Tag Archive for: lakhatási támogatás

30 év felettiek bértámogatása vállalkozásoknak

30 év feletti álláskeresők bértámogatása

A támogatás célja:

A 30-64 év közötti álláskereső vagy szolgáltatást kérő személyek munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutásának elősegítése. 

A támogatás 3 részből áll:

I. Bértámogatás (a munkaadónak nyújtják) :

 • 4 hónapra szól (hátrányokkal küzdő programrészvevők esetén 6 hónap),
 • a támogatás mértéke a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, de legfeljebb havi 250 ezer forint.

II. Lakhatási támogatás:

 • legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső részére
 • aki legalább hat hónap szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű munkaviszonyt létesít;
 • és akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye
 • az álláskeresőt terhelő havi lakásbérleti díj 100%-ában, de havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 70 %-ának megfelelő összegig állapítható meg.

III. Utazási támogatás

 • nyilvántartott álláskereső
 • akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de attól eltérő településen található a munkavégzés helye
 • legfeljebb 12 hónap időtartamra nyújtható,
 • a lakhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben.

IV. Tervezett képzési támogatás:

 • a kötelező legkisebb munkabér legalább 70%-ának megfelelő összegű (max. minimálbér 150%-a)

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

 

Munkásszállások létesítésének támogatása

Munkásszállások létesítésének támogatása – 2024. szeptember 30.

A pályázat célja 80–200 férőhelyes munkásszállások kialakításának, építésének ösztönzésével javítani a munkaerő-áramlás lehetőségét azokban a térségekben, ahol nincs számottevő munkaerő-tartalék.

Kik pályázhatnak?

 • azok a gazdasági társaságok,              

                          1. amelyek legalább három lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek,

                          2.  amelyek a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 munkavállalót foglalkoztattak (ha  vállalatcsoportba tartoznak, a teljes vállalatcsoport létszámát kell figyelembe venni)

 • nem vehetnek részt azok a társaságok, amelyek a korábbi „Munkásszállások kialakítása” programok egyikében részt vettek.
 • nem vehetnek részt azok a gazdasági társaságok, amelyek:
  • esetén az Államháztartásról szóló törvény értelmében összeférhetetlenség áll fenn ;
  • jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló eljárás alatt állnak;
  • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő
   adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek;
  • nem felelnek meg a regionális beruházási támogatás szabályozásában foglaltaknak;

A támogatás formája, keretösszege, mértéke:

 • keretösszeg: 19 009 500 000 forint
 • mértéke:
  • Egy m2-re jutó támogatás maximális összege
   − munkásszállás építése esetén 671 000 Ft;
   − munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 480 000 Ft;
  • Egy munkásszállási férőhelyre jutó támogatás maximális összege
   − munkásszállás építése esetén 6 710 000 Ft;
   − munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 4 800 000 Ft;
 • A támogatás elő és utófinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás.
  • előleg első részlete: a támogatási összeg 50%-a;
  • előleg második részlete: a támogatási összeg 25 %-a (ha az első részlettel elszámoltak és a készültség 50%-os);
  • 25%-ot utólag, a munkálatok befejezése, a működési engedély kiállítása után fizetnek;

Támogatható tevékenységek:

A támogatás munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljára ingatlan felújítására vehető igénybe.

Munkásszállás: olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként legalább egy, a munkaadóval határozatlan idejű vagy időtartamban nem korlátozott, határozott idejű munkaviszonyban lévő magánszemély elhelyezésére szolgál.

A támogatás legalább 80, de legfeljebb 200 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható. Kivételes esetben támogatás nyújtható 200-nál több munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához is, de a támogatás maximális összegének meghatározásakor ebben az esetben is legfeljebb 200 férőhely vehető figyelembe.

A program megvalósításának helyszíne: Magyarország, kivéve: Budapest.

Határidők:

 • Benyújtás: 2024. szeptember 30.
 • A támogatott beruházási projekt megvalósításának végső határideje 2027. október 31.
 • A projektzáró beszámolók benyújtásának végső határideje 2027. december 31.

További fontos előírások:

 • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 4 hónapon belül meg kell kezdeni,
 • a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított másfél éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül be kell fejezni,
 • a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig meg kell szerezni,
 • a beruházással létrehozott létesítményt legalább 10 éven keresztül munkásszállásként kell üzemeltetni,
 • a támogatással létrejött munkásszálláson a foglalt férőhelyek legalább 50%-án magyar munkavállalókat kell elszállásolni,
 • ha a kihasználtság nem éri el az 50%-ot, visszafizetési kötelezettség van.

