Tag Archive for: megújuló energiaforrás

Elelmiszerfeldolgozo_uzem_fejlesztes

Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése – beadás:2025.02.03.

Hamarosan megjelenik a pályázati felhívás a feldolgozó üzemek fejlesztésének az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének keretében történő támogatására.
A pályázat célja: Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztés, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése, magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra, kapacitásbővítő fejlesztések, az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, környezetbarát
technológiák, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése.

A pályázók köre:

 • olyan vállalkozások,
 • amelyek mezőgazdasági termékek értéknövelését, vagy piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést,
 • és/vagy kapcsolódó zöld beruházást valósítanak meg;
 • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
  Magyarországon fiókteleppel, rendelkeznek;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
 • támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség
Határidők:
 • Benyújtás: 2024. június 25. – 2025. február 03.
          Négy ütem (a benyújtás időpontjától függően)
                   1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
                   2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
                   3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
                   4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.
 • A megvalósítás határideje: a támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 24 hónap.

A támogatás összege:

Maximum 200.000.000,-Ft., amelyből a támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 50 millió Ft-ig előleg igényelhető.

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő, a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült elszámolható költségek utólagos megtérítésével történő támogatás

Támogatható tevékenységek:

 • Közvetlenül a technológiához, illetve az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.
 • Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat
 • Immateriális beruházások: a projekt céljához köthető számítógépes szoftverek
  megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  KKV technológiai eszközfejlesztés hitel program

  KKV Technológia Plusz Hitel Program

  A hitelprogram célja: a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára, termelékenységük  és hozzáadott értékük növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül.

  Célja továbbá a KKV-k korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, lehetővé téve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokat is.

  Azaz cél, hogy a vállalkozások rövid- és középtávon bevételt termelő, megtérülő technológiákba fektessenek be, és ezt hitellel tudják finanszírozni.

  A hitel kódja: GINOP Plusz-1.4.3-24

  Keretösszeg: 155,54 milliárd Forint, amelyet Budapesten kívüli régióik használhatnak fel.

  A keretösszeg legalább 65%-a a négy leghátrányosabb helyzetű régióban, azaz – Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – projektet megvalósító vállalkozások részére kerül allokálásra.

  Ki veheti igénybe a hitelt?

  1. Olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
  2. Legalább 5 főt foglalkoztatnak.
  3. Legalább egy lezárt üzleti évük van.

  Gazdálkodási formakód szerint:

  • Korlátolt felelősségű társaság
  • Részvénytársaság
  • Közkereseti társaság
  • Betéti társaság
  • Szociális szövetkezet
  • Egyéb szövetkezet
  • Európai részvénytársaság (SE)
  • Európai szövetkezet (SCE)
  • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  • Egyéni cég
  • Egyéni vállalkozó
  • Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
  • Nonprofit Betéti társaság.

  Hitel felhasználása:

  A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k technológiai korszerűsítése, a megújuló energiaforrás felhasználásával végrehajtott energiahatékonysági beruházások érdekében, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektekhez használhatók fel, az elszámolható költségek mértékére vonatkozó korlátok figyelembevételével.

  Elszámolható költségek köre:

  • új tárgyi eszköz beszerzése legalább az összes elszámolható költség 50%-a értékben
  • IKT eszközök: új, egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű
  • elektromos jármű beszerzése, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben
  • immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható), legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a
  • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, valamint
  • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége, amely kizárólag a vételárat és az eszköz kiegészítő elemeit (pl. napelem esetén tartószerkezet, inverter, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja,
  • egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek
  • képzéshez kapcsolódó költségek az összes elszámolható költség 5%-a
  • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőségellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek) legfeljebb az összes elszámolható költség 2,5%-a

  Mik a hitelkonstrukció legfontosabb részletei?

  Hitel felhasználása:

  • tárgyi eszköz beszerzés
  • immateriális javak beszerzése
  • épület kivitelezési költségek (megújuló energiaforrást hasznosító technológia projektcél esetén)
  • egyéb mérnöki és szakértői díjak
  • új elektromos jármű beszerzése
  • képzéshez kapcsolódó költségek
  • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek.

  Kölcsön összege: min. 10 millió Forintmax. 100 millió Forint. A Hitelprogramban kezdő vállalkozások által
  igényelhető kölcsön max. 50 millió Forint lehet.

