Tag Archive for: civil szervezetek pályázata

debreceni civil szervezet pályázat

Debreceni civil szervezeteknek pályázatok!

Helyi közösségek, civil szervezetek támogatása a helyi társadalmi kapcsolatok erősítése céljából, több területen és témában.

1., Kulturális alap (KA-23)

Ki pályázhat?

A városban élő és a várossal aktív kapcsolatot tartó

 • előadóművészek,
 • alkotóművészek,
 • kutatók,
 • művészeti csoportok,
 • a városban működő kulturális intézmények,
 • szakmai szervezetek,
 • egyesületek,
 • alapítványok,
 • nonprofit gazdasági társaságok.

Pályázati témák:

 1. Közösségi részvételen alapuló, kulturális projektek, nyitott alkotócsoportok támogatására, amelyek az egyéni önkifejezések ösztönzése mellett a közösségi alkotást állítják a fókuszba, erősítve a város kreatív gazdaságát.
 2.  Debrecenhez fűződő művészeti és tudományos kiadványok megjelenésének támogatására.

2., Civil Alap (CA-23)

Ki pályázhat?

 • Debrecen város életében résztvevő civil szervezetek.

Pályázati témák:

 1. Kertségi, lakótelepi közösségépítő programok, rendezvények támogatására, amelyek a településrészen tevékenykedő civil szervezet és az ott élők közreműködésével valósulnak meg, és erősítik az adott városrészükhöz való kötődést.
 2. Társadalmi esélyegyenlőséget, felelősségvállalást és a fenntartható fejlődést segítő civil szervezetek működési támogatására.
 3. Civil szervezetek működéséhez szükséges – egy éven túl szolgáló – kisértékű (200e forint alatti) tárgyi eszköz beszerzésére.

3., Ifjúsági alap (IA-23)

Ki pályázhat?
a város ifjúsági életében résztvevő

 • civil szervezetek,
 • intézmények,
 • nonprofit gazdasági társaságok.

Pályázati témák:
Fiatalokból álló csoportok által, vagy fiatalok bevonásával megvalósuló projektötletek támogatására.

4., Sportfeladatok (SP-23)

Ki pályázhat?
a város sportéletében résztvevő

 • civil szervezetek,
 • gazdasági társaságok,
 • köznevelési intézmények.

Pályázati témák:

 1. Szabadidősport támogatására (sportszervezetek működési támogatására)
 2. Sportszervezetek működéséhez szükséges – egy éven túl szolgáló – kisértékű (200e forint alatti) tárgyi eszköz beszerzésére
 3. Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülésének támogatására (kiemelt nemzetközi és hazai sportrendezvények szervezésére és azokon történő részvételre, valamint nemzetközi és hazai kiemelt sportrendezvényekre történő felkészülésre, sportszervezetek működési költségeinek támogatására).
 4. Létesítményhasználat támogatására (versenyek, edzések, valamint egyéb sportprogramok bérleti díjköltségeinek támogatására, legalább 50%-os önerő felmutatása mellett).

Beadási határidő: mind a négy pályázati kategóriában 2023. május 5., 16:00.

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   

  Kulturális programok támogatása Budapesten Ferencvárosban

  Kulturális programok támogatása Budapesten, Ferencvárosban

  Ki pályázhat?

  Budapest IX. kerület, Ferencváros kulturális életben tevékenyen részt vállalók:

  • előadóművészek,
  • civil szervezetek,
  • önálló jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek
  • alapítványok,
  • gazdasági társaságok,
  • államháztartáson belüli szervezetek,
  • egyéni vállalkozók,
  • adószámmal rendelkező magánszemélyek.

  A támogatás keretösszege: 7.000.000 Ft

  Pályázatonként maximális keretösszeg:

  • önálló pályázat esetén: 800.000 Ft
  • több szervezet együttes pályázata esetén: 1.500.000 Ft

  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

  Önerő nem szükséges, de az elbírálás során előnyt élvez az önerővel rendelkező pályázó.

  A pályázat kiemelt szempontjai:

  • nyilvános, ingyenes programok,
  • részletes és megalapozott költségvetés,
  • több szervezet együttműködésében megvalósuló programok,
  • önkéntességre építő, a lakosság bevonását célzó programok,
  • korábban már sikeresen megvalósított, hagyományokkal rendelkező programok,
  • hosszú távú elképzeléseken alapuló, meghatározott célt megvalósító programok, programsorozatok.

  Elszámolható költségek:

  • Működési költségre és
  • eszközbeszerzésre együttesen a támogatási összeg legfeljebb 20%-a fordítható.

