Tag Archive for: pályázat

Hozz egy programot a Bartók Feszt're

HOZZ PROGRAMOT A BARTÓK FESZT’-RE!

Pályázati felhívás kulturális és civil szervezeteknek,
alkotóknak, szakmai közösségeknek

A Bartók Feszt’ szervezői idén nyílt pályázaton keresztül is keresik a Bartók Feszt’ civilnegyedének programjait, hogy a fesztivál még hitelesebb képet adhasson a Bartók-negyed és Budapest innovatív kezdeményezéseiről.

Támogatható programok

 • workshop (gyerekfoglalkozás, kreatív workshop, játék, óriástársas, szabadulószoba, kvíz stb.)
 • vizuális művészet (helyspecifikus installáció, kiállítás, aszfaltrajz stb.)
 • előadóművészet (performansz, egyperces színház, táncelőadás, cirkusz, gólyalábas attrakció stb.)
 • +1 augusztus 30-án: ünnepre hangoló kreatív foglalkozások (maszk-, girland-, lemoshatótetoválás-készítés stb. a másnapi Bartók Feszt’-re)

A támogatás tartalma, értéke

 • anyagi támogatás: a nyertes ötletek megvalósítására összesen 2.000.000 Ft;
 • Az egyes pályázatokra megítélhető támogatás minimális összege bruttó 60.000 Ft, maximális összege bruttó 600.000 Ft.
 • infrastruktúra biztosítása: igény szerint 3×3 vagy 6×3 méteres sátor, székek, padok, asztalok, áram;
 • láthatóság: a program megjelenik a fesztivál offline és online kommunikációjában (honlap, Facebook, Instagram, programfüzet), a helyszínen pedig 15.000 emberhez jut el;
 • dokumentáció: a programotokról profi fotós fog minimum 5 jó minőségű képet készíteni,

Határidők

Benyújtás határideje: 2024. május 28. kedd

Értesítés a pályázat eredményéről: 2024. június 4. kedd

A szerződés megkötése: 2024. június 11.

A megvalósítás dátuma: 2024. augusztus 30. vagy 31.

Értékelési szempontok

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb
részleteit adja közre.

pályázatfigyelés

 

Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

  Baranyai civil szervezetek fejlesztése

  Baranyai civil szervezetek fejlesztése

  Ki pályázhat?

  • Sportegyesület (521)
  • Polgárőr egyesület (526)
  • Nemzetiségi egyesület (528)
  • Egyéb egyesület (529)
  • Egyéb alapítvány (569)

  Pályázati feltételek –  többek között:

  1. A projekt keretében az önállóan támogatható tevékenységek alá tartózó elemek közül legalább egyet meg kell valósítani.
  2. Kizárólag új, a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem megkezdett projekt megvalósítására nyújtható be támogatási kérelem.
  3. A projekt kizárólag az illetékes HACS tervezési területén valósítható meg.
  4. Amennyiben a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében új munkahelyet teremt (ideértve az önfoglalkoztatást is), úgy azt a fenntartási időszak alatt folyamatosan fent kell tartania.
  5. A projekt keretében vállalt létszámbővítést a kedvezményezett legkésőbb a záró kifizetési igénylés benyújtásakor jogviszonyt igazoló dokumentum (munkaszerződés és/vagy munkaköri leírás, stb.) csatolásával igazolja.
  6. A projekt keretében kizárólag olyan első üzembehelyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számítva legfeljebb két éve gyártott eszközök, gépek, berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.
  7. Használt eszközök, gépek és berendezések beszerzése jelen helyi felhívás esetében nem támogatható.
  8. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Magyar Államkincstárnak bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját
   forrásból lecserélendő.

  Tevékenységek, amelyek támogathatók:

  Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

  1. Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság): a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) -energetikai hatékonyságnövelést nem célzó- felújítása, bővítése, korszerűsítése
  1. Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság): a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) és/vagy technológiai rendszer(ek) -energetikai hatékonyság céljából történő- felújítása, korszerűsítése
  1. Új épület, építmény építése: a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése
  1. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítása
  2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek), építmény(ek) tekintetében (fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, stb.)
  1. Rendezvényszervezés (kizárólag települési önkormányzat és civil szervezet támogatást igénylő esetén)

  Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

  1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

  Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

  1. Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
  2. Projektarányos akadálymentesítés
  3. Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
  4. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
  5. Immateriális javak beszerzése
  6. Marketing tevékenység
  7. Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás

  Területi korlátozás:

  Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Csarnóta, Csányoszró, Cún, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Harkány, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kemse, Kémes, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kisszentmárton, Kistapolca, Kistótfalu, Kovácshida, Kórós, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Markóc, Marócsa, Matty, Márfa, Márok, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Peterd, Pécsdevecser, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villány, Villánykövesd, Vokány, Zalát

  A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 12 hónap.

