Tag Archive for: mikrovállalkozás

Induló vállalkozások fejlesztésére mentor program

Induló vállalkozások fejlesztése

A pályázat célja
A Felhívás célja a KFI eredményeken alapuló projektötletekből gyorsan növekedő vállalkozások kifejlődésének támogatása, amelyek a kutatás-fejlesztési eredmények piaci hasznosulásával hozzájárulnak az innovatív kkv szektor megerősítéséhez.
A program inkubációs tapasztalattal rendelkező szereplők tudását felhasználva támogatja az ötlet
fázistól, a validáción, a prototípusfejlesztésen át az innovatív startup vállalkozások piacra vitelét, a fenntartható üzleti modell kialakítását, valamint a befektetésre való alkalmasság elérését.

A pályázók köre:
Inkubációs megállapodás kizárólag olyan mikrovállalkozásnak minősülő startup vállalkozással köthető, amely

 • jogi személyiséggel bír;
 • bejegyzésére legfeljebb öt éve került sor;
 • átlagos állományi létszáma legfeljebb húsz fő;
 • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdés szerinti kisvállalkozásnak minősül;
 • amely nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban (ez alól kivétel a
  működési modell miatt létrehozott 100%-os leányvállalat);
 • Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
  rendelkezik;
 • kettős könyvvitelt vezet;
 • tőzsdén nem jegyzett gazdasági társaságként működik;
 • nem összefonódás útján jött létre, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és nem felvásárlás útján jött létre;
 • az inkubációs megállapodás megkötéséig nem osztott fel nyereséget;
 • az inkubátor, továbbá az inkubátor tulajdonosa(i), ügyvezetője, illetve befektetési testületének tagjai közül senki sem rendelkezik 10%-nál nagyobb tulajdonrésszel, illetve a felsoroltak összesen nem rendelkeznek 24%-nál nagyobb tulajdonrésszel.

A támogatás összege: legfeljebb 64.000.000 Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke: legfeljebb 80%

Önerő szökséges a pályázathoz: min.20%.
A támogatott pályázatok várható száma: 9 db.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) MVP és prototípusfejlesztés, technológiai és piaci validáció,
b) technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele, vállalkozói ismeretek
megszerzése,
c) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel (pl. konferencia, kiállítás, startup verseny, értékesítési és befektetői tárgyalások),
d) marketing és megjelenés,
e) piacra jutás,
f) projektkoordináció,
g) kötelező tájékoztatási tevékenység biztosítása.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő legfeljebb 24 hónap.

Beadási határidő: 2025. március 31.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Közbeszerzés támogatása vállalkozásoknak

  Közbeszerzés támogatása vállalkozások részére

  Mikro- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételének ösztönzése.

   Ki pályázhat?

  • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás, amelynek
   • mikrovállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg vagy
   • kisvállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg

  vagy

   • összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
   • mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg és nem minősül a) pont szerinti mikrovállalkozásnak vagy b) pont szerinti kisvállalkozásnak

  és

  • Korlátolt felelősségű társaság (113)
  • Részvénytársaság (114)
  • Közkereseti Társaság (116)
  • Betéti társaság (117)
  • Szociális Szövetkezet (121)
  • Agrárágazdasági Szövetkezet (124)
  • Egyéb szövetkezet (129)
  • Ügyvédi Iroda (131)
  • Egyéni cég (228)
  • Egyéni vállalkozó (231)
  • Egyéb adóalany (931), EU vagy EGT tagállamban vagy olyan országban bejegyzett vállalkozás, amelyek gazdasági szereplőivel szemben Magyarországnak a közbeszerzési eljárásokhoz nemzetközi egyezmény alapján hozzáférést kell biztosítani,
  • Olyan gazdasági társaságok, amelynek GFO kódja: 141, 142, 143, 226.

  Csak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek jogosultak támogatásra, amelyek

  • a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 hónapnál korábban jöttek létre
  • érvénytelennek nem minősített ajánlatot nyújtottak be közbeszerzési eljárásban és
  • a kérdéses ajánlattétel benyújtását megelőző tizenkét hónapban nem vettek részt másik magyarországi közbeszerzési eljárásban.

  Területi korlátozás:

  nincs.

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás

  Támogatás mértéke:

  100%; minden támogatásra jogosult KKV esetében egységesen 600 000 Ft.

  A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

  Közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásához kapcsolódó tevékenység (pl.: közbeszerzési szakértő igénybe vétele, közbeszerzési ajánlat elkészítése stb.)

  Pályázatbeadási határidő:

  1. szakasz: 2023.03.31. – 2024.06.30.

  2. szakasz: 2023.09.30. – 2025.12.31.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Bács-Kiskun vármegyei mikrovállalkozások fejlesztése

   Bács-Kiskun vármegyei mikrovállalkozások fejlesztése

   Ki pályázhat?

