Tag Archive for: hátrányos helyzetűek támogatása

munkabértámogatás 30 feletti álláskeresőknek

Munkabértámogatás 30 év feletti álláskeresőknek – folyamatos beadás

A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése elnevezésű munkaerőpiaci programban 2024.05.16-tól bértámogatást igényelhetnek a munkaadók számára a program célcsoportjába tartozó személyek foglalkoztatásához.

Ki igényelheti ezt a támogatást és milyen összegben?

Az a  foglalkoztató, aki:

 • 30-64 év közötti, a munkaerőpiaci programban meghatározott programrésztvevőt (nyilvántartott álláskeresőt vagy megváltozott munkaképességű szolgáltatást kérőt vagy átmeneti védelem alatt álló szolgáltatást kérőt) foglalkoztat
 • munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben

A támogatás időtartama: 4 hónap – hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 6 hónap.

Hátrányos helyzetű célcsoportok:

 1. tartósan munkanélküli (aki legalább 12 hónapja folyamatosan munkanélküli),
 2. 50 év feletti,
 3. alacsony iskolázottságú (aki legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik),
 4. vidéki területen élő
 5. kisgyermeket nevelő (12 évnél fiatalabb gyermeket nevelő szülő),
 6. a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető (a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett, nyilvántartott álláskereső),
 7. magát roma kisebbséghez tartozónak valló,
 8. megváltozott munkaképességű,
 9. ápolási feladatokat lát(ott) el (aki ápolási díjban részesül, vagy részesült az elmúlt 3 hónapban legalább egy napig).

A támogatás

 • a csoportmentességi szabályok szerint nyújtható, amennyiben a munkavállaló:
  • az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban,
  • 50 év feletti életkorú,
  • nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban),
  • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt,
  • etnikai kisebbséghez tartozó.
 • minden egyéb esetben az általános de minimis vagy a mezőgazdasági de minimis rendelet szerint nyújtható.

A támogatás mértéke: bruttó munkabér 50%-a, de megállapításkori havi korlátja havonta legfeljebb bruttó 250.000,-Ft, napi 8 órás munkaidő esetében. Részmunkaidő esetében a havi korlátot arányosítani szükséges.

 

Foglalkoztatási kötelezettség:

A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 6 hónapos időtartamát követően nem szükséges tovább foglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Pályázati lehetőségek 2024-ben

  Hamarosan már pályázhatók a GINOP+ források

  A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP+) keretében összesen mintegy 910 milliárd forint EU-forrás meghirdetése várható a következő hónapokban, amelyből két pályázati keretösszeget már jövő héten közzétesz a kormány, és a vállalkozásfejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó hitelnél nulla százalékos kamatlábról határoztam – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

  A miniszter jelezte: a GINOP Plusz programban mintegy 910 milliárd forint áll rendelkezésre, két prioritásban:

  • A vállalkozásfejlesztés terén 450 milliárd forintos a keret, amelynek nagy része visszatérítendő, tehát hitel alapú forrás.
  • A munkaerőpiaci aktivitás növelése: erre 460 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Ez a keret nagyrészt vissza nem térítendő támogatásokat takar.

  A pályázatok célterületei kapcsán rámutatott, hogy a K+F, a munkahelymegtartás és munkahelyteremtés, a modern technológiák bevitele a gazdaságba, a fenntartható gazdaság működtetése és a zöld energiák kiemelten fontosak.

  A miniszterelnök utasítása értelmében ezeket a forrásokat a lehető leggyorsabban kell a gazdaságba juttatni – mondta a miniszter. Ezért a tárca és a kamara szorosan együttműködik, és mintegy 6-8 pályázati program meghirdetése várható a következő hónapokban.

  A várható menetrend kapcsán jelezte: jövő héten azt a két pályázatot jelentik be, amelyek már márciusban indulnak.

  Az egyik pályázat a vállalkozásfejlesztési prioritáshoz tartozik, 130 milliárd forintos lesz a keretösszege, a másik az aktivitásnövelési prioritáshoz tartozik és 130-150 milliárd forint körüli kerettel várható. A továbbiakat illetően jelezte:

  A következő negyedévekben újabb programokat fogunk bejelenteni, és azt szeretnénk, hogy a 900 milliárd forint a jövő év közepéig el is fogyna – folytatta bejelentését a miniszter.

  Felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalkozásfejlesztési keret (450 milliárd forint) nagy része hitelt takar, és ennek kapcsán a tárcavezető bejelentette: „nulla százalékos kamatot határoztam meg”. Ez főként a kkv-szektort fogja érinteni, és főként beruházások finanszírozására megy majd a forrás.

  A pályázati pénzek minél gyorsabb gazdaságba juttatása kapcsán arról is említést tett, hogy az intézményrendszer területén mi várható. A hitelforrásokat az MFB Pontokon keresztül juttatják majd el az érintettekhez, két bankon keresztül (MBH, Gránitbank), amelyekkel egy közbeszerzési eljárás nyomán szerződött le az MFB. Az aktivitásnövelést segítő pályázatokat pedig az Országos Foglalkoztatási Alapon keresztül bonyolítják majd le.

  (forrás:portfolio.hu)

  Készüljön fel a pályázatokra velünk!

  Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   

   30 év feletti munkavállalók bértámogatása Jász-Nagykun-Szolnok megyében

   Bértámogatás 30 év feletti álláskeresőknek

   Ki igényelheti ezt a támogatást és milyen összegben?

   a) a foglalkoztató, aki

   • 30 év feletti hátrányos helyzetű álláskeresőt foglalkoztat munkaviszony keretében, valamint
   • de minimis jogcímen kaphat támogatást ha a bértámogatás szempontjából nem hátrányos helyzetű 30 év feletti álláskeresőt, illetve inaktív személyt foglalkoztat.

   A programba vonás szempontjából megjelölt hátrányos helyzetű vármegyei célcsoportok:

   1. 30 év feletti a lakó/tartózkodási helyétől eltérő, vármegyén belüli munkavégzési helyen elhelyezkedő, ingázást vállaló álláskeresők,
   2. 50 év feletti, 12 hónapnál nem régebben regisztrált álláskeresők,
   3. 30 év feletti egy vagy több gyermeket nevelő regisztrált álláskeresők, akik nem minősülnek súlyosan hátrányos helyzetűnek,
   4. Inaktívak.

   A támogatás időtartama: maximum 6 hónap.

    

   A támogatás mértéke: bruttó munkabér 50%-a, de megállapításkori havi korlátja havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a (max: bruttó 399.000,- Ft) mértékéig terjedhet teljes, napi 8 órás munkaidő esetében. Részmunkaidő esetében a havi korlátot arányosítani szükséges.

    

   Foglalkoztatási kötelezettség:

   A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 6 hónapos időtartamát követően nem szükséges tovább foglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    Súlyan hátrányos helyzetűek bértámogatása

    Bértámogatás súlyosan hátrányos helyzetűeknek

    A támogatás neve: Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását elősegítő támogatás

    A támogatás célja: A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, elhelyezkedésük megkönnyítése.

    Ki igényelheti ezt a támogatást és milyen összegben?

    a) a foglalkoztató,

    aki szerződést köt a munkavállalóval, az első négy hónapban bértámogatást kaphat. Ennek mértéke a hátrányos helyzetű munkavállaló bérének 50%-a, a maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonként a kötelező legkisebb minimálbér 150%-át,

    b) a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló, aki a munkáltatóval megkötött szerződése után, a jogviszony első hat hónapjára bérkiegészítést kaphat a kötelező legkisebb munkabér 30 %-nak megfelelő összegben.

    Jogosultságok:

    Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló a támogatás szempontjából olyan személy, aki:

    1. legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső; vagy
    2. legalább 12 hónapja regisztrált álláskereső és
     • 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
     • alapfokú iskolai végzettségű; vagy
     • 50 éven felüli személy; vagy
     • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
     • aki egy alulreprezentált nemhez tartozik; vagy
     • etnikai kisebbséghez tartozik,
     • és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye.

    A munkáltatónál a támogatással felvett új munkaerő alkalmazásával létszám növekedést kell elérni.

    Foglalkoztatási kötelezettség

    A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 4 hónapos időtartamát követően 2 hónapig szükséges tovább foglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

    A támogatás folyósítását, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszony hat hónapon belül a foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik meg kell szüntetni. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésére tekintettel a foglalkoztatótól a bértámogatást visszakövetelhető.

    Elszámolási kötelezettség:

    Az elszámoló lapot a tárgyhót követő hó 12. napjáig mellékletekkel együtt be kell nyújtania.

