Tag Archive for: mikrovállalkozás

mikro- és kisvállalkozások innovációs fejlesztésének támogatása

Üzleti innováció támogatása – beadási határidő: 2024.09.03-tól

Hamarosan kiírják a mikro-, és kisvállalkozások üzleti innovációs tevékenységeinek támogatására vonatkozó pályázatot.

Kik pályázhatnak?

 • Azok a mikro és kisvállalkozások (Kft., Rt., Kkt., Bt.)
  • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
  • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
   megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 3 fő volt;
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
   társaságok;

Pályázati keretösszege, összege, formája, mértéke:

 • A támogatás összege: 20.000.000 – 50.000.000 Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Támogatás mértéke: legfeljebb 70%

Támogatható tevékenységek:

mikro- és kisvállalkozások innovációs fejlesztésének támogatása

 • Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációs tevékenységek;
 • Marketing és/vagy értékesítési innovációs tevékenységek;
 • Logisztikai innovációs tevékenységek;
 • Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Üzleti folyamat innovációhoz kapcsolódó beruházás;
b) Projektelőkészítési tevékenység (innovációs tanácsadás igénybevétele a projekt előkészítéséhez);
c) Innovációs projektet támogató tevékenységek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt    nyilvánosság, horizontális tevékenységek, rezsi).

Elszámolható költségek

 • Projektelőkészítés költségei
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Beruházáshoz kapcsolódó költségek
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei

Határidők:

 • 1. szakasz: 2024. szeptember 03. – 2024. szeptember 30.
 • 2. szakasz: 2025. március 03. – 2025. április 22.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   

  KKV technológiai eszközfejlesztés hitel program

  KKV Technológia Plusz Hitel Program

  A hitelprogram célja: a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára, termelékenységük  és hozzáadott értékük növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül.

  Célja továbbá a KKV-k korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, lehetővé téve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokat is.

  Azaz cél, hogy a vállalkozások rövid- és középtávon bevételt termelő, megtérülő technológiákba fektessenek be, és ezt hitellel tudják finanszírozni.

  A hitel kódja: GINOP Plusz-1.4.3-24

  Keretösszeg: 155,54 milliárd Forint, amelyet Budapesten kívüli régióik használhatnak fel.

  A keretösszeg legalább 65%-a a négy leghátrányosabb helyzetű régióban, azaz – Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – projektet megvalósító vállalkozások részére kerül allokálásra.

  Ki veheti igénybe a hitelt?

  1. Olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
  2. Legalább 5 főt foglalkoztatnak.
  3. Legalább egy lezárt üzleti évük van.

  Gazdálkodási formakód szerint:

  • Korlátolt felelősségű társaság
  • Részvénytársaság
  • Közkereseti társaság
  • Betéti társaság
  • Szociális szövetkezet
  • Egyéb szövetkezet
  • Európai részvénytársaság (SE)
  • Európai szövetkezet (SCE)
  • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  • Egyéni cég
  • Egyéni vállalkozó
  • Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
  • Nonprofit Betéti társaság.

  Hitel felhasználása:

  A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k technológiai korszerűsítése, a megújuló energiaforrás felhasználásával végrehajtott energiahatékonysági beruházások érdekében, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektekhez használhatók fel, az elszámolható költségek mértékére vonatkozó korlátok figyelembevételével.

  Elszámolható költségek köre:

  • új tárgyi eszköz beszerzése legalább az összes elszámolható költség 50%-a értékben
  • IKT eszközök: új, egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű
  • elektromos jármű beszerzése, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben
  • immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható), legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a
  • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, valamint
  • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége, amely kizárólag a vételárat és az eszköz kiegészítő elemeit (pl. napelem esetén tartószerkezet, inverter, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja,
  • egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek
  • képzéshez kapcsolódó költségek az összes elszámolható költség 5%-a
  • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőségellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek) legfeljebb az összes elszámolható költség 2,5%-a

  Mik a hitelkonstrukció legfontosabb részletei?

