Tag Archive for: támogatás

Nemzetközi piacra lépés magyar szabadalmi kérvénnyel

Nemzetközi piacra lépésben segít a Visegrádi Szabadalmi Intézet

Megnyílt a lehetőség a magyar bejelentők számára is, hogy magyar szabadalmi bejelentésükkel kapcsolatban úgynevezett nemzetközi jellegű újdonságkutatást (international-type search, ITS) kérjenek, amelyet a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) készít el.
Ez a későbbiekben nagy segítséget nyújthat a nemzetközi (PCT) vagy külföldi szabadalmi bejelentés megtételében is.

A Visegrádi Szabadalmi Intézet új szolgáltatásának célja a technika állásának feltárása: ez lényeges annak meghatározásához, hogy a szabadalmi bejelentés szerinti találmány, amelyre oltalmat igényelnek, új-e, illetve feltalálói tevékenységen alapul-e.

Ennek megállapítása elengedhetetlen annak eldöntéséhez, hogy érdemes lehet-e nemzetközi (PCT) vagy külföldi szabadalmi bejelentést tenni az adott megoldással kapcsolatban.

A nemzetközi jellegű kutatás iránti kérelmet közvetlenül az SZTNH-nál kell benyújtani, az érintett szabadalmi bejelentéshez kapcsolódóan és meg kell jelölni, hogy mely nemzetközi kutatási szervtől (ISA) kéri a kutatási jelentést a bejelentő.

Magyarország vonatkozásában az egyik kompetens nemzetközi kutatási szerv a Visegrádi Szabadalmi Intézet, amely nemzetközi jellegű kutatást is végez. A VSZI a nemzetközi jellegű kutatást attól a naptól számított három hónapon belül készíti el, amelyen mind a kérelmet tartalmazó űrlap, mind a kutatás díja beérkezett a VSZI-hez.

A Visegrádi Szabadalmi Intézet által készített nemzetközi jellegű kutatás díja 600 euró, amennyiben azt egy magyar elsőbbségű bejelentéssel kapcsolatban igénylik.

A VSZI által kibocsátott nemzetközi jellegű kutatási jelentés ugyanakkor a későbbiekben díjkedvezményre jogosíthatja fel a bejelentőt a nemzetközi fázisban, amennyiben az adott magyar bejelentés alapján a későbbiekben megtett PCT bejelentése kapcsán a VSZI-t jelöli meg nemzetközi kutatási szervként.

A VSZI által végzett nemzetközi jellegű kutatással kapcsolatos további információk az alábbi oldalon találhatók: https://vpi.int/hu/12-nemzetkozi-jellegu-kutatas/

(forrás: sztnh.gov.hu)

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

 

  Pályázati lehetőségek 2024-ben

  Hamarosan már pályázhatók a GINOP+ források

  A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP+) keretében összesen mintegy 910 milliárd forint EU-forrás meghirdetése várható a következő hónapokban, amelyből két pályázati keretösszeget már jövő héten közzétesz a kormány, és a vállalkozásfejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó hitelnél nulla százalékos kamatlábról határoztam – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

  A miniszter jelezte: a GINOP Plusz programban mintegy 910 milliárd forint áll rendelkezésre, két prioritásban:

  • A vállalkozásfejlesztés terén 450 milliárd forintos a keret, amelynek nagy része visszatérítendő, tehát hitel alapú forrás.
  • A munkaerőpiaci aktivitás növelése: erre 460 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Ez a keret nagyrészt vissza nem térítendő támogatásokat takar.

  A pályázatok célterületei kapcsán rámutatott, hogy a K+F, a munkahelymegtartás és munkahelyteremtés, a modern technológiák bevitele a gazdaságba, a fenntartható gazdaság működtetése és a zöld energiák kiemelten fontosak.

  A miniszterelnök utasítása értelmében ezeket a forrásokat a lehető leggyorsabban kell a gazdaságba juttatni – mondta a miniszter. Ezért a tárca és a kamara szorosan együttműködik, és mintegy 6-8 pályázati program meghirdetése várható a következő hónapokban.

