Tag Archive for: Kisvállalkozás

mikro- és kisvállalkozások innovációs fejlesztésének támogatása

Üzleti innováció támogatása – beadási határidő: 2024.09.03-tól

Hamarosan kiírják a mikro-, és kisvállalkozások üzleti innovációs tevékenységeinek támogatására vonatkozó pályázatot.

Kik pályázhatnak?

 • Azok a mikro és kisvállalkozások (Kft., Rt., Kkt., Bt.)
  • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
  • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
   megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 3 fő volt;
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
   társaságok;

Pályázati keretösszege, összege, formája, mértéke:

 • A támogatás összege: 20.000.000 – 50.000.000 Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Támogatás mértéke: legfeljebb 70%

Támogatható tevékenységek:

mikro- és kisvállalkozások innovációs fejlesztésének támogatása

 • Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációs tevékenységek;
 • Marketing és/vagy értékesítési innovációs tevékenységek;
 • Logisztikai innovációs tevékenységek;
 • Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Üzleti folyamat innovációhoz kapcsolódó beruházás;
b) Projektelőkészítési tevékenység (innovációs tanácsadás igénybevétele a projekt előkészítéséhez);
c) Innovációs projektet támogató tevékenységek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt    nyilvánosság, horizontális tevékenységek, rezsi).

Elszámolható költségek

 • Projektelőkészítés költségei
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Beruházáshoz kapcsolódó költségek
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei

Határidők:

 • 1. szakasz: 2024. szeptember 03. – 2024. szeptember 30.
 • 2. szakasz: 2025. március 03. – 2025. április 22.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   

  józsefvárosi kisvállalkozások energia költségeinek csökkentése

  Józsefvárosi Vállalkozásfejlesztési Támogatási Pályázat

  A pályázat célja:

  Az energiaárak drámai mértékű emelkedése miatt nehéz helyzetbe került, Budapest VIII. kerületében működő józsefvárosi kisvállalkozások energia költségeinek csökkentését valamint az energiafelhasználásuk hatékonyságának növelését, illetve a piaci elvárásoknak megfelelő korszerűsítésüket célzó beruházások forrásának részbeni biztosítása vissza nem térítendő – utólagos elszámoláson alapuló – támogatása.

  Kik pályázhatnak:

  • Budapest VIII. kerületében székhellyel vagy telephellyel rendelkező
  • egyéni vállalkozások vagy gazdasági társaságok
  • amelyek 2022. évre vonatkozó éves átlagos állományi létszáma nem magasabb, mint 10 fő
  • amelyek 2022. évi éves nettó árbevétele nem lehet több mint 250 millió forint
  • amelyeknek, nincs lejárt köztartozása a NAV a székhely szerint illetékes önkormányzat, vagy a VIII. kerületi önkormányzat felé
  • a szerződéskötés feltétele:
   • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál önkéntes kamarai tagság
   • a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott „Kamarai Bizalom” védjegy tanúsítvány
  • nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló,  eljárás alatt

  A támogatás formája, mértéke:

  a) A támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás

  b) A támogatás keretösszege: 50.000.000,- Ft

  c) A támogatás mértéke: 100.000-150.000,- Ft

  d) a támogatás a keretösszeg kimerüléséig kerül odaítélésre.

  Határidők:

  • benyújtás: folyamatosan
  • megvalósítás időszaka: 2024. április 15- november 30.

  A támogatás feltétele:

  • megvalósítási helye Budapest VIII. kerülete;
  • a célja az adott kisvállalkozás energiahatékonyságának a növelése;
  • vagy piaci elvárásoknak való megfelelés alapján történő korszerűsítés;
  • a teljes bekerülési költség a megpályázott összegnek maximum az ötszöröse (azaz a támogatás az összköltség legalább 20%-a;
  • a pályázatban foglalt projekt megvalósulása a pályázati forrás nélkül bizonytalan lenne, vagy csak a személyi költségek csökkentése révén lenne finanszírozható.

  Támogatható tevékenységek:

  • eszközvásárlás és kivitelezési munkák
  • kizárólag támogatási időszakon belül felmerült és 2024. április 15.-2024. november 30. között pénzügyileg is teljesült – költségek
  • Nem elszámolható kiadás:
   • ÁFA
   • Adók
   • Hatósági eljárásokból eredő jogkövetkezmények (bírságok)
   •  Személyi jellegű kifizetések
   • Adósságszolgálat teljesítése

   

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   KKV technológiai eszközfejlesztés hitel program

   KKV Technológia Plusz Hitel Program

   A hitelprogram célja: a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára, termelékenységük  és hozzáadott értékük növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül.

   Célja továbbá a KKV-k korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, lehetővé téve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokat is.

   Azaz cél, hogy a vállalkozások rövid- és középtávon bevételt termelő, megtérülő technológiákba fektessenek be, és ezt hitellel tudják finanszírozni.

   A hitel kódja: GINOP Plusz-1.4.3-24

   Keretösszeg: 155,54 milliárd Forint, amelyet Budapesten kívüli régióik használhatnak fel.

