sportegyesületek támogatása újbudán

Budapest XI. kerületi sportegyesületek, sportszervezetek támogatása

Ki pályázhat?

Budapest XI. kerületében tevékenykedő, az alábbi feltételeknek megfelelő sportszervezet:

 • bejegyzett civil szervezetként, törvény szerint előírt formában működik,
 • saját bankszámlával rendelkezik és határidőre elszámolt a 2022. évi bármely forrásból származó újbudai önkormányzati támogatással,
 • 60 napnál régebben lejárt köztartozása nincs és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz,
 • nincs tartozása az Újbuda Önkormányzat Intézményei és a Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. által üzemeltetett sportlétesítmények felé,
 • azon sportszervezetek/ szakosztályok, akik „eredményességi támogatás” jogcímen a 2023. évben Újbuda Önkormányzatától nem kapnak egyéb támogatást.

A támogatás keretösszege: 60.000.000 Ft

A támogatás formája: előfinanszírozott

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • egyesület vagy egyesületi szakosztály taglétszáma
 • országos szakszövetség által igazolt sportolók
 • egyesület vagy egyesületi szakosztály eredményessége, kvalifikált szakemberek megléte
 • Újbuda önkormányzati létesítményeinek használatára igényelt támogatás
 • sportszervezet tradíciói, népszerűsége, Újbuda jó hírnevének öregbítése
 • utánpótlás-nevelés területén végzett tevékenység
 • Újbuda Önkormányzata által meghatározott sporttevékenység gyakorlásának hosszú távú céljaihoz illeszkedik

A támogatott sportegyesület kötelezően vállalja: 

 • A pályázatban feltünteti a sportszervezet működésének rövid ismertetését, mely tartalmazza, hogyan felel meg az Önkormányzati céloknak, és a támogatási összeg hogyan segíti a szakmai megvalósulást, továbbá a 2023. évi szakmai célokat, és azon tevékenységeket, melyek a kerület szabadidős-, lakossági és egészségmegőrző programjait bővítik.
 • A támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást nyújt be. Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak és a meghatározott időintervallumnak megfelelő számlák fogadhatók el.

A pályázat célja: A XI. kerületi székhellyel (kivételes esetben telephellyel) rendelkező sportszervezetek rendszeresen, széles körben igénybe vehető verseny-, és szabadidős sporttevékenységének, utánpótlás nevelésének és a lakosság egészségmegőrző testedzési lehetőségén ek támogatása.

A pályázat várható elbírálása: 2023. április vége

Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.

A szerződéskötés várható ideje: 2023. május

Pályázatbeadási határidő: 2023. március 17.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!