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Fiatalok munkába állásának, utazásának és képzésének támogatása

  Fiatalok munkába állásának, utazásának és képzésének támogatása

  A pályázat célja: A program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályán.

  A pályázók köre egyrészről:

  • 15-29 év közötti fiatalok;
  • nem tanulnak,
  • nem dolgoznak;
  • álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartottak.
  A pályázók köre másrészről:
  • mikro és KKV-k, amelyek a fent megnevezett célcsoportot foglalkoztatni kívánják.
  A támogatás főbb jellenzői:
  • a vállalkozások vehetik igénybe a Bértámogatást;
  • a fiatal álláskereső veheti igénybe a lakhatási és utazási támogatást, valamint a képzési támogatást.

  A támogatás feltételei:

  • Bértámogatás: a munkaadónak nyújtott támogatás időtartama 4 hónap lehet, bizonyos hátrányokkal küzdő fiatalok foglalkoztatása esetén pedig 6 hónap, s a támogatás mértéke fixen a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, de maximum havi 250 ezer forint lehet.
  • Lakhatási támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
   • az kaphatja maximum 12 hónapnyi időtartamra,
   • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak; és
   • aki minimum hat hónap időtartamra szóló és
   • legalább heti húsz óra munkaidejű, foglalkoztatónál létesített, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít; és
   • akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye.
   • A lakhatási támogatás az álláskeresőt terhelő havi lakásbérleti díj 100%-ában, de havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 70 %-ának megfelelő összegig állapítható meg (jelenleg: 186.200 Ft).
  • Utazási támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
   • az kaphatja, akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de attól eltérő településen található a munkavégzés helye.
   • A támogatás maximum 12 hónap időtartamra nyújtható, a lakhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben (13.300,- Ft/10 km).
  • Képzési támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
   • a kötelező legkisebb munkabér legalább 70%-ának megfelelő összegű (max. minimálbér 150%-a) havi támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, aki a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében jogszabályban meghatározott képzésen vesz részt.
   • 2024.május hónaptól lesz lehetőség a képzési támogatás igénybevételére.

  Határidők: a pályázat megnyitására várunk, jelenleg még csak ezeket a részleteket tudjuk.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Álláskereső részére nyújtható lakhatási támogatás

   A pályázat célja:

   A munkaerő jobb eloszlása és a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítése érdekében, az országon belüli munkaerőpiaci mobilitás támogatás keretében a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala lakhatási támogatást nyújthat az álláskeresőnek meghirdetett munkaerőpiaci programban.

   Kik pályázhatnak?

   • azok az álláskeresők             

                             1. akiket legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak;

                             2. akik legalább hat hónap időtartamra  és legalább heti húsz óra munkaidejű        foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek;

                            3. akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye, s aki a lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helye szerinti, vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, s e településeken nem rendelkezik – saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő – lakóingatlannal;

                             4. akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból származó rendszeres havi bruttó munkabér nem haladja meg az 700 000 Ft összeget.

   5. akik a munkaviszonyt és a bérleti jogviszonyt a kérelem benyújtását követően létesítik.

    

   Benyújtás időszaka:  2024. március 18. napjától 2024. december 31. napjáig

   A támogatás mértéke: az álláskeresőnek lakhatási támogatás fix hat hónap időtartamra, lakásbérleti díj tekintetében, 186 760 Ft/hó összegben nyújtható, de legfeljebb a bérleti díj tényleges összege

   A támogatás folyósítása és elszámolása:

   • A támogatás kettő egyenlő összegben, előlegként kerül folyósításra. 
   • Az előleg első részlete (a támogatás 50%-a) folyósításának határideje: a hatósági szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül.
   • Az előleg második részlete (a támogatás fennmaradó 50%-a) folyósításának határideje: az első előlegrészlettel való elszámolás elfogadását követő 5 munkanapon belül.
   • Az előleg első részletének (a támogatás 50%-a) felhasználására vonatkozó elszámolási határidő: legkésőbb a támogatási időtartam felének leteltét követő hónap 12. napja 
   • Az előleg második részletének felhasználására vonatkozó elszámolási határidő: a támogatási időtartam leteltét követő hónap 12. napja.