   • Betéti társaság (117)
   • Korlátolt felelősségű társaság (113)
   • Egyéni vállalkozó (231)
   • Egyéni cég (228)
   • Egyéb önálló vállalkozó (232)
   • Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
   • Őstermelő (ost)
   • Helyi önkormányzat (321)

   Tevékenységek, amelyek támogathatók:

   Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

   1. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
    • Új eszköz(ök) és/vagy új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítása

   Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

   1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

   Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

   1. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
   2. Marketing tevékenység
   3. Rendezvényszervezés
   4. Igénybe vett szolgáltatások

   Területi korlátozás:

   Akasztó
   Apostag
   Bátya
   Csengőd
   Drágszél
   Dunaegyháza
   Dunapataj
   Dunaszentbenedek
   Dunatetétlen
   Dunavecse
   FoktőGéderlak
   Harta
   Homokmégy
   Imrehegy
   Kalocsa (külterület)

   Kaskantyú
   Kiskőrös (külterület)
   Miske
   Ordas
   Öregcsertő
   Páhi
   Solt
   Soltszentimre
   Soltvadkert
   Szakmár
   Tabdi
   Tázlár
   Uszód
   Újsolt
   Újtelek

   A támogatás formája:

   vissza nem térítendő támogatás

   Pályázatonkénti támogatási összeg:

   minimum 5 000 000 Ft maximum 22 000 000 Ft.

   Előleg biztosítása:

   max. 50%, de egyszeri elszámolás esetében nincs előleg kérésre lehetőség.

   Támogatás mértéke:

   80% – 95%-ig szervezettől függően

   Önerő szükséges-e?

   Igen.

   Pályázat megvalósítási időszak:

   Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

   Fenntartási időszak:

   A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év a mikrovállalkozásoknak, a többi esetben 5 év.

   Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30 napig

   A felhívás indokoltsága és célja:

   A felhívás fő célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése, továbbá a munkahelyek megtartása és újak létrehozása.

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   pályázatfigyelés

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    Baranyai kis- és középvállalkozások fejlesztése

    Baranyai kis- és középvállalkozások fejlesztése

    Ki pályázhat?

    • Korlátolt felelősségű társaság (113)
    • Betéti társaság (117)
    • Szociális szövetkezet (121)
    • Egyéb szövetkezet (129)
    • Egyéni cég (228)
    • Egyéni vállalkozó (231)
    • Egyéb önálló vállalkozó (232)
    • Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
    • Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)
    • Mezőgazdasági őstermelő (most)

     Tevékenységek, amelyek támogathatók:

    Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

    1. Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)
     • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) -energetikai hatékonyságnövelést nem célzó- felújítása, bővítése, korszerűsítése
    2. Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)
     • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) és/vagy technológiai rendszer(ek) -energetikai hatékonyság céljából történő- felújítása, korszerűsítése
    3. Új épület, építmény építése
     • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése
    4. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
     • Új eszköz(ök) és/vagy új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítás
    5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
     • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek), építmény(ek) tekintetében (fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, stb.)
    6. Rendezvényszervezés
     • Rendezvényszervezés (kizárólag települési önkormányzat és civil szervezet támogatást igénylő esetén)

    Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

    1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

    Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

    1. Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
    2. Projektarányos akadálymentesítés
    3. Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
    4. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
    5. Immateriális javak beszerzése
    6. Marketing tevékenység
    7. Minőségbiztosítási rendszerhez valócsatlakozás

    Területi korlátozás:

    Adorjás
    Alsószentmárton
    Babarcszőlős
    Baranyahídvég

    Beremend
    Besence
    Bisse
    Bogádmindszent
    Bogdása
    Csarnóta
    Csányoszró
    Cún
    Diósviszló
    Drávacsehi
    Drávacsepely
    Drávafok
    Drávaiványi
    Drávakeresztúr
    Drávapalkonya
    Drávapiski
    Drávaszabolcs
    Drávaszerdahely
    Drávasztára
    Egyházasharaszti
    Felsőszentmárton
    Garé
    Gilvánfa
    Gordisa
    Harkány
    Hegyszentmárton

    Hirics
    Illocska
    Ipacsfa
    Ivánbattyán
    Kákics
    Kásád
    Kemse
    Kémes
    Kisasszonyfa
    Kisdér
    Kisharsány
    Kisjakabfalva
    Kiskassa
    Kislippó
    Kisszentmárton
    Kistapolca
    Kistótfalu
    Kovácshida
    Kórós
    Lapáncsa
    Lúzsok
    Magyarbóly

    Magyarmecske
    Magyartelek
    Markóc
    Marócsa
    Matty
    Márfa
    Márok
    Nagycsány

    Nagyharsány
    Nagytótfalu
    Okorág
    Old
    Ózdfalu
    Palkonya
    Páprád
    Peterd
    Pécsdevecser
    Piskó
    Rádfalva
    Sámod
    Sellye
    Siklós
    Siklósbodony
    Siklósnagyfalu
    Sósvertike
    Szaporca
    Szava
    Tésenfa
    Túrony
    Újpetre
    Vajszló
    Vejti
    Villány
    Villánykövesd
    Vokány
    Zaláta

    A támogatás formája:

    vissza nem térítendő támogatás

     

    Pályázatonkénti támogatási összeg:

    minimum 200 000 Ft maximum 3 000 000 Ft.