  A várható menetrend kapcsán jelezte: jövő héten azt a két pályázatot jelentik be, amelyek már márciusban indulnak.

  Az egyik pályázat a vállalkozásfejlesztési prioritáshoz tartozik, 130 milliárd forintos lesz a keretösszege, a másik az aktivitásnövelési prioritáshoz tartozik és 130-150 milliárd forint körüli kerettel várható. A továbbiakat illetően jelezte:

  A következő negyedévekben újabb programokat fogunk bejelenteni, és azt szeretnénk, hogy a 900 milliárd forint a jövő év közepéig el is fogyna – folytatta bejelentését a miniszter.

  Felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalkozásfejlesztési keret (450 milliárd forint) nagy része hitelt takar, és ennek kapcsán a tárcavezető bejelentette: „nulla százalékos kamatot határoztam meg”. Ez főként a kkv-szektort fogja érinteni, és főként beruházások finanszírozására megy majd a forrás.

  A pályázati pénzek minél gyorsabb gazdaságba juttatása kapcsán arról is említést tett, hogy az intézményrendszer területén mi várható. A hitelforrásokat az MFB Pontokon keresztül juttatják majd el az érintettekhez, két bankon keresztül (MBH, Gránitbank), amelyekkel egy közbeszerzési eljárás nyomán szerződött le az MFB. Az aktivitásnövelést segítő pályázatokat pedig az Országos Foglalkoztatási Alapon keresztül bonyolítják majd le.

  (forrás:portfolio.hu)

  Készüljön fel a pályázatokra velünk!

  Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   

   30 év feletti munkavállalók bértámogatása Jász-Nagykun-Szolnok megyében

   Bértámogatás 30 év feletti álláskeresőknek

   Ki igényelheti ezt a támogatást és milyen összegben?

   a) a foglalkoztató, aki

   • 30 év feletti hátrányos helyzetű álláskeresőt foglalkoztat munkaviszony keretében, valamint
   • de minimis jogcímen kaphat támogatást ha a bértámogatás szempontjából nem hátrányos helyzetű 30 év feletti álláskeresőt, illetve inaktív személyt foglalkoztat.

   A programba vonás szempontjából megjelölt hátrányos helyzetű vármegyei célcsoportok:

   1. 30 év feletti a lakó/tartózkodási helyétől eltérő, vármegyén belüli munkavégzési helyen elhelyezkedő, ingázást vállaló álláskeresők,
   2. 50 év feletti, 12 hónapnál nem régebben regisztrált álláskeresők,
   3. 30 év feletti egy vagy több gyermeket nevelő regisztrált álláskeresők, akik nem minősülnek súlyosan hátrányos helyzetűnek,
   4. Inaktívak.

   A támogatás időtartama: maximum 6 hónap.

    

   A támogatás mértéke: bruttó munkabér 50%-a, de megállapításkori havi korlátja havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a (max: bruttó 399.000,- Ft) mértékéig terjedhet teljes, napi 8 órás munkaidő esetében. Részmunkaidő esetében a havi korlátot arányosítani szükséges.

    

   Foglalkoztatási kötelezettség:

   A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 6 hónapos időtartamát követően nem szükséges tovább foglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    Közbeszerzés támogatása vállalkozásoknak

    Közbeszerzés támogatása vállalkozások részére

    Mikro- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételének ösztönzése.

     Ki pályázhat?

    • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás, amelynek
     • mikrovállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg vagy
     • kisvállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg

    vagy

     • összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
     • mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg és nem minősül a) pont szerinti mikrovállalkozásnak vagy b) pont szerinti kisvállalkozásnak

    és

    • Korlátolt felelősségű társaság (113)
    • Részvénytársaság (114)
    • Közkereseti Társaság (116)
    • Betéti társaság (117)
    • Szociális Szövetkezet (121)
    • Agrárágazdasági Szövetkezet (124)
    • Egyéb szövetkezet (129)
    • Ügyvédi Iroda (131)
    • Egyéni cég (228)
    • Egyéni vállalkozó (231)
    • Egyéb adóalany (931), EU vagy EGT tagállamban vagy olyan országban bejegyzett vállalkozás, amelyek gazdasági szereplőivel szemben Magyarországnak a közbeszerzési eljárásokhoz nemzetközi egyezmény alapján hozzáférést kell biztosítani,
    • Olyan gazdasági társaságok, amelynek GFO kódja: 141, 142, 143, 226.

    Csak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek jogosultak támogatásra, amelyek

    • a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 hónapnál korábban jöttek létre
    • érvénytelennek nem minősített ajánlatot nyújtottak be közbeszerzési eljárásban és
    • a kérdéses ajánlattétel benyújtását megelőző tizenkét hónapban nem vettek részt másik magyarországi közbeszerzési eljárásban.

    Területi korlátozás:

    nincs.

    A támogatás formája:

    vissza nem térítendő támogatás

    Támogatás mértéke:

    100%; minden támogatásra jogosult KKV esetében egységesen 600 000 Ft.

    A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

    Közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásához kapcsolódó tevékenység (pl.: közbeszerzési szakértő igénybe vétele, közbeszerzési ajánlat elkészítése stb.)

    Pályázatbeadási határidő:

    1. szakasz: 2023.03.31. – 2024.06.30.

    2. szakasz: 2023.09.30. – 2025.12.31.

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     Súlyan hátrányos helyzetűek bértámogatása

     Bértámogatás súlyosan hátrányos helyzetűeknek

     A támogatás neve: Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását elősegítő támogatás

     A támogatás célja: A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, elhelyezkedésük megkönnyítése.

     Ki igényelheti ezt a támogatást és milyen összegben?

     a) a foglalkoztató,

     aki szerződést köt a munkavállalóval, az első négy hónapban bértámogatást kaphat. Ennek mértéke a hátrányos helyzetű munkavállaló bérének 50%-a, a maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonként a kötelező legkisebb minimálbér 150%-át,

     b) a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló, aki a munkáltatóval megkötött szerződése után, a jogviszony első hat hónapjára bérkiegészítést kaphat a kötelező legkisebb munkabér 30 %-nak megfelelő összegben.

     Jogosultságok:

     Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló a támogatás szempontjából olyan személy, aki:

     1. legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső; vagy
     2. legalább 12 hónapja regisztrált álláskereső és
      • 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
      • alapfokú iskolai végzettségű; vagy
      • 50 éven felüli személy; vagy
      • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
      • aki egy alulreprezentált nemhez tartozik; vagy
      • etnikai kisebbséghez tartozik,
      • és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye.

     A munkáltatónál a támogatással felvett új munkaerő alkalmazásával létszám növekedést kell elérni.

     Foglalkoztatási kötelezettség

     A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 4 hónapos időtartamát követően 2 hónapig szükséges tovább foglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

     A támogatás folyósítását, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszony hat hónapon belül a foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik meg kell szüntetni. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésére tekintettel a foglalkoztatótól a bértámogatást visszakövetelhető.

     Elszámolási kötelezettség:

     Az elszámoló lapot a tárgyhót követő hó 12. napjáig mellékletekkel együtt be kell nyújtania.

     A támogatás nem vehető igénybe:

     • mezőgazdasági termékek feldolgozását vagy forgalmazását végző kérelmezőnél (bővebb információt tanácsadáson adunk),
     • nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. december 31-e között nehéz helyzetbe került,
     • olyan vállalkozásnál, amely exporttal kapcsolatos tevékenységet végez,
     • szénbányák bezárásához,
     • azon szervezet részére, amely állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
     • olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
     • költségvetési szerv számára.

