Tag Archive for: civil szervezetek

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának területén található és tevékenységet folytató civil szervezetek számára, 2024. évi programjaik megvalósításának támogatása

15.kerületi civil szervezetek programjainak támogatása

A pályázat célja: Az Önkormányzat területén található és ott tevékenységet folytató civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása.

Ki pályázhat?

 • a 2011. évi CLXXV. törvény szerinti
 • egyesület, szövetség, alapítvány:
 • amelyet a bíróság a pályázat benyújtása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett,
 • amelynek székhelye, telephelye a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata közigazgatási területén
  található és
 • ott rendszeres tevékenységet folytat, vagy
 • a civil szervezet nyilatkozik arról, hogy a támogatást a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata
  közigazgatási területén működő szervezeti egysége részére használja fel, amely az alapító okiratának megfelelő tevékenységet folytat.

Támogatható tevékenységek:

Támogatható tevékenységek:
a) rendezvények, kirándulások szervezése,
b) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód népszerűsítése, terjesztése,
c) gyermekek üdültetése, táboroztatása,
d) nevelési, oktatási tevékenység, elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
e) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása,
f) természeti és épített környezet védelme, megóvása,
g) természeti és épített környezeti értékek népszerűsítése az önkormányzattal és más közösségekkel
együttműködve,
h) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
i) önkéntes tevékenységet népszerűsítő programok szervezése és lebonyolítása,
j) önkéntes tevékenység fejlesztése és az önkéntesek számának növelése,
k) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása.

Területi korlátozás: van! Lásd fentebb.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: 600.000,- Ft pályázatonként. Egy szervezettől csak egy pályázat támogatható.

A pályázaton elnyert összeg felhasználása 2024. január 1. és 2024. december 31. között lebonyolított programok
esetén történhet

Pályázatbeadási határidő: 2024. február 23. péntek 12:00 óra

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Pest megyei civil szervezetek projekt támogatása

   Ki pályázhat?

  • Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház településeken működő civil szervezetek, illetve
  • Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház településeken működő egyházi jogi személyek e településeken megvalósuló projektjeinek támogatására.

  GFO kód szerint az alábbi szervezetek pályázhatnak:

  a) egyesület (GFO 529 – egyéb egyesület),
  b) egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 519),
  c) alapítvány (GFO 569 – egyéb alapítvány),
  d) alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, intézménye (GFO 565, 563),
  e) közalapítvány (GFO 561),
  f) közalapítvány önálló intézménye (GFO 562),
  g) sportszövetség (GFO 516),
  h) sportegyesület (GFO 521),
  i) polgárőr egyesület (GFO 526),
  j) nemzetiségi egyesület (GFO 528),
  k) vallási egyesület (GFO 525) vagy
  l) egyházi jogi személy (GFO 55 kategóriába tartozó szervezetek).

  A pályázatok benyújtása kizárólag a Pest vármegyei Civil Támogatási Alap pályázatkezelő rendszerben (CTA rendszer) lehetséges.

  Támogatható tevékenységek:

  a) Kulturális, tájékoztatási tevékenység (pl., művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése,
  kiállítás szervezése, könyvkiadás, épített kulturális örökség védelme, népművészet, hagyományőrzés,
  közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)
  b) Helyi közösségek fejlődését szolgáló tevékenység (pl. közösségépítő rendezvények)
  c) Helyi oktatási és egészségügyi intézmények részére nyújtott szolgáltatást bővítő tevékenység
  d) Vallási, hitéleti tevékenység
  e) Sporttevékenység, sportszakmai tevékenység

  f) Szabadidős és hobbitevékenység
  g) Szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása,
  ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása)
  h) Természeti környezet védelme és fejlesztése, zöldfelületek bővítése, klímaváltozás elleni védelem,
  állatvédelem
  i) Helyi jelentőségű turisztikai tevékenységek (pl. turisztikai attrakciók létrehozása, túrák stb.)
  j) Közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, közlekedés-biztonság)
  k) Nemzetközi együttműködésen alapuló ifjúsági programok, valamint határon túli magyar szervezetekkel
  vagy határon túli magyar közösségek részére megvalósítandó programok, tevékenységek az a-i) pont
  szerint.