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás

  Pályázatonkénti támogatási összeg:

  minimum 200 000 Ft maximum 3 000 000 Ft.

  Előleg biztosítása:

  50%, de maximum 1 500 000 Ft.

  Önerő szükséges-e?

  Igen és ezt igazolni is kell.

  Pályázat megvalósítási időszak:

  Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

  Fenntartási időszak:

  A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3-5 év.

  Pályázatbeadási határidő: 2023.06.30. napig

  A felhívás indokoltsága és célja:

  A vidéki térségekben az alapvető szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés lényegesen elmarad a városias térségektől. A vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele, az elérhető helyi szolgáltatások körének bővítése, színvonalának és hozzáférhetőségének javítása, a települési önkormányzatok és civil szervezetek segítése, a helyi együttműködések ösztönzése, valamint az azokban rejlő belső erőforrások kihasználása kiemelt cél, amelyek egyaránt elősegítik a gazdasági és közösségi területen a társadalmi aktivitás erősítését és fenntartását.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  pályázatfigyelés

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Érdi sportegyesületek támogatása

   Érdi sportegyesületek támogatása

   Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő sportszervezeteket támogat a város vezetése a 2023. évben.

   Ki pályázhat?

   • Érd területén működő,
   • érdi székhellyel nyilvántartásba vett sportszervezetek,
   • amelyek tevékenységük révén megfelelnek a sportról és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendeletben, valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek,
   • elszámolt az előző évben kapott támogatással (amennyiben volt ilyen),
   • nincs a helyi önkormányzati, adóhatósági, köztartozása.
   • Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek egyikének tagja, és
   • az általuk szervezett versenyrendszerben szerepel, melyet igazolással bizonyít.

   Előnyt élvez:

   • aki nagyobb számban foglalkoztat munkavállalóként sportszakembert, edzőt,
   • minél nagyobb óraszámban tart sportfoglalkozásokat, továbbá
   • rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed.

   A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

   • a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét;
   • a sportolók létszámát;
   • a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (mérlegét), sportszakmai adatait;
   • a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját;
   • az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát;
   • a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát;
   • az igényelt támogatás nagyságát;
   • a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket,
   • egyéb támogatásokat;
   • a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot.

    Területi korlátozás:

   • Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

   A támogatás formája:

   vissza nem térítendő támogatás

   Pályázatbeadási határidő: 2023. év május 31. nap.

   Elbírálás:

   30 napon belül.

   Pályázat célja:

   A városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sporteseményeinek, rendezvényeinek támogatása.

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   pályázatfigyelés

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    Civil szervezetek támogatása Érden

    Civilek támogatása Érden

    Olyan Érden működő civil szervezetek kaphatnak támogatást, akik a helyi közösségért tesznek, a város fejlődését szolgálják az alábbi témákban: egészség, parlagfű mentesítés, rendezvények szervezése a közösség számára, kulturális kiállítások szervezése, ifjúsági programok szervezése.

    Ki pályázhat?

    • Civil társaság,
    • Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány

    A pályázat által támogatott tevékenységek

    A pénzügyi támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető:

    1. a település lakosait érintő programok szervezését, feladatok ellátását végző szervezetek működéséhez szükséges technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítése, valamint működési költségeik biztosítása,
    2. természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezése,
    3. parlagfű mentesítési akciók, környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezése, kiadványok készítése,
    4. Érd Megyei Jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, javítását célzó programok megvalósítása,
    5. a szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását, szociálisan hátrányos helyzetű személyek társadalomba való integrálódását célzó programok, akciók megvalósítása, sport és szabadidős rendezvények megtartása,
    6. Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró, vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló fesztiválok, rendezvények szervezése, nemzetiségi, kisebbségi programok, események rendezése, vagy azokhoz való aktív kapcsolódás,
    7. Érd Megyei Jogú Városban kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése, kiadványok készítése,
    8. szorgalmi időszakon kívüli ifjúsági programok megvalósítása (hétvégi, szabadidős, szünidei stb.), gyermek- és ifjúsági táborok, ifjúsági és gyermeksport rendezvények szervezése, azokon való részvétel,
    9. Érd Megyei Jogú Város idegenforgalmi szempontból jelentős értékeit, kínálatát bemutató kiadványok, térképek elkészítése, turisztikai honlapok elkészítése,
    10. Érd Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a város népszerűsítése, kulturális, ifjúsági, protokolláris külkapcsolatok kiépítése és ápolása.
    11. Érd Megyei Jogú Város területén a közrend javítása, közlekedés fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.

