Tag Archive for: digitalizáció

Piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák támogatása

Piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák támogatása

A Kulturális és Innovációs Minisztérium pályázati felhívás-tervezete a megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítését,
és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat a megújítási elvek szellemében fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatására, piacképes termékek, technológiák és szolgáltatások fejlesztése érdekében.

Ki pályázhat?

Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:

 • Jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek és minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évük van, közzétett beszámolóval,
 • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek kutató- tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
 • Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
 • Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek, minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évük van közzétett beszámolóval és kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Tevékenységek, amelyek támogathatók:

 • Önállóan támogatható tevékenységek:
  – Kísérleti fejlesztés
 • Önállóan nem támogatható tevékenységek:
  – Alkalmazott (ipari) kutatás
  – Eszközbeszerzés
  – Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenység.

A pályázatban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció Alap 2023. évi programstratégiájában meghatározott fókuszterületek preferálása a cél, erre figyelemmel a következő fókuszterületeken megvalósuló projekteket támogatja a kiíró:

1.Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása

  • Az egészségmegőrző, betegségmegelőző fejlesztésektől, a diagnosztikán (korai felismerési eljárások, orvosi képalkotás), a gyógyító beavatkozásokon és terápiákon át (gyógyszerkutatás, immunológia, orvostechnikai eszközök és műszerek fejlesztése), az időskori életminőség javításáig (egészségügyi szenzorok, mesterséges intelligencia), egészségügyi rendszerek megerősítése, valamint a társadalom egészségügyi veszélyekkel szembeni rezilienciájának megerősítésére irányuló eszköztár fejlesztése érdekében.
   Példa területek:
   Humán orvostudomány, KFI tevékenység
   Gyógyszeripari KFI tevékenység
   Orvosi műszer, orvosi eszköz, orvostechnikai fejlesztések
   Piros biotechnológia
   Járványügyi fejlesztések
   Neurobiológia, agykutatási fejlesztések
   Diagnosztikai, képalkotó eljárások
   Reprodukciós kutatások és fejlesztések
  • Egészségügyi robotika
  • Egyedi, beteg specifikus implantátumok
  • Egészségügyi 3D nyomtatási technikák
  • Telemedicina

2. A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása
A körforgásos gazdasághoz kapcsolódó technológiai megoldásokat is támogatja, amelyek a rendelkezésre álló erőforrások lehető leghatékonyabb kihasználására és a hulladék minimalizálására irányulnak és a technológiai folyamatok erőforrás-hatékony felhasználási, optimalizálási lehetőségeinek kihasználásával, vagy a termékek életciklusának az átalakításával csökkentik a környezeti terhelést, és mérséklik a klímaváltozás hatásait.
Példa területek:
Zöld biotechnológia
Regeneratív mezőgazdasági technológiák technológiai innovációja, víz- és
tápanyagigény, és a növényvédelmi beavatkozások környezeti terhelésének
csökkentésére irányuló megoldások
Fenntartható élelmiszeripari, feldolgozás-technológiai megoldások
Fenntartható vízgazdálkodás technológiai innovációja
Fenntartható szennyvízkezelés technológiai innovációja
Fenntartható hulladékgazdálkodás technológiák
Megújuló energiák technológiai innovációja
Fenntartható energiatárolás technológiai innováció
Környezeti, ökológiai, klimatikus monitoring technológiai innovációja
Bioalapú gazdasági technológiák
Zöld átállást szolgáló anyagtudományi – pl. lebomló anyagok – fejlesztések
Zöld átállást szolgáló, fauna és flóra kímélő építőipari, épület-energetikai technológiák fejlesztése

3. A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása
A közszolgáltatások hozzáférésének bővítését szolgáló digitális, smart fejlesztések (pl. egészségügyi adatbázis fejlesztések), valamint a
szektorok közötti kapcsolatok és a különböző ágazatok, ellátási láncok egymásra épülő folyamatai kialakítását támogató digitális eszközök fejlesztései (pl. mezőgazdaság és élelmiszeripari kapcsolatok támogatása IKT megoldásokkal).
Példa területek:
hálózati technológiai fejlesztések: 5G/6G, sávszélesség, penetráció, vezeték nélküli
hírközlési hálózatok, next generation internet
informatikai hálózati fejlesztések: felhőalapú, peremhálózati és blokklánc technológia,
kvantuminformatikai megoldások, HPC
mesterséges intelligencia és adattechnológia, big data elemzés, nagy nyelvi
modellek, autonóm rendszerek, gépi tanulás, IoT
Ipar 4.0 megoldások: ipari digitalizáció, intelligens gyártás, ipari folyamatok
optimalizálása
chipgyártás és chipfejlesztés folyamatába való bekapcsolódás
IKT alapú űrkutatási, űrtechnológiai fejlesztések, távérzékelés,

környezeti megfigyelés, kommunikáció, navigáció

e-közszolgáltatások, e-azonosítás, e-hitelesítés, beleértve az egészségügyi, e-health
célú adatbázis fejlesztéseket
készségfejlesztő oktatási és a nemzeti kulturális emlékezetet támogató rendszerek
szektorok közötti kapcsolatok, egymásra épülő folyamatok kialakítását támogató
digitális eszközök fejlesztése (így pl. mezőgazdaság és élelmiszeripari kapcsolatok
támogatása IKT megoldásokkal)
kiberbiztonság, adatbiztonság és adatvédelem

4. Egyéb támogatható tevékenységek
A három fókuszterületbe nem tartozó K+F javaslatok esetében az „Egyéb” kategóriát szükséges
megjeleníteni.

