lakhatási támogatás

Lakhatási támogatás

Lakhatási támogatás álláskeresőknek belföldi munkavégzés esetén.

Ki pályázhat?

Annak az álláskeresőnek nyújtható,

  • aki a foglalkoztatási és bérleti jogviszony létesítésének napjáig benyújtja a kérelmet. Jogviszony létesítésének napján a munkaszerződés aláírásának a napját kell érteni. A bérleti szerződésben a bérlemény címe nem egyezhet meg az igénylés napján a foglalkoztatott lakcímkártyáján szereplő tartózkodási hely címével. Vagyis nem kaphat lakhatási támogatást az az álláskereső, aki a kérelem benyújtásáig fennálló tartózkodási helyére szóló bérleti szerződést nyújt be;
  • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak;
  • aki legalább hat hónap időtartamra szóló, és legalább heti húsz óra munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít;
  • aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t;
  • akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból származó rendszeres havi – munkaszerződés szerinti – bruttó munkabér nem haladja meg az 600.000 forint összeget. 

A támogatás mértéke, időtartama

Álláskeresőnek lakhatási támogatás fix hat hónap időtartamra, lakásbérleti díj tekintetében, 162.400 Ft/hó összegben nyújtható.

Támogatás kizárólag belföldön való munkavégzés érdekében, és csak belföldi ingatlanra igényelhető. A támogatás időtartama alatt, a támogatott részére egymást követően, több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is folyósítható a támogatás. 

Beadási határidő: 2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig tart.

 

A támogatás folyósítása és elszámolása:

A támogatás kettő egyenlő összegben, előlegként kerül folyósításra.

Az előleg első részlete (a támogatás 50%-a) folyósításának határideje: a hatósági szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül.

Az előleg második részlete (a támogatás fennmaradó 50%-a) folyósításának határideje: az első előlegrészlettel való elszámolás elfogadását követő 5 munkanapon belül.

A program keretében teljes hónapok számolhatók el. Törthónap elszámolására nincs lehetőség.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb
részleteit adja közre.

pályázatfigyelés

 

Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!