  Bérköltség nem számolható el!

  A pályázat elbírálásánál előny:

  • ingyenes, nagy múltú kerületi rendezvények
  • 2023-as év évfordulóihoz, világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, programsorozatok
  • A József Attila-kultusz építésével, erősítésével összefüggő programok
  • Előadóestek, író-olvasó programok
  • innovatív és hiánypótló programok
  • ferencvárosi székhellyel vagy bejegyzett IX. kerületi telephellyel rendelkező önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek (egyesületek), gazdasági társaság, önálló jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek, államháztartáson belüli szervezetek, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek

  Pályázati információk:

  • Egy szervezet csak 1 pályázatot nyújthat be.
  • Pályázatot kettő vagy több szervezet együttesen is benyújthat közös program megvalósítására, megjelölve a programot megvalósító, szervező, elszámolásra kötelezett szervezet nevét.
  • Érvénytelenek minősülnek azok a pályázatok, amelyek másik pályázati kiírásra is benyújtásra kerültek.

  Pályázatbeadási határidő: 2023. április 6.

  A pályázat célja: Budapest IX. kerület (Ferencváros) területén 2023. június 1. – 2024. március 31. között megvalósuló kulturális programok támogatása.

  A pályázat várható elbírálása: 2023. április vége

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    

   élmény- és művészetterápiás programok támogatása

   Élmény- és művészetterápiás programok támogatása

   Ki pályázhat?

   Magyarországon bejegyzett, és 2 éve aktív alábbi szervezetek:

   • civil szervezetek,
   • alapítványok,
   • egyesületek,
   • közhasznú szervezetek,
   • az egyesülési jog alapján létrejött szövetségek
   • egyházi jogi személyek

   A terápiás programokba bevonható személyek köre:

   • Krónikus betegségben szenvedő,
   • súlyos betegségből lábadozó,
   • vérképzőrendszeri, daganatos, légzőszervi, emésztőrendszeri, hormonális, mozgásszervi betegséggel tartósan együtt élő gyerekek,
   • a lelki egészség szempontjából az alábbi rizikócsoportba tartozó gyermekek és serdülők 18 éves korig:

   – sajátos nevelési igényű gyermekek,

   – közeli hozzátartozót gyászoló vagy

   – egyéb traumát átélt gyermekek,

   – állami gondoskodásban vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek 18 éves korig, és

   fogyatékkal élő gyermekek, serdülők, fiatal felnőttek 30 éves korig.

   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában

   A támogatás összege: max. 3 millió forint pályázatonként

   A támogatható programok típusai:

   • Művészetterápiás programok: vizuális eszközök, zene, mozgás segítségével történő, önkifejező, alkotó, kreatív, egyéni vagy csoportos foglalkozások
   • Élményterápiás programok: személyes pozitív élményeken, tapasztalatokon alapuló, korrekciós élményeket nyújtó programok
   Elszámolható költségek:
   • programköltségek,
   • anyagköltségek,
   • megbízási díjak,
   • egyéb, bér jellegű kiadások,
   • kommunikációs költségek,
   • szállítási vagy utazási költségek,
   • szállás,
   • terembérlet,
   • étkezési költségek

   A pályázati információk: 

   • A pályázat benyújtására közvetlenül maga a gyermekegészségügyiintézmény NEM, kizárólag az intézményt fenntartó, avagy vele jogviszonyban álló alapítvány vagy egyéb (közhasznú) szervezet jogosult.
   • A programok lebonyolításáért felelős szakembereknek rendelkezniük kell a megfelelő (zeneterápiás, művészetterápiás, lovasterápiás) végzettséggel, illetve a kutyaterápiás foglalkozások esetében a MATESZE által kiállított tanúsítvánnyal, mint terápiás kutya és felvezetője.
   • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be!

   A pályázat kiírója: MOL – Új Európa Alapítvány

   A támogató program célja: Élmény- és művészetterápiás programok támogatása krónikus betegségben szenvedő gyermekek és serdülők, fogyatékkal élő gyermekek, serdülők és fiatal felnőttek pszicho-szociális rehabilitációjának segítése.

   Támogatási időszak: 2023. szeptember 01. – 2024. július 31. 

   Pályázatok elbírálása: 2023. június 30.

   Pályázatbeadási határidő: 2023. április 02. 

