Tag Archive for: bértámogatás

Munkahelyek növelésének támogatása

A foglalkoztatás növelése, munkában állók képzése és a munkakörülmények javítása

A munkaerőpiaci aktivitás növelése érdekében a kormány márciusban 70, áprilisban 200 milliárd forintos kerettel indít programot a GINOP Plusz programon keresztül.

Bértámogatás

2030-ig pedig több mint 460 milliárd forint uniós forrás segítheti a foglalkoztatás és az aktivitás növelését, a munkaerő-tartalékok mozgósítását, a munkában állók képzését, valamint a munkakörülmények javítását – tájékoztatta az MTI-t a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden.

 Kiemelték: ebből a forrásból

 1. 2024.márciusban indul a 70 milliárd forintos kerettel rendelkező, munkahelyi képzéseket támogató program következő szakasza,
 2. 2024. áprilistól pedig közel 200 milliárd forintos kerettel elstartol a 30 év alatti fiatalok elhelyezkedését segítő Ifjúsági Garancia Plusz program.
 3.  Mindezen programokon túlmutatóan várhatóan 2024.májusban újabb, közel 160 milliárd forint uniós forrás nyílhat meg a 30 év feletti álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése. 

Az infláció visszaszorítását követően 2024-ben a kormány fő célja, hogy helyreállítsa a gazdasági növekedést és dinamikus, 4 százalék körüli GDP bővülést érjen el.

Ennek érdekében helyre kell állítani a fogyasztást, 25 százalékos szint felett kell tartani a beruházásokat, valamint tovább kell növelni a munkaerőpiaci aktivitást – írták.

 

GINOP Plusz program

A GINOP Plusz program aktivitás és foglalkoztatás növelését támogató 3. és 4. prioritásain keresztül ez utóbbi célt 2030-ig több mint 460 milliárd forinttal fogják támogatni az uniós források. Annak érdekében, hogy a források mielőbb a gazdaságba kerüljenek, a kormány márciusban 70 milliárd forintos, áprilistól pedig további 200 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást tesz elérhetővé.
Munkahelyi képzések

A munkahelyi képzésekre fordítható forrásból a munkáltatók szakmai ismeretek bővítésére kaphatnak támogatást, elsősorban a munkavállalók képzési költségeihez, valamint a munkavállalók képzés alatti kieső munkaidőre járó bérének biztosításához.

A képzéseket támogató program számos könnyítést tartalmaz a vállalkozások részére, az energiaintenzív ágazatokban működő vállalkozások pedig már munkahelymegőrzési célokra is felhasználhatják a támogatást – közölték.
(forrás:MTI)

Készüljön fel a pályázatokra velünk!

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

 

  Pályázati lehetőségek 2024-ben

  Hamarosan már pályázhatók a GINOP+ források

  A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP+) keretében összesen mintegy 910 milliárd forint EU-forrás meghirdetése várható a következő hónapokban, amelyből két pályázati keretösszeget már jövő héten közzétesz a kormány, és a vállalkozásfejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó hitelnél nulla százalékos kamatlábról határoztam – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

  A miniszter jelezte: a GINOP Plusz programban mintegy 910 milliárd forint áll rendelkezésre, két prioritásban:

  • A vállalkozásfejlesztés terén 450 milliárd forintos a keret, amelynek nagy része visszatérítendő, tehát hitel alapú forrás.
  • A munkaerőpiaci aktivitás növelése: erre 460 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Ez a keret nagyrészt vissza nem térítendő támogatásokat takar.

  A pályázatok célterületei kapcsán rámutatott, hogy a K+F, a munkahelymegtartás és munkahelyteremtés, a modern technológiák bevitele a gazdaságba, a fenntartható gazdaság működtetése és a zöld energiák kiemelten fontosak.

  A miniszterelnök utasítása értelmében ezeket a forrásokat a lehető leggyorsabban kell a gazdaságba juttatni – mondta a miniszter. Ezért a tárca és a kamara szorosan együttműködik, és mintegy 6-8 pályázati program meghirdetése várható a következő hónapokban.

