vállalkozó baranya

Válj vállalkozóvá 2023-ban Baranyában

Ki pályázhat?

 • minimum egy hónapja álláskeresőként nyilvántartásba vette a Kormány Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
 • aki az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott – min. 1 hónapja – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi és pénzügyi készségeket megszerzi, azaz részt vesz egy képzésen
 • aki egy üzleti tervben bemutatja a leendő vállalkozását, annak működését és pénzügyi eredményeit
 • aki vállalja, hogy a tőketámogatás 2 részletben kerül kifizetésre. Előleg a tőketámogatás összegének 80 %-a, amely a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül kerül kifizetésre. A 2. részlet a hatósági szerződés 1. számú mellékletében foglalt eszközökkel történő teljes körű elszámolása után
  utólag, az elszámolás elfogadását követő 30 napon belül kerül átutalásra, kizárólag a támogatott hatósági szerződésben megjelölt vállalkozói bankszámlájára.
 • aki vállalja, hogy a támogatási döntést követően a vállalkozását legkorábban 2023. augusztus 1. nappal elindítja, a döntésről szóló értesítő levélben foglaltak szerint a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat beszerzi és azokat az értesítő levélben meghatározott határidőig benyújtja,
 • aki vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén önfoglalkoztatóként bankszámlát nyit és a
  Támogató javára szóló, a számlavezető pénzintézet által záradékolt, azonnali beszedési
  megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a hatósági szerződés aláírásakor, a támogatás fedezetére valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan becsatolja

A támogatás mértéke:

 • 6 hónapon keresztül 232.000,- Ft/hó és
 • egyszeri 2 millió forint tőketámogatás

 A támogatás formája:

 • vissza nem térítendő támogatás

További feltételek:

 • a kérelmező önfoglalkoztatását főállású egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági
  őstermelőként vagy alapít egy gazdasági társaságot, ahol tulajdonossá válik,
 • önfoglalkoztatói tevékenységén kívül, egyéb teljes munkaidőben nem dolgozik,
 • Az álláskereső vállalja, hogy a vállalkozást huszonnégy hónapig, azaz 2 évig fenntartja, ezt igazolja is.

Tőketámogatás mire használható fel?

 • a kérelem benyújtása előtt be nem szerzett és még nem használt, üzembe nem helyezett gép
  műszaki berendezés, felszerelés, egyéb berendezés, tárgyi eszköz, amely a vállalkozási
  tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálja.
 • immateriális javak (pl.: szoftverek) megvásárlására. A teljes beruházási költség legfeljebb 50%-a fordítható.
 • a vállalkozás beindításához szükséges – megfelelő felépítménnyel rendelkező, nem lakáscélú
  ingatlan (műhely, üzlet, iroda), valamint telek vásárlásához. Ingatlan vásárlás esetén a
  vállalkozás székhelyeként vagy telephelyeként be kell jegyezni az ingatlant.
 • forgóeszköz, valamint indulókészlet megvásárlására a teljes beruházási költség legfeljebb 15 %-a fordítható.

Határidő: 2023.május 7.

pályázatfigyelés

 

Amennyiben érdekel a lehetőség kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!