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

     

    nagyvállalati támogatás civil szervezeteknek

    Támogatás civil szervezeteknek az E.ON részéről

    Támogató/társadalmi, sport- és kulturális élet mecénás: E.ON nemzetközi csoport

    A támogató program célja:

    • Közös értékteremtés
    • A hazai civil közösség szereplői munkájának támogatása
    • Új partneri együttműködések a meglévő stratégiai partnerségek (hazai segélyszervezeti és civil élet meghatározó szereplői) mellett

    Kik vehetik igénybe: Magyarországon bejegyzett civil szervezetek

    Hogyan történik a civil szervezetektől beérkezett megkeresések kiválasztása?

    • a folyamatosan elérhető, civil szervezetektől beérkező kérelmek közül évi 6 alkalommal választák ki a programokat és kezdeményezéseket
    • Az adományozásról és a támogatói együttműködésekről szigorú elvek és szabályok mentén döntenek az E.ON nemzetközi csoport irányelvei, és a magyarországi igények alapján.

    Pályázati összeg: max. 1 millió forint

    Pályázatbeadási határidők:

    • 2023. március 31. (várható visszajelzés: 2023. május 19.)
    • 2023. május 5. (várható visszajelzés: 2023. június 23.)
    • 2023. július 14. (várható visszajelzés: 2023. szeptember 8.)
    • 2023. szeptember 1. (várható visszajelzés: 2023. október 20.)
    • 2023. október 6. (várható visszajelzés: 2023. november 24.)

    Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

     Fejlesztési támogatás civileknek

     Fejlesztési támogatás civil szervezeteknek, társadalmi vállalkozásoknak

     A pályázat neve: BADUR INKUBÁCIÓS PROGRAM 2023-2026

     A pályázat célja: Komplex és egyénre szabott szervezetfejlesztés biztosítása csoportos képzési workshopok, egyéni tanácsadás/fejlesztés formájában civil szervezeteknek, társadalmi vállalkozásoknak.

     Miben nyújt segítséget a program?

     • a stratégiai szintű áttekintéshez
     • szakértő támogatás a szervezet fejlesztési tervének vagy társadalmi vállalkozás üzleti tervének kidolgozásában
     • könnyen beépíthető,  jól bevált gyakorlatokat, technikák alkalmazásához
     • kapcsolati rendszerek bővítése  hasonló életciklusban lévő szervezetektől/ társadalmi vállalkozásoktól
     • szervezeti stabilitás és ellenállóképesség megteremtéséhez, megőrzéséhez

     Kiemelt fókuszterületek:

     • Stratégiai célok és lépések meghatározása, felülvizsgálata
     • Vezető-, és szervezetfejlesztés, Önkéntes menedzsment
     • Pénzügyi tervezés és menedzsment
     • Üzleti modell-, és vállalkozásfejlesztés (társadalmi vállalkozásoknak)
     • Forrásteremtés (Fundraising)
     • Vállalati partnerség
     • Kommunikáció
     • Hatásmérés

     Ki pályázhat?

     • civil szervezetek
     • társadalmi vállalkozások
      – akik min. 2 éves tapasztalattal rendelkeznek az adott közösség támogatásában és
      – missziójuk a (halmozottan) hátrányos helyzetű csoportok, közösségek életminőségének javítása

     A hátrányos helyzetű közösségek tagjai jellemzően:
     alacsony iskolai végzettségűek, minőségi oktatáshoz való hozzáférésük korlátozott,
     kiszolgáltatott munkaerőpiaci helyzetűek (tartósan munkanélküliek, inaktívak, alkalmi vagy tartósan alacsony jövedelemből élnek, megváltozott munkaképességűek)
     – további kockázati faktorok (pl. etnikai diszkrimináció, fogyatékosság, egészségügyi állapot, lakóhely jellege, szociális és családi körülmények).

     • önálló jogi forma nélküli kezdeményezés vezetője, olyan magánszemély, aki bizonyíthatóan fel tud mutatni 2 éves tapasztalatot egy adott hátrányos helyzetű közösség segítésében, és van legalább 3 elkötelezett csapattag mellette, akivel dolgozott együtt. (A jelentkezéssel vállalja, hogy – amennyiben az egyéni fejlesztési szakasz végén további támogatásban részesül – legkésőbb 2024. január 31-ig létrehozza az adott tevékenységnek leginkább megfelelő jogi formát.)

     A program felépítése:

     • 1 éves képzési és egyéni fejlesztési szakasz, és
     • 2 éves megvalósítási és
     • 1 éves monitorozási szakasz

     A támogatás formája, mértéke, összege:

     • szakmai és pénzügyi támogatás a fejlesztési igényekre szabva
     • a támogatási keretösszeg 30.000.000 Ft.