A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

 1. jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak és
 2. a fejlesztésnek minimum TRL5 4-es szintről kell indulnia, a megvalósítási időszak végére a minimum TRL 7-es szintet elérve és
 3. a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen, amelynek a fenntartási időszak végére el kell érnie a TRL 9-es szintet és
 4. a fenntartási idő végére megszerzett iparjogvédelmi oltalmi portfóliót, szabadalom esetén a megszerzett oltalom hiányában pozitív szabadalomképességi értékelést, védjegyoltalom és a különböző mintaoltalmak (pl. formatervezési-, használati minta) esetén megszerzett oltalmat kell birtokolnia.

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram kerül meghatározásra.

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban, partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

A támogatás összege:

400.000.000 – 800.000.000 Ft

Támogatás formája:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás,

Támogatás mértéke:

70%

Megvalósítási időszak:

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 24 hónap, az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek fókuszterületen megvalósuló projekt esetében pedig vagy 24 hónap vagy 36 hónap.

Pályázatbeadási határidő: 2023. szeptember 29. 12:00 óra

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Tanácsadás vállalkozásoknak Budapest, Pest megye

  Tanácsadás budapesti és pest vármegyei vállalkozásoknak!

  A program támogatást nyújt a fejlődésre, növekedésre, változásra nyitott vállalkozások számára, annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjanak a piaci viszonyok által támasztott fokozódó technológiai, szervezeti és emberi erőforrásokat érintő kihívásokhoz.

  Ki pályázhat?

  • mikro-, kis- és középvállalkozások
   • amelyek Budapest vagy Pest vármegye területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek;
   • amelyek kettős könyvvitelt vezetnek;
   • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
   • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évben legalább 1 fő volt,
   • amelyek az alábbi gazdálkodási formakód szerint működnek:
    113 Korlátolt felelősségű társaság
    141 Európai részvénytársaság (SE)
    226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
    114 Részvénytársaság
    116 Közkereseti társaság231 Egyéni vállalkozó 113 Korlátolt felelősségű társaság
    228 Egyéni cég
    117 Betéti társaság

  Pályázat szolgáltatás:

  Tanácsadási szolgáltatás igénybevétele.

  • előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint
  • részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípus.

  A projekt keretein belül az alábbi 5 főkategóriából lehet választani, maximum egy fő kategóriát!

  1., Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás

  – Folyamatok és működés átvilágítása új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos
  tanácsadás céljából
  – Vállalatirányítási rendszer (ERP) megtervezése
  – Meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálásának megtervezése vállalatirányítási
  rendszerhez
  – Online integráltság bevezetéséhez, fejlesztéséhez (pl.: VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI
  adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek, stb.) kapcsolódó tanácsadás
  – Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés

  2., Arculati és grafikai tanácsadás

  – Weboldalon, közösségi média felületeken való megjelenés megtervezése
  – Weblap használhatóságra (Usability) irányuló fejlesztés a felhasználói elégedettség növelésére
  – Vállalati és termék logók és egyéb arculati elemek elkészítése online felületekhez
  – Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés

  3., Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás

  – Ügyfélkapcsolatok, eladási folyamat és eladási rendszerek feltérképezése
  – Új ügyfélkapcsolati rendszer és ahhoz kapcsolódó folyamatok megtervezése, kialakítása és
  bevezetése
  – CRM informatikai rendszer bevezetéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás
  – Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés

  4., A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás

  – A vállalkozás szervezetének, folyamatainak és működésének átvilágítása azok digitalizáltsága
  és digitalizálhatósága szempontjából
  – Digitális transzformációs stratégia elkészítése
  – Javaslatok és eljárások kidolgozása új, digitális, értékteremtő vállalati/üzleti modellre, azon
  alapuló új szervezeti működésre, és az ahhoz szükséges szervezeti átalakulásra

  5., Zöld vállalati folyamatok és működés, valamint jelentéstétel tanácsadás esetében:

  – Energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési tanácsadás
  – Alternatív, megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata

  Pályázati feltételek:

  A projektnek minimum 50, maximum 150 tanácsadói órát kell tartalmaznia.

  A felhívás keretében csak és kizárólag tanácsadói óradíjak számolhatók el.

  Területi korlátozás:

  • Budapest vagy Pest vármegye területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek;

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás

  Támogatás mértéke:

  maximum 80%

  Önerő szükséges-e?

  Igen, minimum 20 %

  Pályázat megvalósítási időszak:

  A projektet legkésőbb 2023. augusztus 31-ig be kell fejezni.

  Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.05.30. 12:00

  A felhívás indokoltsága és célja:

  A program támogatást nyújt a fejlődésre, növekedésre, változásra nyitott vállalkozások számára, annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjanak a piaci viszonyok által támasztott fokozódó technológiai, szervezeti és emberi erőforrásokat érintő kihívásokhoz.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  pályázatfigyelés

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!