Tag Archive for: napelem

Bp. VII. ker. Önkormányzat támogatása társasházak energiahatékonysági fejlesztéséhez

Bp. VII. kerületének Önkormányzata kamatmentes kölcsönt nyújt nyújt a kerület társasházai számára energiahatékonysági és klímavédelmi munkáik támogatására.

Kik pályázhatnak?

 • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

  –          társasházak

  –          lakásfenntartó szövetkezeti házak

  –          többségben lakás rendeltetésű ingatlanok,

 • amelyeknek nincs a korábbi pályázati támogatás visszafizetésénél két hónapot meghaladó törlesztési elmaradása

A támogatás formája, mértéke

a) A támogatás visszatérítendő, kamatmentes kölcsön, az önerő mértéke: 50%.

b) A támogatás mértéke:

 • osztatlan közös tulajdonban lévő terek világítása: max 750.000,-Ft;
 • falak és légaknák hőszigetelése: max 15.000.000,- Ft;
 • padlásfödémek hőszigetelés: max. 3.750.000,-Ft;
 • pincefödémek hőszigetelés: max. 2.250.000,-Ft;
 • osztatlan közös tulajdonú napelem energiatárolóval: max. 3.750.000,-Ft;
 • osztatlan közös tulajdonú napkollektor: max. 3.750.000,-Ft;
 • osztatlan közös tulajdonú hőszivattyú: max. 15.000.000,-Ft;

c) a támogatás a keretösszeg kimerüléséig kerül odaítélésre.

Határidők:

 • benyújtás: 2024. szeptember 15. napja 24:00 óra;
 • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: a benyújtástól számított 60 napon belül döntésre előterjesztik.
 • futamidő: a visszafizetés határideje a kapott támogatás összegétől függően: 12-48 hónap

A támogatás feltétele:

 •  Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni.
 • 1 naptári évben 1 társasház 1 munkára nyújthat be pályázatot.
 • A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egyéb társasházi pályázaton való részvételt.

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Napelemes rendszer telepítéséhez támogatás civil szervezetek részére

  Az Energrid Solar Kft. pályázatot hirdet a magyarországi közhasznúsági fokozattal rendelkező civil
  szervezetek részére a tevékenységükhöz használt épület napelemes rendszer telepítésével történő
  energiahatékonysági korszerűsítésére.

  Kik pályázhatnak?

  • olyan civil szervezetek, szociális szövetkezetek, szövetségek  vagy nonprofit kft-k,
  • amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van, és
  • önkéntes alapon szerveződnek,
  • közhasznúsági fokozattal rendelkező nonprofit szervezetek,
  • amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább
   három (3) évvel korábban bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek,
  • köztartozás mentesek és ezt igazolni is tudják.
  • nem pályázhatnak: pártok, kamarák, köztestületek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, biztosító egyesületek, egyházak, foglalkoztatási szövetkezeteket),

  A pályázatok benyújtásának határideje és módja:
  A pályázatokat 2024. január 1. és 2024. június 1-je (éjfél) között lehet benyújtani, kizárólag az erre a célra létrehozott online felületen és adatlapokon: https://energridsolar.hu/napelem-palyazat/

  Pályázati eredményhirdetés időpontja:
  2024. július 1. 12:00 óra

  A megvalósulás időtartama
  2024. augusztus 1. és 2025. augusztus 1. között

  A támogatás tartalmazza:

  • összesen 3 db napelemes rendszer – rendszerenként 100 db 250w teljesítményű fotovoltaikus napelem panellel és a hozzá tartozó tartószerkezettel, valamint 1 db 20 kw teljesítményű inverterreltelepítését és üzembe helyezését (villanyszerelési munkák, tartószerkezetek telepítése, napelemek felszerelése, kábelezése, inverter telepítése, bekötése, üzembehelyezése) az Energid Solar Kft. által;
  • az Energrid Solar Kft. szakértői segítségét, a kijelölt épületek;
   energiagazdálkodásának felmérését, energiahatékonyság-növelésre vonatkozó tanácsadás.

  A részvétel feltételei:

  • A pályázatban kizárólag új projekttel lehet részt venni, már meglévő, működő napelemes rendszerrel rendelkező ingatlanra nem lehet pályázatot benyújtani;
  • Kizárólag saját tulajdonú ingatlanon végzett energiahatékonyságot fejlesztő napelemes rendszer telepítésére lehet pályázni, ami hosszútávú megoldást nyújt a pályázatot benyújtó civil szervezet számára;
  • A napelemes rendszer telepítésének helyszínéül szolgáló épületnek megfelelő statikai állapotúnak kell lennie;
  • lemez/cserép/cserepeslemez/trapézlemez tetőfelülettel kell rendelkeznie;
  • a pályázatban be kell mutatni az épületet, és megfelelő dokumentációval (tervrajzok, fénykép-, és videofelvételek, stb.) igazolni kell, hogy az épület és annak tetőszerkezete teljesíti az előzőekben írt követelményeket;
  • csatolni kell a villanyóráról, főelosztóról készült fénykép-, és videofelvételeket;
  • meg kell adni az előző éves fogyasztási adatokat havi bontásban a teljes naptári év tekintetében.
  • egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

  A támogatás mértéke:

  A kiíró összesen három rendszert adományoz három külön szervezetnek.