     Az Alapítvány Kuratóriuma a szervezetek egyéni szükségletei szerint dönt a támogatás legmegfelelőbb formájáról és feltételeiről.

     Elszámolható költségek:

     • külső szakértők bevonására,
     • infrastrukturális/technikai fejlesztésekre, kapacitásbővítésre

     Kiválasztási szempontok: 

     • Nyitottság – a program által kínált reflexiós és fejlesztési folyamatra
     • Elkötelezettség – mind a vezetőség, mind a csapat legyen elkötelezett a programban való részvétel iránt
     • Aktualitás – a szervezeti, fejlesztési prioritások és az Inkubációs Program által kínált segítség összhangja
     • Nyitottság a csoportos tanulásra –  hasonló életciklusú csapattal, hasonló kihívások
     • Csapat – a képviselő csapat lelkesedése és elkötelezettsége
     • Beágyazottság a közösségbe –  jó kapcsolat a közösség tagjaival, ismerve annak dinamikáit
     • Kapacitás – az Inkubációs Program szakaszai elvégzéséhez szükséges kapacitás

     A támogatási folyamat szakaszai, határidők:

     I.    Jelentkezés és kiválasztás: 2023. január-március
     II.  Csoportos képzési workshopok: 2023. március- június
     III. Fejlesztési- , üzleti koncepció bemutatása és kiválasztás: 2023. június
     IV. Egyéni fejlesztés és mentoráció: 2023. július – október
     V.  Fejlesztési terv, üzleti terv, kapcsolódó üzleti terv bemutatás, kiválasztás: 2023. november – december
     VI. Megvalósítási szakasz: 2024. január- 2026. december

     Pályázati határidő: 2023. február 17.

      

     Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

      Fővárosi civil kezdeményezések támogatása

      Civil kezdeményezések támogatása a fővárosban

      A pályázat kiírója: Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZKA)

      A pályázat neve: FŐVÁROSI SZOLIDARITÁSI ALAP 2022

      A pályázat célja:  

      • a budapestiek szociális biztonságának a megerősítése,
      • a budapesti szociális problémák enyhítése,
      • a jóléti intézményrendszer fejlesztése és bővítése.

      Milyen projekttel lehet pályázni?

      • Lakhatási válsághelyzetek kezelése
      • Akadálymentesítés
      • Párkapcsolati és családon belüli erőszak megelőzése, az áldozatok védelme és támogatása
      • Közösségi ellátások fejlesztése
      • Fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybetegek részére biztosított támogatott lakhatás szolgáltatás fejlesztése

      Pályázatot nyújthat be:

      • fővárosi kerületi önkormányzat;
      • fővárosi kerületi önkormányzati fenntartású intézmény;
      • civil szervezet az előbbiekkel konzorciumban;
      • civil szervezet vagy azok konzorciuma,
       – ha a civil szervezet(ek) fővárosi kerületi önkormányzattal közfeladat-ellátási szerződéses jogviszonyban áll(nak); vagy
       – ha fővárosi kerületi önkormányzattal együttműködve pályázik.

      A támogatás formája, mértéke, összege

      A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

      A támogatás mértéke: max. 80 millió Ft
      Civil szervezeteknek önrész nem szükséges.

      • 1 pályázati célra 1 pályázó 1 pályázatot nyújthat be önállóan, konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként.

      Az önállóan pályázó, illetve konzorciumi tagként részt vevő önkormányzatoknak, önkormányzati fenntartású intézményeknek a projekt összes költségének min. 40%-át önrészként kell biztosítaniuk.

      Önrészként figyelembe vehető:
      – pénzeszköz
      – közérdekű önkéntes munka értéke
      – az önállóan, konzorciumvezetőként vagy konzorcium tagjaként pályázó fővárosi kerületi önkormányzat által a pályázati cél megvalósításához másik konzorciumi tag részére ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított ingatlan rendelkezésre bocsátásának értéke (pl. elengedett bérleti díj összege vagy a bérleti díj kedvezmény összege).

