Tag Archive for: fenntarthatóság

Napelemes rendszer telepítéséhez támogatás civil szervezetek részére

Az Energrid Solar Kft. pályázatot hirdet a magyarországi közhasznúsági fokozattal rendelkező civil
szervezetek részére a tevékenységükhöz használt épület napelemes rendszer telepítésével történő
energiahatékonysági korszerűsítésére.

Kik pályázhatnak?

 • olyan civil szervezetek, szociális szövetkezetek, szövetségek  vagy nonprofit kft-k,
 • amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van, és
 • önkéntes alapon szerveződnek,
 • közhasznúsági fokozattal rendelkező nonprofit szervezetek,
 • amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább
  három (3) évvel korábban bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek,
 • köztartozás mentesek és ezt igazolni is tudják.
 • nem pályázhatnak: pártok, kamarák, köztestületek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, biztosító egyesületek, egyházak, foglalkoztatási szövetkezeteket),

A pályázatok benyújtásának határideje és módja:
A pályázatokat 2024. január 1. és 2024. június 1-je (éjfél) között lehet benyújtani, kizárólag az erre a célra létrehozott online felületen és adatlapokon: https://energridsolar.hu/napelem-palyazat/

Pályázati eredményhirdetés időpontja:
2024. július 1. 12:00 óra

A megvalósulás időtartama
2024. augusztus 1. és 2025. augusztus 1. között

A támogatás tartalmazza:

 • összesen 3 db napelemes rendszer – rendszerenként 100 db 250w teljesítményű fotovoltaikus napelem panellel és a hozzá tartozó tartószerkezettel, valamint 1 db 20 kw teljesítményű inverterreltelepítését és üzembe helyezését (villanyszerelési munkák, tartószerkezetek telepítése, napelemek felszerelése, kábelezése, inverter telepítése, bekötése, üzembehelyezése) az Energid Solar Kft. által;
 • az Energrid Solar Kft. szakértői segítségét, a kijelölt épületek;
  energiagazdálkodásának felmérését, energiahatékonyság-növelésre vonatkozó tanácsadás.

A részvétel feltételei:

 • A pályázatban kizárólag új projekttel lehet részt venni, már meglévő, működő napelemes rendszerrel rendelkező ingatlanra nem lehet pályázatot benyújtani;
 • Kizárólag saját tulajdonú ingatlanon végzett energiahatékonyságot fejlesztő napelemes rendszer telepítésére lehet pályázni, ami hosszútávú megoldást nyújt a pályázatot benyújtó civil szervezet számára;
 • A napelemes rendszer telepítésének helyszínéül szolgáló épületnek megfelelő statikai állapotúnak kell lennie;
 • lemez/cserép/cserepeslemez/trapézlemez tetőfelülettel kell rendelkeznie;
 • a pályázatban be kell mutatni az épületet, és megfelelő dokumentációval (tervrajzok, fénykép-, és videofelvételek, stb.) igazolni kell, hogy az épület és annak tetőszerkezete teljesíti az előzőekben írt követelményeket;
 • csatolni kell a villanyóráról, főelosztóról készült fénykép-, és videofelvételeket;
 • meg kell adni az előző éves fogyasztási adatokat havi bontásban a teljes naptári év tekintetében.
 • egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A támogatás mértéke:

A kiíró összesen három rendszert adományoz három külön szervezetnek.

Az elbírálás során figyelembevételre kerülő szempontok:

 • a pályázat megfelel-e a kiírásban előírt feltételeknek
 • a tervezett tevékenység összhangban áll-e a pályázati felhívás célkitűzéseivel;
 • a tervezett projekt megvalósítása tényleges hatással van a hátrányos helyzetű egyének, közösségek, csoportok, háztartások életére és az ő jólétüket szolgálja;
 • a pályázó civil szervezet eddigi tevékenysége és tapasztalatai alapján képes lesz a pályázattal érintett épületben végzett tevékenységének fenntartására.
 • tevékenység társadalmi hasznosságának mértéke;
 • pályázati anyag minősége;
 •  éves villamos energia fogyasztás mértéke.

A nyertes pályázók kötelesek vállalni, hogy:

 • Energrid Solar Kft. kérelme esetén felvilágosítást és információt nyújtanak a napelem rendszer működésével, üzemeltetésével kapcsolatban, és szükség szerint lehetővé teszik  a helyszíni ellenőrzést;
 • a pályázattal megvalósított projektet a rendszer üzembe helyezésének időpontjától kezdődően 5 évig fenntartják;
 • hozzájárulnak ahhoz, hogy az Energrid Solar Kft. a nyertes projektről audiovizuális anyagot készítsen és a pályázatot, valamint a pályázót kommunikációs anyagaiban használhassa és kommunikációs felületein bemutathassa.
 • az Energrid Solar Kft. által készített audovizuális anyagot megosztják a közösségi média felületein

 

 

 

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  OTP Bank társasházi pályázat

  A pályázat célja
  A társasházak és lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi korszerűsítése, a
  fenntarthatósági és energiahatékony üzemeltetési beruházások előmozdítása, a közösségi
  kezdeményezések ösztönzése.