  A várható menetrend kapcsán jelezte: jövő héten azt a két pályázatot jelentik be, amelyek már márciusban indulnak.

  Az egyik pályázat a vállalkozásfejlesztési prioritáshoz tartozik, 130 milliárd forintos lesz a keretösszege, a másik az aktivitásnövelési prioritáshoz tartozik és 130-150 milliárd forint körüli kerettel várható. A továbbiakat illetően jelezte:

  A következő negyedévekben újabb programokat fogunk bejelenteni, és azt szeretnénk, hogy a 900 milliárd forint a jövő év közepéig el is fogyna – folytatta bejelentését a miniszter.

  Felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalkozásfejlesztési keret (450 milliárd forint) nagy része hitelt takar, és ennek kapcsán a tárcavezető bejelentette: „nulla százalékos kamatot határoztam meg”. Ez főként a kkv-szektort fogja érinteni, és főként beruházások finanszírozására megy majd a forrás.

  A pályázati pénzek minél gyorsabb gazdaságba juttatása kapcsán arról is említést tett, hogy az intézményrendszer területén mi várható. A hitelforrásokat az MFB Pontokon keresztül juttatják majd el az érintettekhez, két bankon keresztül (MBH, Gránitbank), amelyekkel egy közbeszerzési eljárás nyomán szerződött le az MFB. Az aktivitásnövelést segítő pályázatokat pedig az Országos Foglalkoztatási Alapon keresztül bonyolítják majd le.

  (forrás:portfolio.hu)

  Készüljön fel a pályázatokra velünk!

  Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   

   30 év feletti munkavállalók bértámogatása Jász-Nagykun-Szolnok megyében

   Bértámogatás 30 év feletti álláskeresőknek

   Ki igényelheti ezt a támogatást és milyen összegben?

   a) a foglalkoztató, aki

   • 30 év feletti hátrányos helyzetű álláskeresőt foglalkoztat munkaviszony keretében, valamint
   • de minimis jogcímen kaphat támogatást ha a bértámogatás szempontjából nem hátrányos helyzetű 30 év feletti álláskeresőt, illetve inaktív személyt foglalkoztat.

   A programba vonás szempontjából megjelölt hátrányos helyzetű vármegyei célcsoportok:

   1. 30 év feletti a lakó/tartózkodási helyétől eltérő, vármegyén belüli munkavégzési helyen elhelyezkedő, ingázást vállaló álláskeresők,
   2. 50 év feletti, 12 hónapnál nem régebben regisztrált álláskeresők,
   3. 30 év feletti egy vagy több gyermeket nevelő regisztrált álláskeresők, akik nem minősülnek súlyosan hátrányos helyzetűnek,
   4. Inaktívak.

   A támogatás időtartama: maximum 6 hónap.

    

   A támogatás mértéke: bruttó munkabér 50%-a, de megállapításkori havi korlátja havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a (max: bruttó 399.000,- Ft) mértékéig terjedhet teljes, napi 8 órás munkaidő esetében. Részmunkaidő esetében a havi korlátot arányosítani szükséges.

    

   Foglalkoztatási kötelezettség:

   A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 6 hónapos időtartamát követően nem szükséges tovább foglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    Súlyan hátrányos helyzetűek bértámogatása

    Bértámogatás súlyosan hátrányos helyzetűeknek

    A támogatás neve: Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását elősegítő támogatás

    A támogatás célja: A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, elhelyezkedésük megkönnyítése.

    Ki igényelheti ezt a támogatást és milyen összegben?

    a) a foglalkoztató,

    aki szerződést köt a munkavállalóval, az első négy hónapban bértámogatást kaphat. Ennek mértéke a hátrányos helyzetű munkavállaló bérének 50%-a, a maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonként a kötelező legkisebb minimálbér 150%-át,

    b) a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló, aki a munkáltatóval megkötött szerződése után, a jogviszony első hat hónapjára bérkiegészítést kaphat a kötelező legkisebb munkabér 30 %-nak megfelelő összegben.