     A hivatkozott jogszabályhelyek alapján a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának támogatásához nyújtott támogatások nem minősülnek költségvetési támogatásnak.

     A kérelem elbírálása:

     A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény. A támogatásra vonatkozó bármely jogszabályi feltétel hiányában vagy kizáró körülmény esetén a kérelem elutasításáról határozattal kell rendelkezni.

      

     Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

      állatterápiás programok idősotthonokban

      Állatterápiás programok létrehozására idősotthonokban civileknek

      A fővárosi közösségi költségvetés első évében 1 milliárd forint felhasználásáról dönthettek a fővárosiak. Ennek keretében az Állatterápiás programok idősotthonokban projektmegvalósítására 25 millió Ft keretösszeg került biztosításra. A beérkezett pályázatok esetében nem került felhasználásra a teljes összeg, ezért a rendelkezésre álló több, mint 19 millió Ft felhasználására pályázatot ír ki civil szervezeteknek.

      Ki pályázhat?

      Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon

      • egyesület vagy alapítvány, amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás megjelentetéséig nyilvántartásba vett
      • aki az állatasszisztált terápiát a Magyar Terápiás és Segítő Kutyás Szövetség Egyesület (a továbbiakban: MATESZE) által kiállított aktív tanúsítvánnyal rendelkező párossal (párosokkal) tartja és
      • a tevékenységüket a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009.(XII.3.) SZMM rendelet alapján végzi.

      Tevékenységek, amelyek támogathatók:

      • A Főváros közigazgatási területén, vagy a fővárosi illetőségű természetes személyekre vonatkozóan ellátási kötelezettséggel rendelkező
      • állami vagy önkormányzati fenntartásban működő idősotthonban
      • állatasszisztált program megvalósítása.
      • Civil, egyházi és egyéb fenntartású intézmények is bevonhatóak a programba, abban az esetben, ha a megállapított átlagos térítési díj összege nem haladja meg a napi 7 000 Ft-ot.
      • Tevékenység formái:
       – csoportos foglalkozás (alkalmanként minimum 6, maximum 10 fő), és/vagy
       – egyéni foglalkozás (nem mobilizálható – ágyban fekvő – ellátottak részére, alkalmanként legalább 3 fő).

      A támogatás összege:

      A támogatás mértéke legfeljebb 12 000 Ft/alkalom (egy alkalom minimum 60 perc).
      Az elnyerhető teljes támogatás, benyújtott pályázatonként legfeljebb 1 200 000 Ft.

      A támogatás elnyerése esetén az idősotthontól további ellentételezés nem kérhető, sem a terápiáért, sem egyéb kapcsolódó költségekre (pl. útiköltség).

      Előleg:

      a támogatás teljes összegének 50%-a előlegként kerül folyósításra, a fennmaradó támogatási összeg a teljesítés 40%-ával történő elszámolást követően kerül átadásra.

      Támogatás formája:

      A támogatás vissza nem térítendő támogatás,

      Támogatás mértéke:

      100%

      Hány pályázat nyújtható be?

      Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy pályázó, egy telephelyen egyszerre egy pályázat keretében végezheti a szerződésben foglalt tevékenységét.

      Pályázatbeadási határidő: 2023. augusztus 31-ig, illetve a keret kimerüléséig.

       

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

      Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

      Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

       

      Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

       Pécsi civil szevezetek támogatása

       Pécsi civil szervezetek támogatása

       Pécs város közigazgatási területén működő civil szervezetek szakmai programjainak támogatása, a pécsi civil szervezetek hatékony szerepvállalásának segítése érdekében.

       Ki pályázhat?

       • Egyéb sportszövetség GFO 516
       • Egyéb szövetség GFO 517
       • Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége GFO 519
       • Sportegyesület GFO 521
       • Polgárőr egyesület GFO 526
       • Nemzetiségi egyesület GFO 528
       • Egyéb egyesület GFO 529
       • Egyéb alapítvány GFO 569

       Pályázat szolgáltatás:

       Támogatás igényelhető a pályázó szervezet cél szerinti tevékenységéhez illeszkedő, célcsoportjának érdekében végzett szakmai programok megvalósítására (pl. közösségi kezdeményezések, rendezvények, tudásátadás, szemléletformálás, környezetvédelmi, környezeti nevelési tevékenység, stb.)