   A keretösszeg legalább 65%-a a négy leghátrányosabb helyzetű régióban, azaz – Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – projektet megvalósító vállalkozások részére kerül allokálásra.

   Ki veheti igénybe a hitelt?

   1. Olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
   2. Legalább 5 főt foglalkoztatnak.
   3. Legalább egy lezárt üzleti évük van.

   Gazdálkodási formakód szerint:

   • Korlátolt felelősségű társaság
   • Részvénytársaság
   • Közkereseti társaság
   • Betéti társaság
   • Szociális szövetkezet
   • Egyéb szövetkezet
   • Európai részvénytársaság (SE)
   • Európai szövetkezet (SCE)
   • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
   • Egyéni cég
   • Egyéni vállalkozó
   • Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
   • Nonprofit Betéti társaság.

   Hitel felhasználása:

   A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k technológiai korszerűsítése, a megújuló energiaforrás felhasználásával végrehajtott energiahatékonysági beruházások érdekében, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektekhez használhatók fel, az elszámolható költségek mértékére vonatkozó korlátok figyelembevételével.

   Elszámolható költségek köre:

   • új tárgyi eszköz beszerzése legalább az összes elszámolható költség 50%-a értékben
   • IKT eszközök: új, egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű
   • elektromos jármű beszerzése, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben
   • immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható), legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a
   • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, valamint
   • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége, amely kizárólag a vételárat és az eszköz kiegészítő elemeit (pl. napelem esetén tartószerkezet, inverter, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja,
   • egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek
   • képzéshez kapcsolódó költségek az összes elszámolható költség 5%-a
   • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőségellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek) legfeljebb az összes elszámolható költség 2,5%-a

   Mik a hitelkonstrukció legfontosabb részletei?

   Hitel felhasználása:

   • tárgyi eszköz beszerzés
   • immateriális javak beszerzése
   • épület kivitelezési költségek (megújuló energiaforrást hasznosító technológia projektcél esetén)
   • egyéb mérnöki és szakértői díjak
   • új elektromos jármű beszerzése
   • képzéshez kapcsolódó költségek
   • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek.

   Kölcsön összege: min. 10 millió Forintmax. 100 millió Forint. A Hitelprogramban kezdő vállalkozások által
   igényelhető kölcsön max. 50 millió Forint lehet.

   Hitel futamideje:
   az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében (HR8471 Vtsz.).
   a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap
   a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap
   a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap
   a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap.
   min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

   Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú kamatmentes beruházási Kölcsön.

   A kölcsön devizaneme: HUF

   Finanszírozás mértéke: legfeljebb 90%

   Hitel kamata: 0% / év.

   Beadási határidő: 2024. április 30-2024. december 30.

   Önerő: Minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

   Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.

   Projekt megvalósítási határideje: A Projekt megvalósításának határideje (fizikailag és pénzügyileg
   befejezett) a szerződéskötést követő 18 hónap, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

   Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 3 hónap, legfeljebb 18 hónap, mely megújuló energiával kapcsolatos beruházást tartalmazó projekt esetén indokolt esetben további 6 hónappal
   meghosszabbítható.
   Türelmi idő: A rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.

   Törlesztés ütemezése: A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben
   történik.

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    Induló vállalkozások fejlesztésére mentor program

    Induló vállalkozások fejlesztése

    A pályázat célja
    A Felhívás célja a KFI eredményeken alapuló projektötletekből gyorsan növekedő vállalkozások kifejlődésének támogatása, amelyek a kutatás-fejlesztési eredmények piaci hasznosulásával hozzájárulnak az innovatív kkv szektor megerősítéséhez.
    A program inkubációs tapasztalattal rendelkező szereplők tudását felhasználva támogatja az ötlet
    fázistól, a validáción, a prototípusfejlesztésen át az innovatív startup vállalkozások piacra vitelét, a fenntartható üzleti modell kialakítását, valamint a befektetésre való alkalmasság elérését.

    A pályázók köre:
    Inkubációs megállapodás kizárólag olyan mikrovállalkozásnak minősülő startup vállalkozással köthető, amely

    • jogi személyiséggel bír;
    • bejegyzésére legfeljebb öt éve került sor;
    • átlagos állományi létszáma legfeljebb húsz fő;
    • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdés szerinti kisvállalkozásnak minősül;
    • amely nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban (ez alól kivétel a
     működési modell miatt létrehozott 100%-os leányvállalat);
    • Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
     rendelkezik;
    • kettős könyvvitelt vezet;
    • tőzsdén nem jegyzett gazdasági társaságként működik;
    • nem összefonódás útján jött létre, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és nem felvásárlás útján jött létre;
    • az inkubációs megállapodás megkötéséig nem osztott fel nyereséget;
    • az inkubátor, továbbá az inkubátor tulajdonosa(i), ügyvezetője, illetve befektetési testületének tagjai közül senki sem rendelkezik 10%-nál nagyobb tulajdonrésszel, illetve a felsoroltak összesen nem rendelkeznek 24%-nál nagyobb tulajdonrésszel.

