Tag Archive for: sport

Kisléptékű partnerség a sport területén

Kisléptékű partnerségek támogatása a sport területén

Az Európai Bizottság pályázati felhívása kisléptékű partnerségek támogatására a sport területén, az új résztvevők, a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények, valamint a kevesebb lehetőséggel rendelkező célcsoportok bevonása, továbbá az aktív európai polgári szerepvállalás támogatása és az európai dimenzió helyi szintű átültetése érdekében.

A pályázat célja:

 • A részt vevő szervezetek és intézmények munkájának és gyakorlatának minőségi szempontú javítása és az adott szektorban jellemzően nem képviselt, új szereplők bevonása;
 • A szervezetek/intézmények kapacitásának növelése a transznacionális és szektorközi munkavégzéshez;
 • Közös igények és prioritások kezelése az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén;
 • Olyan átalakulások és változások előidézése (egyéni, szervezeti vagy szektorális szinten), amelyek azegyes szervezetek/intézmények hátterével arányos fejlesztéseket eredményeznek;

A pályázók köre:

 • Bármely részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat.
 • A kis léptékű partnerség projekt, amelyben legalább két különböző uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országokból származó két szervezet/intézmény vesz részt.

A támogatás összege: 30.000 EUR, vagy 60.000 EUR
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A kis léptékű partnerségek olyan kisebb szereplők és egyének számára igyekeznek hozzáférhetőbbé tenni a programot, akiket nehéz elérni a köznevelés, a felnőttoktatás, a szakképzés, az ifjúság és a sport területén.

A pályázattípus a szervezetek/intézmények számára odaítélt alacsonyabb támogatási összegek, a rövidebb időtartam és a partnerségi együttműködésekhez képest egyszerűbb adminisztratív követelmények révén a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek/intézmények és az Erasmus+ program keretében új résztvevők elérésére törekszik, és mérsékeli a kisebb szervezeti kapacitással rendelkező szervezetek/intézmények programban történő részvételének akadályait.

Ez a pályázattípus rugalmas formátumokat – a transznacionális és nemzeti jellegű, európai
dimenzióval rendelkező tevékenységek ötvözését – is támogatni fogja, ami lehetővé teszi a szervezetek/intézmények számára, hogy elérjék a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyeket.

A kis léptékű partnerségek összes tevékenységét a projektben részt vevő szervezetek/intézmények országaiban kell megvalósítani.

A projekt időtartama: 6 és 24 hónap között.

A kis léptékű partnerségek négy szakaszból állnak, amelyek már az előtt kezdetüket veszik, hogy a projekttervet kiválasztanák támogatásra: tervezés, előkészítés, megvalósítás és utánkövetés.

A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek aktív szerepet kell vállalniuk valamennyi szakaszban.

 1. Tervezés (az igények, célkitűzések, projekt- és tanulási eredmények, tevékenységformátumok, ütemezés stb. meghatározása);
 2. Előkészítés (a tevékenységek megtervezése, a munkaprogram kidolgozása, gyakorlati intézkedések, az előirányzott tevékenységek célcsoportjainak meghatározása, a partnerekkel kötött megállapodások kidolgozása);
 3. A tevékenységek megvalósítása;
 4. Utánkövetés (a tevékenységek és hatásuk értékelése különböző szinteken, a projekt eredményeinek terjesztése és hasznosítása).

A projekt kidolgozásakor szem előtt tartandó horizontális szempontok:

 • Befogadás és sokszínűség
 • Környezeti fenntarthatóság
 • Digitális dimenzió
 • Részvétel és polgári szerepvállalás

Értékelési szempontok:

 • A projekt relevanciája
 • A projektterv és a megvalósítás minősége
 • A partnerségi és együttműködési megállapodások minősége
 • Hatás

A pályázat benyújtása: A sport területéhez kötődő kis léptékű partnerségek esetében a pályázatot a Brüsszelben található Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani.