  A pályázatban egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak
  egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia.

  A k) pont szerinti tevékenység megvalósítása esetén kizárólag a k) pont szerinti tevékenység választható

  Területi korlátozás: van!

  Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás

  Támogatás mértéke:

  100.000 – 20.000.000 Ft

  Támogatás mértéke: 100%

   

  A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

  Az elszámolható költségek között azon költségek tervezhetők, amelyek támogatható tevékenységekhez közvetlenül
  kapcsolódnak, azaz:

  • Igénybe vett szolgáltatások költségei
  • Reprezentációs költség és üzlet ajándék
  • Tárgyi eszközökű
  • Immateriális javak
  • Építés (kizárólag meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése)
  • Projektmenedzsment
  • Anyag költség.

  Pályázatbeadási határidő: 2024. január 15 – 2024. február 14.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Családi Portaprogram

   Családi Portaprogram – Szociális földprogram

   A Pályázat támogatja a vidéken élő, hátrányos helyzetű családok, falvakba költöző rászoruló családok konyhakertjeinek megművelését, hozzájárul a kisállattartási gyakorlat megerősítéséhez, az önellátás alapjainak megszilárdításához.

   Ki pályázhat?

   • Szociális szövetkezetek;
   • Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek és ezek szövetségei;
   • Települési önkormányzat;
   • Települési önkormányzatok társulása;
   • Települési nemzetiségi önkormányzat;
   • Önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság;
   • Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek és ezek szövetségei;
   • Egyházi jogi személy.

   Pályázati tevékenységek:

   Kiemelt célok:

   • a vidéki településen élők életminőségének javítása a rendezett települések, működő családi porták kialakításával;
   • a családi gazdálkodás alapjainak kialakítása, a családi porták fejlesztése, a családok termelési funkciójának megerősítése az élelmiszertermelés hagyományos, illetve korszerű formáinak (pl. egyedi termékek előállítása) elterjesztésével a rendelkezésre álló szabad területek, műveletlen kertek bevonásával, hasznosításával;
   • a falusi hagyományos művelési kultúra megtartása, megszilárdítása, újjáélesztése különösen a városból érkező, többnyire fiatal, gyermeket nevelő családok körében, akik a falusi életvitel, kultúra (beleértve a kertművelést, kisállattartást) alapjait nem ismerik;
   • a biogazdálkodás szemléleti alapjainak megismertetése, a meglévő tapasztalatokra alapozva új módszerekkel történő bővítése.

   A Családi Portaprogram hozzájárul:

   • a területi hátrányok mérsékléséhez;
   • a Kedvezményezett családok aktivizálásához, a családtagok foglalkoztathatósági szintjének javításához;
   • Kedvezményezett családok önellátó gazdálkodási képességének kialakításához és fejlesztéséhez,
   • a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi együttműködések alakításához;
   • a helyi társadalom együttműködésének és összetartozás tudatának fokozódásához – a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil és egyházi szervezetekkel, a non-profit gazdasági társaságokkal és a szociális szövetkezetekkel történő közös munka által;
   • a fenntartható családi gazdálkodás szemléleti alapjainak bevezetéséhez és erősítéséhez.

   A Pályázati felhívás célcsoportja (végső kedvezményezett családok köre):

   A Családi Portaprogram céljai érdekében egy Pályázat keretében legalább 10, legfeljebb 40 családot szükséges bevonni.

   Pályázati feltételek:

   A helyi együttműködés erősítése céljából a Pályázónak minimum 1 (egy), a településen székhellyel vagy telephellyel bejegyzett egyházi vagy társadalmi szervezettel, vagy roma nemzetiségi önkormányzattal, helyi települési önkormányzattal, vagy szociális szövetkezettel együttműködési megállapodást kell kötni a vállalt célok közös megvalósítására.

