Tag Archive for: 50 feletti

30 év feletti munkavállalók bértámogatása Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Bértámogatás 30 év feletti álláskeresőknek

Ki igényelheti ezt a támogatást és milyen összegben?

a) a foglalkoztató, aki

 • 30 év feletti hátrányos helyzetű álláskeresőt foglalkoztat munkaviszony keretében, valamint
 • de minimis jogcímen kaphat támogatást ha a bértámogatás szempontjából nem hátrányos helyzetű 30 év feletti álláskeresőt, illetve inaktív személyt foglalkoztat.

A programba vonás szempontjából megjelölt hátrányos helyzetű vármegyei célcsoportok:

1. 30 év feletti a lakó/tartózkodási helyétől eltérő, vármegyén belüli munkavégzési helyen elhelyezkedő, ingázást vállaló álláskeresők,
2. 50 év feletti, 12 hónapnál nem régebben regisztrált álláskeresők,
3. 30 év feletti egy vagy több gyermeket nevelő regisztrált álláskeresők, akik nem minősülnek súlyosan hátrányos helyzetűnek,
4. Inaktívak.

A támogatás időtartama: maximum 6 hónap.

 

A támogatás mértéke: bruttó munkabér 50%-a, de megállapításkori havi korlátja havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a (max: bruttó 399.000,- Ft) mértékéig terjedhet teljes, napi 8 órás munkaidő esetében. Részmunkaidő esetében a havi korlátot arányosítani szükséges.

 

Foglalkoztatási kötelezettség:

A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 6 hónapos időtartamát követően nem szükséges tovább foglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Súlyan hátrányos helyzetűek bértámogatása

  Bértámogatás súlyosan hátrányos helyzetűeknek

  A támogatás neve: Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását elősegítő támogatás

  A támogatás célja: A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, elhelyezkedésük megkönnyítése.

  Ki igényelheti ezt a támogatást és milyen összegben?

  a) a foglalkoztató,

  aki szerződést köt a munkavállalóval, az első négy hónapban bértámogatást kaphat. Ennek mértéke a hátrányos helyzetű munkavállaló bérének 50%-a, a maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonként a kötelező legkisebb minimálbér 150%-át,

  b) a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló, aki a munkáltatóval megkötött szerződése után, a jogviszony első hat hónapjára bérkiegészítést kaphat a kötelező legkisebb munkabér 30 %-nak megfelelő összegben.

  Jogosultságok:

  Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló a támogatás szempontjából olyan személy, aki:

  1. legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső; vagy
  2. legalább 12 hónapja regisztrált álláskereső és
   • 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
   • alapfokú iskolai végzettségű; vagy
   • 50 éven felüli személy; vagy
   • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
   • aki egy alulreprezentált nemhez tartozik; vagy
   • etnikai kisebbséghez tartozik,
   • és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye.

  A munkáltatónál a támogatással felvett új munkaerő alkalmazásával létszám növekedést kell elérni.

  Foglalkoztatási kötelezettség

  A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 4 hónapos időtartamát követően 2 hónapig szükséges tovább foglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

  A támogatás folyósítását, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszony hat hónapon belül a foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik meg kell szüntetni. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésére tekintettel a foglalkoztatótól a bértámogatást visszakövetelhető.

  Elszámolási kötelezettség:

  Az elszámoló lapot a tárgyhót követő hó 12. napjáig mellékletekkel együtt be kell nyújtania.

  A támogatás nem vehető igénybe:

  • mezőgazdasági termékek feldolgozását vagy forgalmazását végző kérelmezőnél (bővebb információt tanácsadáson adunk),
  • nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. december 31-e között nehéz helyzetbe került,
  • olyan vállalkozásnál, amely exporttal kapcsolatos tevékenységet végez,
  • szénbányák bezárásához,
  • azon szervezet részére, amely állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
  • olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
  • költségvetési szerv számára.

  A hivatkozott jogszabályhelyek alapján a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának támogatásához nyújtott támogatások nem minősülnek költségvetési támogatásnak.

  A kérelem elbírálása:

  A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény. A támogatásra vonatkozó bármely jogszabályi feltétel hiányában vagy kizáró körülmény esetén a kérelem elutasításáról határozattal kell rendelkezni.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!