    Pályázati feltételek:

    Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot, egy pályázati célra nyújthat be.

    Területi korlátozás:

    • Érd vármegye

    A támogatás formája:

    vissza nem térítendő támogatás.

    Támogatás mértéke:

    pályázatonként elnyerhető támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft lehet.

    Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.16. 

    A felhívás célja:

    a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    pályázatfigyelés

     

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     családbarát hely tanúsító védjegy

     Családbarát Hely tanúsító védjegy

     Tedd vonzóvá cégedet a munkavállalók számára Családbarát Hely tanúsítvány megszerzésével!

     Ki pályázhat a Családbarát Hely tanúsító védjegyre?

     • Magyarországon működő
     • mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok,
     • állami költségvetési szervek,
     • nonprofit szervezetek és
     • egyházi jogi személyek,
     • bármely területen (versenyszféra, közszféra, nonprofit szektor) tevékenykedő szervezet.

     Pályázati feltételek:  

     A Családbarát Hely védjeggyel rendelkező cég, olyan szervezet, amely támogatja a családon belüli szerepek betöltését, figyelembe veszi a családok élethelyzetének változásait, csökkentve ezzel a munkáltató és a munkavállaló elvárásainak és a családi környezet igényeinek összeütközéseiből fakadó konfliktusokat.

     A Családbarát Munkahely esetében a munkavállaló támogatása megnyilvánulhat többek között az atipikus foglalkoztatás és a munkavállalóknak biztosított szolgáltatások (pl. rekreáció, közösségépítés, egészségvédelem, érdekegyeztetés, képzések) területén.

     Családbarát Szolgáltató Hely esetében a szolgáltató figyelembe veszi a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek családi körülményeit, családjuk igényeit. Az általa nyújtott szolgáltatásokat a család igényeihez igazítva kínálja, mint például: etetőszék, gyermekmenü, gyermekkocsi tároló, akadálymentes közlekedés gyermekkocsi számára.

     A Családbarát Hely tanúsító védjegy két kategóriában ítélhető oda:

     • Munkahely kategóriában és
     • Szolgáltató Hely kategóriában.

     Amennyiben egy szervezet mindkét kategóriában szeretne tanúsítványt szerezni, mindkét minősítésre külön kell pályáznia.

     A Családbarát Hely tanúsító védjegynek 3 fokozata van, Bronz-, Ezüst- és Arany.

     A Családbarát Hely védjegy esetében elsőként a Bronz fokozatra lehet pályázni, melyet legalább egy évig meg kell tartani.  Ezután lehet az Ezüst és az Arany fokozatra pályázni.

     A Fokozatok elnyerése versenyelőnyt jelent a munkahelynek vagy a szolgáltatónak, azaz a védjegyjogosultnak a PR és CSR (társadalmi felelősségvállalás) tekintetében. Vonzóbbá teszi a minősítést megszerző szervezetet a munkavállalók és ügyfelek körében egyaránt, pozitív üzenetet közvetít feléjük a működésükről.

     Pályázat célja:

     Családbarát Hely Tanúsító Védjegy olyan minősítési lehetőség a pályázó munkahelyek és szolgáltató helyek számára, amelynek elnyerésével a tanúsítvány birtokosa hiteles és minőségi értékelést kap a családbarát működésről.

     A védjegy elnyerésével a pályázó pozitív értelemben megkülönböztetheti magát versenytársaitól, valamint előnyt szerezhet a minőségi munkavállalókért folytatott küzdelemben.

     Beadási határidő: folyamatos

      

     Pályázatok elbírálása:

     A benyújtást követő 60 nap, pozitív bírálat esetén a CSBO munkatársai személyesen is felkeresik Önt egy személyes beszélgetésre.

     A pályázati folyamatban való részvétel ingyenes.

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb
     részleteit adja közre.

     pályázatfigyelés

      

     Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

      utazási támogatás

      Utazási Támogatás

      Utazási támogatás munkábajárásra, álláskereskőknek.

