Napelemes rendszer telepítéséhez támogatás civil szervezetek részére

Az Energrid Solar Kft. pályázatot hirdet a magyarországi közhasznúsági fokozattal rendelkező civil
szervezetek részére a tevékenységükhöz használt épület napelemes rendszer telepítésével történő
energiahatékonysági korszerűsítésére.

Kik pályázhatnak?

 • olyan civil szervezetek, szociális szövetkezetek, szövetségek  vagy nonprofit kft-k,
 • amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van, és
 • önkéntes alapon szerveződnek,
 • közhasznúsági fokozattal rendelkező nonprofit szervezetek,
 • amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább
  három (3) évvel korábban bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek,
 • köztartozás mentesek és ezt igazolni is tudják.
 • nem pályázhatnak: pártok, kamarák, köztestületek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, biztosító egyesületek, egyházak, foglalkoztatási szövetkezeteket),

A pályázatok benyújtásának határideje és módja:
A pályázatokat 2024. január 1. és 2024. június 1-je (éjfél) között lehet benyújtani, kizárólag az erre a célra létrehozott online felületen és adatlapokon: https://energridsolar.hu/napelem-palyazat/

Pályázati eredményhirdetés időpontja:
2024. július 1. 12:00 óra

A megvalósulás időtartama
2024. augusztus 1. és 2025. augusztus 1. között

A támogatás tartalmazza:

 • összesen 3 db napelemes rendszer – rendszerenként 100 db 250w teljesítményű fotovoltaikus napelem panellel és a hozzá tartozó tartószerkezettel, valamint 1 db 20 kw teljesítményű inverterreltelepítését és üzembe helyezését (villanyszerelési munkák, tartószerkezetek telepítése, napelemek felszerelése, kábelezése, inverter telepítése, bekötése, üzembehelyezése) az Energid Solar Kft. által;
 • az Energrid Solar Kft. szakértői segítségét, a kijelölt épületek;
  energiagazdálkodásának felmérését, energiahatékonyság-növelésre vonatkozó tanácsadás.

A részvétel feltételei:

 • A pályázatban kizárólag új projekttel lehet részt venni, már meglévő, működő napelemes rendszerrel rendelkező ingatlanra nem lehet pályázatot benyújtani;
 • Kizárólag saját tulajdonú ingatlanon végzett energiahatékonyságot fejlesztő napelemes rendszer telepítésére lehet pályázni, ami hosszútávú megoldást nyújt a pályázatot benyújtó civil szervezet számára;
 • A napelemes rendszer telepítésének helyszínéül szolgáló épületnek megfelelő statikai állapotúnak kell lennie;
 • lemez/cserép/cserepeslemez/trapézlemez tetőfelülettel kell rendelkeznie;
 • a pályázatban be kell mutatni az épületet, és megfelelő dokumentációval (tervrajzok, fénykép-, és videofelvételek, stb.) igazolni kell, hogy az épület és annak tetőszerkezete teljesíti az előzőekben írt követelményeket;
 • csatolni kell a villanyóráról, főelosztóról készült fénykép-, és videofelvételeket;
 • meg kell adni az előző éves fogyasztási adatokat havi bontásban a teljes naptári év tekintetében.
 • egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A támogatás mértéke:

A kiíró összesen három rendszert adományoz három külön szervezetnek.

Az elbírálás során figyelembevételre kerülő szempontok:

 • a pályázat megfelel-e a kiírásban előírt feltételeknek
 • a tervezett tevékenység összhangban áll-e a pályázati felhívás célkitűzéseivel;
 • a tervezett projekt megvalósítása tényleges hatással van a hátrányos helyzetű egyének, közösségek, csoportok, háztartások életére és az ő jólétüket szolgálja;
 • a pályázó civil szervezet eddigi tevékenysége és tapasztalatai alapján képes lesz a pályázattal érintett épületben végzett tevékenységének fenntartására.
 • tevékenység társadalmi hasznosságának mértéke;
 • pályázati anyag minősége;
 •  éves villamos energia fogyasztás mértéke.

A nyertes pályázók kötelesek vállalni, hogy:

 • Energrid Solar Kft. kérelme esetén felvilágosítást és információt nyújtanak a napelem rendszer működésével, üzemeltetésével kapcsolatban, és szükség szerint lehetővé teszik  a helyszíni ellenőrzést;
 • a pályázattal megvalósított projektet a rendszer üzembe helyezésének időpontjától kezdődően 5 évig fenntartják;
 • hozzájárulnak ahhoz, hogy az Energrid Solar Kft. a nyertes projektről audiovizuális anyagot készítsen és a pályázatot, valamint a pályázót kommunikációs anyagaiban használhassa és kommunikációs felületein bemutathassa.
 • az Energrid Solar Kft. által készített audovizuális anyagot megosztják a közösségi média felületein

 

 

 

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!