Tag Archive for: kultúra támogatása

kulturális fesztiválok

Kulturális Fesztiválok támogatása

Ki pályázhat?

 • jogi személyek,
 • egyéni vállalkozók.

Pályázati cél:

olyan művészeti értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezésének támogatása, amelyek:

 • önálló koncepcióval és egyedi arculattal rendelkeznek,
 • rendszeres időközönként, ismétlődően megrendezésre kerülnek,
 • időtartamuk legalább 3 egymást követő nap,
 • napi programkínálatuk több programot tartalmaz,
 • a kulturális értékközvetítést elsődleges elemnek tekintik, és magas színvonalon valósítják meg.

Az NKA kollégium elvárása, hogy a támogatott fesztivál gazdagítsa nemzeti műveltségünket, a hazai és a nemzetközi előadók jeles képviselői mellett törekedjen a fiatal tehetségek bemutatására.

Járuljon hozzá az ország/egy-egy régió/település kultúrájának megismertetéséhez, és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának és színvonalának erősítéséhez.

Pályázati feltételek:

 • a rendezvény költségvetése
  • Magyarország területén megvalósuló fesztivál esetén legalább 7.500.000 Ft,
  • határon túl megvalósuló fesztivál esetén legalább 5.000.000 Ft;
 • a költségvetés forrásai között szerepel bevétel.

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

 Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium nem támogatja:

 • a turisztikai termékként megjelenő gasztronómiai fesztiválok megvalósítását,
 • a filmes fesztiválok megvalósítását,
 • a sportrendezvények megvalósítását,
 • a településnapok megvalósítását,
 • a teljes színház évadok, valamint a teljes nyári színházi évadok megvalósítását (kizárólag a normál évadtól – könyvelési szempontból is – elkülönülő programként megvalósuló fesztiválokat támogatja),
 • a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma korábbi döntései során támogatásban részesített, de jelen pályázati időszakban megvalósuló fesztiválokat (kiegészítő támogatás támogatott fesztiválokhoz nem igényelhető).

Igényelhető támogatás:

maximum 15.000.000 Ft/pályázat.

Maximális támogatási intenzitás mértéke:

legfeljebb 70%

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

2023. május 1. – 2023. december 31.

Pályázat nevezési díj összege/mértéke:

az igényelt támogatás 1 %-át + 27% Áfát – a nevezési díj összege 1 millió Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 10.000 Ft + 27% Áfa összeg.

Önerő: A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 30 %-a, amelyet igazolni szükséges.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

 • a megítélt támogatásról és a megítélt támogatáshoz arányosított saját forrással együttesen kell elszámolni,
 • saját forrásként is csak a pályázati adatlapon szerepeltetett jogcímek számolhatók el,
 • a saját forrás terhére a kollégium engedélyezi a fesztivál megrendezésével kapcsolatos, számlával igazolt alábbi kiadások elszámolását is (melyre támogatás nem igényelhető!): őrzés-védelem, szemétszállítás, takarítás, engedélyeztetési költségek, mobil toalett kölcsönzés, fesztiválhoz igazoltan kapcsolódó közüzemi fogyasztások (víz, csatorna, áram).

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • bérleti díj/kölcsönzési díj,
 • biztosítási költség (biztosítóval kötött),
 • csoportos étkeztetés,
 • díszlet,
 • fellépők (előadóművészek, együttesek) tiszteletdíja,
 • installációs költség,
 • jelmez,
 • kellék (olyan eszköz, amely a megvalósítandó művészeti tevékenység során használatba kerül),
 • kép- és hangrögzítés, streamelés (fotó-, videó-, hangfelvétel készítése stb.),
 • műsorvásárlás (produkciók),
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • reklám-, PR- és marketingköltség,
 • rendezvényszervezés,
 • szakmai közreműködők tiszteletdíja,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • szerzői jogdíj,
 • szolgáltatási költség (fénytechnika, hangtechnika, lelátó építése és bontása, színpad építése és bontása, vetítéstechnika),
 • utazási költség.

Beadási határidő: 2023. május 11., 23:59

 

Pályázatok elbírálása:

A Támogató a jelentkezési határidőt követő 30 napon belül dönt.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb
részleteit adja közre.

pályázatfigyelés

 

Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

  Sport, kultúra és oktatás támogatása

  Sport, kultúra és oktatás támogatása

  Ki pályázhat?

