Tag Archive for: bérpályázat

Bérpályázatok pályakezdőknek, 50 év felettieknek, hátrányos helyzetűeknek

Most éljen a bérpályázati lehetőséggel Budapesten

Új munkatársra van szüksége?

Most új kollégával bővítheti vállalkozását, amelyhez 3-6 hónapon keresztül 50%-os vagy 100%-os bértámogatást kaphat.

A bértámogatás összege minimum bruttó 250.000 Ft, de ennél lehet nagyobb összegre is pályázni, mint pl:bruttó 592.000,- Ft.

A pályázati lehetőségekről részletes információk az alábbi linkekre kattintva érhetőek el:

Budapesti bérpályázatok:

 

Segítünk vállalkozásodnak pályázni, és az összes felmerülő kérdésedre is válaszolunk.

Amennyiben érdekel a lehetőség kérjük, add meg elérhetőséged és visszahívuk!

  bértámogatás álláskeresőknek tolna megyében

  Bértámogatások álláskeresőknek Tolna megyében

  A támogatás célja: A munkáltatók előítéleteinek oldása a munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásának megismertetése által, valamint hogy a résztvevők maguk is meggyőződjenek arról, hogy alkalmasak a képzettségük, a képességeik, a korábbi szakmai tapasztalataik alapján történő munkavégzésre.


  100 %-os bérköltségtámogatási konstrukciók:

  1. maximum 90 nap, 100%-os támogatási intenzitás,

  Ki veheti igénybe:

   • teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatott álláskereső

  A támogatás mértéke: a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a lehet

  A támogatás összege: havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a és annak szociális
  hozzájárulási adója összegéig.

  2. maximum 8+4 havi, 100%-os támogatási intenzitás” de minimis konstrukció

  Ki igényelheti ezt a támogatást:

   • hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív és a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra kilépő

  A támogatás folyósítása:

   • maximum 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. (Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni kell.)

  A támogatás mértéke:

   • a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a,
   • a támogatás összege havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a és annak szociális hozzájárulási adója összegéig terjedhet.

  A bértámogatások folyósításának feltétele:

  • A munkaadó a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, és
  • a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő, illetve
   a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.
  • a munkavállaló felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze.

  A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény.

  3. 70%-os bérköltségtámogatási konstrukciók

  A támogatás időtartama: maximum 8 hónap

  A támogatás mértéke:

  • A munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója legfeljebb 70%-a.
  • havonta max. a kötelező legkisebb munkabér 150%-a és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig
  • A támogatás igénybevételével egyidejűleg az adókedvezmények (pl. a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján igénybe vehető kedvezmények) is érvényesíthetőek.
  • A halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

  A munkaadó vállalja:

  • a munkavállalót munkaviszony keretében foglalkoztatja a támogatás folyósítása és a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás időtartama alatt

  A támogatás odaítélésének feltételei:

  A munkaadó vállalja az alábbi hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását.

  Hátrányos helyzetű személyek:

  • min. 6 hónapja tartósan regisztrált álláskereső 
  • 25 év alatti pályakezdő álláskereső
  • 50 év feletti álláskereső
  • egyedül élő felnőtt saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel
  • 12 hónapon belül gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, ápolási díjban vagy gyermekek otthongondozási díjában részesült
  • 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte
  • nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban (rendszeres fizetett alkalmazásnak minősül, ha az álláskereső a nappali tagozatos tanulmányok befejezését követő két év alatt legalább 240 napig munkaviszonyban állt).

  Súlyosan hátrányos helyzetű személy

  • legalább 24 hónapja álláskereső, vagy az a hátrányos helyzetű személyt, aki legalább 12 hónapja álláskereső

  Megváltozott munkaképességű személy 

  • akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 %-os vagy kisebb mértékű
  • aki legalább 40 %-os egészségkárosodással rendelkezik (szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány alapján)
  • akinek a munkaképesség-csökkenése 50–100 %-os mértékű,
  • aki a komplex minősítés alól jogszabályi rendelkezés alapján mentesül a rokkantsági ellátás folyósításának időtartama alatt

  A támogatás folyósításának feltételei:

  • A munkabér és szociális hozzájárulási adója címen kapott összes állami támogatás (jelen támogatással együtt)

  -nem haladja meg az évi 5 millió,

  megváltozott munkaképességű személy esetén az évi 10 millió euró értéknek megfelelő összeget.