    Jogosultságok:

    Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló a támogatás szempontjából olyan személy, aki:

    1. legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső; vagy
    2. legalább 12 hónapja regisztrált álláskereső és
     • 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
     • alapfokú iskolai végzettségű; vagy
     • 50 éven felüli személy; vagy
     • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
     • aki egy alulreprezentált nemhez tartozik; vagy
     • etnikai kisebbséghez tartozik,
     • és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye.

    A munkáltatónál a támogatással felvett új munkaerő alkalmazásával létszám növekedést kell elérni.

    Foglalkoztatási kötelezettség

    A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 4 hónapos időtartamát követően 2 hónapig szükséges tovább foglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

    A támogatás folyósítását, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszony hat hónapon belül a foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik meg kell szüntetni. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésére tekintettel a foglalkoztatótól a bértámogatást visszakövetelhető.

    Elszámolási kötelezettség:

    Az elszámoló lapot a tárgyhót követő hó 12. napjáig mellékletekkel együtt be kell nyújtania.

    A támogatás nem vehető igénybe:

    • mezőgazdasági termékek feldolgozását vagy forgalmazását végző kérelmezőnél (bővebb információt tanácsadáson adunk),
    • nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. december 31-e között nehéz helyzetbe került,
    • olyan vállalkozásnál, amely exporttal kapcsolatos tevékenységet végez,
    • szénbányák bezárásához,
    • azon szervezet részére, amely állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
    • olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
    • költségvetési szerv számára.

    A hivatkozott jogszabályhelyek alapján a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának támogatásához nyújtott támogatások nem minősülnek költségvetési támogatásnak.

    A kérelem elbírálása:

    A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény. A támogatásra vonatkozó bármely jogszabályi feltétel hiányában vagy kizáró körülmény esetén a kérelem elutasításáról határozattal kell rendelkezni.

     

    Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

     Munkatarsak fejlesztese, kepzesekkel

     Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

     A támogatás neve:  Munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása

     A támogatás célja: Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

     Milyen vállalkozási forma pályázhat? 

     • A vállalkozás lehet vagy Kft., Bt., vagy Nonprofit Kft. vagy Szociális Szövetkezet vagy Egyéni cég és Egyéni vállalkozó.

      Választható képzések:

     1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
     2. Soft skill képzés
     3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
     4. Nyelvi képzés

     A képzésnek minimum 16 órásnak kell lennie, de lehet nagyobb óraszámú is. Az oktatást belső képzésként vagy külső szolgáltató által lehet igénybe venni.

     A támogatás összege, mértéke:

     • foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a legkisebb munkabér 150%-át
     • támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ (mikro-és kisvállalkozás 70 %, a középvállalkozások 60%)
     • önerő szükséges minimum 30 %.

     Elszámolható költségek:

     • képzési költség
     • bértámogatás
     • projekt-előkészítés
     • projektmenedzsment költés
     • szakmai megvalósítói költség

     A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

     • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő
     • nagyvállalatok esetében legalább 8 fő

     Kétféle kérelem benyújtási lehetőség:

     • önálló kérelem: a vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést
     • együttes kérelem: beszállítói integrátor vállalat nyújthat be saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzést
     • A kérelem maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzést tartalmazhat.

     Ki nem vehet részt a pályázaton?

      • amely vállalkozás nem a célnak megfelelő projektet kíván megvalósítani,
      • amely cégnek a legutolsó, lezárt, teljes üzleti éve veszteséges volt,
      • amely cég ellen végrehajtási eljárás van folyamatban,
      • aki nem felel az Európai Unió jogszabályi kötelezettségeknek,
      • amely vállalkozás saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
      • vállalkozásoknál a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző lezárt év nettó árbevételének összege,
      • nonprofit gazdasági társaság esetén a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző év összes bevételének összege,
      • korábbi pályázatokat nem valósította meg a benyújtást megelőző 5 éven belül.

     Támogatás folyósításának módja:

     • Előleg igényelhető, a fennmaradó összeg utólagos finanszírozású.
     • Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására,  a projekt előkészítésre, a projektmenedzsmentre és a szakmai megvalósítók költségére megítélt támogatás 100%-a lehet.

