Tag Archive for: Kisvállalkozás

Induló vállalkozások fejlesztésére mentor program

Induló vállalkozások fejlesztése

A pályázat célja
A Felhívás célja a KFI eredményeken alapuló projektötletekből gyorsan növekedő vállalkozások kifejlődésének támogatása, amelyek a kutatás-fejlesztési eredmények piaci hasznosulásával hozzájárulnak az innovatív kkv szektor megerősítéséhez.
A program inkubációs tapasztalattal rendelkező szereplők tudását felhasználva támogatja az ötlet
fázistól, a validáción, a prototípusfejlesztésen át az innovatív startup vállalkozások piacra vitelét, a fenntartható üzleti modell kialakítását, valamint a befektetésre való alkalmasság elérését.

A pályázók köre:
Inkubációs megállapodás kizárólag olyan mikrovállalkozásnak minősülő startup vállalkozással köthető, amely

 • jogi személyiséggel bír;
 • bejegyzésére legfeljebb öt éve került sor;
 • átlagos állományi létszáma legfeljebb húsz fő;
 • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdés szerinti kisvállalkozásnak minősül;
 • amely nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban (ez alól kivétel a
  működési modell miatt létrehozott 100%-os leányvállalat);
 • Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
  rendelkezik;
 • kettős könyvvitelt vezet;
 • tőzsdén nem jegyzett gazdasági társaságként működik;
 • nem összefonódás útján jött létre, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és nem felvásárlás útján jött létre;
 • az inkubációs megállapodás megkötéséig nem osztott fel nyereséget;
 • az inkubátor, továbbá az inkubátor tulajdonosa(i), ügyvezetője, illetve befektetési testületének tagjai közül senki sem rendelkezik 10%-nál nagyobb tulajdonrésszel, illetve a felsoroltak összesen nem rendelkeznek 24%-nál nagyobb tulajdonrésszel.

A támogatás összege: legfeljebb 64.000.000 Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke: legfeljebb 80%

Önerő szökséges a pályázathoz: min.20%.
A támogatott pályázatok várható száma: 9 db.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) MVP és prototípusfejlesztés, technológiai és piaci validáció,
b) technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele, vállalkozói ismeretek
megszerzése,
c) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel (pl. konferencia, kiállítás, startup verseny, értékesítési és befektetői tárgyalások),
d) marketing és megjelenés,
e) piacra jutás,
f) projektkoordináció,
g) kötelező tájékoztatási tevékenység biztosítása.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő legfeljebb 24 hónap.

Beadási határidő: 2025. március 31.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Közbeszerzés támogatása vállalkozásoknak

  Közbeszerzés támogatása vállalkozások részére

  Mikro- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételének ösztönzése.

   Ki pályázhat?

  • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás, amelynek
   • mikrovállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg vagy
   • kisvállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg

  vagy

   • összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
   • mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg és nem minősül a) pont szerinti mikrovállalkozásnak vagy b) pont szerinti kisvállalkozásnak

  és

  • Korlátolt felelősségű társaság (113)
  • Részvénytársaság (114)
  • Közkereseti Társaság (116)
  • Betéti társaság (117)
  • Szociális Szövetkezet (121)
  • Agrárágazdasági Szövetkezet (124)
  • Egyéb szövetkezet (129)
  • Ügyvédi Iroda (131)
  • Egyéni cég (228)
  • Egyéni vállalkozó (231)
  • Egyéb adóalany (931), EU vagy EGT tagállamban vagy olyan országban bejegyzett vállalkozás, amelyek gazdasági szereplőivel szemben Magyarországnak a közbeszerzési eljárásokhoz nemzetközi egyezmény alapján hozzáférést kell biztosítani,
  • Olyan gazdasági társaságok, amelynek GFO kódja: 141, 142, 143, 226.

  Csak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek jogosultak támogatásra, amelyek

  • a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 hónapnál korábban jöttek létre
  • érvénytelennek nem minősített ajánlatot nyújtottak be közbeszerzési eljárásban és
  • a kérdéses ajánlattétel benyújtását megelőző tizenkét hónapban nem vettek részt másik magyarországi közbeszerzési eljárásban.

  Területi korlátozás:

  nincs.

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás

  Támogatás mértéke:

  100%; minden támogatásra jogosult KKV esetében egységesen 600 000 Ft.

  A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

  Közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásához kapcsolódó tevékenység (pl.: közbeszerzési szakértő igénybe vétele, közbeszerzési ajánlat elkészítése stb.)

  Pályázatbeadási határidő:

  1. szakasz: 2023.03.31. – 2024.06.30.

  2. szakasz: 2023.09.30. – 2025.12.31.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Magyar Üzleti Felelősség díja

   CSR Hungary Díj 2023 kisvállalkozásoknak

   2023-ban is lehet pályázni a Magyar Üzleti Felelősség Díjára, a CSR Hungary Díjra. A Program hatékony, elismert platformmá vált a legjobb gyakorlatok megosztására, a benchmarkingra és az egymástól való tanulásra. A pályázati struktúra önkéntes védjegyhasználati rendszerrel támogatja a Magyarországon működő vállalkozások hiteles vállalati felelősség menedzsment rendszerét.

   Ki pályázhat a Magyar Üzleti Felelősség Díjára?

   • Kisvállalkozás
   • Középvállalkozás
   • Nagyvállalkozás és
   • Közép- / Nagyszervezetek

   Mi a CSR Hungary Díj?

   A Magyar Üzleti Felelősség Díj, a CSR Hungary Díj programja hatékony, elismert platformmá vált a legjobb gyakorlatok megosztására, a benchmarkingra és az egymástól való tanulásra.

   Ez a program évente lehetőséget kínál a szervezeteknek, hogy bizalmat és tudatosságot teremtsenek az érdekeltek körében felelős és fenntarthatósági irányításuk bemutatásával.

   Néhány éves előkészület után ma már a megújult pályázati struktúra önkéntes védjegyhasználati rendszerrel támogatja a Magyarországon működő vállalkozások hiteles vállalati felelősség menedzsment rendszerét.

    Pályázati feltételek:

   • A Díjra nevezni kell.
   • Két kategóriában van erre lehetőség:

   1., Kisvállalkozások

   2., Középvállalkozás / Nagyvállalkozás és Közép- / Nagyszervezetek

   • A díjon való részvétel feltétele a kategórához kötött nevezési díj befizetése.
   • Egy pályázó több pályázattal is jelentkezhet.
   • A pályázatnak már megvalósult projektekről kell szólnia (Legalább 1 év).

   Regisztrációs határidő: legkésőbb 2023.06.08.

   Pályázat benyújtási határidő: legkésőbb 2023.06.15.

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   pályázatfigyelés

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha díjat akarsz nyerni! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!