    A támogatás összege: legfeljebb 64.000.000 Ft
    Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
    Támogatás mértéke: legfeljebb 80%

    Önerő szökséges a pályázathoz: min.20%.
    A támogatott pályázatok várható száma: 9 db.

    A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
    a) MVP és prototípusfejlesztés, technológiai és piaci validáció,
    b) technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele, vállalkozói ismeretek
    megszerzése,
    c) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel (pl. konferencia, kiállítás, startup verseny, értékesítési és befektetői tárgyalások),
    d) marketing és megjelenés,
    e) piacra jutás,
    f) projektkoordináció,
    g) kötelező tájékoztatási tevékenység biztosítása.

    A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő legfeljebb 24 hónap.

    Beadási határidő: 2025. március 31.

     

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     Közbeszerzés támogatása vállalkozásoknak

     Közbeszerzés támogatása vállalkozások részére

     Mikro- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételének ösztönzése.

      Ki pályázhat?

     • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás, amelynek
      • mikrovállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg vagy
      • kisvállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg

     vagy

      • összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
      • mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg és nem minősül a) pont szerinti mikrovállalkozásnak vagy b) pont szerinti kisvállalkozásnak

     és

     • Korlátolt felelősségű társaság (113)
     • Részvénytársaság (114)
     • Közkereseti Társaság (116)
     • Betéti társaság (117)
     • Szociális Szövetkezet (121)
     • Agrárágazdasági Szövetkezet (124)
     • Egyéb szövetkezet (129)
     • Ügyvédi Iroda (131)
     • Egyéni cég (228)
     • Egyéni vállalkozó (231)
     • Egyéb adóalany (931), EU vagy EGT tagállamban vagy olyan országban bejegyzett vállalkozás, amelyek gazdasági szereplőivel szemben Magyarországnak a közbeszerzési eljárásokhoz nemzetközi egyezmény alapján hozzáférést kell biztosítani,
     • Olyan gazdasági társaságok, amelynek GFO kódja: 141, 142, 143, 226.

     Csak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek jogosultak támogatásra, amelyek

     • a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 hónapnál korábban jöttek létre
     • érvénytelennek nem minősített ajánlatot nyújtottak be közbeszerzési eljárásban és
     • a kérdéses ajánlattétel benyújtását megelőző tizenkét hónapban nem vettek részt másik magyarországi közbeszerzési eljárásban.

     Területi korlátozás:

     nincs.

     A támogatás formája:

     vissza nem térítendő támogatás

     Támogatás mértéke:

     100%; minden támogatásra jogosult KKV esetében egységesen 600 000 Ft.

     A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

     Közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásához kapcsolódó tevékenység (pl.: közbeszerzési szakértő igénybe vétele, közbeszerzési ajánlat elkészítése stb.)

     Pályázatbeadási határidő:

     1. szakasz: 2023.03.31. – 2024.06.30.

     2. szakasz: 2023.09.30. – 2025.12.31.

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

      

     Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

      Magyar Üzleti Felelősség díja

      CSR Hungary Díj 2023 kisvállalkozásoknak

      2023-ban is lehet pályázni a Magyar Üzleti Felelősség Díjára, a CSR Hungary Díjra. A Program hatékony, elismert platformmá vált a legjobb gyakorlatok megosztására, a benchmarkingra és az egymástól való tanulásra. A pályázati struktúra önkéntes védjegyhasználati rendszerrel támogatja a Magyarországon működő vállalkozások hiteles vállalati felelősség menedzsment rendszerét.

      Ki pályázhat a Magyar Üzleti Felelősség Díjára?

      • Kisvállalkozás
      • Középvállalkozás
      • Nagyvállalkozás és
      • Közép- / Nagyszervezetek

      Mi a CSR Hungary Díj?

      A Magyar Üzleti Felelősség Díj, a CSR Hungary Díj programja hatékony, elismert platformmá vált a legjobb gyakorlatok megosztására, a benchmarkingra és az egymástól való tanulásra.

      Ez a program évente lehetőséget kínál a szervezeteknek, hogy bizalmat és tudatosságot teremtsenek az érdekeltek körében felelős és fenntarthatósági irányításuk bemutatásával.

      Néhány éves előkészület után ma már a megújult pályázati struktúra önkéntes védjegyhasználati rendszerrel támogatja a Magyarországon működő vállalkozások hiteles vállalati felelősség menedzsment rendszerét.

       Pályázati feltételek:

      • A Díjra nevezni kell.
      • Két kategóriában van erre lehetőség:

      1., Kisvállalkozások

      2., Középvállalkozás / Nagyvállalkozás és Közép- / Nagyszervezetek

      • A díjon való részvétel feltétele a kategórához kötött nevezési díj befizetése.
      • Egy pályázó több pályázattal is jelentkezhet.
      • A pályázatnak már megvalósult projektekről kell szólnia (Legalább 1 év).

      Regisztrációs határidő: legkésőbb 2023.06.08.

      Pályázat benyújtási határidő: legkésőbb 2023.06.15.

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

      pályázatfigyelés

      Ezt mindenképpen nézd meg, ha díjat akarsz nyerni! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!