Beadási határidő: 2024. március 5. 17:00 óra

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  szegedi civil szervezetek támogatása

  Szegedi civil szervezetek támogatása

  A Szeged Város Közösségéért Közalapítvány pályázati felhívása a Szegeden és vonzáskörzetében működő, a szociális, a gyermek- és ifjúságvédelem, a határon túli és regionális kapcsolatok, a kultúra, az oktatás valamint a sport területén tevékenykedő civil szervezetek és intézmények számára, tevékenységeik és működésük támogatására.

  Ki pályázhat?

  • Szegeden és vonzáskörzetében működő, a szociális, a gyermek- és ifjúságvédelem, a határon túli és regionális kapcsolatok, a kultúra, az oktatás valamint a sport területén tevékenykedő szervezetek.

  Területi korlátozás:

  Szeged és vonzáskörzete.

  A támogatás összege:

  legfeljebb 200.000 Ft

  Támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás

  Támogatás mértéke:

  80%

  Pályázat megvalósítási időszak:

  Olyan programokkal lehet pályázni, melyek megvalósítására 2023. évben kerül(t) sor.

  Pályázat beadási határidő: legkésőbb 2023.07.23. 23:59.

  Egyéb feltételek:

  • Egy pályázó legfeljebb 200 ezer Ft összegű támogatást igényelhet, ezen belül a működési támogatás aránya legfeljebb a megpályázott összeg 1/3 lehet.
  • Jelen pályázati fordulóban 1 pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

  Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Érdi sportegyesületek támogatása

   Érdi sportegyesületek támogatása

   Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő sportszervezeteket támogat a város vezetése a 2023. évben.

   Ki pályázhat?

   • Érd területén működő,
   • érdi székhellyel nyilvántartásba vett sportszervezetek,
   • amelyek tevékenységük révén megfelelnek a sportról és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendeletben, valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek,
   • elszámolt az előző évben kapott támogatással (amennyiben volt ilyen),
   • nincs a helyi önkormányzati, adóhatósági, köztartozása.
   • Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek egyikének tagja, és
   • az általuk szervezett versenyrendszerben szerepel, melyet igazolással bizonyít.

   Előnyt élvez:

   • aki nagyobb számban foglalkoztat munkavállalóként sportszakembert, edzőt,
   • minél nagyobb óraszámban tart sportfoglalkozásokat, továbbá
   • rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed.

   A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

   • a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét;
   • a sportolók létszámát;
   • a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (mérlegét), sportszakmai adatait;
   • a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját;
   • az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát;
   • a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát;
   • az igényelt támogatás nagyságát;
   • a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket,
   • egyéb támogatásokat;
   • a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot.

    Területi korlátozás:

   • Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

   A támogatás formája:

   vissza nem térítendő támogatás

   Pályázatbeadási határidő: 2023. év május 31. nap.

   Elbírálás:

   30 napon belül.

   Pályázat célja:

   A városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sporteseményeinek, rendezvényeinek támogatása.

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   pályázatfigyelés

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    gyerek sport támogatás

    Sportolj! Hiszek benned!

    Ki pályázhat?

    • belföldi székhellyel rendelkező,
    • országos sportági szakszövetség tagszervezeteként, vagy
    • sportszövetség tagszervezeteként működő sportszervezetek

    Ki NEM pályázhat?

    • A látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei tagjaként működő és látvány-csapatsport támogatásban 2021 – 2023. években részesült Sportszervezetek, vagy
    • Sportszervezetek látvány-csapatsportban működő és látvány-csapatsport támogatásban 2021 –2023. években részesült szakosztályai
    • A többszakosztályos sportszervezetek esetében az(ok) a szakosztály(ok) jelentkezhet(nek) a programra, ahol a fenti pont szerinti kizáró feltétel nem teljesül a szakosztály(ok) vonatkozásában.

    Támogatott időszak:

    2023. január 01. – 2023. december 31. közötti időszak.