   Támogatás iránti kérelem benyújtásának formája: elektronikusan vagy papír alapon.

    

    

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    lakhatási támogatás

    Lakhatási támogatás

    Lakhatási támogatás álláskeresőknek belföldi munkavégzés esetén.

    Ki pályázhat?

    Annak az álláskeresőnek nyújtható,

    • aki a foglalkoztatási és bérleti jogviszony létesítésének napjáig benyújtja a kérelmet. Jogviszony létesítésének napján a munkaszerződés aláírásának a napját kell érteni. A bérleti szerződésben a bérlemény címe nem egyezhet meg az igénylés napján a foglalkoztatott lakcímkártyáján szereplő tartózkodási hely címével. Vagyis nem kaphat lakhatási támogatást az az álláskereső, aki a kérelem benyújtásáig fennálló tartózkodási helyére szóló bérleti szerződést nyújt be;
    • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak;
    • aki legalább hat hónap időtartamra szóló, és legalább heti húsz óra munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít;
    • aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t;
    • akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból származó rendszeres havi – munkaszerződés szerinti – bruttó munkabér nem haladja meg az 600.000 forint összeget. 

    A támogatás mértéke, időtartama

    Álláskeresőnek lakhatási támogatás fix hat hónap időtartamra, lakásbérleti díj tekintetében, 162.400 Ft/hó összegben nyújtható.

    Támogatás kizárólag belföldön való munkavégzés érdekében, és csak belföldi ingatlanra igényelhető. A támogatás időtartama alatt, a támogatott részére egymást követően, több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is folyósítható a támogatás. 

    Beadási határidő: 2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig tart.

     

    A támogatás folyósítása és elszámolása:

    A támogatás kettő egyenlő összegben, előlegként kerül folyósításra.

    Az előleg első részlete (a támogatás 50%-a) folyósításának határideje: a hatósági szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül.

    Az előleg második részlete (a támogatás fennmaradó 50%-a) folyósításának határideje: az első előlegrészlettel való elszámolás elfogadását követő 5 munkanapon belül.

    A program keretében teljes hónapok számolhatók el. Törthónap elszámolására nincs lehetőség.

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb
    részleteit adja közre.

    pályázatfigyelés

     

    Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

     Hiányzik egy jó munkaerő a vállalkozásába?

     A támogatás neve: Munkaerőpiaci programból nyújtható vállalkozások munkaerő (legfeljebb 6 havi 50%) támogatása

     A támogatás célja:  Vállalkozások számára munkaerő támogatás

      

     Ki igényelheti ezt a támogatást:

     a) legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső vagy

     b) minden 25. életévét be nem töltött életkorú álláskereső.

      

     Támogatás időtartama, mértéke:

     • A támogatás folyósítási időtartama 6 hónap 
     • A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de megállapításkori havi korlátja legfeljebb havi 250 ezer Ft teljes, napi 8 órás munkaidő esetében
     • Részmunkaidő esetében arányosítani szükséges
     • A támogatott – ha megilleti – egyéb adókedvezmények is igénybe vehetők és összevonhatók.
     • A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át.

     A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

     Létszámtartási kötelezettség:

     • A munkaadó a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát.
     • A foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.
     • A támogatott munkavállaló munkaviszonyát a munkaadó a munka törvénykönyvéről szóló Mt. megfelelő pontja alapján sem szünteti meg.

     Létszámbővítés:

     A munkáltatónál a támogatással felvett új munkaerő alkalmazásával létszám növekedést kell elérni.

     A munkáltató két létszámbővítési szempont közül választhat:

     1. Támogatás akkor adható, ha a kérelem napján meglévő statisztikai állományi létszám azonos vagy nagyobb, mint 2022. december 15. napján meglévő statisztikai létszám     VAGY
     2. Támogatás akkor adható, amennyiben a kérelem napján meglévő létszám azonos vagy nagyobb, mint a kérelem benyújtását megelőző 3 teljes lezárt hónap 3 havi nettó átlagos statisztikai állományi létszáma.

     A támogatás nem vehető igénybe:

     • a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak,
     • a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak,
     • a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak,
     • harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekre,
     • közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások.

     A kérelem elbírálása:

     A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény. A támogatásra vonatkozó bármely jogszabályi feltétel hiányában vagy kizáró körülmény esetén a kérelem elutasításáról határozattal kell rendelkezni.

      

     Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!