   A támogatás formája:

   vissza nem térítendő támogatás

   Pályázati regisztrációs díj:

   3.000,- Ft

   Támogatás mértéke:

   maximum 100%

   • Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 602 000 Ft, legalább 10 család bevonása esetén.
   • Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3 090 000 Ft, 40 család bevonása esetén. 
   • A fenti összegek a bio–/ökológiai gazdálkodás valamint az előkerítés, gazdasági épületek felújítása vonatkozásában igényelhető többlettámogatás összegeit nem tartalmazzák, melyek hozzáadásával a maximálisan igényelhető támogatási összeg 3 710 000 Ft.

    Pályázat megvalósítási időszak: 2023. július 1. – 2024. november 30.

    

   Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.07.19. 23:59

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Érdekel a pályázat? Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    debreceni civil szervezet pályázat

    Debreceni civil szervezeteknek pályázatok!

    Helyi közösségek, civil szervezetek támogatása a helyi társadalmi kapcsolatok erősítése céljából, több területen és témában.

    1., Kulturális alap (KA-23)

    Ki pályázhat?

    A városban élő és a várossal aktív kapcsolatot tartó

    • előadóművészek,
    • alkotóművészek,
    • kutatók,
    • művészeti csoportok,
    • a városban működő kulturális intézmények,
    • szakmai szervezetek,
    • egyesületek,
    • alapítványok,
    • nonprofit gazdasági társaságok.

    Pályázati témák:

    1. Közösségi részvételen alapuló, kulturális projektek, nyitott alkotócsoportok támogatására, amelyek az egyéni önkifejezések ösztönzése mellett a közösségi alkotást állítják a fókuszba, erősítve a város kreatív gazdaságát.
    2.  Debrecenhez fűződő művészeti és tudományos kiadványok megjelenésének támogatására.

    2., Civil Alap (CA-23)

    Ki pályázhat?

    • Debrecen város életében résztvevő civil szervezetek.

    Pályázati témák:

    1. Kertségi, lakótelepi közösségépítő programok, rendezvények támogatására, amelyek a településrészen tevékenykedő civil szervezet és az ott élők közreműködésével valósulnak meg, és erősítik az adott városrészükhöz való kötődést.
    2. Társadalmi esélyegyenlőséget, felelősségvállalást és a fenntartható fejlődést segítő civil szervezetek működési támogatására.
    3. Civil szervezetek működéséhez szükséges – egy éven túl szolgáló – kisértékű (200e forint alatti) tárgyi eszköz beszerzésére.

    3., Ifjúsági alap (IA-23)

    Ki pályázhat?
    a város ifjúsági életében résztvevő

    • civil szervezetek,
    • intézmények,
    • nonprofit gazdasági társaságok.

    Pályázati témák:
    Fiatalokból álló csoportok által, vagy fiatalok bevonásával megvalósuló projektötletek támogatására.

    4., Sportfeladatok (SP-23)

    Ki pályázhat?
    a város sportéletében résztvevő

    • civil szervezetek,
    • gazdasági társaságok,
    • köznevelési intézmények.

    Pályázati témák:

    1. Szabadidősport támogatására (sportszervezetek működési támogatására)
    2. Sportszervezetek működéséhez szükséges – egy éven túl szolgáló – kisértékű (200e forint alatti) tárgyi eszköz beszerzésére
    3. Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülésének támogatására (kiemelt nemzetközi és hazai sportrendezvények szervezésére és azokon történő részvételre, valamint nemzetközi és hazai kiemelt sportrendezvényekre történő felkészülésre, sportszervezetek működési költségeinek támogatására).
    4. Létesítményhasználat támogatására (versenyek, edzések, valamint egyéb sportprogramok bérleti díjköltségeinek támogatására, legalább 50%-os önerő felmutatása mellett).

    Beadási határidő: mind a négy pályázati kategóriában 2023. május 5., 16:00.

    Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!