Tag Archive for: energiahatékonyság

józsefvárosi kisvállalkozások energia költségeinek csökkentése

Józsefvárosi Vállalkozásfejlesztési Támogatási Pályázat

A pályázat célja:

Az energiaárak drámai mértékű emelkedése miatt nehéz helyzetbe került, Budapest VIII. kerületében működő józsefvárosi kisvállalkozások energia költségeinek csökkentését valamint az energiafelhasználásuk hatékonyságának növelését, illetve a piaci elvárásoknak megfelelő korszerűsítésüket célzó beruházások forrásának részbeni biztosítása vissza nem térítendő – utólagos elszámoláson alapuló – támogatása.

Kik pályázhatnak:

 • Budapest VIII. kerületében székhellyel vagy telephellyel rendelkező
 • egyéni vállalkozások vagy gazdasági társaságok
 • amelyek 2022. évre vonatkozó éves átlagos állományi létszáma nem magasabb, mint 10 fő
 • amelyek 2022. évi éves nettó árbevétele nem lehet több mint 250 millió forint
 • amelyeknek, nincs lejárt köztartozása a NAV a székhely szerint illetékes önkormányzat, vagy a VIII. kerületi önkormányzat felé
 • a szerződéskötés feltétele:
  • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál önkéntes kamarai tagság
  • a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott „Kamarai Bizalom” védjegy tanúsítvány
 • nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló,  eljárás alatt

A támogatás formája, mértéke:

a) A támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás

b) A támogatás keretösszege: 50.000.000,- Ft

c) A támogatás mértéke: 100.000-150.000,- Ft

d) a támogatás a keretösszeg kimerüléséig kerül odaítélésre.

Határidők:

 • benyújtás: folyamatosan
 • megvalósítás időszaka: 2024. április 15- november 30.

A támogatás feltétele:

 • megvalósítási helye Budapest VIII. kerülete;
 • a célja az adott kisvállalkozás energiahatékonyságának a növelése;
 • vagy piaci elvárásoknak való megfelelés alapján történő korszerűsítés;
 • a teljes bekerülési költség a megpályázott összegnek maximum az ötszöröse (azaz a támogatás az összköltség legalább 20%-a;
 • a pályázatban foglalt projekt megvalósulása a pályázati forrás nélkül bizonytalan lenne, vagy csak a személyi költségek csökkentése révén lenne finanszírozható.

Támogatható tevékenységek:

 • eszközvásárlás és kivitelezési munkák
 • kizárólag támogatási időszakon belül felmerült és 2024. április 15.-2024. november 30. között pénzügyileg is teljesült – költségek
 • Nem elszámolható kiadás:
  • ÁFA
  • Adók
  • Hatósági eljárásokból eredő jogkövetkezmények (bírságok)
  •  Személyi jellegű kifizetések
  • Adósságszolgálat teljesítése

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

  Hamarosan megjelenik a pályázati felhívás a feldolgozó üzemek fejlesztésének az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének keretében történő támogatására.
  A pályázat célja: Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztés, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése, magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra, kapacitásbővítő fejlesztések, az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, környezetbarát
  technológiák, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése.

  A pályázók köre:

  • olyan vállalkozások,
  • amelyek mezőgazdasági termékek értéknövelését, vagy piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést,
  • és/vagy kapcsolódó zöld beruházást valósítanak meg;
  • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
   Magyarországon fiókteleppel, rendelkeznek;
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
  • támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség
  Határidők:
  • Benyújtás: 2024. június 25. – 2025. február 03.
            Négy ütem (a benyújtás időpontjától függően)
                     1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
                     2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
                     3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
                     4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.
  • A megvalósítás határideje: a támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 24 hónap.

  A támogatás összege:

  Maximum 200.000.000,-Ft., amelyből a támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 50 millió Ft-ig előleg igényelhető.

  A támogatás formája:

  Vissza nem térítendő, a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült elszámolható költségek utólagos megtérítésével történő támogatás

  Támogatható tevékenységek:

  • Közvetlenül a technológiához, illetve az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.
  • Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat
  • Immateriális beruházások: a projekt céljához köthető számítógépes szoftverek
   megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Bp. VII. ker. Önkormányzat támogatása társasházak energiahatékonysági fejlesztéséhez

   Bp. VII. kerületének Önkormányzata kamatmentes kölcsönt nyújt nyújt a kerület társasházai számára energiahatékonysági és klímavédelmi munkáik támogatására.