  Hitel futamideje:
  az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében (HR8471 Vtsz.).
  a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap
  a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap
  a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap
  a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap.
  min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

  Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú kamatmentes beruházási Kölcsön.

  A kölcsön devizaneme: HUF

  Finanszírozás mértéke: legfeljebb 90%

  Hitel kamata: 0% / év.

  Beadási határidő: 2024. április 30-2024. december 30.

  Önerő: Minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

  Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.

  Projekt megvalósítási határideje: A Projekt megvalósításának határideje (fizikailag és pénzügyileg
  befejezett) a szerződéskötést követő 18 hónap, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

  Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 3 hónap, legfeljebb 18 hónap, mely megújuló energiával kapcsolatos beruházást tartalmazó projekt esetén indokolt esetben további 6 hónappal
  meghosszabbítható.
  Türelmi idő: A rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.

  Törlesztés ütemezése: A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben
  történik.

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   Napelemes rendszer telepítéséhez támogatás civil szervezetek részére

   Az Energrid Solar Kft. pályázatot hirdet a magyarországi közhasznúsági fokozattal rendelkező civil
   szervezetek részére a tevékenységükhöz használt épület napelemes rendszer telepítésével történő
   energiahatékonysági korszerűsítésére.

   Kik pályázhatnak?

   • olyan civil szervezetek, szociális szövetkezetek, szövetségek  vagy nonprofit kft-k,
   • amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van, és
   • önkéntes alapon szerveződnek,
   • közhasznúsági fokozattal rendelkező nonprofit szervezetek,
   • amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább
    három (3) évvel korábban bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek,
   • köztartozás mentesek és ezt igazolni is tudják.
   • nem pályázhatnak: pártok, kamarák, köztestületek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, biztosító egyesületek, egyházak, foglalkoztatási szövetkezeteket),

   A pályázatok benyújtásának határideje és módja:
   A pályázatokat 2024. január 1. és 2024. június 1-je (éjfél) között lehet benyújtani, kizárólag az erre a célra létrehozott online felületen és adatlapokon: https://energridsolar.hu/napelem-palyazat/

   Pályázati eredményhirdetés időpontja:
   2024. július 1. 12:00 óra

   A megvalósulás időtartama
   2024. augusztus 1. és 2025. augusztus 1. között

   A támogatás tartalmazza:

   • összesen 3 db napelemes rendszer – rendszerenként 100 db 250w teljesítményű fotovoltaikus napelem panellel és a hozzá tartozó tartószerkezettel, valamint 1 db 20 kw teljesítményű inverterreltelepítését és üzembe helyezését (villanyszerelési munkák, tartószerkezetek telepítése, napelemek felszerelése, kábelezése, inverter telepítése, bekötése, üzembehelyezése) az Energid Solar Kft. által;
   • az Energrid Solar Kft. szakértői segítségét, a kijelölt épületek;
    energiagazdálkodásának felmérését, energiahatékonyság-növelésre vonatkozó tanácsadás.

   A részvétel feltételei:

   • A pályázatban kizárólag új projekttel lehet részt venni, már meglévő, működő napelemes rendszerrel rendelkező ingatlanra nem lehet pályázatot benyújtani;
   • Kizárólag saját tulajdonú ingatlanon végzett energiahatékonyságot fejlesztő napelemes rendszer telepítésére lehet pályázni, ami hosszútávú megoldást nyújt a pályázatot benyújtó civil szervezet számára;
   • A napelemes rendszer telepítésének helyszínéül szolgáló épületnek megfelelő statikai állapotúnak kell lennie;
   • lemez/cserép/cserepeslemez/trapézlemez tetőfelülettel kell rendelkeznie;
   • a pályázatban be kell mutatni az épületet, és megfelelő dokumentációval (tervrajzok, fénykép-, és videofelvételek, stb.) igazolni kell, hogy az épület és annak tetőszerkezete teljesíti az előzőekben írt követelményeket;
   • csatolni kell a villanyóráról, főelosztóról készült fénykép-, és videofelvételeket;
   • meg kell adni az előző éves fogyasztási adatokat havi bontásban a teljes naptári év tekintetében.
   • egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

   A támogatás mértéke:

   A kiíró összesen három rendszert adományoz három külön szervezetnek.

