Kapacitásbővítési lehetőség KKV-nak

Ki igényelheti ezt a támogatást:

113 (Korlátolt felelősségű társaság);

114 (Részvénytársaság);
116 (Közkereseti társaság);
117 (Betéti társaság)
226 (Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe)
228 (Egyéni cég)
572 (Nonprofit korlátolt felelősségű társaság)
573 (Nonprofit részvénytársaság)
575 (Nonprofit közkereseti társaság)
576 (Nonprofit betéti társaság)
151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek
12 (Szövetkezetek)

Támogatható tevékenységek:

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként hat hónapra a 30%-os önrész figyelembevételével összesen legfeljebb 2.467.920 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

 • a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (legfeljebb bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 52.000 Ft/fő/hó 70 %-nak erejéig), valamint
 • bérköltségen túl annak legfeljebb 30%-ának (94.920 Ft/fő/hó) arányában megállapított támogatás új eszközbeszerzésre az új munkavállalók foglalkoztatásához
 • zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan új eszközök beszerzése, online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.
bruttó szochó (13%) összesen
1 hó 1 főre 400 000 Ft 52 000 Ft 452 000 Ft 100 %
280 000 Ft 36 400 Ft 316 400 Ft 70 % – ez a támogatott 1 hóra eső összeg
120 000 Ft 15 600 Ft 135 600 Ft 30 % – ez az önerő 1 hóra eső összeg
1 hó 1 főre 94 920 Ft támogatás új eszközbeszerzésre 1 főnek 1 hónapra
6 hó 1 főre 569 520 Ft Maximum ennyi összeg fordítható eszközbeszerzésre
6 hó 1 főre (316 400+94 920=) 411 320 x 6 hó 2 467 920 Ft A teljes támogatott összeg
6 hó 1 főre 135 600 Ft x 6 hó 813 600 Ft Önerő

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A pályázat benyújtási időszaka: 2024.01.15-től – 2024.01.31.

A pályázat megvalósítási időszaka: 6 hónap – megvalósítási időszaknak (a foglalkoztatási és a továbbfoglalkoztatási időszaknak együtt) 2025. április 30-ig le kell zárulni.

A pályázat fenntartási időszaka: 4 hónap

Pályázat területi korlátozása: VAN!

A 4 leghátrányosabb magyarországi régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl)

A pályázathoz saját forrás, önerő szükséges! A projekt elszámolható összes költségének 30%-a, állami támogatástól mentes saját forrást kell biztosítani.

A megítélhető támogatás: a projekt elszámolható összes költségének maximum 70%-a.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Munkahelyi képzések vállalkozásoknak 2024

  Munkahelyi képzések vállalkozásoknak

   A támogatás neve:  Munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása

  A támogatás célja: Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

  Milyen vállalkozási forma pályázhat? 

  • A vállalkozás lehet vagy Kft., Bt., vagy Nonprofit Kft. vagy Szociális Szövetkezet vagy Egyéni cég és Egyéni vállalkozó.

   Választható képzések:

  1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
  2. Soft skill képzés
  3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
  4. Nyelvi képzés

  A képzésnek minimum 16 órásnak kell lennie, de lehet nagyobb óraszámú is. Az oktatást belső képzésként vagy külső szolgáltató által lehet igénybe venni.

  A támogatás összege, mértéke:

  • foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a legkisebb munkabér 150%-át
  • támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ (mikro-és kisvállalkozás 70 %, a középvállalkozások 60%)
  • önerő szükséges minimum 30 %.

  Elszámolható költségek:

  • képzési költség
  • bértámogatás
  • projekt-előkészítés
  • projektmenedzsment költés
  • szakmai megvalósítói költség

  A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

  • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő
  • nagyvállalatok esetében legalább 8 fő

  Kétféle kérelem benyújtási lehetőség:

  • önálló kérelem: a vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést
  • együttes kérelem: beszállítói integrátor vállalat nyújthat be saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzést
  • A kérelem maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzést tartalmazhat.

  Ki nem vehet részt a pályázaton?