   Kik pályázhatnak?

   • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

    –          társasházak

    –          lakásfenntartó szövetkezeti házak

    –          többségben lakás rendeltetésű ingatlanok,

   • amelyeknek nincs a korábbi pályázati támogatás visszafizetésénél két hónapot meghaladó törlesztési elmaradása

   A támogatás formája, mértéke

   a) A támogatás visszatérítendő, kamatmentes kölcsön, az önerő mértéke: 50%.

   b) A támogatás mértéke:

   • osztatlan közös tulajdonban lévő terek világítása: max 750.000,-Ft;
   • falak és légaknák hőszigetelése: max 15.000.000,- Ft;
   • padlásfödémek hőszigetelés: max. 3.750.000,-Ft;
   • pincefödémek hőszigetelés: max. 2.250.000,-Ft;
   • osztatlan közös tulajdonú napelem energiatárolóval: max. 3.750.000,-Ft;
   • osztatlan közös tulajdonú napkollektor: max. 3.750.000,-Ft;
   • osztatlan közös tulajdonú hőszivattyú: max. 15.000.000,-Ft;

   c) a támogatás a keretösszeg kimerüléséig kerül odaítélésre.

   Határidők:

   • benyújtás: 2024. szeptember 15. napja 24:00 óra;
   • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: a benyújtástól számított 60 napon belül döntésre előterjesztik.
   • futamidő: a visszafizetés határideje a kapott támogatás összegétől függően: 12-48 hónap

   A támogatás feltétele:

   •  Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni.
   • 1 naptári évben 1 társasház 1 munkára nyújthat be pályázatot.
   • A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egyéb társasházi pályázaton való részvételt.

    

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    Napelemes rendszer telepítéséhez támogatás civil szervezetek részére

    Az Energrid Solar Kft. pályázatot hirdet a magyarországi közhasznúsági fokozattal rendelkező civil
    szervezetek részére a tevékenységükhöz használt épület napelemes rendszer telepítésével történő
    energiahatékonysági korszerűsítésére.

    Kik pályázhatnak?

    • olyan civil szervezetek, szociális szövetkezetek, szövetségek  vagy nonprofit kft-k,
    • amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van, és
    • önkéntes alapon szerveződnek,
    • közhasznúsági fokozattal rendelkező nonprofit szervezetek,
    • amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább
     három (3) évvel korábban bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek,
    • köztartozás mentesek és ezt igazolni is tudják.
    • nem pályázhatnak: pártok, kamarák, köztestületek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, biztosító egyesületek, egyházak, foglalkoztatási szövetkezeteket),

    A pályázatok benyújtásának határideje és módja:
    A pályázatokat 2024. január 1. és 2024. június 1-je (éjfél) között lehet benyújtani, kizárólag az erre a célra létrehozott online felületen és adatlapokon: https://energridsolar.hu/napelem-palyazat/

    Pályázati eredményhirdetés időpontja:
    2024. július 1. 12:00 óra

    A megvalósulás időtartama
    2024. augusztus 1. és 2025. augusztus 1. között

    A támogatás tartalmazza:

    • összesen 3 db napelemes rendszer – rendszerenként 100 db 250w teljesítményű fotovoltaikus napelem panellel és a hozzá tartozó tartószerkezettel, valamint 1 db 20 kw teljesítményű inverterreltelepítését és üzembe helyezését (villanyszerelési munkák, tartószerkezetek telepítése, napelemek felszerelése, kábelezése, inverter telepítése, bekötése, üzembehelyezése) az Energid Solar Kft. által;
    • az Energrid Solar Kft. szakértői segítségét, a kijelölt épületek;
     energiagazdálkodásának felmérését, energiahatékonyság-növelésre vonatkozó tanácsadás.