  • Más állami támogatással vagy más közösségi finanszírozással ugyanazokra a költségekre (munkabér és szociális hozzájárulási adója) vonatkozóan kapott támogatás bruttó támogatási intenzitása jelen támogatással együtt nem haladja meg

  hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén a bérköltségek 50%-át,

  megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén a bérköltségek 75%-át.

  • A munkaadó munkaerőigény benyújtására vonatkozó kötelezettségét  pontja szerint teljesítette.
  • A kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát működésével összefüggő okból felmondással nem szüntette meg.
  • A munkadó az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt működési körében felmerülő okból felmondással nem szünteti meg.
  • A támogatással érintett munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel nem  szűnik meg.
  • A támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás/szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva.

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   elhelyezkedési juttatás közfoglalkoztatottaknak

   Elhelyezkedési juttatás közfoglalkoztatottaknak

   A támogatás célja: A közfoglalkoztatásban résztvevők ösztönzése a versenyszférában történő elhelyezkedésre. A közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően elhelyezkedők elhelyezkedési juttatásban részesülnek.

   Ki igényelheti ezt a juttatást:

   • akinek legalább 1 hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül megszűnt az alábbi versenyszférában tevékenykedő munkaadó egyikével

   – gazdasági társaság,
   – szövetkezet(kivéve az iskolaszövetkezet),
   – egyesület,
   – alapítvány,
   – egyéni vállalkozó,
   – egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó,
   – mezőgazdasági őstermelő,
   – vízi társulat,
   – erdőgazdálkodó,

   a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített, és

   aki a kérelem benyújtását megelőző 2  éven belül – ideértve az előző pontban meghatározott közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is – legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.

   • aki legalább 1 hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, és mezőgazdasági idénymunkában 1 hónapon belül min. 14 napig részt vesz.

   Az elhelyezkedési juttatás feltételei:

   • A versenyszférában tevékenykedő munkáltatóval munkaviszony létesítése.
   • A munkaviszonyban a munkaidő min. napi 6 óra, megváltozott munkaképességű személy esetében a min. napi 4 óra, és
   • a munkaviszony – legalább olyan időtartamig – folyamatosan fennáll, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna.

   A juttatás összege, folyósítása:

   • megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak, a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó időtartamra számított összegének kétszeresével (45.600 Ft/hó), ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony – munkaviszony létesítése hiányában – fennállt volna.
   • a mezőgazdasági idénymunkában egy hónapon belül legalább 14 napig részt vevők elhelyezkedési juttatásának napi összege 2000 forint.
   • havonta utólag kerül folyósításra a támogatott bankszámlájára.
   • amennyiben több hónapot érintő folyamatos foglalkoztatás áll fenn, de csak a foglalkoztatás végén kerül benyújtásra a kérelem az egész foglalkoztatására vonatkozóan, akkor egy összegben történik a folyósítás.
   • a lakcímre való utalás lehetőségét is biztosítják, ebben az esetben a bérjegyzék munkaadó által hitelesített másolata szükséges.

   Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított 30 napon belül kell benyújtani a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalhoz.

   A támogatás időtartama: 2023. március 1. – 2023. december 31.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    bértámogatás Komárom-Esztergom megye

    Bértámogatás álláskeresőknek Komárom-Esztergom megyében

    Ki igényelheti ezt a támogatást:

    • tartósan regisztrált álláskereső
    • 30 év alatti pályakezdő álláskereső
    • ­GYED-ről, GYESE-ről, csecsemőgondozási (CSED)díjról , gyermekek otthongondozási (GYOT) díjról, vagy ápolási díjról visszatérő
    • egyedülálló szülő
    • 50 év feletti álláskereső;
    • alacsony iskolai végzettségű álláskereső (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)
    • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
    • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
    • ­megváltozott munkaképességű személy
    • Roma nemzetiséghez tartozó személy
    • Inaktív személy (nincs rendszeres jövedelmet biztosító munkája) vagy
    • közfoglalkoztatottak

    Az álláskeresők új egyéni vállalkozásuk elindításához is kaphatnak maximálisan 6 hónapra, a minimálbérrel megegyező összegű támogatást.

    A támogatás mértéke: 100 %

    Milyen cégek vehetik igénybe:

    • Komárom, Tata, Kisbér és Tatabánya térségében működő vállalkozások (GINOP infrastrukturális támogatásban részesültek)
    • A  megyei TOP Programból finanszírozott fejlesztések vállalatai.