     Pályázati feltételek:

     • A pályázatban a foglalkoztató a munkavállalót képzésben részesíti.
     • A képzés utolsó napja utáni 12. hónap, utolsó napjáig a képzésben részesülő személyt foglalkoztatja.
     • A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a képzés után 12 hónapig a munkavállalót foglalkoztatja és
      • közös megegyezéssel vagy
      • felmondással vagy
      • a munka törvénykönyve 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. pontja alapján a foglalkoztatást nem szünteti meg.
     • A képzésben résztvevő személy részére – a képzés utolsó napja utáni 12. hónap utolsó napjáig bezárólag – béremelést ad.
     • A  támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás.
     • A pályázat megfelelő teljesítése esetén (folyamatos munkaviszony és béremelés esetén) vissza nem térítendő támogatássá átalakítható.
     • Továbbfoglalkoztatás, béremelés nem teljesítése esetén a támogatási összeget vissza kell fizetni.

     Kérelem beadási határidő: 2024. első negyedévére várjuk az újranyitását a pályázatnak.

     A pályázati leírás nem teljeskörű, információért kérjük keressen email címünkön.

      

     Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

      Kapacitásbővítési lehetőség KKV-nak

      Ki igényelheti ezt a támogatást:

      113 (Korlátolt felelősségű társaság);

      114 (Részvénytársaság);
      116 (Közkereseti társaság);
      117 (Betéti társaság)
      226 (Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe)
      228 (Egyéni cég)
      572 (Nonprofit korlátolt felelősségű társaság)
      573 (Nonprofit részvénytársaság)
      575 (Nonprofit közkereseti társaság)
      576 (Nonprofit betéti társaság)
      151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek
      12 (Szövetkezetek)

      Támogatható tevékenységek:

      Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként hat hónapra a 30%-os önrész figyelembevételével összesen legfeljebb 2.467.920 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

      • a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (legfeljebb bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 52.000 Ft/fő/hó 70 %-nak erejéig), valamint
      • bérköltségen túl annak legfeljebb 30%-ának (94.920 Ft/fő/hó) arányában megállapított támogatás új eszközbeszerzésre az új munkavállalók foglalkoztatásához
      • zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan új eszközök beszerzése, online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.
      bruttó szochó (13%) összesen
      1 hó 1 főre 400 000 Ft 52 000 Ft 452 000 Ft 100 %
      280 000 Ft 36 400 Ft 316 400 Ft 70 % – ez a támogatott 1 hóra eső összeg
      120 000 Ft 15 600 Ft 135 600 Ft 30 % – ez az önerő 1 hóra eső összeg
      1 hó 1 főre 94 920 Ft támogatás új eszközbeszerzésre 1 főnek 1 hónapra
      6 hó 1 főre 569 520 Ft Maximum ennyi összeg fordítható eszközbeszerzésre
      6 hó 1 főre (316 400+94 920=) 411 320 x 6 hó 2 467 920 Ft A teljes támogatott összeg
      6 hó 1 főre 135 600 Ft x 6 hó 813 600 Ft Önerő

      A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

      A pályázat benyújtási időszaka: 2024.01.15-től – 2024.01.31.

      A pályázat megvalósítási időszaka: 6 hónap – megvalósítási időszaknak (a foglalkoztatási és a továbbfoglalkoztatási időszaknak együtt) 2025. április 30-ig le kell zárulni.

      A pályázat fenntartási időszaka: 4 hónap

      Pályázat területi korlátozása: VAN!

      A 4 leghátrányosabb magyarországi régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl)

      A pályázathoz saját forrás, önerő szükséges! A projekt elszámolható összes költségének 30%-a, állami támogatástól mentes saját forrást kell biztosítani.

      A megítélhető támogatás: a projekt elszámolható összes költségének maximum 70%-a.

       

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       

      Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

       Munkahelyi képzések vállalkozásoknak 2024

       Munkahelyi képzések vállalkozásoknak

        A támogatás neve:  Munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása

       A támogatás célja: Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

       Milyen vállalkozási forma pályázhat? 

       • A vállalkozás lehet vagy Kft., Bt., vagy Nonprofit Kft. vagy Szociális Szövetkezet vagy Egyéni cég és Egyéni vállalkozó.