   • amely vállalkozás nem a célnak megfelelő projektet kíván megvalósítani,
   • amely cégnek a legutolsó, lezárt, teljes üzleti éve veszteséges volt,
   • amely cég ellen végrehajtási eljárás van folyamatban,
   • aki nem felel az Európai Unió jogszabályi kötelezettségeknek,
   • amely vállalkozás saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
   • vállalkozásoknál a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző lezárt év nettó árbevételének összege,
   • nonprofit gazdasági társaság esetén a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző év összes bevételének összege,
   • korábbi pályázatokat nem valósította meg a benyújtást megelőző 5 éven belül.

  Támogatás folyósításának módja:

  • Előleg igényelhető, a fennmaradó összeg utólagos finanszírozású.
  • Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására,  a projekt előkészítésre, a projektmenedzsmentre és a szakmai megvalósítók költségére megítélt támogatás 100%-a lehet.

  Pályázati feltételek:

  • A pályázatban a foglalkoztató a munkavállalót képzésben részesíti.
  • A képzés utolsó napja utáni 12. hónap, utolsó napjáig a képzésben részesülő személyt foglalkoztatja.
  • A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a képzés után 12 hónapig a munkavállalót foglalkoztatja és
   • közös megegyezéssel vagy
   • felmondással vagy
   • a munka törvénykönyve 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. pontja alapján a foglalkoztatást nem szünteti meg.
  • A képzésben résztvevő személy részére – a képzés utolsó napja utáni 12. hónap utolsó napjáig bezárólag – béremelést ad.
  • A  támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás.
  • A pályázat megfelelő teljesítése esetén (folyamatos munkaviszony és béremelés esetén) vissza nem térítendő támogatássá átalakítható.
  • Továbbfoglalkoztatás, béremelés nem teljesítése esetén a támogatási összeget vissza kell fizetni.

  Kérelem beadási határidő: 2024. első negyedévére várjuk az újranyitását a pályázatnak.

  A pályázati leírás nem teljeskörű, információért kérjük keressen email címünkön.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   Cukorbetegséggel foglalkozó civil szervezetek támogatása

   Cukorbetegséggel foglalkozó civil szervezetek támogatása

   A program támogatást nyújt civil szervezetek részére az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos tájékoztatási feladatok támogatására.

   Ki pályázhat?

   Civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok), amelyek alapító okiratukban, alapszabályukban az 1-es típusú diabéteszesekre figyelemmel fogalmaznak meg alapfeladatokat és célokat és ezen célok elérése érdekében legalább egy éve folyamatosan végzik tevékenységüket.

   Pályázat tevékenység:

   A pályázat célja a civil szervezetek által az 1-es típusú diabéteszes gyermekek, fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének és a diabéteszes gyermekek integrációjának elősegítése, illetve az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos hiteles és pontos tájékoztatás biztosítása.

   A támogatás formája:

   vissza nem térítendő támogatás

   Támogatás mértéke:

   min. 2 millió Ft – max. 3 millió Ft

   Önerő szükséges-e?

   Igen, 10%. A saját forrásnak készpénzben kell rendelkezésre állnia. A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell.

   A pályázat keretében 10% erejéig lehetőség biztosított a személyi bér és járulék jellegű kifizetésekre, azonban a pályázat nem támogatja az infrastruktúra-elemeket.

   Pályázat elszámolható költségek:

   A pályázat keretében kizárólag a pályázat céljainak megfelelő programokkal kapcsolatos, ténylegesen felmerülő, pénzügyileg teljesített kiadások biztosításához nyújtható támogatás.

   Dologi kiadások

   • Ingatlan üzemeltetés költségei
   • Jármű üzemeltetés költségei
   • Adminisztráció költségei
   • PR, marketing költségek
   • Humánerőforrás fejlesztésének költségei
   • Kommunikációs költségek
   • Utazás-, kiküldetés költségei
   • Szállítás költségei
   • Megbízási díj (számlás kifizetés)
   • Élelmiszer, étkezés költségei
   • Nyomdaköltségek
   • Szerkesztési költségek
   • Sokszorosítási költségek
   • Terjesztési költségek
   • Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés)
   • Rendezvények szervezési költségei
   • Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés)
   • Egyéb beszerzések, szolgáltatások

   Bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések

   • Bérköltség
   • Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)
   • Megbízási díj, munkabért terhelő adók és járulékok

   Tárgyi eszközök, immateriális javak

   • 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök
   • 200 ezer Ft feletti tárgyi eszközök
   • Immateriális javak

   Pályázat megvalósítási időszak: 2023. június 1. és 2024. június 30.