       Előnyben részesülnek azon szakmai programok, amelyek illeszkednek Pécs Megyei Jogú Város stratégiai dokumentumaiban foglalt fejlesztési irányokhoz.

       Területi korlátozás:

       A programok megvalósulásának helyszíne Pécs közigazgatási területe.

       A támogatás összege:

       legfeljebb 700.000 Ft

       Támogatás formája:

       vissza nem térítendő támogatás

       Támogatás mértéke:

       100%

       Pályázat megvalósítási időszak:

       2023.10.01. – 2023.12.31.

       Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.07.21.

       Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

        

       Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

        Forgatókönyvírás-, fejlesztés

        Forgatókönyvírás-, fejlesztés

        Ez a pályázat új forgatókönyvek megírására és fejlesztésére irányul magyar cégek és egyéni vállalkozók számára.

        Ki pályázhat?

        • Érvényes magyar adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező bejegyzett cégek
        • Egyéni vállalkozók

        Pályázati kategóriák:

        1. Játékfilm, TV-film, filmsorozat, kisjátékfilm, kísérleti film esetében
        2. Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film
        3. Animáció

        Benyújtandó dokementumok:

        • Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata, megállapodása, szerződése stb. Saját mű esetében elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése, aláírása.
        • Szakmai életrajz: a forgatókönyvíró szakmai életrajza.
        • Szerzői koncepció, motivációs levél és forgatókönyvírói koncepció.
        • A pályázati díj befizetésének igazolása, amely 12.000,- Ft és csak átutalással fizethető!
        • Kitöltött adatlap és ellenőrzési lista.
        • Szinopszis, látványterv, figura terv.
        • Treatment vagy forgatókönyv.

        Pályázati feltételek:

        • A pályázaton korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet, annak fejlesztett változatával sem.

        A támogatás formája:

        vissza nem térítendő támogatás

        Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.09.13.

        Pályázat célja:

        Az Alapítvány támogatást kíván nyújtani az alkotói munka feltételeinek javításához azzal a szándékkal, hogy eredeti, izgalmas, magyar művek szülessenek.

        Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

        pályázatfigyelés

        Ezt mindenképpen nézd meg, ha forgatókönyvet irsz! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

         Baranyai civil szervezetek fejlesztése

         Baranyai civil szervezetek fejlesztése

         Ki pályázhat?

         • Sportegyesület (521)
         • Polgárőr egyesület (526)
         • Nemzetiségi egyesület (528)
         • Egyéb egyesület (529)
         • Egyéb alapítvány (569)

         Pályázati feltételek –  többek között:

         1. A projekt keretében az önállóan támogatható tevékenységek alá tartózó elemek közül legalább egyet meg kell valósítani.
         2. Kizárólag új, a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem megkezdett projekt megvalósítására nyújtható be támogatási kérelem.
         3. A projekt kizárólag az illetékes HACS tervezési területén valósítható meg.
         4. Amennyiben a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében új munkahelyet teremt (ideértve az önfoglalkoztatást is), úgy azt a fenntartási időszak alatt folyamatosan fent kell tartania.
         5. A projekt keretében vállalt létszámbővítést a kedvezményezett legkésőbb a záró kifizetési igénylés benyújtásakor jogviszonyt igazoló dokumentum (munkaszerződés és/vagy munkaköri leírás, stb.) csatolásával igazolja.
         6. A projekt keretében kizárólag olyan első üzembehelyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számítva legfeljebb két éve gyártott eszközök, gépek, berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.
         7. Használt eszközök, gépek és berendezések beszerzése jelen helyi felhívás esetében nem támogatható.
         8. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Magyar Államkincstárnak bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját
          forrásból lecserélendő.