  Ki pályázhat?
  Bármely magyarországi társasház vagy lakásszövetkezet részt vehet a pályázaton.

  A pályázatot a közgyűlés meghatalmazásával a közös képviselő, de akár egy lakástulajdonos is benyújthatja.

  A támogatás formája:

  Vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás

  A részvétel feltételei:

  • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és
   beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem;
  • A benyújtott pályázat kizárólag épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre,
   illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre
   vonatkozhat;
  • A pályázat benyújtásának nem feltétele az OTP-nél vezetett bankszámla, de a nyertes társasház vagy lakásszövetkezet csak az OTP Banknál vezetett társasházi pénzforgalmi számlán kaphatja meg a vissza nem térítendő támogatást, a pályázatban foglalt beruházás megvalósítását, és az írásbeli beszámoló benyújtását követően.

  Határidők:

  • benyújtás: 2024. május 31.
  • szerződéskötés a Bankkal: 2024. július 31.
  • beruházás megvalósítása: 2024. november 30.

  A támogatás mértéke:

  • I. helyezés: 3 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
  • II. helyezés: 2 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
  • III. helyezés: 2 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
  • IV. helyezés: 1 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
  • V. helyezés: 1 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
  • Minden díjazott társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója (közös képviselő vagy
   meghatalmazott) 100 000 forint értékű IKEA ajándékutalványt nyer.

  Pályázati kategóriák
  különböző célokra akár több pályázat is beadható:

  • I. kategória: Fenntarthatóbb jövő
   szabadtéri területek és belső, közös használatú terek fejlesztése (elsősorban energiahatékonysági beruházások, pl. napelemes és napkollektoros rendszerek kiépítése, fűtésrendszerek korszerűsítése, nyílászárók cseréje, világításkorszerűsítés)
  • II. kategória: Biztonságos otthonok
   a társasházak vagy lakásszövetkezetek és a lakók biztonságát és élet-minőség javítását szolgáló
   fejlesztések (a közös használatú helyiségek és külső terek biztonságossá tétele, pl a lépcsőházak és lépcsők balesetmentesítése, a homlokzat és tetőszerkezet biztonságossá tétele, akadálymentesítés)
  • III. kategória: Barátságos környezet
   legfeljebb 25 lakást magában foglaló társasházak és lakásszövetkezetek részére, közösségépítést és a közösségi tevékenységeket támogató fejlesztések, a közös helyiségek és szabadtéri területek fejlesztése (pl biciklitárolók vagy szabadidős- és kerti pihenőhelyek, játszóterek kialakítása parkosítás, kertépítés, gyepesítés).

  Egyéb: Az OTP Banknál társasházi  bankszámlaszerződéssel nem rendelkező társasházak/lakásszövetkezetek számlanyitási akció keretében 6 havi számlavezetési díj elengedése
  mellett nyithatnak bankszámlát

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   cégfejlesztés fenntarthatóság

   Cégfejlesztés fenntartható módon!

   Ki pályázhat?

   Fenntarthatósági témákban elkötelezett kis- és középvállalkozások

   Pályázat célja:

   Az elnyerhető díjakkal hozzájárulni a cégek fejlesztéséhez, hogy működésük eredményes és fenntartható legyen.

   Pályázati kategóriák:

   1., Munkavállalói jólét

   Ebben a kategóriában olyan nevezéseket várnak, amelyek célja a munkavállalók vagy családjuk támogatása.

   2., Környezetvédelem

   A környezetvédelem korunk egyik legégetőbb problémája, melynek védelmében komoly szerepe van a gazdasági szereplőknek. Legyen szó az ártalmas anyagok kibocsátásának csökkenéséről, újrahasznosításról, vagy a téma iránti érzékenyítésről. Mutassa be, hogy cégének mi a megoldása erre!

   3., Mikrokörnyezetek iránti felelősségvállalás

   Jótékonysági akciók, helyi közösségek támogatása, környezetvédelmi programok szervezése.

   Pályázati díjazás:

   Minden kategóriában egy-egy nyertest hirdetnek. A nyertesek bruttó 5-5 millió Ft-os támogatásban részesülnek, melyet a pályázat során benyújtott program megvalósításához használhatnak fel.

   Beadási határidő: 2023. április 28., 18:00

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!