    Támogatott tevékenységek:

    • gazdasági, turisztikai, gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatása
    • óvodai, bölcsődei intézmény fejlesztése új munkaerő foglalkoztatásával
    • humánerőforrás szükségletek  (képzési/foglalkoztatási) munkaerőpiaci szolgáltatások támogatása.

    A projekt a megye egész területére kiterjed, kivéve

    • Tatabánya Megyei Jogú Város (Tatabánya közigazgatási határán belül eső és a Környe területén elhelyezkedő Tatabánya Nyugati Ipari Park területe),
    • az Esztergomi és az Oroszlányi járás közigazgatási területei.

    A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény.

    A támogatás célja: hátrányos helyzetű személyek számára elhelyezkedést elősegítő munkaerőpiaci szolgáltatások (munkapiaci információk, mentori szolgáltatás, versenyképes ismeretek) nyújtása, foglalkoztatásuk esetén a számukra álláshelyet biztosító vállalkozások számára utólagos a bérköltségek megtérítése, a támogatás típusától függő intenzitásban és időtartamban.

     

    Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

     bértámogatás heves megye

     Bértámogatás álláskeresőknek Heves megyében

     Ki igényelheti ezt a támogatást:

     • tartósan, legalább 6 hónapja regisztrált álláskereső
     • 25 év alatti fiatal
     • 30 év alatti pályakezdő álláskereső
     • ­GYED-ről, GYESE-ről, csecsemőgondozási (CSED)díjról , gyermekek otthongondozási (GYOT) díjról, vagy ápolási díjról visszatérő, abban részesülő, legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt
     • 50 év feletti álláskereső;
     • alacsony iskolai végzettségű álláskereső (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)
     • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
     • ­Megváltozott munkaképességű személy
     • Roma nemzetiséghez tartozó személy
     • Inaktív személy (nincs rendszeres jövedelmet biztosító munkája)

     aki legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatnak.

     Támogatási lehetőségek:

     1. Munkatapasztalat-szerzést segítő támogatás

     • A támogatás időtartama : maximum 90 nap
     • teljes munkaidő vagy min. napi 4 órát elérő részmunkaidő 
     • a támogatás mértéke: a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegének 100%-a, de teljes munkaidő esetén a támogatás havi korlátja a megállapítás napján hatályos garantált bérminimum 150%-a és annak szociális hozzájárulási adója. (Részmunkaidő esetén arányosítani szükséges a bért.)

     2. „Legfeljebb 8+4 havi 100%” bérköltség-támogatás

     • A támogatás időtartama: maximum 8 hónap (4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett)
     • teljes munkaidő, vagy min. napi 4 órát elérő részmunkaidő
     • a támogatás mértéke: a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegének 100%-a, de teljes munkaidő esetén a támogatás havi korlátja a megállapítás napján hatályos garantált bérminimum 150%-a és annak szociális hozzájárulási adója. (Részmunkaidő esetén a havi korlátot arányosítani szükséges.)

     3. Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás

     • A támogatás időtartama: maximum 8 hónap (4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási
      kötelezettség előírása mellett)
     • teljes munkaidő vagy min. napi 4 órát elérő részmunkaidő
     • a támogatás mértéke:  a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegének 70%-a, de teljes munkaidő esetén a támogatás havi korlátja a megállapítás napján hatályos garantált bérminimum 150%-a és annak szociális hozzájárulási adója. (Részmunkaidő esetén a havi korlátot arányosítani szükséges.)

     A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény.

     A támogatás célja: Hátrányos helyzetű álláskereső munkavállalók számára munkatapasztalat-szerzés elősegítése és személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatási formákkal a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutás segítése.

     Pályázatbeadási határidőa forrás kimerüléséig

      

     Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

      Bértámogatási lehetőségek vállalkozásoknak

      Bértámogatási lehetőségek vállalkozásoknak

      Az új munkatársad bérét 3 vagy 6 hónapig támogatásból fizetheted, hogy a vállalkozásod fejlődni tudjon!

      Használd ki ezt a lehetőséget!

       

      Eleged van abból, hogy csak dolgozol, dolgozol a cégedben és nem jutsz előre, mert nincs időd mindenre?

      Te vagy a cégedben a

      • vezető
      • adminisztrátor
      • szakmai megvalósító
      • pénzügyes
      • áru megrendelő és feltöltő és
      • logisztikai menedzser is egyben?

