Tag Archive for: kulturális programok

Civil szervezetek támogatása Érden

Civilek támogatása Érden

Olyan Érden működő civil szervezetek kaphatnak támogatást, akik a helyi közösségért tesznek, a város fejlődését szolgálják az alábbi témákban: egészség, parlagfű mentesítés, rendezvények szervezése a közösség számára, kulturális kiállítások szervezése, ifjúsági programok szervezése.

Ki pályázhat?

 • Civil társaság,
 • Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány

A pályázat által támogatott tevékenységek

A pénzügyi támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető:

 1. a település lakosait érintő programok szervezését, feladatok ellátását végző szervezetek működéséhez szükséges technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítése, valamint működési költségeik biztosítása,
 2. természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezése,
 3. parlagfű mentesítési akciók, környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezése, kiadványok készítése,
 4. Érd Megyei Jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, javítását célzó programok megvalósítása,
 5. a szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását, szociálisan hátrányos helyzetű személyek társadalomba való integrálódását célzó programok, akciók megvalósítása, sport és szabadidős rendezvények megtartása,
 6. Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró, vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló fesztiválok, rendezvények szervezése, nemzetiségi, kisebbségi programok, események rendezése, vagy azokhoz való aktív kapcsolódás,
 7. Érd Megyei Jogú Városban kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése, kiadványok készítése,
 8. szorgalmi időszakon kívüli ifjúsági programok megvalósítása (hétvégi, szabadidős, szünidei stb.), gyermek- és ifjúsági táborok, ifjúsági és gyermeksport rendezvények szervezése, azokon való részvétel,
 9. Érd Megyei Jogú Város idegenforgalmi szempontból jelentős értékeit, kínálatát bemutató kiadványok, térképek elkészítése, turisztikai honlapok elkészítése,
 10. Érd Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a város népszerűsítése, kulturális, ifjúsági, protokolláris külkapcsolatok kiépítése és ápolása.
 11. Érd Megyei Jogú Város területén a közrend javítása, közlekedés fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.

Pályázati feltételek:

Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot, egy pályázati célra nyújthat be.

Területi korlátozás:

 • Érd vármegye

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke:

pályázatonként elnyerhető támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft lehet.

Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.16. 

A felhívás célja:

a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

pályázatfigyelés

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Sport, kultúra és oktatás támogatása

  Sport, kultúra és oktatás támogatása

  Ki pályázhat?

  • Magánszemélyek
  • Társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek)
  • Sport szervezetek
  • Jogi státusszal bíró szervezetek (kft-k, bt-k)

  Tevékenységek, amelyekre pályázni lehet:  

  • Gyermek és tömegsport
   • sporteszközök, sportfelszerelések beszerzéséhez
   • táborok, túrák szervezéséhez, létrejöttéhez
   • közösségi rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához
  • Kultúra

  minden olyan kulturális, színházi és zenei rendezvény számára, melyek a közösségek identitását erősítik és nem profitorientáltak, így az alábbi területeken támogat projekteket:

   • rendezvények szervezése, lebonyolítása
   • könyvkiadás
   • művészeti tevékenységek (zene, tánc, film)
   • kézművességi tevékenységek
   • és az ezekhez a területekhez kapcsolódó eszköz beszerzések
  • Oktatás, nevelés

  Iskolák, óvodák, fejlesztő közösségek, felnőttképzések és oktatási kezdeményezések, melyek formálisan és ténylegesen is működnek ill. működni kívánnak, és olyan világos és megismerhető elvekre épülő pedagógiai programmal rendelkeznek, amelyek a gyermekek fejlődését és kreatív, önálló, tudatos felnőtté válását célozzák meg.