   Pályázatbeadási határidő: 2023. június 30.  23.59 óra 

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    Bács-Kiskun vármegyei mikrovállalkozások fejlesztése

    Bács-Kiskun vármegyei mikrovállalkozások fejlesztése

    Ki pályázhat?

    • Betéti társaság (117)
    • Korlátolt felelősségű társaság (113)
    • Egyéni vállalkozó (231)
    • Egyéni cég (228)
    • Egyéb önálló vállalkozó (232)
    • Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
    • Őstermelő (ost)
    • Helyi önkormányzat (321)

    Tevékenységek, amelyek támogathatók:

    Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

    1. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
     • Új eszköz(ök) és/vagy új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítása

    Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

    1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

    Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

    1. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
    2. Marketing tevékenység
    3. Rendezvényszervezés
    4. Igénybe vett szolgáltatások

    Területi korlátozás:

    Akasztó
    Apostag
    Bátya
    Csengőd
    Drágszél
    Dunaegyháza
    Dunapataj
    Dunaszentbenedek
    Dunatetétlen
    Dunavecse
    FoktőGéderlak
    Harta
    Homokmégy
    Imrehegy
    Kalocsa (külterület)

    Kaskantyú
    Kiskőrös (külterület)
    Miske
    Ordas
    Öregcsertő
    Páhi
    Solt
    Soltszentimre
    Soltvadkert
    Szakmár
    Tabdi
    Tázlár
    Uszód
    Újsolt
    Újtelek

    A támogatás formája:

    vissza nem térítendő támogatás

    Pályázatonkénti támogatási összeg:

    minimum 5 000 000 Ft maximum 22 000 000 Ft.

    Előleg biztosítása:

    max. 50%, de egyszeri elszámolás esetében nincs előleg kérésre lehetőség.

    Támogatás mértéke:

    80% – 95%-ig szervezettől függően

    Önerő szükséges-e?

    Igen.

    Pályázat megvalósítási időszak:

    Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

    Fenntartási időszak:

    A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év a mikrovállalkozásoknak, a többi esetben 5 év.

    Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30 napig

    A felhívás indokoltsága és célja:

    A felhívás fő célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése, továbbá a munkahelyek megtartása és újak létrehozása.

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    pályázatfigyelés

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     Baranyai kis- és középvállalkozások fejlesztése

     Baranyai kis- és középvállalkozások fejlesztése

     Ki pályázhat?

     • Korlátolt felelősségű társaság (113)
     • Betéti társaság (117)
     • Szociális szövetkezet (121)
     • Egyéb szövetkezet (129)
     • Egyéni cég (228)
     • Egyéni vállalkozó (231)
     • Egyéb önálló vállalkozó (232)
     • Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
     • Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)
     • Mezőgazdasági őstermelő (most)

      Tevékenységek, amelyek támogathatók:

     Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

     1. Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)
      • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) -energetikai hatékonyságnövelést nem célzó- felújítása, bővítése, korszerűsítése
     2. Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)
      • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) és/vagy technológiai rendszer(ek) -energetikai hatékonyság céljából történő- felújítása, korszerűsítése
     3. Új épület, építmény építése
      • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése
     4. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
      • Új eszköz(ök) és/vagy új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítás
     5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
      • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek), építmény(ek) tekintetében (fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, stb.)
     6. Rendezvényszervezés
      • Rendezvényszervezés (kizárólag települési önkormányzat és civil szervezet támogatást igénylő esetén)

     Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

     1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

     Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

     1. Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
     2. Projektarányos akadálymentesítés
     3. Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
     4. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
     5. Immateriális javak beszerzése
     6. Marketing tevékenység
     7. Minőségbiztosítási rendszerhez valócsatlakozás

     Területi korlátozás:

     Adorjás
     Alsószentmárton
     Babarcszőlős
     Baranyahídvég

     Beremend
     Besence
     Bisse
     Bogádmindszent
     Bogdása
     Csarnóta
     Csányoszró
     Cún
     Diósviszló
     Drávacsehi
     Drávacsepely
     Drávafok
     Drávaiványi
     Drávakeresztúr
     Drávapalkonya
     Drávapiski
     Drávaszabolcs
     Drávaszerdahely
     Drávasztára
     Egyházasharaszti
     Felsőszentmárton
     Garé
     Gilvánfa
     Gordisa
     Harkány
     Hegyszentmárton

     Hirics
     Illocska
     Ipacsfa
     Ivánbattyán
     Kákics
     Kásád
     Kemse
     Kémes
     Kisasszonyfa
     Kisdér
     Kisharsány
     Kisjakabfalva
     Kiskassa
     Kislippó
     Kisszentmárton
     Kistapolca
     Kistótfalu
     Kovácshida
     Kórós
     Lapáncsa
     Lúzsok
     Magyarbóly

     Magyarmecske
     Magyartelek
     Markóc
     Marócsa
     Matty
     Márfa
     Márok
     Nagycsány

     Nagyharsány
     Nagytótfalu
     Okorág
     Old
     Ózdfalu
     Palkonya
     Páprád
     Peterd
     Pécsdevecser
     Piskó
     Rádfalva
     Sámod
     Sellye
     Siklós
     Siklósbodony
     Siklósnagyfalu
     Sósvertike
     Szaporca
     Szava
     Tésenfa
     Túrony
     Újpetre
     Vajszló
     Vejti
     Villány
     Villánykövesd
     Vokány
     Zaláta

     A támogatás formája:

     vissza nem térítendő támogatás

      

     Pályázatonkénti támogatási összeg:

     minimum 200 000 Ft maximum 3 000 000 Ft.

     Támogatás mértéke:

     A támogatás maximális mértéke mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén az összes elszámolható költség 60%-a, települési önkormányzat, civil szervezet és nonprofit szervezet (beleértve a nonprofit kft.) esetén az összes elszámolható költség 95%-a.
     Munkahelyteremtés esetén a projekt további 15% százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosult, vagyis ez esetben a támogatási intenzitás 75%.

     Előleg biztosítása:

     50%, de maximum 1 500 000 Ft.

     Önerő szükséges-e?

     Igen.

     Pályázat megvalósítási időszak:

     Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

     Fenntartási időszak:

     A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év a mikrovállalkozásoknak, a többi esetben 5 év.

     Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30. napig

     A felhívás indokoltsága és célja:

     A felhívás célja helyi mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások széles körének támogatása (például helyi termék előállítók, turisztikai szolgáltatók, egyéb szolgáltatást végzők, mezőgazdasági vállalkozók) hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez.

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     pályázatfigyelés

     Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

      Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei mikrovállalkozások fejlesztése

      Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei mikrovállalkozások fejlesztése

      Ki pályázhat?

      • Betéti társaság (117)
      • Korlátolt felelősségű társaság (113)
      • Egyéni vállalkozó (231)
      • Egyéni cég (228)
      • Egyéb önálló vállalkozó (232)
      • Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
      • Őstermelő (ost)
      • Helyi önkormányzat (321)

      Tevékenységek, amelyek támogathatók:

      Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

      1. Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)
       • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy
        építmény(ek) -energetikai hatékonyságnövelést nem célzó- felújítása, bővítése, korszerűsítése
      2. Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)
       • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) és/vagy technológiai rendszer(ek) -energetikai hatékonyság céljából történő felújítása, korszerűsítése
      3. Új épület, építmény építése
       • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése
      4. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
       • Új eszköz(ök) és/vagy új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítása
      5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
       • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek), építmény(ek) tekintetében (fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, stb.)
      6. Rendezvényszervezés
       • Rendezvényszervezés (kizárólag települési önkormányzat és civil szervezet támogatást igénylő esetén)

      Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

      • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

      Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

      • Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
       • A projekt keretében beszerzett eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
      • Projektarányos akadálymentesítés
      • Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
      • Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
       • A helyi felhívás 5.5. pontjában felsorolt, úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés (kizárólag építési tevékenységek esetén), műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment, közbeszerzési eljárások lefolytatása
      • Immateriális javak beszerzése
      • Marketing tevékenység
      • Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás
      • Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás a projekt keretében létrehozott szolgáltatás, termék tekintetében