    Támogatás mértéke:

    500.000,- 4.000.000,- Ft – Az igényelhető támogatás sportszervezetenként értendő

    Elszámolható költségek:

    • 60% személyi jellegű kiadások
    • 5% kommunikációs és marketing tevékenységgel, a program népszerűsítésével összefüggő költségek
    • dologi költségekre (beruházásnak NEM minősülő – 1 éven belül elhasználódó – tárgyi eszköz beszerzése 200.000 Ft/db értékhatárig)
    • egyéb dologi kiadásokra (tagsági és nevezési díjak, érmek, díjak stb.) lehet fordítani.

    Beadási határidő:

    2023. május 15.

    Pályázat célja:

    A Támogató programot hirdet a Magyarországon székhellyel rendelkező, a helyi kis- és közepes sportszervezetek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatai megvalósításának elősegítése érdekében. A Támogató azzal a céllal kívánja támogatni az ország bármely területén, helyi szinten integrált kis- és közepes sportszervezetek tehetség-kiválasztó, utánpótlás-nevelési feladatainak megvalósítását, hogy a versenysport területén, helyi szinten tevékenyen szerepet vállaló sportszervezetek hatékonyabb munkát végezhessenek.

     

    pályázatfigyelés

    Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

     debreceni civil szervezet pályázat

     Debreceni civil szervezeteknek pályázatok!

     Helyi közösségek, civil szervezetek támogatása a helyi társadalmi kapcsolatok erősítése céljából, több területen és témában.

     1., Kulturális alap (KA-23)

     Ki pályázhat?

     A városban élő és a várossal aktív kapcsolatot tartó

     • előadóművészek,
     • alkotóművészek,
     • kutatók,
     • művészeti csoportok,
     • a városban működő kulturális intézmények,
     • szakmai szervezetek,
     • egyesületek,
     • alapítványok,
     • nonprofit gazdasági társaságok.

     Pályázati témák:

     1. Közösségi részvételen alapuló, kulturális projektek, nyitott alkotócsoportok támogatására, amelyek az egyéni önkifejezések ösztönzése mellett a közösségi alkotást állítják a fókuszba, erősítve a város kreatív gazdaságát.
     2.  Debrecenhez fűződő művészeti és tudományos kiadványok megjelenésének támogatására.

     2., Civil Alap (CA-23)

     Ki pályázhat?

     • Debrecen város életében résztvevő civil szervezetek.

     Pályázati témák:

     1. Kertségi, lakótelepi közösségépítő programok, rendezvények támogatására, amelyek a településrészen tevékenykedő civil szervezet és az ott élők közreműködésével valósulnak meg, és erősítik az adott városrészükhöz való kötődést.
     2. Társadalmi esélyegyenlőséget, felelősségvállalást és a fenntartható fejlődést segítő civil szervezetek működési támogatására.
     3. Civil szervezetek működéséhez szükséges – egy éven túl szolgáló – kisértékű (200e forint alatti) tárgyi eszköz beszerzésére.

     3., Ifjúsági alap (IA-23)

     Ki pályázhat?
     a város ifjúsági életében résztvevő

     • civil szervezetek,
     • intézmények,
     • nonprofit gazdasági társaságok.

     Pályázati témák:
     Fiatalokból álló csoportok által, vagy fiatalok bevonásával megvalósuló projektötletek támogatására.

     4., Sportfeladatok (SP-23)

     Ki pályázhat?
     a város sportéletében résztvevő

     • civil szervezetek,
     • gazdasági társaságok,
     • köznevelési intézmények.

     Pályázati témák:

     1. Szabadidősport támogatására (sportszervezetek működési támogatására)
     2. Sportszervezetek működéséhez szükséges – egy éven túl szolgáló – kisértékű (200e forint alatti) tárgyi eszköz beszerzésére
     3. Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülésének támogatására (kiemelt nemzetközi és hazai sportrendezvények szervezésére és azokon történő részvételre, valamint nemzetközi és hazai kiemelt sportrendezvényekre történő felkészülésre, sportszervezetek működési költségeinek támogatására).
     4. Létesítményhasználat támogatására (versenyek, edzések, valamint egyéb sportprogramok bérleti díjköltségeinek támogatására, legalább 50%-os önerő felmutatása mellett).