  Hitel felhasználása:

  • tárgyi eszköz beszerzés
  • immateriális javak beszerzése
  • épület kivitelezési költségek (megújuló energiaforrást hasznosító technológia projektcél esetén)
  • egyéb mérnöki és szakértői díjak
  • új elektromos jármű beszerzése
  • képzéshez kapcsolódó költségek
  • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek.

  Kölcsön összege: min. 10 millió Forintmax. 100 millió Forint. A Hitelprogramban kezdő vállalkozások által
  igényelhető kölcsön max. 50 millió Forint lehet.

  Hitel futamideje:
  az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében (HR8471 Vtsz.).
  a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap
  a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap
  a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap
  a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap.
  min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

  Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú kamatmentes beruházási Kölcsön.

  A kölcsön devizaneme: HUF

  Finanszírozás mértéke: legfeljebb 90%

  Hitel kamata: 0% / év.

  Beadási határidő: 2024. április 30-2024. december 30.

  Önerő: Minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

  Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.

  Projekt megvalósítási határideje: A Projekt megvalósításának határideje (fizikailag és pénzügyileg
  befejezett) a szerződéskötést követő 18 hónap, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

  Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 3 hónap, legfeljebb 18 hónap, mely megújuló energiával kapcsolatos beruházást tartalmazó projekt esetén indokolt esetben további 6 hónappal
  meghosszabbítható.
  Türelmi idő: A rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.

  Törlesztés ütemezése: A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben
  történik.

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   Induló StartUp vallalkozasok tamogatasa

   Induló vállalkozások fejlesztése – beadás: 2025.03.31.

   A pályázat célja
   A Felhívás célja a KFI eredményeken alapuló projektötletekből gyorsan növekedő vállalkozások kifejlődésének támogatása, amelyek a kutatás-fejlesztési eredmények piaci hasznosulásával hozzájárulnak az innovatív kkv szektor megerősítéséhez.
   A program inkubációs tapasztalattal rendelkező szereplők tudását felhasználva támogatja az ötlet
   fázistól, a validáción, a prototípusfejlesztésen át az innovatív startup vállalkozások piacra vitelét, a fenntartható üzleti modell kialakítását, valamint a befektetésre való alkalmasság elérését.

   A pályázók köre:
   Inkubációs megállapodás kizárólag olyan mikrovállalkozásnak minősülő startup vállalkozással köthető, amely

   • jogi személyiséggel bír;
   • bejegyzésére legfeljebb öt éve került sor;
   • átlagos állományi létszáma legfeljebb húsz fő;
   • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdés szerinti kisvállalkozásnak minősül;
   • amely nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban (ez alól kivétel a
    működési modell miatt létrehozott 100%-os leányvállalat);
   • Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
    rendelkezik;
   • kettős könyvvitelt vezet;
   • tőzsdén nem jegyzett gazdasági társaságként működik;
   • nem összefonódás útján jött létre, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és nem felvásárlás útján jött létre;
   • az inkubációs megállapodás megkötéséig nem osztott fel nyereséget;
   • az inkubátor, továbbá az inkubátor tulajdonosa(i), ügyvezetője, illetve befektetési testületének tagjai közül senki sem rendelkezik 10%-nál nagyobb tulajdonrésszel, illetve a felsoroltak összesen nem rendelkeznek 24%-nál nagyobb tulajdonrésszel.

   A támogatás összege: legfeljebb 64.000.000 Ft
   Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
   Támogatás mértéke: legfeljebb 80%

   Önerő szökséges a pályázathoz: min.20%.
   A támogatott pályázatok várható száma: 9 db.

   A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
   a) MVP és prototípusfejlesztés, technológiai és piaci validáció,
   b) technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele, vállalkozói ismeretek
   megszerzése,
   c) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel (pl. konferencia, kiállítás, startup verseny, értékesítési és befektetői tárgyalások),
   d) marketing és megjelenés,
   e) piacra jutás,
   f) projektkoordináció,
   g) kötelező tájékoztatási tevékenység biztosítása.

