Tag Archive for: Nemzeti Kulturális Alap

Közművelődési intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása

A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma pályázati felhívást tett közzé a közművelődési  intézmények, egyesületek, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek számára, infrastrukturális
fejlesztéseik megvalósításának támogatására, a szakmai feladatellátás színvonalának megőrzése, illetve növelése érdekében.

Kik pályázhatnak

 • Közművelődési tevékenységgel (statisztikai adatlap a 2023. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438), foglalkozó
 • költségvetési szervek, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye),
 • egyesületek, alapítványok,
 • nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

Határidők:

 • benyújtási határidő: elektronikusan az NKA portálján keresztül 2024. április 18-án éjfélig;
 • a pályázati cél megvalósításának időtartama: 2024. március 1. – 2024. december 31.

Keretösszeg: 89 000 000,-Ft.

Támogatás összege: legfeljebb 1 000 000,- Ft, a beruházás legfeljebb 100%-a.

Nevezési díj: 10.000 Ft nevezési díjat kell befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatható kiadások:

 • A közművelődési feladatellátás színvonalának növelését, ill. az elért színvonal megőrzését (pl.
  hangtechnikai eszközök, projektor-, ill. a meglévő nagyértékű eszközök használhatóságának feltételét
  jelentő tartozékok beszerzésének költségei) biztosító fejlesztések

Értékelési szempontok

 • a benyújtott költségvetés megalapozottsága, realitása, esetlegesen egyéb forrásból származó támogatás megléte/aránya,
 • az elbírálásnál előnyt élveznek a kötelező feladatellátásban résztvevő intézmények,
 • A Kollégium döntésénél a minőségi szempontok érvényesítése mellett a támogatott projektek kiválasztása során a Kárpát-medence területének minél arányosabb területi lefedettségére törekszik,

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Műemlék épületek állagmegóvása, felújítása, képzőművészeti alkotás restaurálása

  A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot ír ki a műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására.

  Kik pályázhatnak?

  • a műemléki nyilvántartásban szereplő magyarországi ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői (természetes személyek, jogi személyek), a központi költségvetési szervek kivételével;
  • egy tulajdonos a tulajdonában lévő műemlékek közül legfeljebb két különböző épületre, építményre pályázhat;
  • akik vállalják az elért eredmények fenntartását és jó karbantartását a program lezárását követő 10 évig.

  Határidők:

  • benyújtási határidő:az NKA portálján keresztül 2024. április 16-án éjfélig;
  • a pályázati cél megvalósításának időtartama: 2024. július 1. – 2025. december 31.

  Keretösszeg: 120 000 000,-Ft.

  Támogatás összege: legfeljebb 10 000 000,- Ft, a beruházás legfeljebb 50%-a. A saját forrás rendelkezésre állását igazolni kell!

  Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

  Támogatható kiadások:

  • építőipari kivitelezési költségek;
  • kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén);
  • műszaki ellenőr díjazása;
  • restaurálási költségek,
  • tervezői művezetés.
  • A Kollégium a döntéskor megjelölheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél vagy részfeladat megvalósítására adja
  • nem igényelhető támogatás a tervezői, hatósági, szakértői díjakra!

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!