  • Magánszemélyek
  • Társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek)
  • Sport szervezetek
  • Jogi státusszal bíró szervezetek (kft-k, bt-k)

  Tevékenységek, amelyekre pályázni lehet:  

  • Gyermek és tömegsport
   • sporteszközök, sportfelszerelések beszerzéséhez
   • táborok, túrák szervezéséhez, létrejöttéhez
   • közösségi rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához
  • Kultúra

  minden olyan kulturális, színházi és zenei rendezvény számára, melyek a közösségek identitását erősítik és nem profitorientáltak, így az alábbi területeken támogat projekteket:

   • rendezvények szervezése, lebonyolítása
   • könyvkiadás
   • művészeti tevékenységek (zene, tánc, film)
   • kézművességi tevékenységek
   • és az ezekhez a területekhez kapcsolódó eszköz beszerzések
  • Oktatás, nevelés

  Iskolák, óvodák, fejlesztő közösségek, felnőttképzések és oktatási kezdeményezések, melyek formálisan és ténylegesen is működnek ill. működni kívánnak, és olyan világos és megismerhető elvekre épülő pedagógiai programmal rendelkeznek, amelyek a gyermekek fejlődését és kreatív, önálló, tudatos felnőtté válását célozzák meg.

  Támogatást nyújtanak olyan projekteknél

  • amelyek emelik az oktatás színvonalát,
  • amelyek a hosszútávú működést és fennmaradást biztosítják,
  • ahol a támogatásunk kiegészítő jellegű,
  • amelyekben a projekt birtokosa a rendelkezésre bocsátott támogatásokat céljaink megfelelően, maradandóan tudja felhasználni
  • amelyek a realitás talaján mozognak és a fejlődés üteme, nagysága, természetes és harmonikus,
  • amelyek mögött erős közösség áll
  1. Közösség építő és oktatási programok keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
   • Táborok
   • Szakkörök
   • Rendezvények létrejöttéhez és lebonyolításához
  2. Képességfejlesztő és önismereti programok keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
   • Tanfolyamok, képzések létrejöttéhez
   • Ösztöndíjprogramokhoz
  3. Szervezetfejlesztési programok keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
   • Tanácsadás
   • Minőséggondozás
   • Konfliktuskezelés, mediáció, problémafeltárásában
  4. Eszközfejlesztés keretén belül segítséget és támogatást nyújtanak:
   • Ingatlanok, épületek fejlesztéséhez, felújításához, karbantartásához
   • Tárgyi eszközök és berendezések beszerzéséhez

  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

  Pályázatonkénti támogatási összeg: nincs meghatározva

  Az előző évek alapján 200.000 – 2.000.000 forint összegig kerültek támogatásra a projektek.

  Önerő szükséges-e? Igen. 10%.

  Pályázat megvalósítási időszak: 12 hónap, de maximum 18 hónap

  Pályázatbeadási határidő: folyamatos, nincs beadási határidő

  A tárgyhónap végéig beérkezett pályázatokat a kuratórium a következő hónap első keddjén tárgyalja. A pályázat beadása és a végleges döntés meghozatala között eltelt idő általában nem hosszabb, mint 2 hónap.

  A felhívás indokoltsága és célja:
  Cél a közösségi értékekre nevelő kezdeményezések támogatása, az emberek közötti bizalomra, együttműködésre épülő közösségek életre hívásában, fenntartásában való segítségnyújtás.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    

   Kulturális programok támogatása Budapesten Ferencvárosban

   Kulturális programok támogatása Budapesten, Ferencvárosban

   Ki pályázhat?

   Budapest IX. kerület, Ferencváros kulturális életben tevékenyen részt vállalók:

   • előadóművészek,
   • civil szervezetek,
   • önálló jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek
   • alapítványok,
   • gazdasági társaságok,
   • államháztartáson belüli szervezetek,
   • egyéni vállalkozók,
   • adószámmal rendelkező magánszemélyek.

   A támogatás keretösszege: 7.000.000 Ft

   Pályázatonként maximális keretösszeg:

   • önálló pályázat esetén: 800.000 Ft
   • több szervezet együttes pályázata esetén: 1.500.000 Ft

   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

   Önerő nem szükséges, de az elbírálás során előnyt élvez az önerővel rendelkező pályázó.

   A pályázat kiemelt szempontjai:

   • nyilvános, ingyenes programok,
   • részletes és megalapozott költségvetés,
   • több szervezet együttműködésében megvalósuló programok,
   • önkéntességre építő, a lakosság bevonását célzó programok,
   • korábban már sikeresen megvalósított, hagyományokkal rendelkező programok,
   • hosszú távú elképzeléseken alapuló, meghatározott célt megvalósító programok, programsorozatok.