    A támogatás nem vehető igénybe:

    • mezőgazdasági termékek feldolgozását vagy forgalmazását végző kérelmezőnél (bővebb információt tanácsadáson adunk),
    • nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. december 31-e között nehéz helyzetbe került,
    • olyan vállalkozásnál, amely exporttal kapcsolatos tevékenységet végez,
    • szénbányák bezárásához,
    • azon szervezet részére, amely állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
    • olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
    • költségvetési szerv számára.

    A hivatkozott jogszabályhelyek alapján a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának támogatásához nyújtott támogatások nem minősülnek költségvetési támogatásnak.

    A kérelem elbírálása:

    A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény. A támogatásra vonatkozó bármely jogszabályi feltétel hiányában vagy kizáró körülmény esetén a kérelem elutasításáról határozattal kell rendelkezni.

     

    Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

     Új munkatárs fix 90 napos bértámogatása

     Új munkatársa lehet bértámogatással!

     A támogatás neve: A munkaerőpiaci programból nyújtható, hátrányos helyzetű álláskeresők munkatapasztalat-szerzést elősegítő, fix 90 napos támogatásáról

     A támogatás célja:

     A hátrányos helyzetű álláskereső munkavállalók számára munkatapasztalat-szerzés elősegítése.

     Ki igényelheti ezt a támogatást:

     • tartósan, legalább 6 hónapja regisztrált álláskereső;
     • 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső;
     • 12 hónapon belül csecsemőgondozási díjban (CSED), örökbefogadói díjban (ÖFD), gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), gyermekgondozási díjban (GYED), gyermeknevelési támogatásban (GYET), ápolási díjban, gyermekek otthongondozási (GYOT) díjában részesült
     • a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető álláskereső, aki legfeljebb 30 napja lépett ki a közfoglalkoztatásból;
     • 50 év feletti álláskereső;
     • alacsony iskolai végzettségű álláskereső

     akit munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatnak.

     Létszámbővítés:

     A létszámbővítésnek a munkavállalói létszám növekedését kell eredményeznie a vállalkozásban!

     A munkáltató két létszámbővítési szempont közül választhat

     1. Támogatás akkor adható, ha a kérelem beadásának napján meglévő statisztikai állományi létszám azonos vagy nagyobb, mint 2022. december 15. napján meglévő statisztikai létszám VAGY
     2. Támogatás akkor adható, amennyiben a kérelem napján meglévő létszám azonos vagy nagyobb, mint a kérelem benyújtását megelőző 3 teljes lezárt hónap 3 havi nettó átlagos statisztikai állományi létszáma.

     Létszámtartási kötelezettség:

     • Közös megegyezéssel nem szünteti meg a munkaviszonyt.
     • Felmondással nem szünteti meg a munkaviszonyt.
     • A munkavállaló munkaviszonyát a Mt. megfelelő pontja alapján sem szüntetheti meg.
     • Próbaidőt nem köthet ki.

     Támogatás időtartama, mértéke:

     • A támogatás időtartama fix 90 nap.
     • A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) összegének 100 %-a, de teljes munkaidő esetén a havi korlát a hatályos legkisebb munkabér 150%-a (232.000 x 150% = 348.000,- Ft).
     • Részmunkaidő esetén arányosítani szükséges a támogatás összegét.
     • A teljes támogatási összeg nem haladhatja meg a havi korlát háromszorosát (max:696.000,- Ft).
     • 90 napos támogatást követően a munkaadó igényelheti a maximum 6 havi másik bértámogatási konstrukciót annak figyelembevételével, hogy a munkavállaló munkabére nem csökkenhet (kivéve, ha kevesebb munkaidőben állapodnak meg, mely esetben azzal arányosan csökkenhet).

     Egyéb szabályok:

     • 10 munkavállalóig maximum 2 fő álláskereső után vehető igénybe a támogatás;
     • 10 munkavállaló felett a teljes állományi létszám maximum 30%-a után részesülhet támogatásba;
     • nem vehető igénybe a támogatás, amennyiben a munkadó elbocsátott munkavállalót kíván visszavenni
     • olyan hátrányos helyzetű álláskereső után, aki korábban bármilyen munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatásban vett részt.

     A támogatás nem vehető igénybe:

     • a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak (vízi élőlényekkel (növények, állatok) gazdálkodás, termelés, tenyésztés);
     • a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak
     • a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak
     • harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekre
     • az import áruk helyett belföldi áru használatához
     • a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások teherszállító járműveinek megvásárlása

     A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény. A támogatásra vonatkozó bármely jogszabályi feltétel hiányában vagy kizáró körülmény esetén a kérelem elutasításáról határozattal kell rendelkezni.

      

     Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!