Hentesüzletek támogatása mikrovállakozóknak

Hentesüzletek támogatása mikróvállalkozóknak

Ki nyújthat be pályázatot?

 • egyéni vállalkozó  vagy gazdasági társaság az alábbi feltételekkel:

mikrovállalkozás (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg)
2023. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vett és tevékenységét is itt végzi
– 2022. évben ténylegesen a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenységet végeztek, és vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig ilyen tevékenységet folytatnak
nincs adótartozása
nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt

A támogatás formája, mértéke, finanszírozás módja: egyszeri vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke:

 • maximum 3 millió Ft – a Húsés hentesáru kiskereskedelem esetén
 • maximum 3,5 millió Ft – amennyiben a Húsés hentesáru kiskereskedelem kiegészül vendéglátó-ipari termék készítésével, amely a helyben történő fogyasztást szolgálja.

A támogatás kifizetése: A támogatói okiratban hatálybalépését követő 30 napon belül, egy összegben kerül sor.

Pályázati feltételek:

 • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, függetlenül az általa üzemeltetett húsboltok számától.
 • „Egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozások csak egy pályázat benyújtására jogosultak.
 • Pályázati díj megfizetése nem szükséges.
 • Saját forrásnak nem tekinthető „A hentesüzletek támogatása” szakmai keretösszegből elnyert támogatás.
 • A támogatott tevékenység megvalósulási helyszíne a pályázó saját (1/1 tulajdonú) vagy bérelt telephelye lehet.
 • A támogatás elszámolásakor kizárólag a pályázó nevére és székhelyére, vagy nevére és a hentesüzlet címére kiállított számla fogadható el.

Elszámolható működési költségek:

2023. január 1. – 2023. december 31. között felmerülő alábbi költségek:

 • Közműdíjak (víz, gáz, villany, távfűtés, csatornadíj, telefondíj internet nélkül)
 • Helyiségbérlet díja
 • Munkabér és járulékai.

A pályázó kötelező vállalása:

 • A mikróvállalkozó vállalja, hogy legalább 2023. december 31-ig TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenységet folytat.


A pályázat benyújtási határideje: 2023. március 20.

A támogatás célja:  Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtása a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek megnövekedett költségeinek részbeni finanszírozására.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!