Tag Archive for: építmény felújítása

Műemlék épületek állagmegóvása, felújítása, képzőművészeti alkotás restaurálása

A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot ír ki a műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására.

Kik pályázhatnak?

 • a műemléki nyilvántartásban szereplő magyarországi ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői (természetes személyek, jogi személyek), a központi költségvetési szervek kivételével;
 • egy tulajdonos a tulajdonában lévő műemlékek közül legfeljebb két különböző épületre, építményre pályázhat;
 • akik vállalják az elért eredmények fenntartását és jó karbantartását a program lezárását követő 10 évig.

Határidők:

 • benyújtási határidő:az NKA portálján keresztül 2024. április 16-án éjfélig;
 • a pályázati cél megvalósításának időtartama: 2024. július 1. – 2025. december 31.

Keretösszeg: 120 000 000,-Ft.

Támogatás összege: legfeljebb 10 000 000,- Ft, a beruházás legfeljebb 50%-a. A saját forrás rendelkezésre állását igazolni kell!

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatható kiadások:

 • építőipari kivitelezési költségek;
 • kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén);
 • műszaki ellenőr díjazása;
 • restaurálási költségek,
 • tervezői művezetés.
 • A Kollégium a döntéskor megjelölheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél vagy részfeladat megvalósítására adja
 • nem igényelhető támogatás a tervezői, hatósági, szakértői díjakra!

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Baranyai civil szervezetek fejlesztése

  Baranyai civil szervezetek fejlesztése

  Ki pályázhat?

  • Sportegyesület (521)
  • Polgárőr egyesület (526)
  • Nemzetiségi egyesület (528)
  • Egyéb egyesület (529)
  • Egyéb alapítvány (569)

  Pályázati feltételek –  többek között:

  1. A projekt keretében az önállóan támogatható tevékenységek alá tartózó elemek közül legalább egyet meg kell valósítani.
  2. Kizárólag új, a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem megkezdett projekt megvalósítására nyújtható be támogatási kérelem.
  3. A projekt kizárólag az illetékes HACS tervezési területén valósítható meg.
  4. Amennyiben a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében új munkahelyet teremt (ideértve az önfoglalkoztatást is), úgy azt a fenntartási időszak alatt folyamatosan fent kell tartania.
  5. A projekt keretében vállalt létszámbővítést a kedvezményezett legkésőbb a záró kifizetési igénylés benyújtásakor jogviszonyt igazoló dokumentum (munkaszerződés és/vagy munkaköri leírás, stb.) csatolásával igazolja.
  6. A projekt keretében kizárólag olyan első üzembehelyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számítva legfeljebb két éve gyártott eszközök, gépek, berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.
  7. Használt eszközök, gépek és berendezések beszerzése jelen helyi felhívás esetében nem támogatható.
  8. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Magyar Államkincstárnak bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját
   forrásból lecserélendő.

  Tevékenységek, amelyek támogathatók:

  Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

  1. Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság): a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) -energetikai hatékonyságnövelést nem célzó- felújítása, bővítése, korszerűsítése
  1. Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság): a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) és/vagy technológiai rendszer(ek) -energetikai hatékonyság céljából történő- felújítása, korszerűsítése
  1. Új épület, építmény építése: a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése
  1. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítása
  2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek), építmény(ek) tekintetében (fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, stb.)
  1. Rendezvényszervezés (kizárólag települési önkormányzat és civil szervezet támogatást igénylő esetén)

  Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

  1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

  Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

  1. Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
  2. Projektarányos akadálymentesítés
  3. Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
  4. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
  5. Immateriális javak beszerzése
  6. Marketing tevékenység
  7. Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás

  Területi korlátozás:

  Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Csarnóta, Csányoszró, Cún, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Harkány, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kemse, Kémes, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kisszentmárton, Kistapolca, Kistótfalu, Kovácshida, Kórós, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Markóc, Marócsa, Matty, Márfa, Márok, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Peterd, Pécsdevecser, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villány, Villánykövesd, Vokány, Zalát

  A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 12 hónap.

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás

  Pályázatonkénti támogatási összeg:

  minimum 200 000 Ft maximum 3 000 000 Ft.

  Előleg biztosítása:

  50%, de maximum 1 500 000 Ft.

  Önerő szükséges-e?

  Igen és ezt igazolni is kell.

  Pályázat megvalósítási időszak:

  Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

  Fenntartási időszak:

  A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3-5 év.

  Pályázatbeadási határidő: 2023.06.30. napig

  A felhívás indokoltsága és célja:

  A vidéki térségekben az alapvető szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés lényegesen elmarad a városias térségektől. A vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele, az elérhető helyi szolgáltatások körének bővítése, színvonalának és hozzáférhetőségének javítása, a települési önkormányzatok és civil szervezetek segítése, a helyi együttműködések ösztönzése, valamint az azokban rejlő belső erőforrások kihasználása kiemelt cél, amelyek egyaránt elősegítik a gazdasági és közösségi területen a társadalmi aktivitás erősítését és fenntartását.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  pályázatfigyelés

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!