Fővárosi civil kezdeményezések támogatása

Civil kezdeményezések támogatása a fővárosban

A pályázat kiírója: Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZKA)

A pályázat neve: FŐVÁROSI SZOLIDARITÁSI ALAP 2022

A pályázat célja:  

 • a budapestiek szociális biztonságának a megerősítése,
 • a budapesti szociális problémák enyhítése,
 • a jóléti intézményrendszer fejlesztése és bővítése.

Milyen projekttel lehet pályázni?

 • Lakhatási válsághelyzetek kezelése
 • Akadálymentesítés
 • Párkapcsolati és családon belüli erőszak megelőzése, az áldozatok védelme és támogatása
 • Közösségi ellátások fejlesztése
 • Fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybetegek részére biztosított támogatott lakhatás szolgáltatás fejlesztése

Pályázatot nyújthat be:

 • fővárosi kerületi önkormányzat;
 • fővárosi kerületi önkormányzati fenntartású intézmény;
 • civil szervezet az előbbiekkel konzorciumban;
 • civil szervezet vagy azok konzorciuma,
  – ha a civil szervezet(ek) fővárosi kerületi önkormányzattal közfeladat-ellátási szerződéses jogviszonyban áll(nak); vagy
  – ha fővárosi kerületi önkormányzattal együttműködve pályázik.

A támogatás formája, mértéke, összege

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke: max. 80 millió Ft
Civil szervezeteknek önrész nem szükséges.

 • 1 pályázati célra 1 pályázó 1 pályázatot nyújthat be önállóan, konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként.

Az önállóan pályázó, illetve konzorciumi tagként részt vevő önkormányzatoknak, önkormányzati fenntartású intézményeknek a projekt összes költségének min. 40%-át önrészként kell biztosítaniuk.

Önrészként figyelembe vehető:
– pénzeszköz
– közérdekű önkéntes munka értéke
– az önállóan, konzorciumvezetőként vagy konzorcium tagjaként pályázó fővárosi kerületi önkormányzat által a pályázati cél megvalósításához másik konzorciumi tag részére ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított ingatlan rendelkezésre bocsátásának értéke (pl. elengedett bérleti díj összege vagy a bérleti díj kedvezmény összege).

Elszámolható költségek:

 • Személyi jellegű kiadások:
  – Bérköltség
  – Munkáltatót terhelő járulékok
  – Megbízási díj
  – Pénzbeli támogatás költségei (ügyfelek pénzbeli támogatása)
 • Dologi kiadások:
  – Közüzemi díjak
  – Üzemanyagköltség
  – Szolgáltatások vásárlása
  – Utazási költség (Budapesten belül, ügyfelek esetében)
  – Kommunikációs, PR és marketing költség (célcsoport tájékoztatását, érzékenyítését szolgálja)
  – Hatósági eljárási díjak
  – Anyagköltség
 • Felhalmozási kiadások:
  – Ingatlan vásárlása
  – Ingatlan, helyiség bérleti díja
  – Ingatlan felújítása, átalakítása és akadálymentesítése költsége
  – Gépjármű vásárlása
  – Eszközbeszerzés

Pályázati határidők:

Megvalósítási időszak: 2023. április 1. – 2024. március 31.
A támogatás terhére elszámolható költségek teljesítése: 2023. április 1. – 2024. április 17.
Szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtási határidő: 2024. április 30.

Pályázatbenyújtási határidő: 2023. február 28.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!