  Támogatást nyújtanak olyan projekteknél

  • amelyek emelik az oktatás színvonalát,
  • amelyek a hosszútávú működést és fennmaradást biztosítják,
  • ahol a támogatásunk kiegészítő jellegű,
  • amelyekben a projekt birtokosa a rendelkezésre bocsátott támogatásokat céljaink megfelelően, maradandóan tudja felhasználni
  • amelyek a realitás talaján mozognak és a fejlődés üteme, nagysága, természetes és harmonikus,
  • amelyek mögött erős közösség áll
  1. Közösség építő és oktatási programok keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
   • Táborok
   • Szakkörök
   • Rendezvények létrejöttéhez és lebonyolításához
  2. Képességfejlesztő és önismereti programok keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
   • Tanfolyamok, képzések létrejöttéhez
   • Ösztöndíjprogramokhoz
  3. Szervezetfejlesztési programok keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
   • Tanácsadás
   • Minőséggondozás
   • Konfliktuskezelés, mediáció, problémafeltárásában
  4. Eszközfejlesztés keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
   • Ingatlanok, épületek fejlesztéséhez, felújításához, karbantartásához
   • Tárgyi eszközök és berendezések beszerzéséhez

  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

  Pályázatonkénti támogatási összeg: nincs meghatározva

  Az előző évek alapján 200.000 – 2.000.000 forint összegig kerültek támogatásra a projektek.

  Önerő szükséges-e? Igen. 10%.

  Pályázat megvalósítási időszak: 12 hónap, de maximum 18 hónap

  Pályázatbeadási határidő: folyamatos, nincs beadási határidő

  A tárgyhónap végéig beérkezett pályázatokat a kuratórium a következő hónap első keddjén tárgyalja. A pályázat beadása és a végleges döntés meghozatala között eltelt idő általában nem hosszabb, mint 2 hónap.

  A felhívás indokoltsága és célja:
  Cél a közösségi értékekre nevelő kezdeményezések támogatása, az emberek közötti bizalomra, együttműködésre épülő közösségek életre hívásában, fenntartásában való segítségnyújtás.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    

   Kulturális programok támogatása Budapesten Ferencvárosban

   Kulturális programok támogatása Budapesten, Ferencvárosban

   Ki pályázhat?

   Budapest IX. kerület, Ferencváros kulturális életben tevékenyen részt vállalók:

   • előadóművészek,
   • civil szervezetek,
   • önálló jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek
   • alapítványok,
   • gazdasági társaságok,
   • államháztartáson belüli szervezetek,
   • egyéni vállalkozók,
   • adószámmal rendelkező magánszemélyek.

   A támogatás keretösszege: 7.000.000 Ft

   Pályázatonként maximális keretösszeg:

   • önálló pályázat esetén: 800.000 Ft
   • több szervezet együttes pályázata esetén: 1.500.000 Ft

   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

   Önerő nem szükséges, de az elbírálás során előnyt élvez az önerővel rendelkező pályázó.

   A pályázat kiemelt szempontjai:

   • nyilvános, ingyenes programok,
   • részletes és megalapozott költségvetés,
   • több szervezet együttműködésében megvalósuló programok,
   • önkéntességre építő, a lakosság bevonását célzó programok,
   • korábban már sikeresen megvalósított, hagyományokkal rendelkező programok,
   • hosszú távú elképzeléseken alapuló, meghatározott célt megvalósító programok, programsorozatok.

   Elszámolható költségek:

   • Működési költségre és
   • eszközbeszerzésre együttesen a támogatási összeg legfeljebb 20%-a fordítható.

   Bérköltség nem számolható el!

   A pályázat elbírálásánál előny:

   • ingyenes, nagy múltú kerületi rendezvények
   • 2023-as év évfordulóihoz, világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, programsorozatok
   • A József Attila-kultusz építésével, erősítésével összefüggő programok
   • Előadóestek, író-olvasó programok
   • innovatív és hiánypótló programok
   • ferencvárosi székhellyel vagy bejegyzett IX. kerületi telephellyel rendelkező önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek (egyesületek), gazdasági társaság, önálló jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek, államháztartáson belüli szervezetek, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek

   Pályázati információk:

   • Egy szervezet csak 1 pályázatot nyújthat be.
   • Pályázatot kettő vagy több szervezet együttesen is benyújthat közös program megvalósítására, megjelölve a programot megvalósító, szervező, elszámolásra kötelezett szervezet nevét.
   • Érvénytelenek minősülnek azok a pályázatok, amelyek másik pályázati kiírásra is benyújtásra kerültek.

   Pályázatbeadási határidő: 2023. április 6.

   A pályázat célja: Budapest IX. kerület (Ferencváros) területén 2023. június 1. – 2024. március 31. között megvalósuló kulturális programok támogatása.

   A pályázat várható elbírálása: 2023. április vége

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!