gyerek sport támogatás

Sportolj! Hiszek benned!

Ki pályázhat?

  • belföldi székhellyel rendelkező,
  • országos sportági szakszövetség tagszervezeteként, vagy
  • sportszövetség tagszervezeteként működő sportszervezetek

Ki NEM pályázhat?

  • A látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei tagjaként működő és látvány-csapatsport támogatásban 2021 – 2023. években részesült Sportszervezetek, vagy
  • Sportszervezetek látvány-csapatsportban működő és látvány-csapatsport támogatásban 2021 –2023. években részesült szakosztályai
  • A többszakosztályos sportszervezetek esetében az(ok) a szakosztály(ok) jelentkezhet(nek) a programra, ahol a fenti pont szerinti kizáró feltétel nem teljesül a szakosztály(ok) vonatkozásában.

Támogatott időszak:

2023. január 01. – 2023. december 31. közötti időszak.

Támogatás mértéke:

500.000,- 4.000.000,- Ft – Az igényelhető támogatás sportszervezetenként értendő

Elszámolható költségek:

  • 60% személyi jellegű kiadások
  • 5% kommunikációs és marketing tevékenységgel, a program népszerűsítésével összefüggő költségek
  • dologi költségekre (beruházásnak NEM minősülő – 1 éven belül elhasználódó – tárgyi eszköz beszerzése 200.000 Ft/db értékhatárig)
  • egyéb dologi kiadásokra (tagsági és nevezési díjak, érmek, díjak stb.) lehet fordítani.

Beadási határidő:

2023. május 15.

Pályázat célja:

A Támogató programot hirdet a Magyarországon székhellyel rendelkező, a helyi kis- és közepes sportszervezetek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatai megvalósításának elősegítése érdekében. A Támogató azzal a céllal kívánja támogatni az ország bármely területén, helyi szinten integrált kis- és közepes sportszervezetek tehetség-kiválasztó, utánpótlás-nevelési feladatainak megvalósítását, hogy a versenysport területén, helyi szinten tevékenyen szerepet vállaló sportszervezetek hatékonyabb munkát végezhessenek.

 

pályázatfigyelés

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!