Műemlék épületek állagmegóvása, felújítása, képzőművészeti alkotás restaurálása

A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot ír ki a műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására.

Kik pályázhatnak?

 • a műemléki nyilvántartásban szereplő magyarországi ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői (természetes személyek, jogi személyek), a központi költségvetési szervek kivételével;
 • egy tulajdonos a tulajdonában lévő műemlékek közül legfeljebb két különböző épületre, építményre pályázhat;
 • akik vállalják az elért eredmények fenntartását és jó karbantartását a program lezárását követő 10 évig.

Határidők:

 • benyújtási határidő:az NKA portálján keresztül 2024. április 16-án éjfélig;
 • a pályázati cél megvalósításának időtartama: 2024. július 1. – 2025. december 31.

Keretösszeg: 120 000 000,-Ft.

Támogatás összege: legfeljebb 10 000 000,- Ft, a beruházás legfeljebb 50%-a. A saját forrás rendelkezésre állását igazolni kell!

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatható kiadások:

 • építőipari kivitelezési költségek;
 • kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén);
 • műszaki ellenőr díjazása;
 • restaurálási költségek,
 • tervezői művezetés.
 • A Kollégium a döntéskor megjelölheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél vagy részfeladat megvalósítására adja
 • nem igényelhető támogatás a tervezői, hatósági, szakértői díjakra!

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!