        Választható képzések:

       1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
       2. Soft skill képzés
       3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
       4. Nyelvi képzés

       A képzésnek minimum 16 órásnak kell lennie, de lehet nagyobb óraszámú is. Az oktatást belső képzésként vagy külső szolgáltató által lehet igénybe venni.

       A támogatás összege, mértéke:

       • foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a legkisebb munkabér 150%-át
       • támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ (mikro-és kisvállalkozás 70 %, a középvállalkozások 60%)
       • önerő szükséges minimum 30 %.

       Elszámolható költségek:

       • képzési költség
       • bértámogatás
       • projekt-előkészítés
       • projektmenedzsment költés
       • szakmai megvalósítói költség

       A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

       • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő
       • nagyvállalatok esetében legalább 8 fő

       Kétféle kérelem benyújtási lehetőség:

       • önálló kérelem: a vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést
       • együttes kérelem: beszállítói integrátor vállalat nyújthat be saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzést
       • A kérelem maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzést tartalmazhat.

       Ki nem vehet részt a pályázaton?

        • amely vállalkozás nem a célnak megfelelő projektet kíván megvalósítani,
        • amely cégnek a legutolsó, lezárt, teljes üzleti éve veszteséges volt,
        • amely cég ellen végrehajtási eljárás van folyamatban,
        • aki nem felel az Európai Unió jogszabályi kötelezettségeknek,
        • amely vállalkozás saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
        • vállalkozásoknál a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző lezárt év nettó árbevételének összege,
        • nonprofit gazdasági társaság esetén a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző év összes bevételének összege,
        • korábbi pályázatokat nem valósította meg a benyújtást megelőző 5 éven belül.

       Támogatás folyósításának módja:

       • Előleg igényelhető, a fennmaradó összeg utólagos finanszírozású.
       • Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására,  a projekt előkészítésre, a projektmenedzsmentre és a szakmai megvalósítók költségére megítélt támogatás 100%-a lehet.

       Pályázati feltételek:

       • A pályázatban a foglalkoztató a munkavállalót képzésben részesíti.
       • A képzés utolsó napja utáni 12. hónap, utolsó napjáig a képzésben részesülő személyt foglalkoztatja.
       • A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a képzés után 12 hónapig a munkavállalót foglalkoztatja és
        • közös megegyezéssel vagy
        • felmondással vagy
        • a munka törvénykönyve 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. pontja alapján a foglalkoztatást nem szünteti meg.
       • A képzésben résztvevő személy részére – a képzés utolsó napja utáni 12. hónap utolsó napjáig bezárólag – béremelést ad.
       • A  támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás.
       • A pályázat megfelelő teljesítése esetén (folyamatos munkaviszony és béremelés esetén) vissza nem térítendő támogatássá átalakítható.
       • Továbbfoglalkoztatás, béremelés nem teljesítése esetén a támogatási összeget vissza kell fizetni.

       Kérelem beadási határidő: 2024. első negyedévére várjuk az újranyitását a pályázatnak.

       A pályázati leírás nem teljeskörű, információért kérjük keressen email címünkön.

        

       Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

        Bértámogatás Békés vármegyében

        Bértámogatás Békés vármegyében – Ismét megnyílt a pályázat!

        2023.07.10. napjával a bértámogatások újra kérelmezhetőek Békés vármegyében, az alábbiak szerint:

        Most új kollégával bővítheti vállalkozását, amelyhez 3-6 hónapon keresztül 50%-os vagy 100%-os bértámogatást kaphat.

        A bértámogatás összege minimum bruttó 250.000 Ft, de ennél lehet nagyobb összegre is pályázni, mint pl:bruttó 592.000,- Ft.