      Elszámolható költségek:

      • Személyi jellegű kiadások:
       – Bérköltség
       – Munkáltatót terhelő járulékok
       – Megbízási díj
       – Pénzbeli támogatás költségei (ügyfelek pénzbeli támogatása)
      • Dologi kiadások:
       – Közüzemi díjak
       – Üzemanyagköltség
       – Szolgáltatások vásárlása
       – Utazási költség (Budapesten belül, ügyfelek esetében)
       – Kommunikációs, PR és marketing költség (célcsoport tájékoztatását, érzékenyítését szolgálja)
       – Hatósági eljárási díjak
       – Anyagköltség
      • Felhalmozási kiadások:
       – Ingatlan vásárlása
       – Ingatlan, helyiség bérleti díja
       – Ingatlan felújítása, átalakítása és akadálymentesítése költsége
       – Gépjármű vásárlása
       – Eszközbeszerzés

      Pályázati határidők:

      Megvalósítási időszak: 2023. április 1. – 2024. március 31.
      A támogatás terhére elszámolható költségek teljesítése: 2023. április 1. – 2024. április 17.
      Szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtási határidő: 2024. április 30.

      Pályázatbenyújtási határidő: 2023. február 28.

       

      Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

       Civil kezdeményezések közösségi céljainak támogatása

       Civil kezdeményezések közösségi céljainak támogatása

       A pályázat neve: Közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatása

       A pályázat célja:

       • Civil szervezetek közösségi céljainak megvalósításához szükséges tevékenység támogatása
       • Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javítása
       • Szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítása
       • Hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalának emelése

       Kik pályázhatnak?

       • min. 2 éve aktív civil és nonprofit szervezetek
       • nagykorú, magánszemélyek, akiknek nincs köztartozása

       A támogatás jellege, időtartama, mértéke:

       • vissza nem térítendő, egyszeri támogatás (beszámoló-köteles)
       • időtartama, a támogatási szerződés megkötését követő legfeljebb 1 naptári év.
       • pályázatonként igényelhető összeg: 100.000 – 10.000 000 Ft között
       • önrész nem szükséges

       Elszámolható költségek:

       • vállalkozói szerződésből eredő díj
       • megbízási díj
       • előadói tiszteletdíjak
       • egyszerűsített foglalkoztatás díja

       A már megvalósított programok/tevékenységek utófinanszírozása sem támogatható.

       Egyéb pályázati információk:

       • a költségek a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók
       • a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek és az Alapítvány célkitűzéseinek megfelel
       • egy pályázó egy pályázati ciklusban csak egy pályázatot nyújthat be
       • elutasított pályázat, vagy nyertes pályázat esetén ugyanarra a támogatási célra újra pályázni nincs lehetőség
       • eltérő tárgyú/célú pályázat benyújtására sor kerülhet
       • a Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújt
       • pályázati díj nincs

       Az elbírálás során előny:

       • a pályázat célcsoportja egészségügyi, szociális vagy más okból hátrányos helyzetű gyermek(ek)
       • legalább 2 éve aktív a civil szervezet,
       • a nyilvántartásban már két éve szerepel,
       • a létesítő okiratban a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységet végez

       A pályázat megvalósításának időtartama: A támogatási szerződés megkötését követő legfeljebb 1 naptári év.

       A támogatás folyósítása:

       • a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor
       • a beszámolási kötelezettség elmulasztása a támogatási összeg visszafizetésével járhat

       A pályázat beadásának módja, határideje: 

       1. negyedév: 2023. január 01. – február 28.
       2. negyedév: 2023. április 01. – május 31.
       3. negyedév: 2023. július 01. – augusztus 31
       4. negyedév: 2023. október 01. – november 30.

       A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött.
       A pályázatokat az adott pályázati ciklus utolsó napjáig lehet benyújtani, illetve módosítani.

       Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

        Good Impact 2023 – megjelenési lehetőség civil szervezeteknek

        civil A pályázat neve: Good Impact 2023

        A pályázat célja:

        A Civil Impact Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet civil szervezetek számára a 2023-as Good Impact – fenntarthatósági piactér eseményének üzleti találkozóján való részvételre, ahol vállalati vezetők hiánypótló nonprofit üzleti szolgáltatásokat vásárolhatnak. A Good Impact platformot teremt a for-profit és a nonprofit szektor találkozására és együttműködésére, ahol a társadalmi szervezetek megmutatják a bennük rejlő piaci értékeket, lehetőségeket, és valós üzletet alakítanak ki a vállalatokkal.