      Ki pályázhat az utazási támogatásra?

      Utazási támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható,

      • aki a foglalkoztatási jogviszony létesítésének napjáig benyújtja a kérelmet. Jogviszony létesítésének napján a munkaszerződés aláírásának a napját kell érteni;
      • akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de a lakhelyétől eltérő településen található a munkavégzés helye;
      • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak. 

      Az utazási támogatás mértéke, időtartama

      Álláskeresőnek utazási támogatás havonta, legfeljebb hat hónap időtartamra, a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben adható.

      Lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság 10-19 km 20-29 km 30-39 km 40-49 km 50-59 km
      Minimálbér* 5%-a,

      11.600 forint

      11.600 forint/hó 23.200 forint/hó 34.800 forint/hó 46.400 forint/hó 58.000 forint/hó

      *573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés szerint

      Pályázat beadási határideje:

      2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig tart.

       

      Az utazási támogatás folyósítása és elszámolása:

      A támogatás esetén havonta, utólag kerül kifizetésre.

      Az elszámolás beküldési határideje: tárgyhónapot követő hónap 12. napja.

      A program keretében teljes hónapok számolhatók el. Törthónap elszámolására nincs lehetőség.

       

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb
      részleteit adja közre.

      pályázatfigyelés

       

      Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

       lakhatási támogatás

       Lakhatási támogatás

       Lakhatási támogatás álláskeresőknek belföldi munkavégzés esetén.

       Ki pályázhat?

       Annak az álláskeresőnek nyújtható,

       • aki a foglalkoztatási és bérleti jogviszony létesítésének napjáig benyújtja a kérelmet. Jogviszony létesítésének napján a munkaszerződés aláírásának a napját kell érteni. A bérleti szerződésben a bérlemény címe nem egyezhet meg az igénylés napján a foglalkoztatott lakcímkártyáján szereplő tartózkodási hely címével. Vagyis nem kaphat lakhatási támogatást az az álláskereső, aki a kérelem benyújtásáig fennálló tartózkodási helyére szóló bérleti szerződést nyújt be;
       • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak;
       • aki legalább hat hónap időtartamra szóló, és legalább heti húsz óra munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít;
       • aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t;
       • akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból származó rendszeres havi – munkaszerződés szerinti – bruttó munkabér nem haladja meg az 600.000 forint összeget. 

       A támogatás mértéke, időtartama

       Álláskeresőnek lakhatási támogatás fix hat hónap időtartamra, lakásbérleti díj tekintetében, 162.400 Ft/hó összegben nyújtható.

       Támogatás kizárólag belföldön való munkavégzés érdekében, és csak belföldi ingatlanra igényelhető. A támogatás időtartama alatt, a támogatott részére egymást követően, több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is folyósítható a támogatás. 

       Beadási határidő: 2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig tart.

        

       A támogatás folyósítása és elszámolása:

       A támogatás kettő egyenlő összegben, előlegként kerül folyósításra.

       Az előleg első részlete (a támogatás 50%-a) folyósításának határideje: a hatósági szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül.

       Az előleg második részlete (a támogatás fennmaradó 50%-a) folyósításának határideje: az első előlegrészlettel való elszámolás elfogadását követő 5 munkanapon belül.

       A program keretében teljes hónapok számolhatók el. Törthónap elszámolására nincs lehetőség.

       Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb
       részleteit adja közre.

       pályázatfigyelés

        

       Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

        telefonos adománygyűjtés

        Telefonos adománygyűjtés CIVILEKNEK

        Ki pályázhat?

        • Azon szervezetek, akik havi szinten meg tudnak szólítani 5-10.000 embert vagy
        • évente egy-két alkalommal aktívan kampányolnak, egy adott cél érdekében nagyon széles körben,
        • tapasztalt, nagy támogatói bázissal, vagy kiemelkedő kommunikációs lehetőségekkel bíró szervezetek,
        • amelyek közhasznú jogállással rendelkeznek.

        Pályázati feltételek:  

        A szervezet (alapítványok, egyesületek vagy nonprofit gazdasági társaságok) közhasznú jogállással rendelkezzen. A 13600-as szám használatára az alábbi feltételek teljesülése esetén pályázhatnak:

        • a szervezet közhasznú jogállással rendelkezik,
        • a szervezet 2023-ban frissített, részletes adatlappal rendelkezik a NIOK Alapítvány által működtetett Adjukössze.hu adatbázisban (további részletek: https://adjukossze.hu/),
        • átláthatóság szempontjából is megfelelnek az előírásoknak.