   Az elbírálás során figyelembevételre kerülő szempontok:

   • a pályázat megfelel-e a kiírásban előírt feltételeknek
   • a tervezett tevékenység összhangban áll-e a pályázati felhívás célkitűzéseivel;
   • a tervezett projekt megvalósítása tényleges hatással van a hátrányos helyzetű egyének, közösségek, csoportok, háztartások életére és az ő jólétüket szolgálja;
   • a pályázó civil szervezet eddigi tevékenysége és tapasztalatai alapján képes lesz a pályázattal érintett épületben végzett tevékenységének fenntartására.
   • tevékenység társadalmi hasznosságának mértéke;
   • pályázati anyag minősége;
   •  éves villamos energia fogyasztás mértéke.

   A nyertes pályázók kötelesek vállalni, hogy:

   • Energrid Solar Kft. kérelme esetén felvilágosítást és információt nyújtanak a napelem rendszer működésével, üzemeltetésével kapcsolatban, és szükség szerint lehetővé teszik  a helyszíni ellenőrzést;
   • a pályázattal megvalósított projektet a rendszer üzembe helyezésének időpontjától kezdődően 5 évig fenntartják;
   • hozzájárulnak ahhoz, hogy az Energrid Solar Kft. a nyertes projektről audiovizuális anyagot készítsen és a pályázatot, valamint a pályázót kommunikációs anyagaiban használhassa és kommunikációs felületein bemutathassa.
   • az Energrid Solar Kft. által készített audovizuális anyagot megosztják a közösségi média felületein

    

    

    

    

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    OTP Bank társasházi pályázat

    A pályázat célja
    A társasházak és lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi korszerűsítése, a
    fenntarthatósági és energiahatékony üzemeltetési beruházások előmozdítása, a közösségi
    kezdeményezések ösztönzése.

    Ki pályázhat?
    Bármely magyarországi társasház vagy lakásszövetkezet részt vehet a pályázaton.

    A pályázatot a közgyűlés meghatalmazásával a közös képviselő, de akár egy lakástulajdonos is benyújthatja.

    A támogatás formája:

    Vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás

    A részvétel feltételei:

    • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és
     beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem;
    • A benyújtott pályázat kizárólag épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre,
     illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre
     vonatkozhat;
    • A pályázat benyújtásának nem feltétele az OTP-nél vezetett bankszámla, de a nyertes társasház vagy lakásszövetkezet csak az OTP Banknál vezetett társasházi pénzforgalmi számlán kaphatja meg a vissza nem térítendő támogatást, a pályázatban foglalt beruházás megvalósítását, és az írásbeli beszámoló benyújtását követően.

    Határidők:

    • benyújtás: 2024. május 31.
    • szerződéskötés a Bankkal: 2024. július 31.
    • beruházás megvalósítása: 2024. november 30.

    A támogatás mértéke:

    • I. helyezés: 3 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
    • II. helyezés: 2 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
    • III. helyezés: 2 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
    • IV. helyezés: 1 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
    • V. helyezés: 1 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
    • Minden díjazott társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója (közös képviselő vagy
     meghatalmazott) 100 000 forint értékű IKEA ajándékutalványt nyer.

    Pályázati kategóriák
    különböző célokra akár több pályázat is beadható:

    • I. kategória: Fenntarthatóbb jövő
     szabadtéri területek és belső, közös használatú terek fejlesztése (elsősorban energiahatékonysági beruházások, pl. napelemes és napkollektoros rendszerek kiépítése, fűtésrendszerek korszerűsítése, nyílászárók cseréje, világításkorszerűsítés)
    • II. kategória: Biztonságos otthonok
     a társasházak vagy lakásszövetkezetek és a lakók biztonságát és élet-minőség javítását szolgáló
     fejlesztések (a közös használatú helyiségek és külső terek biztonságossá tétele, pl a lépcsőházak és lépcsők balesetmentesítése, a homlokzat és tetőszerkezet biztonságossá tétele, akadálymentesítés)
    • III. kategória: Barátságos környezet
     legfeljebb 25 lakást magában foglaló társasházak és lakásszövetkezetek részére, közösségépítést és a közösségi tevékenységeket támogató fejlesztések, a közös helyiségek és szabadtéri területek fejlesztése (pl biciklitárolók vagy szabadidős- és kerti pihenőhelyek, játszóterek kialakítása parkosítás, kertépítés, gyepesítés).

    Egyéb: Az OTP Banknál társasházi  bankszámlaszerződéssel nem rendelkező társasházak/lakásszövetkezetek számlanyitási akció keretében 6 havi számlavezetési díj elengedése
    mellett nyithatnak bankszámlát

     

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     

    Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!