   A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő legfeljebb 24 hónap.

   Beadási határidő: 2025. március 31.

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    Közbeszerzés támogatása vállalkozásoknak

    Közbeszerzés támogatása vállalkozások részére

    Mikro- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételének ösztönzése.

     Ki pályázhat?

    • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás, amelynek
     • mikrovállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg vagy
     • kisvállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg

    vagy

     • összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
     • mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg és nem minősül a) pont szerinti mikrovállalkozásnak vagy b) pont szerinti kisvállalkozásnak

    és

    • Korlátolt felelősségű társaság (113)
    • Részvénytársaság (114)
    • Közkereseti Társaság (116)
    • Betéti társaság (117)
    • Szociális Szövetkezet (121)
    • Agrárágazdasági Szövetkezet (124)
    • Egyéb szövetkezet (129)
    • Ügyvédi Iroda (131)
    • Egyéni cég (228)
    • Egyéni vállalkozó (231)
    • Egyéb adóalany (931), EU vagy EGT tagállamban vagy olyan országban bejegyzett vállalkozás, amelyek gazdasági szereplőivel szemben Magyarországnak a közbeszerzési eljárásokhoz nemzetközi egyezmény alapján hozzáférést kell biztosítani,
    • Olyan gazdasági társaságok, amelynek GFO kódja: 141, 142, 143, 226.

    Csak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek jogosultak támogatásra, amelyek

    • a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 hónapnál korábban jöttek létre
    • érvénytelennek nem minősített ajánlatot nyújtottak be közbeszerzési eljárásban és
    • a kérdéses ajánlattétel benyújtását megelőző tizenkét hónapban nem vettek részt másik magyarországi közbeszerzési eljárásban.

    Területi korlátozás:

    nincs.

    A támogatás formája:

    vissza nem térítendő támogatás

    Támogatás mértéke:

    100%; minden támogatásra jogosult KKV esetében egységesen 600 000 Ft.

    A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

    Közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásához kapcsolódó tevékenység (pl.: közbeszerzési szakértő igénybe vétele, közbeszerzési ajánlat elkészítése stb.)

    Pályázatbeadási határidő:

    1. szakasz: 2023.03.31. – 2024.06.30.

    2. szakasz: 2024.09.30. – 2025.12.31.

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     Bács-Kiskun vármegyei mikrovállalkozások fejlesztése

     Bács-Kiskun vármegyei mikrovállalkozások fejlesztése

     Ki pályázhat?

     • Betéti társaság (117)
     • Korlátolt felelősségű társaság (113)
     • Egyéni vállalkozó (231)
     • Egyéni cég (228)
     • Egyéb önálló vállalkozó (232)
     • Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
     • Őstermelő (ost)
     • Helyi önkormányzat (321)

     Tevékenységek, amelyek támogathatók:

     Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

     1. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
      • Új eszköz(ök) és/vagy új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítása

     Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

     1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

     Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

     1. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
     2. Marketing tevékenység
     3. Rendezvényszervezés
     4. Igénybe vett szolgáltatások

     Területi korlátozás:

     Akasztó
     Apostag
     Bátya
     Csengőd
     Drágszél
     Dunaegyháza
     Dunapataj
     Dunaszentbenedek
     Dunatetétlen
     Dunavecse
     FoktőGéderlak
     Harta
     Homokmégy
     Imrehegy
     Kalocsa (külterület)

     Kaskantyú
     Kiskőrös (külterület)
     Miske
     Ordas
     Öregcsertő
     Páhi
     Solt
     Soltszentimre
     Soltvadkert
     Szakmár
     Tabdi
     Tázlár
     Uszód
     Újsolt
     Újtelek

     A támogatás formája:

     vissza nem térítendő támogatás

     Pályázatonkénti támogatási összeg:

     minimum 5 000 000 Ft maximum 22 000 000 Ft.

     Előleg biztosítása:

     max. 50%, de egyszeri elszámolás esetében nincs előleg kérésre lehetőség.

