vállalkozóként/mezőgazdasági őstermelőként/gazdasági társaság alapításával főállású társas vállalkozói jogviszonyban biztosítja és az önfoglalkoztatói tevékenységén kívül egyéb teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban tevékenységet nem folytat.
      A megvalósítás időtartama: 2024. április 2.- 2026. október 31.
      A munkaerőpiaci program keretében nyújtott vállalkozóvá válást elősegítő támogatás a 2024. évben Budapesten három ütemben valósul meg.A 3 ütem időpontjai:

      I. ütem: 2024. április 3. – 2024. április 12.
      II. ütem: 2024. június 24. – 2024. július 5.
      III. ütem: 2024. augusztus 26. – 2024. szeptember 6.

      A támogatás összege:

      • Az I. és a II. ütemnél: Hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás (2024. év: 266 800 Ft/hó) és/vagy 2.000.000 Ft egyszeri tőketámogatás, kizárólag együtt vehető igénybe.
      • A III. ütemben: Kizárólag a hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás (2024. év: 266 800 Ft/hó) vehető igénybe, ebben az ütemben már tőketámogatásra nincs lehetőség.

      Önerő szökséges a pályázathoz: nem szükséges

      Pályázói vállalás:

      • Az I. és a II. ütemnél a tőketámogatás igénybevételekor a pályázó vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított huszonnégy hónapig fenntartja, ezt a munkaerőpiaci programban rögzítettek szerint igazolja.
      • A III. ütemben az álláskereső – a kizárólag hat hónapon keresztül folyósítható, a kötelező legkisebb munkabér 100 %-ának megfelelő mértékű támogatás igénybevételekor (III. ütem) – vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított tizenkettő hónapig fenntartja.
      • A vállalkozás székhelye Budapesten lesz.
      • Hatósági engedélyekhez kötött tevékenység esetén az engedélyeket beszerzi.

      A megyei vállalkozás indítási pályázati lehetőségekről ebben a bejegyzésben olvashat többet!

       

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       

      Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

       Munkahelyek növelésének támogatása

       A foglalkoztatás növelése, munkában állók képzése és a munkakörülmények javítása

       A munkaerőpiaci aktivitás növelése érdekében a kormány márciusban 70, áprilisban 200 milliárd forintos kerettel indít programot a GINOP Plusz programon keresztül.

       Bértámogatás

       2030-ig pedig több mint 460 milliárd forint uniós forrás segítheti a foglalkoztatás és az aktivitás növelését, a munkaerő-tartalékok mozgósítását, a munkában állók képzését, valamint a munkakörülmények javítását – tájékoztatta az MTI-t a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden.

        Kiemelték: ebből a forrásból

       1. 2024.márciusban indul a 70 milliárd forintos kerettel rendelkező, munkahelyi képzéseket támogató program következő szakasza,
       2. 2024. áprilistól pedig közel 200 milliárd forintos kerettel elstartol a 30 év alatti fiatalok elhelyezkedését segítő Ifjúsági Garancia Plusz program.
       3.  Mindezen programokon túlmutatóan várhatóan 2024.májusban újabb, közel 160 milliárd forint uniós forrás nyílhat meg a 30 év feletti álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése. 

       Az infláció visszaszorítását követően 2024-ben a kormány fő célja, hogy helyreállítsa a gazdasági növekedést és dinamikus, 4 százalék körüli GDP bővülést érjen el.

       Ennek érdekében helyre kell állítani a fogyasztást, 25 százalékos szint felett kell tartani a beruházásokat, valamint tovább kell növelni a munkaerőpiaci aktivitást – írták.

        

       GINOP Plusz program

       A GINOP Plusz program aktivitás és foglalkoztatás növelését támogató 3. és 4. prioritásain keresztül ez utóbbi célt 2030-ig több mint 460 milliárd forinttal fogják támogatni az uniós források. Annak érdekében, hogy a források mielőbb a gazdaságba kerüljenek, a kormány márciusban 70 milliárd forintos, áprilistól pedig további 200 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást tesz elérhetővé.
       Munkahelyi képzések

       A munkahelyi képzésekre fordítható forrásból a munkáltatók szakmai ismeretek bővítésére kaphatnak támogatást, elsősorban a munkavállalók képzési költségeihez, valamint a munkavállalók képzés alatti kieső munkaidőre járó bérének biztosításához.

       A képzéseket támogató program számos könnyítést tartalmaz a vállalkozások részére, az energiaintenzív ágazatokban működő vállalkozások pedig már munkahelymegőrzési célokra is felhasználhatják a támogatást – közölték.
       (forrás:MTI)

       Készüljön fel a pályázatokra velünk!

       Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

        

        Pályázati lehetőségek 2024-ben

        Hamarosan már pályázhatók a GINOP+ források

        A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP+) keretében összesen mintegy 910 milliárd forint EU-forrás meghirdetése várható a következő hónapokban, amelyből két pályázati keretösszeget már jövő héten közzétesz a kormány, és a vállalkozásfejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó hitelnél nulla százalékos kamatlábról határoztam – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

        A miniszter jelezte: a GINOP Plusz programban mintegy 910 milliárd forint áll rendelkezésre, két prioritásban:

        • A vállalkozásfejlesztés terén 450 milliárd forintos a keret, amelynek nagy része visszatérítendő, tehát hitel alapú forrás.
        • A munkaerőpiaci aktivitás növelése: erre 460 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Ez a keret nagyrészt vissza nem térítendő támogatásokat takar.

        A pályázatok célterületei kapcsán rámutatott, hogy a K+F, a munkahelymegtartás és munkahelyteremtés, a modern technológiák bevitele a gazdaságba, a fenntartható gazdaság működtetése és a zöld energiák kiemelten fontosak.

        A miniszterelnök utasítása értelmében ezeket a forrásokat a lehető leggyorsabban kell a gazdaságba juttatni – mondta a miniszter. Ezért a tárca és a kamara szorosan együttműködik, és mintegy 6-8 pályázati program meghirdetése várható a következő hónapokban.

        A várható menetrend kapcsán jelezte: jövő héten azt a két pályázatot jelentik be, amelyek már márciusban indulnak.

        Az egyik pályázat a vállalkozásfejlesztési prioritáshoz tartozik, 130 milliárd forintos lesz a keretösszege, a másik az aktivitásnövelési prioritáshoz tartozik és 130-150 milliárd forint körüli kerettel várható. A továbbiakat illetően jelezte:

        A következő negyedévekben újabb programokat fogunk bejelenteni, és azt szeretnénk, hogy a 900 milliárd forint a jövő év közepéig el is fogyna – folytatta bejelentését a miniszter.

        Felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalkozásfejlesztési keret (450 milliárd forint) nagy része hitelt takar, és ennek kapcsán a tárcavezető bejelentette: „nulla százalékos kamatot határoztam meg”. Ez főként a kkv-szektort fogja érinteni, és főként beruházások finanszírozására megy majd a forrás.

        A pályázati pénzek minél gyorsabb gazdaságba juttatása kapcsán arról is említést tett, hogy az intézményrendszer területén mi várható. A hitelforrásokat az MFB Pontokon keresztül juttatják majd el az érintettekhez, két bankon keresztül (MBH, Gránitbank), amelyekkel egy közbeszerzési eljárás nyomán szerződött le az MFB. Az aktivitásnövelést segítő pályázatokat pedig az Országos Foglalkoztatási Alapon keresztül bonyolítják majd le.

        (forrás:portfolio.hu)

        Készüljön fel a pályázatokra velünk!

        Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

         

         30 év feletti munkavállalók bértámogatása Jász-Nagykun-Szolnok megyében

         Bértámogatás 30 év feletti álláskeresőknek

         Ki igényelheti ezt a támogatást és milyen összegben?

         a) a foglalkoztató, aki

         • 30 év feletti hátrányos helyzetű álláskeresőt foglalkoztat munkaviszony keretében, valamint
         • de minimis jogcímen kaphat támogatást ha a bértámogatás szempontjából nem hátrányos helyzetű 30 év feletti álláskeresőt, illetve inaktív személyt foglalkoztat.

         A programba vonás szempontjából megjelölt hátrányos helyzetű vármegyei célcsoportok:

         1. 30 év feletti a lakó/tartózkodási helyétől eltérő, vármegyén belüli munkavégzési helyen elhelyezkedő, ingázást vállaló álláskeresők,
         2. 50 év feletti, 12 hónapnál nem régebben regisztrált álláskeresők,
         3. 30 év feletti egy vagy több gyermeket nevelő regisztrált álláskeresők, akik nem minősülnek súlyosan hátrányos helyzetűnek,
         4. Inaktívak.

         A támogatás időtartama: maximum 6 hónap.

          

         A támogatás mértéke: bruttó munkabér 50%-a, de megállapításkori havi korlátja havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a (max: bruttó 399.000,- Ft) mértékéig terjedhet teljes, napi 8 órás munkaidő esetében. Részmunkaidő esetében a havi korlátot arányosítani szükséges.

          

         Foglalkoztatási kötelezettség:

         A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 6 hónapos időtartamát követően nem szükséges tovább foglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

          

         Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!