Tag Archive for: vállalkozóvá válás

Vállalkozó válást támogató pályázat megyeieknek

Vállalkozóvá válást támogató pályázat – MEGYEIEKNEK

A pályázat célja: Az álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés támogatás nyújtásával.

A program célcsoportja:
A programban azok az álláskeresők igényelhetnek támogatást, akiket a Kormányhivatal Járási Hivatalaiban legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, és önmaguk foglalkoztatását főállású vállalkozás indításával kívánják megvalósítani. Továbbá vállalják, hogy a tervezett vállalkozás székhelye, a tényleges vállalkozói tevékenység és a beruházás helyszíne az adott vármegye területén valósul meg.

A támogatás feltételei (általában, de megyénként eltérő lehet):

Az az álláskereső részesülhet támogatásban

 • akit a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,
 • aki a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt a Kormányhivatal által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi (ez egy képzés),
 • aki üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit és
 • aki a tervezett vállalkozás székhelyét, tényleges vállalkozói tevékenységét és a beruházás helyszínét az adott vármegyében valósítja meg.

A pályázat lebonyolítása:

 • regisztrálni kell az illetékes megye Kormányhivatalánál álláskeresőnek, majd
 • jelentkezni kell egy kompetencia felmérésre (ide ki kell tölteni egy adatlapot, amin bemutatja a vállalkozás alap adatait és vinni kell a hatósági bizonyítványt, annak igazolására, hogy álláskeresőként nyilvántartott) a megadott határidőig,
 • a kompetencia felmérésen való megfelelés esetén
 • egy képzésen való részvétel (a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségek megszerzését biztosító képzés) amelynek a végére elkészül az üzleti terv.
 • A (Kormányhivatal által) elfogadott üzleti terv birtokában kapható meg a pályázati összeg, de ez nem automatikus! Azaz, a szolgáltatásban való sikeres részvétel és az üzleti terv elfogadása nem jelenti automatikusan a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás megítélését.

A támogatás egyéb feltételei:

 • lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással (adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása) nem rendelkezik;
 • végrehajtási eljárás alatt nem áll;
 • beruházásának összköltsége legalább a támogatás összegét eléri, annál kisebb nem lehet;
 • rendelkezik bankszámlával (a támogatás folyósítása csak saját, vagy vállalkozói bankszámlára, társas vállalkozás esetén a tervezett gazdasági társaság bankszámlájára történhet);
 • ÁFA nyilatkozat benyújtása;
 • NAV köztartozásmentes igazolás;
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat (amennyiben összeférhetetlenség áll fenn);
 • Árajánlatok benyújtása a megvásárolandó eszközökről;
 • a lista nem teljeskörű, ezt az adott megyei kiírásnál részletesen szükséges áttekinteni!

Önerő szökséges a pályázathoz: nem szükséges

Vállalkozó vállalásai:

 • a tervezett vállalkozás székhelye, tényleges vállalkozói tevékenységét és a beruházás helyszínét az adott vármegye illetékességi területén valósítja meg;
 • vállalja, hogy a létrehozott vállalkozását a hatósági szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapig fenntartja, működteti (fenntartási kötelezettség) az adott vármegye illetékességi területén  (egyes vármegyékben és egyes esetekben 12 hónapig);
 • gazdasági társaság tevékenységében történő személyes közreműködés esetén vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye írásban a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül, valamint feladatait csak megbízási jogviszony keretében láthatja el;
 • vállalja, hogy a támogatási kérelem érdemi elbírálásához – amennyiben szükséges – előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés, saját forrás igazolása becsatolja, rendelkezésre bocsátja;
 • vállalja, hogy az önfoglalkoztatási kötelezettség időszaka alatt önmaga után rendszeresen megfizeti a kötelező közterheket;
 • a lista nem teljeskörű, ezt az adott megyei kiírásnál részletesen szükséges áttekinteni!

Megyénkénti pályázható összegek és beadási határidők (jelenleg ezeket az információkat ismerjük):

A mellékelt táblázatban letöltés után megtekintheted a Vármegyék aktuális dátumait.

 

A budapesti vállalkozás indítási támogatásról ebben a cikkben olvashat bővebben.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Vállalkozóvá válást támogató pályázat Budapestieknek

  Vállalkozóvá válást segítő támogatás BUDAPESTIEKNEK

  A pályázat célja: Budapesten új vállalkozás (egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság, mezőgazdasági őstermelő) indítását tervező, 30. életévüket betöltött álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység indításához vissza nem térítendő támogatás biztosítása.

  A pályázók köre:

  Az az álláskereső (már regisztrált állaskerők vehetik igénybe!) részesülhet támogatásban

  • aki a 30. életévét betöltötte,
  • aki nem résztvevője GINOP Plusz 4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz programnak,
  • akit Budapest Főváros Kormányhivatala valamely Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztálya legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántart,
  • aki Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi, és
  • aki a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit.
  • akik önmaguk foglalkoztatását főfoglalkozású vállalkozói jogviszonyban kívánják megvalósítani.
  • a kérelmező önfoglalkoztatását főállású egyéni vállalkozóként/mezőgazdasági őstermelőként/gazdasági társaság alapításával főállású társas vállalkozói jogviszonyban biztosítja és az önfoglalkoztatói tevékenységén kívül egyéb teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban tevékenységet nem folytat.
  A megvalósítás időtartama: 2024. április 2.- 2026. október 31.
  A munkaerőpiaci program keretében nyújtott vállalkozóvá válást elősegítő támogatás a 2024. évben Budapesten három ütemben valósul meg.A 3 ütem időpontjai:

  I. ütem: 2024. április 3. – 2024. április 12.
  II. ütem: 2024. június 24. – 2024. július 5.
  III. ütem: 2024. augusztus 26. – 2024. szeptember 6.