      Akkor neked most van szükséged arra, hogy bővítsd a csapatodat!

       

      Többféle bértámogatási lehetőség érhető el az ország teljes területén, mindegy, hogy a fővárosban, egy nagyvárosban vagy egy kistelepülésen működik a vállalkozásod!

      Választhatsz 3 hónapos konstrukciót, amelyben 90 napig 100%-ban támogatják az új csapattagod bérét, amelynek maximális összege bruttó elérheti a bruttó 592.800,- forintot.

       

      Választhatsz 6 hónapos lehetőséget is, amikor 50 %-ban támogatják a leendő munkatársad bérét, ennek a maximális összege bruttó 250.000,– Ft lehet.

       

      A támogatás összege a bruttó bér és a 13% szociális hozzájárulási adó együttes összege, azaz neked ennek az összegét téríti meg a pályázat.

       

      A konstrukció választását a leendő csapattagod életkora és végzettsége határozza meg, ezekben a lehetőségekben gondolkodhatsz:

      • 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső vagy
      • 12 hónapon belül csecsemőgondozási díjban (CSED), örökbefogadói díjban (ÖFD), gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), gyermekgondozási díjban (GYED), gyermeknevelési támogatásban (GYET), ápolási díjban, gyermekek otthongondozási (GYOT) díjában részesült vagy jelenleg is kapja azt
      • 50 év feletti álláskereső vagy
      • 30 év alatti szakképzett álláskereső, aki utolsó szakképzettségét 2011-ben vagy azóta szerezte meg vagy
      • 25. életévét be nem töltött életkorú álláskereső vagy
      • alacsony iskolai végzettségű álláskereső vagy
      • 30 év alatti szakképzett álláskereső, aki utolsó szakképzettségét 2011-ben vagy azóta szerezte meg
      • legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső vagy
      • még van pár lehetőség….

      Kiemelten ajánljuk azoknak, akik:

      Ha most igénybe veszed a támogatást, a vállalkozásod gyorsabb ütembe fejlődhet, mert csapatban előrébb jutsz, mint ha egyedül dolgozol!

      Fontos információ a döntésedhez:

      A bértámogatást úgy igényelheted, hogy az új munkavállalód regisztrált álláskereső és a vállalkozásodban a létszámnak nőnie kell. Jó, ha azt is tudod, hogy a pályázat után nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettséged.

      Ha…

      • most alapítottad a vállalkozásod,
      • Egyéni Vállalkozó vagy,
      • már régóta gondolkodsz azon, hogy szükséged van segítségre, de még nem tudtál erre pénzt félretenni,
      • Civil szervezet vezetője vagy
      • a fejed felett éppen átcsapni készülnek a hullámok, akkor ez a lehetőség, pont Neked való!

       

      Miért érdemes Velünk tartanod?

      1. Kimagasló szakmai tudással rendelkező csapat vagyunk.
      2. Érthetően, lényegre törően tájékoztatunk minden pályázatról.
      3. Pontosság és megbízhatóság a legfőbb erősségünk.
      4. Több, mint 17 éves szakmai tapasztalatunkkal fókuszálunk a vállalkozásokra.
      5. Több, mint 8,2 milliárd forint összköltségvetésű projektmunka áll a hátunk mögött.
      6. Tavaly 1 milliárd 500 millió forint értékben nyertünk pályázatot.

       

      Érdekel a lehetőség? Add meg az elérhetőségedet és 24 órán belül visszahívunk!

       Bérpályázatok pályakezdőknek, 50 év felettieknek, hátrányos helyzetűeknek

       Most éljen a bérpályázati lehetőséggel!

       Új munkatársra van szüksége?

       Most új kollégával bővítheti vállalkozását, amelyhez 3-6 hónapon keresztül 50%-os vagy 100%-os bértámogatást kaphat.

       A bértámogatás összege minimum bruttó 250.000 Ft, de ennél lehet nagyobb összegre is pályázni, mint pl:bruttó 592.000,- Ft.

       A pályázati lehetőségekről részletes információk az alábbi linkekre kattintva érhetőek el:

       Országos bérpályázatok:

       Vidéki bérpályázati lehetőségek:

        

       Segítünk vállalkozásodnak pályázni, és az összes felmerülő kérdésedre is válaszolunk.

        

       Amennyiben érdekel a lehetőség kérjük, add meg elérhetőséged és visszahívuk!