        A pályázatnál előnyt élveznek:

        • adománygyűjtési tapasztalatokkal és eredménnyel rendelkeznek
        • a lehető legszélesebb körben gyűjtenek adományokat;
        • részletes, reális és minél nagyobb területi lefedettségű kommunikációs tervvel, továbbá jelentősebb média- és közösségi kapcsolatokkal rendelkeznek;
        • tagjai az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének (részletek: atlathatosag.eu);
        • az átláthatóságot, elszámoltathatóságot kiemelten kezelik és kezelték korábban is.

        Pályázat beadása:

        • pályázati űrlap kitöltésével
        • részletes kommunikációs tervvel.

        Beadási határidő: 2023. május 17., 13:00

          

        A telefonos adománygyűjtés működése:

        Az Adjukössze Vonal, 13600 – telefonos adománygyűjtő szolgáltatáson keresztül maximálisan 99 szervezet támogatható az alábbi működési rendszer szerint: a 13600 telefonszám felhívása után az adományozók 01-99-ig számozott mellékek alapján azonosíthatják, hogy mely szervezetet kívánják a telefonhívás vagy SMS értékével (500 Ft) támogatni.

        A szolgáltatók a NIOK Alapítvány felé számolnak el az adományokkal, majd a NIOK Alapítvány mint adománygyűjtést közvetítő szervezet a szolgáltatóktól kapott elszámolás alapján utalja tovább az adományokat a támogatott szervezet felé. A szolgáltatók a telefonhívások után hívásvégződtetési díjat számolnak fel, melynek mértéke szolgáltatónként változó, de maximum a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) rendelete által rögzített összeg, mely jelenleg 15 Ft + Áfa. A NIOK Alapítvány az elszámolt adományokból kezelési költséget nem von le, ugyanakkor a rendszer működtetésének érdekében a szervezetek havi adományközvetítői díjat fizetnek az előző havi hívások darabszáma alapján, melynek mértéke a mindenkori Adjukössze.hu ÁSZF-ben megtalálható (Telefonos szolgáltatás alatt).

        Az adományozás az adományozó részéről gyorsan történik, azonban fontos, hogy az adománygyűjtő szervezetnek legalább 3 hónapot várni kell az adomány érkezésére.

        Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb
        részleteit adja közre.

        pályázatfigyelés

         

        Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

         kulturális fesztiválok

         Kulturális Fesztiválok támogatása

         Ki pályázhat?

         • jogi személyek,
         • egyéni vállalkozók.

         Pályázati cél:

         olyan művészeti értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezésének támogatása, amelyek:

         • önálló koncepcióval és egyedi arculattal rendelkeznek,
         • rendszeres időközönként, ismétlődően megrendezésre kerülnek,
         • időtartamuk legalább 3 egymást követő nap,
         • napi programkínálatuk több programot tartalmaz,
         • a kulturális értékközvetítést elsődleges elemnek tekintik, és magas színvonalon valósítják meg.

         Az NKA kollégium elvárása, hogy a támogatott fesztivál gazdagítsa nemzeti műveltségünket, a hazai és a nemzetközi előadók jeles képviselői mellett törekedjen a fiatal tehetségek bemutatására.

         Járuljon hozzá az ország/egy-egy régió/település kultúrájának megismertetéséhez, és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának és színvonalának erősítéséhez.

         Pályázati feltételek:

         • a rendezvény költségvetése
          • Magyarország területén megvalósuló fesztivál esetén legalább 7.500.000 Ft,
          • határon túl megvalósuló fesztivál esetén legalább 5.000.000 Ft;
         • a költségvetés forrásai között szerepel bevétel.

         A támogatás formája:

         vissza nem térítendő támogatás

          Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium nem támogatja:

         • a turisztikai termékként megjelenő gasztronómiai fesztiválok megvalósítását,
         • a filmes fesztiválok megvalósítását,
         • a sportrendezvények megvalósítását,
         • a településnapok megvalósítását,
         • a teljes színház évadok, valamint a teljes nyári színházi évadok megvalósítását (kizárólag a normál évadtól – könyvelési szempontból is – elkülönülő programként megvalósuló fesztiválokat támogatja),
         • a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma korábbi döntései során támogatásban részesített, de jelen pályázati időszakban megvalósuló fesztiválokat (kiegészítő támogatás támogatott fesztiválokhoz nem igényelhető).