    A részvétel feltételei:

    • A pályázatban kizárólag új projekttel lehet részt venni, már meglévő, működő napelemes rendszerrel rendelkező ingatlanra nem lehet pályázatot benyújtani;
    • Kizárólag saját tulajdonú ingatlanon végzett energiahatékonyságot fejlesztő napelemes rendszer telepítésére lehet pályázni, ami hosszútávú megoldást nyújt a pályázatot benyújtó civil szervezet számára;
    • A napelemes rendszer telepítésének helyszínéül szolgáló épületnek megfelelő statikai állapotúnak kell lennie;
    • lemez/cserép/cserepeslemez/trapézlemez tetőfelülettel kell rendelkeznie;
    • a pályázatban be kell mutatni az épületet, és megfelelő dokumentációval (tervrajzok, fénykép-, és videofelvételek, stb.) igazolni kell, hogy az épület és annak tetőszerkezete teljesíti az előzőekben írt követelményeket;
    • csatolni kell a villanyóráról, főelosztóról készült fénykép-, és videofelvételeket;
    • meg kell adni az előző éves fogyasztási adatokat havi bontásban a teljes naptári év tekintetében.
    • egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

    A támogatás mértéke:

    A kiíró összesen három rendszert adományoz három külön szervezetnek.

    Az elbírálás során figyelembevételre kerülő szempontok:

    • a pályázat megfelel-e a kiírásban előírt feltételeknek
    • a tervezett tevékenység összhangban áll-e a pályázati felhívás célkitűzéseivel;
    • a tervezett projekt megvalósítása tényleges hatással van a hátrányos helyzetű egyének, közösségek, csoportok, háztartások életére és az ő jólétüket szolgálja;
    • a pályázó civil szervezet eddigi tevékenysége és tapasztalatai alapján képes lesz a pályázattal érintett épületben végzett tevékenységének fenntartására.
    • tevékenység társadalmi hasznosságának mértéke;
    • pályázati anyag minősége;
    •  éves villamos energia fogyasztás mértéke.

    A nyertes pályázók kötelesek vállalni, hogy:

    • Energrid Solar Kft. kérelme esetén felvilágosítást és információt nyújtanak a napelem rendszer működésével, üzemeltetésével kapcsolatban, és szükség szerint lehetővé teszik  a helyszíni ellenőrzést;
    • a pályázattal megvalósított projektet a rendszer üzembe helyezésének időpontjától kezdődően 5 évig fenntartják;
    • hozzájárulnak ahhoz, hogy az Energrid Solar Kft. a nyertes projektről audiovizuális anyagot készítsen és a pályázatot, valamint a pályázót kommunikációs anyagaiban használhassa és kommunikációs felületein bemutathassa.
    • az Energrid Solar Kft. által készített audovizuális anyagot megosztják a közösségi média felületein

     

     

     

     

     

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     

    Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

     OTP Bank társasházi pályázat

     A pályázat célja
     A társasházak és lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi korszerűsítése, a
     fenntarthatósági és energiahatékony üzemeltetési beruházások előmozdítása, a közösségi
     kezdeményezések ösztönzése.

     Ki pályázhat?
     Bármely magyarországi társasház vagy lakásszövetkezet részt vehet a pályázaton.

     A pályázatot a közgyűlés meghatalmazásával a közös képviselő, de akár egy lakástulajdonos is benyújthatja.

     A támogatás formája:

     Vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás

     A részvétel feltételei:

     • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és
      beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem;
     • A benyújtott pályázat kizárólag épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre,
      illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre
      vonatkozhat;
     • A pályázat benyújtásának nem feltétele az OTP-nél vezetett bankszámla, de a nyertes társasház vagy lakásszövetkezet csak az OTP Banknál vezetett társasházi pénzforgalmi számlán kaphatja meg a vissza nem térítendő támogatást, a pályázatban foglalt beruházás megvalósítását, és az írásbeli beszámoló benyújtását követően.

     Határidők:

     • benyújtás: 2024. május 31.
     • szerződéskötés a Bankkal: 2024. július 31.
     • beruházás megvalósítása: 2024. november 30.

     A támogatás mértéke:

     • I. helyezés: 3 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
     • II. helyezés: 2 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
     • III. helyezés: 2 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
     • IV. helyezés: 1 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
     • V. helyezés: 1 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
     • Minden díjazott társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója (közös képviselő vagy
      meghatalmazott) 100 000 forint értékű IKEA ajándékutalványt nyer.

