Sport, kultúra és oktatás támogatása

Sport, kultúra és oktatás támogatása

Ki pályázhat?

 • Magánszemélyek
 • Társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek)
 • Sport szervezetek
 • Jogi státusszal bíró szervezetek (kft-k, bt-k)

Tevékenységek, amelyekre pályázni lehet:  

 • Gyermek és tömegsport
  • sporteszközök, sportfelszerelések beszerzéséhez
  • táborok, túrák szervezéséhez, létrejöttéhez
  • közösségi rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához
 • Kultúra

minden olyan kulturális, színházi és zenei rendezvény számára, melyek a közösségek identitását erősítik és nem profitorientáltak, így az alábbi területeken támogat projekteket:

  • rendezvények szervezése, lebonyolítása
  • könyvkiadás
  • művészeti tevékenységek (zene, tánc, film)
  • kézművességi tevékenységek
  • és az ezekhez a területekhez kapcsolódó eszköz beszerzések
 • Oktatás, nevelés

Iskolák, óvodák, fejlesztő közösségek, felnőttképzések és oktatási kezdeményezések, melyek formálisan és ténylegesen is működnek ill. működni kívánnak, és olyan világos és megismerhető elvekre épülő pedagógiai programmal rendelkeznek, amelyek a gyermekek fejlődését és kreatív, önálló, tudatos felnőtté válását célozzák meg.

Támogatást nyújtanak olyan projekteknél

 • amelyek emelik az oktatás színvonalát,
 • amelyek a hosszútávú működést és fennmaradást biztosítják,
 • ahol a támogatásunk kiegészítő jellegű,
 • amelyekben a projekt birtokosa a rendelkezésre bocsátott támogatásokat céljaink megfelelően, maradandóan tudja felhasználni
 • amelyek a realitás talaján mozognak és a fejlődés üteme, nagysága, természetes és harmonikus,
 • amelyek mögött erős közösség áll
 1. Közösség építő és oktatási programok keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
  • Táborok
  • Szakkörök
  • Rendezvények létrejöttéhez és lebonyolításához
 2. Képességfejlesztő és önismereti programok keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
  • Tanfolyamok, képzések létrejöttéhez
  • Ösztöndíjprogramokhoz
 3. Szervezetfejlesztési programok keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
  • Tanácsadás
  • Minőséggondozás
  • Konfliktuskezelés, mediáció, problémafeltárásában
 4. Eszközfejlesztés keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
  • Ingatlanok, épületek fejlesztéséhez, felújításához, karbantartásához
  • Tárgyi eszközök és berendezések beszerzéséhez

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Pályázatonkénti támogatási összeg: nincs meghatározva

Az előző évek alapján 200.000 – 2.000.000 forint összegig kerültek támogatásra a projektek.

Önerő szükséges-e? Igen. 10%.

Pályázat megvalósítási időszak: 12 hónap, de maximum 18 hónap

Pályázatbeadási határidő: folyamatos, nincs beadási határidő

A tárgyhónap végéig beérkezett pályázatokat a kuratórium a következő hónap első keddjén tárgyalja. A pályázat beadása és a végleges döntés meghozatala között eltelt idő általában nem hosszabb, mint 2 hónap.

A felhívás indokoltsága és célja:
Cél a közösségi értékekre nevelő kezdeményezések támogatása, az emberek közötti bizalomra, együttműködésre épülő közösségek életre hívásában, fenntartásában való segítségnyújtás.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!