Tag Archive for: Középvállalkozás

KKV technológiai eszközfejlesztés hitel program

KKV Technológia Plusz Hitel Program

A hitelprogram célja: a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára, termelékenységük  és hozzáadott értékük növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül.

Célja továbbá a KKV-k korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, lehetővé téve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokat is.

Azaz cél, hogy a vállalkozások rövid- és középtávon bevételt termelő, megtérülő technológiákba fektessenek be, és ezt hitellel tudják finanszírozni.

A hitel kódja: GINOP Plusz-1.4.3-24

Keretösszeg: 155,54 milliárd Forint, amelyet Budapesten kívüli régióik használhatnak fel.

A keretösszeg legalább 65%-a a négy leghátrányosabb helyzetű régióban, azaz – Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – projektet megvalósító vállalkozások részére kerül allokálásra.

Ki veheti igénybe a hitelt?

 1. Olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
 2. Legalább 5 főt foglalkoztatnak.
 3. Legalább egy lezárt üzleti évük van.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Részvénytársaság
 • Közkereseti társaság
 • Betéti társaság
 • Szociális szövetkezet
 • Egyéb szövetkezet
 • Európai részvénytársaság (SE)
 • Európai szövetkezet (SCE)
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • Egyéni cég
 • Egyéni vállalkozó
 • Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
 • Nonprofit Betéti társaság.

Hitel felhasználása:

A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k technológiai korszerűsítése, a megújuló energiaforrás felhasználásával végrehajtott energiahatékonysági beruházások érdekében, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektekhez használhatók fel, az elszámolható költségek mértékére vonatkozó korlátok figyelembevételével.

Elszámolható költségek köre:

 • új tárgyi eszköz beszerzése legalább az összes elszámolható költség 50%-a értékben
 • IKT eszközök: új, egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű
 • elektromos jármű beszerzése, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben
 • immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható), legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a
 • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, valamint
 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége, amely kizárólag a vételárat és az eszköz kiegészítő elemeit (pl. napelem esetén tartószerkezet, inverter, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja,
 • egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek
 • képzéshez kapcsolódó költségek az összes elszámolható költség 5%-a
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőségellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek) legfeljebb az összes elszámolható költség 2,5%-a

Mik a hitelkonstrukció legfontosabb részletei?

Hitel felhasználása:

 • tárgyi eszköz beszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • épület kivitelezési költségek (megújuló energiaforrást hasznosító technológia projektcél esetén)
 • egyéb mérnöki és szakértői díjak
 • új elektromos jármű beszerzése
 • képzéshez kapcsolódó költségek
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek.

Kölcsön összege: min. 10 millió Forintmax. 100 millió Forint. A Hitelprogramban kezdő vállalkozások által
igényelhető kölcsön max. 50 millió Forint lehet.

Hitel futamideje:
az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében (HR8471 Vtsz.).
a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap
a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap
a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap
a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap.
min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú kamatmentes beruházási Kölcsön.

A kölcsön devizaneme: HUF

Finanszírozás mértéke: legfeljebb 90%

Hitel kamata: 0% / év.

Beadási határidő: 2024. április 30-2024. december 30.

Önerő: Minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.

Projekt megvalósítási határideje: A Projekt megvalósításának határideje (fizikailag és pénzügyileg
befejezett) a szerződéskötést követő 18 hónap, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 3 hónap, legfeljebb 18 hónap, mely megújuló energiával kapcsolatos beruházást tartalmazó projekt esetén indokolt esetben további 6 hónappal
meghosszabbítható.
Türelmi idő: A rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.

Törlesztés ütemezése: A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben
történik.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Közbeszerzés támogatása vállalkozásoknak

  Közbeszerzés támogatása vállalkozások részére

  Mikro- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételének ösztönzése.

   Ki pályázhat?

  • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás, amelynek
   • mikrovállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg vagy
   • kisvállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg

  vagy

   • összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
   • mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg és nem minősül a) pont szerinti mikrovállalkozásnak vagy b) pont szerinti kisvállalkozásnak

  és

  • Korlátolt felelősségű társaság (113)
  • Részvénytársaság (114)
  • Közkereseti Társaság (116)
  • Betéti társaság (117)
  • Szociális Szövetkezet (121)
  • Agrárágazdasági Szövetkezet (124)
  • Egyéb szövetkezet (129)
  • Ügyvédi Iroda (131)
  • Egyéni cég (228)
  • Egyéni vállalkozó (231)
  • Egyéb adóalany (931), EU vagy EGT tagállamban vagy olyan országban bejegyzett vállalkozás, amelyek gazdasági szereplőivel szemben Magyarországnak a közbeszerzési eljárásokhoz nemzetközi egyezmény alapján hozzáférést kell biztosítani,
  • Olyan gazdasági társaságok, amelynek GFO kódja: 141, 142, 143, 226.

  Csak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek jogosultak támogatásra, amelyek

  • a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 hónapnál korábban jöttek létre
  • érvénytelennek nem minősített ajánlatot nyújtottak be közbeszerzési eljárásban és
  • a kérdéses ajánlattétel benyújtását megelőző tizenkét hónapban nem vettek részt másik magyarországi közbeszerzési eljárásban.

  Területi korlátozás:

  nincs.

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás

  Támogatás mértéke:

  100%; minden támogatásra jogosult KKV esetében egységesen 600 000 Ft.

  A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

  Közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásához kapcsolódó tevékenység (pl.: közbeszerzési szakértő igénybe vétele, közbeszerzési ajánlat elkészítése stb.)

  Pályázatbeadási határidő:

  1. szakasz: 2023.03.31. – 2024.06.30.

  2. szakasz: 2023.09.30. – 2025.12.31.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Magyar Üzleti Felelősség díja

   CSR Hungary Díj 2023 kisvállalkozásoknak

   2023-ban is lehet pályázni a Magyar Üzleti Felelősség Díjára, a CSR Hungary Díjra. A Program hatékony, elismert platformmá vált a legjobb gyakorlatok megosztására, a benchmarkingra és az egymástól való tanulásra. A pályázati struktúra önkéntes védjegyhasználati rendszerrel támogatja a Magyarországon működő vállalkozások hiteles vállalati felelősség menedzsment rendszerét.

   Ki pályázhat a Magyar Üzleti Felelősség Díjára?

   • Kisvállalkozás
   • Középvállalkozás
   • Nagyvállalkozás és
   • Közép- / Nagyszervezetek

   Mi a CSR Hungary Díj?

   A Magyar Üzleti Felelősség Díj, a CSR Hungary Díj programja hatékony, elismert platformmá vált a legjobb gyakorlatok megosztására, a benchmarkingra és az egymástól való tanulásra.

   Ez a program évente lehetőséget kínál a szervezeteknek, hogy bizalmat és tudatosságot teremtsenek az érdekeltek körében felelős és fenntarthatósági irányításuk bemutatásával.

   Néhány éves előkészület után ma már a megújult pályázati struktúra önkéntes védjegyhasználati rendszerrel támogatja a Magyarországon működő vállalkozások hiteles vállalati felelősség menedzsment rendszerét.

    Pályázati feltételek:

   • A Díjra nevezni kell.
   • Két kategóriában van erre lehetőség:

   1., Kisvállalkozások

   2., Középvállalkozás / Nagyvállalkozás és Közép- / Nagyszervezetek

   • A díjon való részvétel feltétele a kategórához kötött nevezési díj befizetése.
   • Egy pályázó több pályázattal is jelentkezhet.
   • A pályázatnak már megvalósult projektekről kell szólnia (Legalább 1 év).

   Regisztrációs határidő: legkésőbb 2023.06.08.

   Pályázat benyújtási határidő: legkésőbb 2023.06.15.

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   pályázatfigyelés

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha díjat akarsz nyerni! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!