        A pályázati lehetőségekről részletes információk az alábbi linkekre kattintva érhetőek el:

         

        Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

        Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

        Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

         

        Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

         vállalkozóvá válás támogatása nógrád megyében

         Vállalkozóvá válás álláskeresőnek Nógrád megyében

         Ki pályázhat a programra:

         Nógrád megyei, de nem salgótarjáni lakcímmel rendelkező, az alábbi célcsoportok egyikébe tartozó álláskereső:

         • Max. általános iskolai végzettséggel rendelkező
         • 25 év alatti, vagy 30 év alatti pályakezdő
         • 50 év feletti 
         • GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérő, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt
         • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
         • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett
         • Megváltozott munkaképességű személy
         • Közfoglalkoztatásból lépne a munkaerőpiacra

         A támogatás formája, mértéke, finanszírozás módja: vissza nem térítendő támogatás.

         A támogatás mértéke: max. 6 havi 232.000 Ft/hó

         A támogatás mellett a pályázó még bértámogatást is kaphat.

         A program részletei:

         A program keretében tanácsadók gyakorlati tanácsokkal segítik

         • az üzleti terv összeállítását,
         • a vállalkozás indítását és működtetéséhez tájékoztatást nyújtanak,
         • a munkavédelmi, pénzügyi, marketing feladatok ellátását
         • a vállalkozás hoz kapcsolódó jogszabályok megismerését,
         • az elektronikus ügyintézés gyakorlati folyamatának ismeretét.

         A program ideje alatt lehetőség van folyamatos mentori támogatás igénybevételére.

         Pályázati feltételek:

         A pályázó vállalja önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozóként, egyéni cég tagjaként, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként.

         Információ:
         A salgótarjáni lakcímmel rendelkező álláskeresők később igényelhetnek támogatást, de már most jelentkezhetnek, melyhez segítséget nyújtunk.

         A támogatás célja: Álláskeresők vállalkozói készségének előmozdítása, saját vállalkozási tevékenység indításának ösztönzése kedvező feltételekkel.


         Beadási határidő:
         folyamatos, a forrás kimerüléséig

          

         Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

          bértámogatás Komárom-Esztergom megye

          Bértámogatás álláskeresőknek Komárom-Esztergom megyében

          Ki igényelheti ezt a támogatást:

          • tartósan regisztrált álláskereső
          • 30 év alatti pályakezdő álláskereső
          • ­GYED-ről, GYESE-ről, csecsemőgondozási (CSED)díjról , gyermekek otthongondozási (GYOT) díjról, vagy ápolási díjról visszatérő
          • egyedülálló szülő
          • 50 év feletti álláskereső;
          • alacsony iskolai végzettségű álláskereső (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)
          • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
          • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
          • ­megváltozott munkaképességű személy
          • Roma nemzetiséghez tartozó személy
          • Inaktív személy (nincs rendszeres jövedelmet biztosító munkája) vagy
          • közfoglalkoztatottak

          Az álláskeresők új egyéni vállalkozásuk elindításához is kaphatnak maximálisan 6 hónapra, a minimálbérrel megegyező összegű támogatást.

          A támogatás mértéke: 100 %

          Milyen cégek vehetik igénybe:

          • Komárom, Tata, Kisbér és Tatabánya térségében működő vállalkozások (GINOP infrastrukturális támogatásban részesültek)
          • A  megyei TOP Programból finanszírozott fejlesztések vállalatai.

          Támogatott tevékenységek:

          • gazdasági, turisztikai, gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatása
          • óvodai, bölcsődei intézmény fejlesztése új munkaerő foglalkoztatásával
          • humánerőforrás szükségletek  (képzési/foglalkoztatási) munkaerőpiaci szolgáltatások támogatása.

          A projekt a megye egész területére kiterjed, kivéve

          • Tatabánya Megyei Jogú Város (Tatabánya közigazgatási határán belül eső és a Környe területén elhelyezkedő Tatabánya Nyugati Ipari Park területe),
          • az Esztergomi és az Oroszlányi járás közigazgatási területei.

          A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény.

          A támogatás célja: hátrányos helyzetű személyek számára elhelyezkedést elősegítő munkaerőpiaci szolgáltatások (munkapiaci információk, mentori szolgáltatás, versenyképes ismeretek) nyújtása, foglalkoztatásuk esetén a számukra álláshelyet biztosító vállalkozások számára utólagos a bérköltségek megtérítése, a támogatás típusától függő intenzitásban és időtartamban.

           

          Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!