  Az elbírálás során figyelembevételre kerülő szempontok:

  • a pályázat megfelel-e a kiírásban előírt feltételeknek
  • a tervezett tevékenység összhangban áll-e a pályázati felhívás célkitűzéseivel;
  • a tervezett projekt megvalósítása tényleges hatással van a hátrányos helyzetű egyének, közösségek, csoportok, háztartások életére és az ő jólétüket szolgálja;
  • a pályázó civil szervezet eddigi tevékenysége és tapasztalatai alapján képes lesz a pályázattal érintett épületben végzett tevékenységének fenntartására.
  • tevékenység társadalmi hasznosságának mértéke;
  • pályázati anyag minősége;
  •  éves villamos energia fogyasztás mértéke.

  A nyertes pályázók kötelesek vállalni, hogy:

  • Energrid Solar Kft. kérelme esetén felvilágosítást és információt nyújtanak a napelem rendszer működésével, üzemeltetésével kapcsolatban, és szükség szerint lehetővé teszik  a helyszíni ellenőrzést;
  • a pályázattal megvalósított projektet a rendszer üzembe helyezésének időpontjától kezdődően 5 évig fenntartják;
  • hozzájárulnak ahhoz, hogy az Energrid Solar Kft. a nyertes projektről audiovizuális anyagot készítsen és a pályázatot, valamint a pályázót kommunikációs anyagaiban használhassa és kommunikációs felületein bemutathassa.
  • az Energrid Solar Kft. által készített audovizuális anyagot megosztják a közösségi média felületein

   

   

   

   

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   OTP Bank társasházi pályázat

   A pályázat célja
   A társasházak és lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi korszerűsítése, a
   fenntarthatósági és energiahatékony üzemeltetési beruházások előmozdítása, a közösségi
   kezdeményezések ösztönzése.

   Ki pályázhat?
   Bármely magyarországi társasház vagy lakásszövetkezet részt vehet a pályázaton.

   A pályázatot a közgyűlés meghatalmazásával a közös képviselő, de akár egy lakástulajdonos is benyújthatja.

   A támogatás formája:

   Vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás

   A részvétel feltételei:

   • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és
    beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem;
   • A benyújtott pályázat kizárólag épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre,
    illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre
    vonatkozhat;
   • A pályázat benyújtásának nem feltétele az OTP-nél vezetett bankszámla, de a nyertes társasház vagy lakásszövetkezet csak az OTP Banknál vezetett társasházi pénzforgalmi számlán kaphatja meg a vissza nem térítendő támogatást, a pályázatban foglalt beruházás megvalósítását, és az írásbeli beszámoló benyújtását követően.

   Határidők:

   • benyújtás: 2024. május 31.
   • szerződéskötés a Bankkal: 2024. július 31.
   • beruházás megvalósítása: 2024. november 30.

   A támogatás mértéke:

   • I. helyezés: 3 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
   • II. helyezés: 2 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
   • III. helyezés: 2 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
   • IV. helyezés: 1 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
   • V. helyezés: 1 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
   • Minden díjazott társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója (közös képviselő vagy
    meghatalmazott) 100 000 forint értékű IKEA ajándékutalványt nyer.

   Pályázati kategóriák
   különböző célokra akár több pályázat is beadható:

   • I. kategória: Fenntarthatóbb jövő
    szabadtéri területek és belső, közös használatú terek fejlesztése (elsősorban energiahatékonysági beruházások, pl. napelemes és napkollektoros rendszerek kiépítése, fűtésrendszerek korszerűsítése, nyílászárók cseréje, világításkorszerűsítés)
   • II. kategória: Biztonságos otthonok
    a társasházak vagy lakásszövetkezetek és a lakók biztonságát és élet-minőség javítását szolgáló
    fejlesztések (a közös használatú helyiségek és külső terek biztonságossá tétele, pl a lépcsőházak és lépcsők balesetmentesítése, a homlokzat és tetőszerkezet biztonságossá tétele, akadálymentesítés)
   • III. kategória: Barátságos környezet
    legfeljebb 25 lakást magában foglaló társasházak és lakásszövetkezetek részére, közösségépítést és a közösségi tevékenységeket támogató fejlesztések, a közös helyiségek és szabadtéri területek fejlesztése (pl biciklitárolók vagy szabadidős- és kerti pihenőhelyek, játszóterek kialakítása parkosítás, kertépítés, gyepesítés).

   Egyéb: Az OTP Banknál társasházi  bankszámlaszerződéssel nem rendelkező társasházak/lakásszövetkezetek számlanyitási akció keretében 6 havi számlavezetési díj elengedése
   mellett nyithatnak bankszámlát

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!