     Pályázati kategóriák
     különböző célokra akár több pályázat is beadható:

     • I. kategória: Fenntarthatóbb jövő
      szabadtéri területek és belső, közös használatú terek fejlesztése (elsősorban energiahatékonysági beruházások, pl. napelemes és napkollektoros rendszerek kiépítése, fűtésrendszerek korszerűsítése, nyílászárók cseréje, világításkorszerűsítés)
     • II. kategória: Biztonságos otthonok
      a társasházak vagy lakásszövetkezetek és a lakók biztonságát és élet-minőség javítását szolgáló
      fejlesztések (a közös használatú helyiségek és külső terek biztonságossá tétele, pl a lépcsőházak és lépcsők balesetmentesítése, a homlokzat és tetőszerkezet biztonságossá tétele, akadálymentesítés)
     • III. kategória: Barátságos környezet
      legfeljebb 25 lakást magában foglaló társasházak és lakásszövetkezetek részére, közösségépítést és a közösségi tevékenységeket támogató fejlesztések, a közös helyiségek és szabadtéri területek fejlesztése (pl biciklitárolók vagy szabadidős- és kerti pihenőhelyek, játszóterek kialakítása parkosítás, kertépítés, gyepesítés).

     Egyéb: Az OTP Banknál társasházi  bankszámlaszerződéssel nem rendelkező társasházak/lakásszövetkezetek számlanyitási akció keretében 6 havi számlavezetési díj elengedése
     mellett nyithatnak bankszámlát

      

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

      

     Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

      Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program

      Csökkentse Ön is vállalkozása energia- és beruházási költségeit!

      A pályázat címe:
      KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023

      A támogatás célja: Energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő támogatás

      A támogatás két komponense:

      1. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás havi energiaköltség növekmények fedezésére
      2. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

      A támogatás mértéke: vissza nem térítendő támogatás

      Ki pályázhat?

      • magyarországi székhellyel rendelkező KKV,
      • 2021-es beszámoló alapján KKV-nak minősül
      • 2021-ben teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik
      • 2021. évi adatok alapján energiaköltségük eléri az árbevételük 2 %-át

      Cégkivonat szerinti fő tevékenység alapján az alábbi tevékenységi körben működik 2021. december 31-től:

      • 10 Élelmiszergyártás
      • 11 Italgyártás
      • 12 Dohánytermék gyártása
      • 13 Textília gyártása
      • 14 Ruházati termék gyártása
      • 15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
      • 16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
      • 17 Papír, papírtermék gyártása
      • 18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
      • 19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
      • 20 Vegyi anyag, termék gyártása
      • 21 Gyógyszergyártás
      • 22 Gumi-, műanyag termék gyártása
      • 23 Nemfém, ásványi termék gyártása
      • 24 Fémalapanyag gyártása
      • 25 Fémfeldolgozási termék gyártása
      • 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
      • 27 Villamos berendezés gyártása
      • 28 Gép, gépi berendezés gyártása
      • 29 Közúti jármű gyártása
      • 30 Egyéb jármű gyártása
      • 31 Bútorgyártás
      • 32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
      • 33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése

      Kötelező vállalások:

      • a 2022. IV. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. IV. negyedév végére
      • egy energiaköltség-csökkentő beruházás végrehajtása 2024. december 31-ig.
      számlával igazolható költség- és fogyasztási adatok megadása

      A kötelezően végrehajtandó energiaköltség-csökkentő beruházás kapcsán,

      – a Széchenyi Kártya Programban hitelt vesznek fel, amelyhez 15 %-os önerő támogatást ad a kormány, vagy
      – hosszú futamidejű, kedvezményes kamatozású beruházási hitelt igényelnek szintén a Széchenyi Kártya Programban

      Igényelhető támogatási összeg:
      2022. I. negyedév, illetve a 2023. I. negyedévre, január, február, márciusra számolt energiaköltség növekedésének 50 %-a

      Egyéb információk:

      Regisztráció benyújtási határidő: 2023. április 30. 19:00 óra

      Támogatási kérelem benyújtási határidő:

      • az „A” komponens esetében: 2023. június 30.
      • a „B” komponens esetében 2023. december 15.

      Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!