      Területi korlátozás:

      Berkesz
      Berkesz
      Beszterec
      Demecser
      Gégény
      Kemecse
      Kék

      Nyíribrony
      Nyírtét
      Ramocsaháza
      Sényő
      Székely
      Tiszarád

      Vasmegyer

       Értékelési szempontok:

      • Projektterv
       A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján
      • A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (VI. 23.) Korm. rendelet alapján
      • A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben részesült támogatásban a LEADER program keretében
      • A támogatást igénylő vagy képviselője, munkavállalója hozzájárulása a HACS munkájához
      • A támogatást igénylő vállalja, hogy a projektet a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bemutatja, népszerűsíti (online vagy személyesen vagy helyi/térségi kiadványban)

      A támogatás formája:

      vissza nem térítendő támogatás

      Pályázatonkénti támogatási összeg:

      minimum 20 000 000 Ft maximum 60 000 000 Ft.

      Előleg biztosítása:

      max. 50 %  de egyszeri elszámolás esetében nincs előleg kérésre lehetőség.

      Támogatás mértéke:

      75%-ig szervezettől függően

      Önerő szükséges-e?

      Igen.

      Pályázat megvalósítási időszak:

      Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

      Fenntartási időszak:

      A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év a mikrovállalkozásoknak, a többi esetben 5 év.

      Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30 napig

      A felhívás indokoltsága és célja:

      A felhívás fő célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése, továbbá a munkahelyek megtartása és újak létrehozása.

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

      pályázatfigyelés

      Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

       Társadalmi Innovációs Díj

       Társadalmi Innovációs Díj vállalkozásoknak

       Az IFKA Társadalmi Innovációs Díj pályázat küldetése, hogy jogi formától függetlenül elismerje azokat az innovatív kezdeményezéseket, ötleteket, amelyek régóta meglévő környezeti, egészségügyi, közösségi és más problémákra kínálnak új megoldásokat a helyi közösség számára, illetve amelyek napjaink új kihívásaira (energiaválság; menekültválság; a digitalizáció munkaerőpiaci, oktatási és nevelési kihívásai; az idősödő társadalom stb.) adnak hatékony válaszokat.

       Ki pályázhat az IFKA Társadalmi Innovációs Díjra?

       • A 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok, illetve
       • az általuk képviselt informális közösségek;
       • magyarországi székhellyel rendelkező civil szervezetek (egyesületek, alapítványok,
        civil társaságok1), szociális szövetkezetek és nonprofit gazdasági társaságok;
       • magyarországi települési önkormányzatok, önkormányzati szervezetek, intézmények.

       Pályázati témák: 

       1., Üzleti jellegű társadalmi innováció
       A kategóriában olyan innovatív ötletet kívánnak elismerni, amely a társadalmi problémákra vállalkozási eszközökkel reagál, azokra üzleti megoldásokat kínál, és ily módon a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiájával összhangban erősíti a KKV szektor társadalomszervezési, közösségi szerepét, társadalmi hatását, valamint megbecsültségét.

       2., Innovatív helyi kezdeményezés
       Ebben a kategóriában olyan innovatív ötletet díjaznak, mely lokális (településrészi, települési, járási) szinten a közösség aktív bevonásával és helyi együttműködésekre alapozva kínál megoldásokat helyi, vagy globális problémákra.

       Pályázati feltételek:

       A pályázaton indulni kizárólag olyan ötletekkel lehetséges, melyek kidolgozását és megvalósítását  vagy tesztelését a pályázó 2021. január 1. után kezdte meg.

       Az értékelés során a legmagasabb pontszámot elérő 10 pályázó lehetőséget kap arra, hogy innovatív
       ötletét az SI Plus projekt zárórendezvényén szakmai zsűri előtt prezentálja (pitch).

       A prezentációk időtartama maximum 5 perc. A kiválasztott pályázók a prezentáció megtartásához térítésmentes felkészítést (pitch tréning) kapnak.

       Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.08. 23:59  

       • A pályázatok értékelése 2023. május 8. és 2023. június 19. között folyamatosan történik.
       • A legjobban teljesítő 10 pályázót 2023. június 20-ig értesítjük.
       • A legjobban teljesítő 10 pályázó pitch felkészítése 2023. június 23-án és 27-én történik.
       • A Díj zárórendezvényének és a prezentációk bemutatásának időpontja: 2023. július 3.

       Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       pályázatfigyelés

       Ezt mindenképpen nézd meg, ha díjat akarsz nyerni! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

        Magyar Üzleti Felelősség díja

        CSR Hungary Díj 2023 kisvállalkozásoknak

        2023-ban is lehet pályázni a Magyar Üzleti Felelősség Díjára, a CSR Hungary Díjra. A Program hatékony, elismert platformmá vált a legjobb gyakorlatok megosztására, a benchmarkingra és az egymástól való tanulásra. A pályázati struktúra önkéntes védjegyhasználati rendszerrel támogatja a Magyarországon működő vállalkozások hiteles vállalati felelősség menedzsment rendszerét.

        Ki pályázhat a Magyar Üzleti Felelősség Díjára?

        • Kisvállalkozás
        • Középvállalkozás
        • Nagyvállalkozás és
        • Közép- / Nagyszervezetek

        Mi a CSR Hungary Díj?

        A Magyar Üzleti Felelősség Díj, a CSR Hungary Díj programja hatékony, elismert platformmá vált a legjobb gyakorlatok megosztására, a benchmarkingra és az egymástól való tanulásra.

        Ez a program évente lehetőséget kínál a szervezeteknek, hogy bizalmat és tudatosságot teremtsenek az érdekeltek körében felelős és fenntarthatósági irányításuk bemutatásával.

        Néhány éves előkészület után ma már a megújult pályázati struktúra önkéntes védjegyhasználati rendszerrel támogatja a Magyarországon működő vállalkozások hiteles vállalati felelősség menedzsment rendszerét.

         Pályázati feltételek:

        • A Díjra nevezni kell.
        • Két kategóriában van erre lehetőség:

        1., Kisvállalkozások

        2., Középvállalkozás / Nagyvállalkozás és Közép- / Nagyszervezetek

        • A díjon való részvétel feltétele a kategórához kötött nevezési díj befizetése.
        • Egy pályázó több pályázattal is jelentkezhet.
        • A pályázatnak már megvalósult projektekről kell szólnia (Legalább 1 év).

        Regisztrációs határidő: legkésőbb 2023.06.08.

        Pályázat benyújtási határidő: legkésőbb 2023.06.15.

        Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

        pályázatfigyelés

        Ezt mindenképpen nézd meg, ha díjat akarsz nyerni! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

         Budapest 150 kulturális pályázat

         Kulturális és művészeti projektek támogatása – Budapest 150 keretében

         A pályázat célja olyan Budapest egyesítésének 150. évfordulójához kapcsolódó művészeti alkotások, kulturális projektek, produkciók, kiállítások, kiadványok megvalósulásának támogatása, amelyek nem pusztán Budapest múltját, kulturális gyökereit mutatják be, hanem az egyesítés gondolatát, az itt élők egymáshoz való viszonyát is megjelenítik.

         Ki pályázhat?

         • Magyarországon bejegyzett, magyarországi székhelyű gazdasági társaságok
         • Magyarországon bejegyzett, magyarországi székhelyű civil szervezetek
         • Egyéni vállalkozók

         Pályázati feltételek: 

         • A nyertes projekt megvalósítási időszaka: 2023. június 1. – 2024. június 30. (pályázni csak ezen időintervallumban megvalósuló projekttel lehet).
         • A projektre elnyert támogatás felhasználási időszaka, amely a megkötendő támogatási szerződésben kerül rögzítésre: 2023. június 1. – 2024. július 31. Az elszámolásként csak ebben az időszakban kiállított és teljesített (azaz átutalt, kifizetett, pénzügyileg teljesített) számlákat lehet benyújtani.
         • Egy pályázó kategóriánként 1 db pályázatot nyújthat be.