    Támogatás mértéke:

    A támogatás maximális mértéke mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén az összes elszámolható költség 60%-a, települési önkormányzat, civil szervezet és nonprofit szervezet (beleértve a nonprofit kft.) esetén az összes elszámolható költség 95%-a.
    Munkahelyteremtés esetén a projekt további 15% százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosult, vagyis ez esetben a támogatási intenzitás 75%.

    Előleg biztosítása:

    50%, de maximum 1 500 000 Ft.

    Önerő szükséges-e?

    Igen.

    Pályázat megvalósítási időszak:

    Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

    Fenntartási időszak:

    A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év a mikrovállalkozásoknak, a többi esetben 5 év.

    Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30. napig

    A felhívás indokoltsága és célja:

    A felhívás célja helyi mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások széles körének támogatása (például helyi termék előállítók, turisztikai szolgáltatók, egyéb szolgáltatást végzők, mezőgazdasági vállalkozók) hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez.

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    pályázatfigyelés

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei mikrovállalkozások fejlesztése

     Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei mikrovállalkozások fejlesztése

     Ki pályázhat?

     • Betéti társaság (117)
     • Korlátolt felelősségű társaság (113)
     • Egyéni vállalkozó (231)
     • Egyéni cég (228)
     • Egyéb önálló vállalkozó (232)
     • Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
     • Őstermelő (ost)
     • Helyi önkormányzat (321)

     Tevékenységek, amelyek támogathatók:

     Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

     1. Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)
      • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy
       építmény(ek) -energetikai hatékonyságnövelést nem célzó- felújítása, bővítése, korszerűsítése
     2. Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)
      • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) és/vagy technológiai rendszer(ek) -energetikai hatékonyság céljából történő felújítása, korszerűsítése
     3. Új épület, építmény építése
      • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése
     4. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
      • Új eszköz(ök) és/vagy új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítása
     5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
      • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek), építmény(ek) tekintetében (fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, stb.)
     6. Rendezvényszervezés
      • Rendezvényszervezés (kizárólag települési önkormányzat és civil szervezet támogatást igénylő esetén)

     Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

     • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

     Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

     • Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
      • A projekt keretében beszerzett eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
     • Projektarányos akadálymentesítés
     • Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
     • Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
      • A helyi felhívás 5.5. pontjában felsorolt, úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés (kizárólag építési tevékenységek esetén), műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment, közbeszerzési eljárások lefolytatása
     • Immateriális javak beszerzése
     • Marketing tevékenység
     • Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás
     • Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás a projekt keretében létrehozott szolgáltatás, termék tekintetében

     Területi korlátozás:

     Berkesz
     Berkesz
     Beszterec
     Demecser
     Gégény
     Kemecse
     Kék

     Nyíribrony
     Nyírtét
     Ramocsaháza
     Sényő
     Székely
     Tiszarád

     Vasmegyer

      Értékelési szempontok:

     • Projektterv
      A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján
     • A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (VI. 23.) Korm. rendelet alapján
     • A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben részesült támogatásban a LEADER program keretében
     • A támogatást igénylő vagy képviselője, munkavállalója hozzájárulása a HACS munkájához
     • A támogatást igénylő vállalja, hogy a projektet a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bemutatja, népszerűsíti (online vagy személyesen vagy helyi/térségi kiadványban)

     A támogatás formája:

     vissza nem térítendő támogatás

     Pályázatonkénti támogatási összeg:

     minimum 20 000 000 Ft maximum 60 000 000 Ft.

     Előleg biztosítása:

     max. 50 %  de egyszeri elszámolás esetében nincs előleg kérésre lehetőség.

     Támogatás mértéke:

     75%-ig szervezettől függően

     Önerő szükséges-e?

     Igen.

     Pályázat megvalósítási időszak:

     Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

     Fenntartási időszak:

     A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év a mikrovállalkozásoknak, a többi esetben 5 év.

     Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30 napig

     A felhívás indokoltsága és célja:

     A felhívás fő célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése, továbbá a munkahelyek megtartása és újak létrehozása.

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     pályázatfigyelés

     Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!