Tag Archive for: Épület

Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

Hamarosan megjelenik a pályázati felhívás a feldolgozó üzemek fejlesztésének az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének keretében történő támogatására.
A pályázat célja: Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztés, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése, magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra, kapacitásbővítő fejlesztések, az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, környezetbarát
technológiák, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése.

A pályázók köre:

 • olyan vállalkozások,
 • amelyek mezőgazdasági termékek értéknövelését, vagy piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést,
 • és/vagy kapcsolódó zöld beruházást valósítanak meg;
 • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
  Magyarországon fiókteleppel, rendelkeznek;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
 • támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség
Határidők:
 • Benyújtás: 2024. június 25. – 2025. február 03.
          Négy ütem (a benyújtás időpontjától függően)
                   1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
                   2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
                   3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
                   4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.
 • A megvalósítás határideje: a támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 24 hónap.

A támogatás összege:

Maximum 200.000.000,-Ft., amelyből a támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 50 millió Ft-ig előleg igényelhető.

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő, a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült elszámolható költségek utólagos megtérítésével történő támogatás

Támogatható tevékenységek:

 • Közvetlenül a technológiához, illetve az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.
 • Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat
 • Immateriális beruházások: a projekt céljához köthető számítógépes szoftverek
  megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Műemlék épületek állagmegóvása, felújítása, képzőművészeti alkotás restaurálása

  A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot ír ki a műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására.

  Kik pályázhatnak?

  • a műemléki nyilvántartásban szereplő magyarországi ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői (természetes személyek, jogi személyek), a központi költségvetési szervek kivételével;
  • egy tulajdonos a tulajdonában lévő műemlékek közül legfeljebb két különböző épületre, építményre pályázhat;
  • akik vállalják az elért eredmények fenntartását és jó karbantartását a program lezárását követő 10 évig.

  Határidők:

  • benyújtási határidő:az NKA portálján keresztül 2024. április 16-án éjfélig;
  • a pályázati cél megvalósításának időtartama: 2024. július 1. – 2025. december 31.

  Keretösszeg: 120 000 000,-Ft.

  Támogatás összege: legfeljebb 10 000 000,- Ft, a beruházás legfeljebb 50%-a. A saját forrás rendelkezésre állását igazolni kell!

  Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

  Támogatható kiadások:

  • építőipari kivitelezési költségek;
  • kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén);
  • műszaki ellenőr díjazása;
  • restaurálási költségek,
  • tervezői művezetés.
  • A Kollégium a döntéskor megjelölheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél vagy részfeladat megvalósítására adja
  • nem igényelhető támogatás a tervezői, hatósági, szakértői díjakra!

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   Baranyai civil szervezetek fejlesztése

   Baranyai civil szervezetek fejlesztése

   Ki pályázhat?

   • Sportegyesület (521)
   • Polgárőr egyesület (526)
   • Nemzetiségi egyesület (528)
   • Egyéb egyesület (529)
   • Egyéb alapítvány (569)

   Pályázati feltételek –  többek között:

   1. A projekt keretében az önállóan támogatható tevékenységek alá tartózó elemek közül legalább egyet meg kell valósítani.
   2. Kizárólag új, a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem megkezdett projekt megvalósítására nyújtható be támogatási kérelem.
   3. A projekt kizárólag az illetékes HACS tervezési területén valósítható meg.
   4. Amennyiben a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében új munkahelyet teremt (ideértve az önfoglalkoztatást is), úgy azt a fenntartási időszak alatt folyamatosan fent kell tartania.
   5. A projekt keretében vállalt létszámbővítést a kedvezményezett legkésőbb a záró kifizetési igénylés benyújtásakor jogviszonyt igazoló dokumentum (munkaszerződés és/vagy munkaköri leírás, stb.) csatolásával igazolja.
   6. A projekt keretében kizárólag olyan első üzembehelyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számítva legfeljebb két éve gyártott eszközök, gépek, berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.
   7. Használt eszközök, gépek és berendezések beszerzése jelen helyi felhívás esetében nem támogatható.
   8. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Magyar Államkincstárnak bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját
    forrásból lecserélendő.

   Tevékenységek, amelyek támogathatók:

   Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

   1. Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság): a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) -energetikai hatékonyságnövelést nem célzó- felújítása, bővítése, korszerűsítése
   1. Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság): a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) és/vagy technológiai rendszer(ek) -energetikai hatékonyság céljából történő- felújítása, korszerűsítése
   1. Új épület, építmény építése: a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése
   1. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítása
   2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek), építmény(ek) tekintetében (fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, stb.)
   1. Rendezvényszervezés (kizárólag települési önkormányzat és civil szervezet támogatást igénylő esetén)

   Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

   1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

   Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

   1. Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
   2. Projektarányos akadálymentesítés
   3. Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
   4. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
   5. Immateriális javak beszerzése
   6. Marketing tevékenység
   7. Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás

   Területi korlátozás:

   Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Csarnóta, Csányoszró, Cún, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Harkány, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kemse, Kémes, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kisszentmárton, Kistapolca, Kistótfalu, Kovácshida, Kórós, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Markóc, Marócsa, Matty, Márfa, Márok, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Peterd, Pécsdevecser, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villány, Villánykövesd, Vokány, Zalát

   A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

   a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 12 hónap.

   A támogatás formája:

   vissza nem térítendő támogatás

   Pályázatonkénti támogatási összeg:

   minimum 200 000 Ft maximum 3 000 000 Ft.

   Előleg biztosítása:

   50%, de maximum 1 500 000 Ft.

   Önerő szükséges-e?

   Igen és ezt igazolni is kell.

   Pályázat megvalósítási időszak:

   Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

   Fenntartási időszak:

   A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3-5 év.

   Pályázatbeadási határidő: 2023.06.30. napig

   A felhívás indokoltsága és célja:

   A vidéki térségekben az alapvető szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés lényegesen elmarad a városias térségektől. A vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele, az elérhető helyi szolgáltatások körének bővítése, színvonalának és hozzáférhetőségének javítása, a települési önkormányzatok és civil szervezetek segítése, a helyi együttműködések ösztönzése, valamint az azokban rejlő belső erőforrások kihasználása kiemelt cél, amelyek egyaránt elősegítik a gazdasági és közösségi területen a társadalmi aktivitás erősítését és fenntartását.

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   pályázatfigyelés

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!