          Pályázat kategóriák:

         1. fotóművészeti alkotás, projekt, kiállítás,
         2. képzőművészeti alkotás, projekt, kiállítás,
         3. irodalmi alkotás, könyv, regény vagy képregény írás és/vagy kiadás, városismerettel kapcsolatos kreatív produktumok,
         4. film, multimédiás projekt.

         A támogatás formája:

         vissza nem térítendő támogatás

         Támogatás mértéke:

         maximum 5 000 000 Ft.

         Önerő szükséges-e?

         Nem.

         Pályázati díj:

         Nincs.

         Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.01. 23:59

         Döntés várható időpontja:

         2023. június 30.

         A pályázatok elbírálása:

         A pályázatokat a PCU Kuratóriuma bírálja el, amelynek tagjai:

         • Nyáry Krisztián elnök
         • Csejdy András
         • Libor Anita
         • Schiffer János
         • Tóth Árpád.

         Az elbírálás szempontjai (nem prioritási sorrend):

         • a pályázatban szereplő projekt értékteremtő, szakmai, illetve közösségi minősége;
         • a projekt megvalósíthatósága.
         • a pályázónak a pályázatával kapcsolatos tevékenységének ismertetése,
         • a benyújtott költségvetés megalapozottsága,
         • a pályázatból támogatott projekt eredményének hasznosulása.

         Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

         pályázatfigyelés

         Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

          Nemzetközi e-kereskedelem támogatása

          Nemzetközi piacon való megjelenés e-kereskedőknek

          A Digitális Kereskedelmi Szövetség egyedülálló mentorprogrammal segíti az érett, nemzetközi terjeszkedést tervező magyar e-kereskedő cégeket. A cégekre szabott szakmai programmal a külföldi terjeszkedésben még kihívásokkal küzdő magyar webáruházak további fejlődését támogatják, hogy a magyar e-kereskedők nemzetközi szinten is látható sikereket érjenek el. A programba a legígéretesebb cégek kerülnek be, akik itthon és külföldön is sikeres hazai szakértőktől tanulhatnak és a megszerzett tudásoknak köszönhetően a következő szintre léphetnek.

          Ki pályázhat?

          • új, külföldi piacok meghódítását tervezők;
          • külföldi piacok felé már nyitott vállalkozások, akik már megtették az első lépéseket;
          • a vállalkozás célja a nemzetközi e-kereskedelemben rejlő lehetőségek kiaknázása;
          • a nemzetközi terjeszkedésre nem azonnali megtérülésként, hanem hosszú távú befektetésként gondolnak;
          • szeretne elismert mentoroktól tanulni;
          • hajlandó a vezetők idejét is ráfordítani a programban való részvételre;
          • szívesen vesznek részt a Digitális Kereskedelmi Szövetséggel közös kommunikációban.

          Pályázati program / szolgáltatás:

          • Üzleti célok, növekedési vágy:

          Készítsd fel szervezeted a külföldi piacra lépésre a Szervezetfejlesztés és folyamatmanagement során.

          • Piaci potenciál felmérés:

          Mérd fel, hogy milyen esélyeid vannak a külföldi piacokon! Ebben segít a Kutatás, felmérés és insight-ok modul.

          • Lokalizáció

          Nézz ki úgy, mint a helyiek! A Logisztika modul segít alkalmazkodni a helyi sajátosságokhoz.

          •  Akvizíció

          Szerezz hatékonyan vásárlókat! A Marketing, a Kommunikáció és a Digitalizáció modulokban megmutatják, hogy mi kell ahhoz, hogy a világ bármely táján érvényesülj, és megtaláld vásárlóidat.

          Pályázati feltételek:

          A helyek száma limitált, kiválasztás alapján történik.

          A folyamatban 2023.06.09. a jelentkezési határidő, majd 2023.06.15-én felmérésben való részvétel, majd 2023.06.20-ig értesítés az eredményről.

          Pályázaton való részvétel:

          díjmentes, de feltétel az aktív részvétel és a program végére egy nemzetközi piacra lépési stratégia kidolgozása.

          Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.09.

           

          Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

          pályázatfigyelés

          Ezt mindenképpen nézd meg, ha külföldi piacra akarod vinni a web-shopodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!