        A pályázat benyújtására jogosultak:

        Olyan szervezetek, amelyek szeretnének vállalatoknak szóló konkrét szolgáltatásaikat bemutatni és megvételre kínálni az alábbi területeken:

        • új eszközöket a munkavállalók elköteleződésének erősítéséhez
        • új típusú megoldással erősíteni és építeni az employer brandet
        • elősegíti befogadó szemlélet kialakításának támogatását
        • eszközökkel támogatni a vállalati változásokat a reziliensebbek munkavállókért

        A Good Impact fenntarthatósági piactér eseményén

        • 8 NONPROFIT SZERVEZET
        • 8 INNOVATÍV SZOLGÁLTATÁSA
        • 8 KÜLÖNLEGES SHOWROOM KERETÉBEN

        mutatkozhat be érzékeny vagy éppen szórakoztató bemutatókkal, jó energiákkal az öt érzékszervre ható módon.

        A pályázó civil szolgáltatások:

        • vállalati működésbe illeszthetők, adaptálhatók
        • vállalati problémákra adnak egyedi válaszokat
        • a szolgáltatások megvalósításával a cégek értéket teremtenek
        • segítségével a vállalatok környezetükben nonprofit missziókat is segítenek
        • a környezet fenntarthatóságát támogatják

         A támogatás formája és mértéke

        A szolgáltatások a helyszínen egységesen 300.000 forintért megvásárolhatók.

        Pályázati információk:

        • A rendezvényen való bemutatkozás lehetőségét a civil szervezetek pályázat útján nyerhetik el.
        • Egy civil szervezet maximum két pályázatot nyújthat be, de csak egy szolgáltatással vehet részt.
        • A pályázat tartalmaz egy írásos bemutatkozást, a megvételre kínált szolgáltatásuk leírását és a módszert, amellyel ezt a szolgáltatást prezentálnák vállalati döntéshozók számára.

         

        A pályázat benyújtási határideje: 2023.01.06.

         

        Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

         civil szervezetek működési pályázata

         Civil szervezetek fenntartási pályázata

         Civil szervezetek működésének vagy szakmai programjának megvalósítására fordítható támogatások

         (többféle pályázat elérhető!)

         Ki indulhat ezeken a pályázatokon?

         1. Helyi és területi hatókörű civil szervezeteket
          • december 31-ig Magyarországon Nyilvántartásba vett
          • Alapítvány
          • Egyesület
          • Szövetség
         2. Országos hatókörű: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez
          Nemzetközi hatókörű: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét
         • december 31-ig Magyarországon Nyilvántartásba vett
         • Alapítvány
         • Egyesület
         • Szövetség

         A támogatás formája és mértéke

         • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
         • A támogatás mértéke: 100 %
         • A támogatás mértéke: 100.000,- Ft – 4,5 millió Ft-ig terjed, kategóriától függően
         • Saját forrás nem szükséges a pályázatokhoz
         • Utólagos elszámolás, de 100%-os előleg formájában, egy összegben kerül a pályázóhoz
         • Pályázati díj a kiíró felé: 2.000,- Ft.

         Elszámolható költségek:

         • Bérleti díj
         • Közüzemi díjak
         • Kisebb javítás, karbantartás (ingatlan felújítás nem!)
         • Üzemeltetés (pl.: takarítás díja)
         • Biztosítás
         • Gépjármű bérleti díja/benzin költség /kisebb javítás/autópálya matrica díja/Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás/parkolás
         • Egér, billentyűzet, pendrive
         • Irodaszerek
         • Könyvelési díjak/adminisztrációs szolgáltatás díjai/pályázatírói díj/ügyvédi díj/üzemorvos/tűzvédelmi szakértő/ügyvitel szervezés
         • Bank költség/hatósági, eljárási díjak
         • Hirdetési költség: plakát/marketing/szórólap/cégtábla/ névjegykártya/kiállításon való részvétel/arculattervezés/portai díjak
         • Telefon-előfizetési díj
         • Internet díjcsomag
         • Honlap fenntartási díj/Hírlevél küldés díja/belső kommunikációs eszközök költsége
         • Oktatás, továbbképzés díja
         • Konferencián, szakmai találkozón való részvétel díja
         • Saját képzések díja (stratégiai tervezés, vezetés-irányítás fejlesztése, minőségirányítási rendszer bevezetése)
         • Szállás és utazási költségek
         • Munkaruha, védőruha, formaruha vagy jelmez költségei
         • Egyéb anyagdíjak: dekoráció, pohár, evőeszköz, tálca, egészségügyi láda stb.
         • Bérköltség, béren kívüli juttatás, Egyszerűsített foglalkoztatás költségei, Megbízási díj költsége
         • Cél szerinti eszközök, berendezések
         • Irodai gépek, berendezések számítástechnikai eszközök
         • Honlap készítés, szoftverek díja

         Beadási határidő: 2022. november 11.

         Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!