     Beadási határidő: mind a négy pályázati kategóriában 2023. május 5., 16:00.

     Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

       

      Sport, kultúra és oktatás támogatása

      Sport, kultúra és oktatás támogatása

      Ki pályázhat?

      • Magánszemélyek
      • Társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek)
      • Sport szervezetek
      • Jogi státusszal bíró szervezetek (kft-k, bt-k)

      Tevékenységek, amelyekre pályázni lehet:  

      • Gyermek és tömegsport
       • sporteszközök, sportfelszerelések beszerzéséhez
       • táborok, túrák szervezéséhez, létrejöttéhez
       • közösségi rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához
      • Kultúra

      minden olyan kulturális, színházi és zenei rendezvény számára, melyek a közösségek identitását erősítik és nem profitorientáltak, így az alábbi területeken támogat projekteket:

       • rendezvények szervezése, lebonyolítása
       • könyvkiadás
       • művészeti tevékenységek (zene, tánc, film)
       • kézművességi tevékenységek
       • és az ezekhez a területekhez kapcsolódó eszköz beszerzések
      • Oktatás, nevelés

      Iskolák, óvodák, fejlesztő közösségek, felnőttképzések és oktatási kezdeményezések, melyek formálisan és ténylegesen is működnek ill. működni kívánnak, és olyan világos és megismerhető elvekre épülő pedagógiai programmal rendelkeznek, amelyek a gyermekek fejlődését és kreatív, önálló, tudatos felnőtté válását célozzák meg.

      Támogatást nyújtanak olyan projekteknél

      • amelyek emelik az oktatás színvonalát,
      • amelyek a hosszútávú működést és fennmaradást biztosítják,
      • ahol a támogatásunk kiegészítő jellegű,
      • amelyekben a projekt birtokosa a rendelkezésre bocsátott támogatásokat céljaink megfelelően, maradandóan tudja felhasználni
      • amelyek a realitás talaján mozognak és a fejlődés üteme, nagysága, természetes és harmonikus,
      • amelyek mögött erős közösség áll
      1. Közösség építő és oktatási programok keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
       • Táborok
       • Szakkörök
       • Rendezvények létrejöttéhez és lebonyolításához
      2. Képességfejlesztő és önismereti programok keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
       • Tanfolyamok, képzések létrejöttéhez
       • Ösztöndíjprogramokhoz
      3. Szervezetfejlesztési programok keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
       • Tanácsadás
       • Minőséggondozás
       • Konfliktuskezelés, mediáció, problémafeltárásában
      4. Eszközfejlesztés keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
       • Ingatlanok, épületek fejlesztéséhez, felújításához, karbantartásához
       • Tárgyi eszközök és berendezések beszerzéséhez

      A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

      Pályázatonkénti támogatási összeg: nincs meghatározva

      Az előző évek alapján 200.000 – 2.000.000 forint összegig kerültek támogatásra a projektek.

      Önerő szükséges-e? Igen. 10%.

      Pályázat megvalósítási időszak: 12 hónap, de maximum 18 hónap

      Pályázatbeadási határidő: folyamatos, nincs beadási határidő

      A tárgyhónap végéig beérkezett pályázatokat a kuratórium a következő hónap első keddjén tárgyalja. A pályázat beadása és a végleges döntés meghozatala között eltelt idő általában nem hosszabb, mint 2 hónap.

      A felhívás indokoltsága és célja:
      Cél a közösségi értékekre nevelő kezdeményezések támogatása, az emberek közötti bizalomra, együttműködésre épülő közösségek életre hívásában, fenntartásában való segítségnyújtás.

       

      Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!