         Tevékenységek, amelyek támogathatók:

         Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

         1. Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság): a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) -energetikai hatékonyságnövelést nem célzó- felújítása, bővítése, korszerűsítése
         1. Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság): a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) és/vagy technológiai rendszer(ek) -energetikai hatékonyság céljából történő- felújítása, korszerűsítése
         1. Új épület, építmény építése: a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése
         1. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítása
         2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek), építmény(ek) tekintetében (fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, stb.)
         1. Rendezvényszervezés (kizárólag települési önkormányzat és civil szervezet támogatást igénylő esetén)

         Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

         1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

         Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

         1. Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
         2. Projektarányos akadálymentesítés
         3. Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
         4. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
         5. Immateriális javak beszerzése
         6. Marketing tevékenység
         7. Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás

         Területi korlátozás:

         Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Csarnóta, Csányoszró, Cún, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Harkány, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kemse, Kémes, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kisszentmárton, Kistapolca, Kistótfalu, Kovácshida, Kórós, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Markóc, Marócsa, Matty, Márfa, Márok, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Peterd, Pécsdevecser, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villány, Villánykövesd, Vokány, Zalát

         A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

         a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 12 hónap.

         A támogatás formája:

         vissza nem térítendő támogatás

         Pályázatonkénti támogatási összeg:

         minimum 200 000 Ft maximum 3 000 000 Ft.

         Előleg biztosítása:

         50%, de maximum 1 500 000 Ft.

         Önerő szükséges-e?

         Igen és ezt igazolni is kell.

         Pályázat megvalósítási időszak:

         Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

         Fenntartási időszak:

         A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3-5 év.

         Pályázatbeadási határidő: 2023.06.30. napig

         A felhívás indokoltsága és célja:

         A vidéki térségekben az alapvető szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés lényegesen elmarad a városias térségektől. A vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele, az elérhető helyi szolgáltatások körének bővítése, színvonalának és hozzáférhetőségének javítása, a települési önkormányzatok és civil szervezetek segítése, a helyi együttműködések ösztönzése, valamint az azokban rejlő belső erőforrások kihasználása kiemelt cél, amelyek egyaránt elősegítik a gazdasági és közösségi területen a társadalmi aktivitás erősítését és fenntartását.

         Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

         pályázatfigyelés

         Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

          Érdi sportegyesületek támogatása

          Érdi sportegyesületek támogatása

          Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő sportszervezeteket támogat a város vezetése a 2023. évben.

          Ki pályázhat?

          • Érd területén működő,
          • érdi székhellyel nyilvántartásba vett sportszervezetek,
          • amelyek tevékenységük révén megfelelnek a sportról és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendeletben, valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek,
          • elszámolt az előző évben kapott támogatással (amennyiben volt ilyen),
          • nincs a helyi önkormányzati, adóhatósági, köztartozása.
          • Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek egyikének tagja, és
          • az általuk szervezett versenyrendszerben szerepel, melyet igazolással bizonyít.

          Előnyt élvez:

          • aki nagyobb számban foglalkoztat munkavállalóként sportszakembert, edzőt,
          • minél nagyobb óraszámban tart sportfoglalkozásokat, továbbá
          • rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed.

          A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

          • a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét;
          • a sportolók létszámát;
          • a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (mérlegét), sportszakmai adatait;
          • a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját;
          • az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát;
          • a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát;
          • az igényelt támogatás nagyságát;
          • a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket,
          • egyéb támogatásokat;
          • a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot.

           Területi korlátozás:

          • Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

          A támogatás formája:

          vissza nem térítendő támogatás

          Pályázatbeadási határidő: 2023. év május 31. nap.

          Elbírálás:

          30 napon belül.

          Pályázat célja:

          A városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sporteseményeinek, rendezvényeinek támogatása.

          Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

          pályázatfigyelés

          Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!