Piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák támogatása

Piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák támogatása

A Kulturális és Innovációs Minisztérium pályázati felhívás-tervezete a megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítését,
és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat a megújítási elvek szellemében fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatására, piacképes termékek, technológiák és szolgáltatások fejlesztése érdekében.

Ki pályázhat?

Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:

 • Jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek és minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évük van, közzétett beszámolóval,
 • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek kutató- tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
 • Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
 • Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek, minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évük van közzétett beszámolóval és kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Tevékenységek, amelyek támogathatók:

 • Önállóan támogatható tevékenységek:
  – Kísérleti fejlesztés
 • Önállóan nem támogatható tevékenységek:
  – Alkalmazott (ipari) kutatás
  – Eszközbeszerzés
  – Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenység.

A pályázatban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció Alap 2023. évi programstratégiájában meghatározott fókuszterületek preferálása a cél, erre figyelemmel a következő fókuszterületeken megvalósuló projekteket támogatja a kiíró:

1.Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása

  • Az egészségmegőrző, betegségmegelőző fejlesztésektől, a diagnosztikán (korai felismerési eljárások, orvosi képalkotás), a gyógyító beavatkozásokon és terápiákon át (gyógyszerkutatás, immunológia, orvostechnikai eszközök és műszerek fejlesztése), az időskori életminőség javításáig (egészségügyi szenzorok, mesterséges intelligencia), egészségügyi rendszerek megerősítése, valamint a társadalom egészségügyi veszélyekkel szembeni rezilienciájának megerősítésére irányuló eszköztár fejlesztése érdekében.
   Példa területek:
   Humán orvostudomány, KFI tevékenység
   Gyógyszeripari KFI tevékenység
   Orvosi műszer, orvosi eszköz, orvostechnikai fejlesztések
   Piros biotechnológia
   Járványügyi fejlesztések
   Neurobiológia, agykutatási fejlesztések
   Diagnosztikai, képalkotó eljárások
   Reprodukciós kutatások és fejlesztések
  • Egészségügyi robotika
  • Egyedi, beteg specifikus implantátumok
  • Egészségügyi 3D nyomtatási technikák
  • Telemedicina

2. A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása
A körforgásos gazdasághoz kapcsolódó technológiai megoldásokat is támogatja, amelyek a rendelkezésre álló erőforrások lehető leghatékonyabb kihasználására és a hulladék minimalizálására irányulnak és a technológiai folyamatok erőforrás-hatékony felhasználási, optimalizálási lehetőségeinek kihasználásával, vagy a termékek életciklusának az átalakításával csökkentik a környezeti terhelést, és mérséklik a klímaváltozás hatásait.
Példa területek:
Zöld biotechnológia
Regeneratív mezőgazdasági technológiák technológiai innovációja, víz- és
tápanyagigény, és a növényvédelmi beavatkozások környezeti terhelésének
csökkentésére irányuló megoldások
Fenntartható élelmiszeripari, feldolgozás-technológiai megoldások
Fenntartható vízgazdálkodás technológiai innovációja
Fenntartható szennyvízkezelés technológiai innovációja
Fenntartható hulladékgazdálkodás technológiák
Megújuló energiák technológiai innovációja
Fenntartható energiatárolás technológiai innováció
Környezeti, ökológiai, klimatikus monitoring technológiai innovációja
Bioalapú gazdasági technológiák
Zöld átállást szolgáló anyagtudományi – pl. lebomló anyagok – fejlesztések
Zöld átállást szolgáló, fauna és flóra kímélő építőipari, épület-energetikai technológiák fejlesztése

3. A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása
A közszolgáltatások hozzáférésének bővítését szolgáló digitális, smart fejlesztések (pl. egészségügyi adatbázis fejlesztések), valamint a
szektorok közötti kapcsolatok és a különböző ágazatok, ellátási láncok egymásra épülő folyamatai kialakítását támogató digitális eszközök fejlesztései (pl. mezőgazdaság és élelmiszeripari kapcsolatok támogatása IKT megoldásokkal).
Példa területek:
hálózati technológiai fejlesztések: 5G/6G, sávszélesség, penetráció, vezeték nélküli
hírközlési hálózatok, next generation internet
informatikai hálózati fejlesztések: felhőalapú, peremhálózati és blokklánc technológia,
kvantuminformatikai megoldások, HPC
mesterséges intelligencia és adattechnológia, big data elemzés, nagy nyelvi
modellek, autonóm rendszerek, gépi tanulás, IoT
Ipar 4.0 megoldások: ipari digitalizáció, intelligens gyártás, ipari folyamatok
optimalizálása
chipgyártás és chipfejlesztés folyamatába való bekapcsolódás
IKT alapú űrkutatási, űrtechnológiai fejlesztések, távérzékelés,

környezeti megfigyelés, kommunikáció, navigáció

e-közszolgáltatások, e-azonosítás, e-hitelesítés, beleértve az egészségügyi, e-health
célú adatbázis fejlesztéseket
készségfejlesztő oktatási és a nemzeti kulturális emlékezetet támogató rendszerek
szektorok közötti kapcsolatok, egymásra épülő folyamatok kialakítását támogató
digitális eszközök fejlesztése (így pl. mezőgazdaság és élelmiszeripari kapcsolatok
támogatása IKT megoldásokkal)
kiberbiztonság, adatbiztonság és adatvédelem

4. Egyéb támogatható tevékenységek
A három fókuszterületbe nem tartozó K+F javaslatok esetében az „Egyéb” kategóriát szükséges
megjeleníteni.

A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

 1. jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak és
 2. a fejlesztésnek minimum TRL5 4-es szintről kell indulnia, a megvalósítási időszak végére a minimum TRL 7-es szintet elérve és
 3. a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen, amelynek a fenntartási időszak végére el kell érnie a TRL 9-es szintet és
 4. a fenntartási idő végére megszerzett iparjogvédelmi oltalmi portfóliót, szabadalom esetén a megszerzett oltalom hiányában pozitív szabadalomképességi értékelést, védjegyoltalom és a különböző mintaoltalmak (pl. formatervezési-, használati minta) esetén megszerzett oltalmat kell birtokolnia.

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram kerül meghatározásra.

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban, partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

A támogatás összege:

400.000.000 – 800.000.000 Ft

Támogatás formája:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás,

Támogatás mértéke:

70%

Megvalósítási időszak:

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 24 hónap, az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek fókuszterületen megvalósuló projekt esetében pedig vagy 24 hónap vagy 36 hónap.

Pályázatbeadási határidő: 2023. szeptember 29. 12:00 óra

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!