   Elszámolható költségek:

   • Működési költségre és
   • eszközbeszerzésre együttesen a támogatási összeg legfeljebb 20%-a fordítható.

   Bérköltség nem számolható el!

   A pályázat elbírálásánál előny:

   • ingyenes, nagy múltú kerületi rendezvények
   • 2023-as év évfordulóihoz, világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, programsorozatok
   • A József Attila-kultusz építésével, erősítésével összefüggő programok
   • Előadóestek, író-olvasó programok
   • innovatív és hiánypótló programok
   • ferencvárosi székhellyel vagy bejegyzett IX. kerületi telephellyel rendelkező önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek (egyesületek), gazdasági társaság, önálló jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek, államháztartáson belüli szervezetek, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek

   Pályázati információk:

   • Egy szervezet csak 1 pályázatot nyújthat be.
   • Pályázatot kettő vagy több szervezet együttesen is benyújthat közös program megvalósítására, megjelölve a programot megvalósító, szervező, elszámolásra kötelezett szervezet nevét.
   • Érvénytelenek minősülnek azok a pályázatok, amelyek másik pályázati kiírásra is benyújtásra kerültek.

   Pályázatbeadási határidő: 2023. április 6.

   A pályázat célja: Budapest IX. kerület (Ferencváros) területén 2023. június 1. – 2024. március 31. között megvalósuló kulturális programok támogatása.

   A pályázat várható elbírálása: 2023. április vége

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

     

    pályázat kulturális értékek megismertetésére Európa Kulturális Fővárosa régióban

    Meg akarja mutatni helyi közösségének kulturális értékeit belföldi és külföldi látogatóinak?

    A pályázat neve: Helyi kulturális programok megvalósításának támogatása


    A pályázat célja:

    Helyi kulturális programok megvalósításának támogatása, a közösségi és kulturális élet önszerveződő programjainak ösztönzésére a Veszprém-Balaton Régióban.

    Megvalósítási időszak: 2022. december 1. és 2023. március 31. között

    A pályázat benyújtására jogosultak:

    Európa Kulturális Fővárosa (EKF) együttműködési megállapodással rendelkező településeken működő

    • önkormányzatok
    • formális közösségek
    • kultúráért tevékenykedő civil szervezetek


    A támogatás formája és mértéke:

    A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

    A pályázathoz saját forrás NEM szükséges.

    A támogatás összege: 350.000 Ft pályázatonként.

    A támogatott pályázatok várható száma: 60 db

    A pályázat benyújtása:

    Jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, melyek székhelye, telephelye vagy fióktelepe az EKF (Európa Kulturális Fővárosa) régió településein található.


    Támogatható tevékenységek:

    • Megvalósuló, közösségi fókusszal rendelkező művészeti-kulturális események 

     Kiemelt szempont, hogy ezek az események új, friss megközelítéssel reagáljanak  valós igényekre, a helyi közönség és közösség          szükségleteire a színház, zene, képzőművészet, iparművészet, mozgásművészet, tánc, építészet, kultúrtörténet, helytörténet,                    népművészet, tájkultúra, ökológia (táj és ember együttélése) tématerületek mentén.

    • Veszprémben és az EKF-régió csatlakozott településein megvalósuló, helyi léptékű, elsősorban művészeti és kulturális fókuszú események

    A pályázatban elszámolható költségek:

    1. A projekt szakmai tartalmához egyértelműen kapcsolódó gépek, berendezések, felszerelések
    2. A projekt szakmai tartalmához egyértelműen kapcsolódó kis értékű eszközök és anyagok vásárlása
    3. A projekt szakmai tartalmához egyértelműen kapcsolódó hatósági és engedélyeztetési eljárások díjai
    4. Licensz-díjak
    5. Biztosítási díjak (biztosítóval kötött, a projektidővel arányos)
    6. Dokumentációs költségek (fotó, videó)
    7. Együttesek fellépésének díja
    8. Előadóművészek fellépésének tiszteletdíja
    9. Étkeztetés, catering díjak
    10. Szakmai közreműködők tiszteletdíja
    11. Szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem elszámolható)
    12. Szállítási díj (a projekt keretében beszerzésre kerülő eszközökhöz kapcsolódóan)
    13. Szerzői jogdíjak (Artisjus)
    14. Színpad építés és bontás költsége
    15. Színpadtechnika bérleti díja
    16. Utazási költség (gépkocsi benzinköltsége nem számolható el!)


    Pályázat benyújtási határidők:

    2023. január 15. vagy
    2023.
    április 15. vagy
    2023. július 15.

     

    Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!