     Támogatás mértéke:

     80% – 95%-ig szervezettől függően

     Önerő szükséges-e?

     Igen.

     Pályázat megvalósítási időszak:

     Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

     Fenntartási időszak:

     A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év a mikrovállalkozásoknak, a többi esetben 5 év.

     Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30 napig

     A felhívás indokoltsága és célja:

     A felhívás fő célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése, továbbá a munkahelyek megtartása és újak létrehozása.

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     pályázatfigyelés

     Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

      Baranyai kis- és középvállalkozások fejlesztése

      Baranyai kis- és középvállalkozások fejlesztése

      Ki pályázhat?

      • Korlátolt felelősségű társaság (113)
      • Betéti társaság (117)
      • Szociális szövetkezet (121)
      • Egyéb szövetkezet (129)
      • Egyéni cég (228)
      • Egyéni vállalkozó (231)
      • Egyéb önálló vállalkozó (232)
      • Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
      • Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)
      • Mezőgazdasági őstermelő (most)

       Tevékenységek, amelyek támogathatók:

      Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

      1. Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)
       • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) -energetikai hatékonyságnövelést nem célzó- felújítása, bővítése, korszerűsítése
      2. Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)
       • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) és/vagy technológiai rendszer(ek) -energetikai hatékonyság céljából történő- felújítása, korszerűsítése
      3. Új épület, építmény építése
       • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése
      4. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
       • Új eszköz(ök) és/vagy új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítás
      5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
       • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek), építmény(ek) tekintetében (fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, stb.)
      6. Rendezvényszervezés
       • Rendezvényszervezés (kizárólag települési önkormányzat és civil szervezet támogatást igénylő esetén)

      Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

      1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

      Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

      1. Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
      2. Projektarányos akadálymentesítés
      3. Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
      4. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
      5. Immateriális javak beszerzése
      6. Marketing tevékenység
      7. Minőségbiztosítási rendszerhez valócsatlakozás

      Területi korlátozás:

      Adorjás
      Alsószentmárton
      Babarcszőlős
      Baranyahídvég

      Beremend
      Besence
      Bisse
      Bogádmindszent
      Bogdása
      Csarnóta
      Csányoszró
      Cún
      Diósviszló
      Drávacsehi
      Drávacsepely
      Drávafok
      Drávaiványi
      Drávakeresztúr
      Drávapalkonya
      Drávapiski
      Drávaszabolcs
      Drávaszerdahely
      Drávasztára
      Egyházasharaszti
      Felsőszentmárton
      Garé
      Gilvánfa
      Gordisa
      Harkány
      Hegyszentmárton

      Hirics
      Illocska
      Ipacsfa
      Ivánbattyán
      Kákics
      Kásád
      Kemse
      Kémes
      Kisasszonyfa
      Kisdér
      Kisharsány
      Kisjakabfalva
      Kiskassa
      Kislippó
      Kisszentmárton
      Kistapolca
      Kistótfalu
      Kovácshida
      Kórós
      Lapáncsa
      Lúzsok
      Magyarbóly

      Magyarmecske
      Magyartelek
      Markóc
      Marócsa
      Matty
      Márfa
      Márok
      Nagycsány

      Nagyharsány
      Nagytótfalu
      Okorág
      Old
      Ózdfalu
      Palkonya
      Páprád
      Peterd
      Pécsdevecser
      Piskó
      Rádfalva
      Sámod
      Sellye
      Siklós
      Siklósbodony
      Siklósnagyfalu
      Sósvertike
      Szaporca
      Szava
      Tésenfa
      Túrony
      Újpetre
      Vajszló
      Vejti
      Villány
      Villánykövesd
      Vokány
      Zaláta

      A támogatás formája:

      vissza nem térítendő támogatás

       

      Pályázatonkénti támogatási összeg:

      minimum 200 000 Ft maximum 3 000 000 Ft.

