Technológiai korszerűsítés vállalkozásoknak

Technológiai korszerűsítés támogatás

A pályázat neve: „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram”(GINOP-8.3.5-18 )

A pályázat célja: „KKV Technológia” Hitelprogram keretében vállalkozásának fejlesztési igényeit és a működéséből származó finanszírozási igényeinek kiszolgálása.

A hitelprogram célja: 

„A” hitelcél esetén a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítésének előmozdítása

 • termék- és szolgáltatásfejlesztési képesség megteremtésével
 • termék- és szolgáltatásfejlesztési képesség bővítéssel.

„B” hitelcél esetén a mikro-, kis- és középvállalkozások

 • zavartalan likvid működésének támogatása,
 • készletbeszerzések és működési költségek finanszírozásával.


Milyen cég igényelheti a támogatást?

„A” hitelcél esetén azon mikro-, kis- és középvállalkozás, amely

 • devizabelföldinek minősül,
 • Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkezik,
 • gazdaságilag potenciálisan életképes,
 • finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében jut hozzá
 • Közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelyén, fióktelepén szeretne technológiai korszerűsítést végezni.

„B” hitelcél esetén azon mikro-, kis- és középvállalkozás, amely

 • devizabelföldinek minősül,
 • Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkezik,
 • gazdaságilag potenciálisan életképes,
 • finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében jut hozzá
 • a megvásárolni kívánt készlet és a működési költség a Közép-magyarországi régión kívül bejegyzett telephelyére vagy fióktelepére kerül beszerzésre, vagy annak érdekében merül fel.

A támogatás formája és mértéke:

 • „A” hitelcél esetén: 1 millió Ft – 150 millió Ft, de a benyújtást megelőző, lezárt pénzügyi év üzemi eredményének maximum 15-szöröse.

Kezdő vállalkozás: maximum 25. 000 000 Ft (aki nem rendelkezik egy lezárt, teljes üzleti évvel)

KATA adózású vállalkozás: maximum 25. 000 000 Ft

Több kérelem benyújtása esetén a hitelek együttes összege nem haladhatja meg a fenti összegkorlátokat, egy vállalkozásnak egy időben csak egy nyitott kérelme lehet az MFB Zrt-nél.

 • „B” hitelcél esetén: 5 millió Ft – 150 millió Ft (a Hitelprogramban korábban megítélt kölcsönök összegével együttesen), de maximum az utolsó két teljes üzleti év árbevételének 25%-a. Egyszeri igénybevételi lehetőséggel.

Saját forrás biztosítása: 

 • „A” hitelcél esetén: minimum 10%, egyes ágazatokban 5%
 • „B” hitelcél esetén nincs szükség önerőre.

A kamat mértéke: 0%/év

A kölcsön típusa:

 • „A” hitelcél esetén: éven túli lejáratú kölcsön
 • „B” hitelcél esetén: éven túli lejáratú forgóeszköz kölcsön

Elszámolható költségek köre

„A” hitelcél esetén technológiai korszerűsítést eredményező,

  • új eszközök beszerzésére
  • az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó immateriális javak beszerzésére az elszámolható költségek maximum 20%-áig (önállóan nem – kizárólag tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódóan – támogatható.

„B” hitelcél esetén:

  • Készletbeszerzés finanszírozása
  • Működési költségek finanszírozása
   • egyéb termelési költségek
   • anyagok beszerzése
   • igénybe vett szolgáltatások
   • munkaerő költségek (kivéve távmunka)
   • közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek
  • Kereskedelmi tevékenységekből származó követelések finanszírozása

Megvalósítási hely:

Mindkét hitelcél esetén a kölcsönigénylő Magyarországon, a Közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

Az elvárt fedezettség mértéke:

„A” hitel: tőkekitettség 50 %-a, beruházás eszközbeszerzési tárgyait kötelező a fedezeti körbe bevonni.

„B” hitel:

5 000 000 – 25 000 000 Ft kölcsönösszeg esetén

  • gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személy tényleges tulajdonos(ok) készfizető kezessége, egyéni vállalkozók esetén az egyéni vállalkozón kívüli természetes személy készfizető kezessége vagy
  • az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva.

25 000 000 Ft feletti kölcsönösszeg esetén 

  • A minimálisan elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva és gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személy tényleges tulajdonos(ok) készfizető kezessége, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozón kívüli természetes személy készfizető kezessége.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

  • ingatlan jelzálog (kizárólag 2. ranghelyig fogadható el a bejegyzés)
  • fizetési számla követelésen alapított óvadék
  • hitelintézet által vállalt garancia

Egyéb információk:

  • Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.
  • Szerződéskötési határidő: 2023. március 31.
  • Folyósítási határidő: 2023. május 31.
  • Finanszírozási időszak: 12 hónap, de legkésőbb 2023. december 31.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. február 15.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!