         Igényelhető támogatás:

         maximum 15.000.000 Ft/pályázat.

         Maximális támogatási intenzitás mértéke:

         legfeljebb 70%

         A pályázati cél megvalósításának időtartama:

         2023. május 1. – 2023. december 31.

         Pályázat nevezési díj összege/mértéke:

         az igényelt támogatás 1 %-át + 27% Áfát – a nevezési díj összege 1 millió Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 10.000 Ft + 27% Áfa összeg.

         Önerő: A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 30 %-a, amelyet igazolni szükséges.

         Felhívjuk pályázóink figyelmét:

         • a megítélt támogatásról és a megítélt támogatáshoz arányosított saját forrással együttesen kell elszámolni,
         • saját forrásként is csak a pályázati adatlapon szerepeltetett jogcímek számolhatók el,
         • a saját forrás terhére a kollégium engedélyezi a fesztivál megrendezésével kapcsolatos, számlával igazolt alábbi kiadások elszámolását is (melyre támogatás nem igényelhető!): őrzés-védelem, szemétszállítás, takarítás, engedélyeztetési költségek, mobil toalett kölcsönzés, fesztiválhoz igazoltan kapcsolódó közüzemi fogyasztások (víz, csatorna, áram).

         Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

         • bérleti díj/kölcsönzési díj,
         • biztosítási költség (biztosítóval kötött),
         • csoportos étkeztetés,
         • díszlet,
         • fellépők (előadóművészek, együttesek) tiszteletdíja,
         • installációs költség,
         • jelmez,
         • kellék (olyan eszköz, amely a megvalósítandó művészeti tevékenység során használatba kerül),
         • kép- és hangrögzítés, streamelés (fotó-, videó-, hangfelvétel készítése stb.),
         • műsorvásárlás (produkciók),
         • nyomdai előkészítés,
         • nyomdaköltség,
         • reklám-, PR- és marketingköltség,
         • rendezvényszervezés,
         • szakmai közreműködők tiszteletdíja,
         • szállásköltség,
         • szállítási költség,
         • szerzői jogdíj,
         • szolgáltatási költség (fénytechnika, hangtechnika, lelátó építése és bontása, színpad építése és bontása, vetítéstechnika),
         • utazási költség.

         Beadási határidő: 2023. május 11., 23:59

          

         Pályázatok elbírálása:

         A Támogató a jelentkezési határidőt követő 30 napon belül dönt.

         Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb
         részleteit adja közre.

         pályázatfigyelés

          

         Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

          startup mentor program

          Start-upoknak Mentorprogram

          Pályázati feltételek:

          A Design Terminal egy nemzetközi innovációs ügynökség: vállalkozásfejlesztésben támogatják a partnereiket, bármely szektorból, lehet startup, kkv vagy nagyvállalat.

          A cégvezető programja, a Mentorprogram, amelynek küldetése, hogy segítse a fiatal és innovatív vállalkozókat ötleteik megvalósításában. Átfogó képzést nyújt, amely során a fiatalok elsajátítják a
          tudást, hogy hogyan építsenek startupjukból sikeres vállalkozást.

          Erre a programra a világ minden tájáról várják a startupok jelentkezését. A program erőssége a sokrétű szakmai támogatás, a közösségépítés valamint a hazai és nemzetközi szakemberekből álló mentorcsapat.

          A Mentorprogram nem specializálódik egyik iparágra se, de a jelentkező startup programjának valamilyen társadalmi problémára kell megoldást nyújtania, vagyis csak olyan csapatokkal dolgoznak együtt, akik elkötelezettek a világra gyakorolt pozitív hatás iránt.

          Általában 10 induló vállalkozást céloznak meg egy szemeszterben.

          A program intenzív: a csapatoknak három hónapon keresztül minden csütörtökön és pénteken kell részt venniük a programban.

          A programot tematikus hetekre alapozzák és három pillérből áll.

          1. Szakmai programok
          2. Személyre szabott one-on-one mentorálás
           A mentor aktívan részt vesz az egész féléves munkában, és minden csapatnak egy-egy kulcsmentor kerül dedikálásra.
          3. Közösségépítés

          Beadási határidő: 2023.május 7. 23:59:00 

          Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

          pályázatfigyelés

           

          Amennyiben érdekel a lehetőség kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!