      Támogatás mértéke:

      A támogatás maximális mértéke mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén az összes elszámolható költség 60%-a, települési önkormányzat, civil szervezet és nonprofit szervezet (beleértve a nonprofit kft.) esetén az összes elszámolható költség 95%-a.
      Munkahelyteremtés esetén a projekt további 15% százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosult, vagyis ez esetben a támogatási intenzitás 75%.

      Előleg biztosítása:

      50%, de maximum 1 500 000 Ft.

      Önerő szükséges-e?

      Igen.

      Pályázat megvalósítási időszak:

      Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

      Fenntartási időszak:

      A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év a mikrovállalkozásoknak, a többi esetben 5 év.

      Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30. napig

      A felhívás indokoltsága és célja:

      A felhívás célja helyi mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások széles körének támogatása (például helyi termék előállítók, turisztikai szolgáltatók, egyéb szolgáltatást végzők, mezőgazdasági vállalkozók) hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez.

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

      pályázatfigyelés

      Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

       Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei mikrovállalkozások fejlesztése

       Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei mikrovállalkozások fejlesztése

       Ki pályázhat?

       • Betéti társaság (117)
       • Korlátolt felelősségű társaság (113)
       • Egyéni vállalkozó (231)
       • Egyéni cég (228)
       • Egyéb önálló vállalkozó (232)
       • Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
       • Őstermelő (ost)
       • Helyi önkormányzat (321)

       Tevékenységek, amelyek támogathatók:

       Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

       1. Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)
        • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy
         építmény(ek) -energetikai hatékonyságnövelést nem célzó- felújítása, bővítése, korszerűsítése
       2. Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)
        • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) és/vagy technológiai rendszer(ek) -energetikai hatékonyság céljából történő felújítása, korszerűsítése
       3. Új épület, építmény építése
        • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése
       4. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
        • Új eszköz(ök) és/vagy új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítása
       5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
        • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek), építmény(ek) tekintetében (fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, stb.)
       6. Rendezvényszervezés
        • Rendezvényszervezés (kizárólag települési önkormányzat és civil szervezet támogatást igénylő esetén)

       Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

       • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

       Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

       • Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
        • A projekt keretében beszerzett eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
       • Projektarányos akadálymentesítés
       • Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
       • Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
        • A helyi felhívás 5.5. pontjában felsorolt, úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés (kizárólag építési tevékenységek esetén), műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment, közbeszerzési eljárások lefolytatása
       • Immateriális javak beszerzése
       • Marketing tevékenység
       • Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás
       • Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás a projekt keretében létrehozott szolgáltatás, termék tekintetében

       Területi korlátozás:

       Berkesz
       Berkesz
       Beszterec
       Demecser
       Gégény
       Kemecse
       Kék

       Nyíribrony
       Nyírtét
       Ramocsaháza
       Sényő
       Székely
       Tiszarád

       Vasmegyer

        Értékelési szempontok:

       • Projektterv
        A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján
       • A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (VI. 23.) Korm. rendelet alapján
       • A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben részesült támogatásban a LEADER program keretében
       • A támogatást igénylő vagy képviselője, munkavállalója hozzájárulása a HACS munkájához
       • A támogatást igénylő vállalja, hogy a projektet a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bemutatja, népszerűsíti (online vagy személyesen vagy helyi/térségi kiadványban)

       A támogatás formája:

       vissza nem térítendő támogatás

       Pályázatonkénti támogatási összeg:

       minimum 20 000 000 Ft maximum 60 000 000 Ft.

       Előleg biztosítása:

       max. 50 %  de egyszeri elszámolás esetében nincs előleg kérésre lehetőség.

       Támogatás mértéke:

       75%-ig szervezettől függően

       Önerő szükséges-e?

       Igen.

       Pályázat megvalósítási időszak:

       Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

       Fenntartási időszak:

       A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év a mikrovállalkozásoknak, a többi esetben 5 év.

       Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30 napig

       A felhívás indokoltsága és célja:

       A felhívás fő célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése, továbbá a munkahelyek megtartása és újak létrehozása.

       Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       pályázatfigyelés

       Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!