  A támogatás összege:

  • Az I. és a II. ütemnél: Hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás (2024. év: 266 800 Ft/hó) és/vagy 2.000.000 Ft egyszeri tőketámogatás, kizárólag együtt vehető igénybe.
  • A III. ütemben: Kizárólag a hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás (2024. év: 266 800 Ft/hó) vehető igénybe, ebben az ütemben már tőketámogatásra nincs lehetőség.

  Önerő szökséges a pályázathoz: nem szükséges

  Pályázói vállalás:

  • Az I. és a II. ütemnél a tőketámogatás igénybevételekor a pályázó vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított huszonnégy hónapig fenntartja, ezt a munkaerőpiaci programban rögzítettek szerint igazolja.
  • A III. ütemben az álláskereső – a kizárólag hat hónapon keresztül folyósítható, a kötelező legkisebb munkabér 100 %-ának megfelelő mértékű támogatás igénybevételekor (III. ütem) – vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított tizenkettő hónapig fenntartja.
  • A vállalkozás székhelye Budapesten lesz.
  • Hatósági engedélyekhez kötött tevékenység esetén az engedélyeket beszerzi.

  A megyei vállalkozás indítási pályázati lehetőségekről ebben a bejegyzésben olvashat többet!

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Vállalkozó Start II. program

   Vállalkozó Start II. program – VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS TÁMOGATÁSA

   Az önfoglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség további csökkentése érdekében országos lefedettséggel, új, vállalkozóvá válást támogató program indul júniustól több mint hatmilliárd forint hazai forrásból.

   A Vállalkozó Start II. Program – hasonlóan a korábbi konstrukciókhoz – vissza nem térítendő támogatást nyújt induló egyéni, illetve mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozások kezdeti költségeinek fedezése, komplex szolgáltatással történő támogatása, versenyképességük növelése érdekében.

   Ki pályázhat a Vállalkozó Start II. programra?

   Azon 18 és 64 év közötti magánszemélyek, akik:

   • vállalkozói szemlélettel, piacképes vállalkozói ötlettel rendelkeznek
   • vállalkozói alapkompetenciáik felmérése érdekében alkalmazott vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltötték,
   • a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak
   • minimum 8 általánost végzett magyar állampolgárok
   • magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek
   • más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkeznek,
   • más vállalkozásnak nem vezető tisztségviselői.

    NEM pályázhatnak akik:

   • a hazai vagy európai uniós forrásokból megvalósuló vállalkozóvá válást támogató programok keretében korábban támogatásban részesülők!
   • ilyen támogatási formák voltak többek között a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat vállalkozóvá válást támogató programjai, a TÁMOP-2.3.6.B-12/1, GINOP-5.2.2-14, GINOP-5.2.7-18 és a GINOP-5.1.10-18 jelű Európai uniós támogatási formák, illetve
   • a Támogató által korábban megvalósított „Vállalkozó Start” és „Lépj a Piacra” Fiatalok vállalkozóvá válása, és a Vállalkozz Itthon, Fiatal! elnevezésű vállalkozóvá válást támogató programok.

    Támogatást nyert vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások: 

   1) Olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható támogatás,

    • amely a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a Vállalkozó Start II. Program első komponense keretében a vállalkozói képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, jóváhagyott üzleti tervvel
    • továbbá vállalkozását az üzleti terv jóváhagyását követően alapította meg.

   2) A vállalkozás (gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozás) a támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb 90 nappal, de az üzleti terv jóváhagyását követően alakult meg.

   3) A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a Vállalkozó Start II. Program jóváhagyott üzleti tervét valósítja meg a támogatás keretében.

   4) A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a vállalkozás TEÁOR szerinti, illetve egyéni vállalkozók

   esetében az ÖVTJ szerinti főtevékenysége megegyezik az üzleti tervben meghatározott

   főtevékenységgel, továbbá főtevékenységét a támogatási időszak alatt nem módosítja.  Ezt a Támogató a helyszíni ellenőrzés során is vizsgálja.

   A vállalkozás melléktevékenységeket korlátozás nélkül végezhet.

   5) A pályázat keretében társas vállalkozást alapításakor a pályáznak minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, és vezető tisztségviselői pozíciót kell vállalnia.

   6) A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie, főállású munkaviszony keretében.

   7) A támogatott vállalkozásnak mikro- vagy kisvállalkozásnak kell minősülnie.

   8) Nyilatkoznia kell a támogatási kérelem benyújtásakor, hogy más pályázatokban kapott-e csekély (de minimis) összegű támogatást.

   9) A támogatott vállalkozás jogi forma szerint az alábbiak egyike lehet:

   • GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság;
   • GFO 117 – Betéti társaság;
   • GFO 231 – egyéni vállalkozó;
   • GFO 228 – egyéni cég;
   • GFO 232 – egyéb önálló vállalkozói tevékenységet végzők.

   10) A vállalkozói támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

   11) A vállalkozónak/vállalkozásnak a támogatási időszak teljes ideje alatt Magyarországon vezetett pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. (Egyéni vállalkozás esetében a vállalkozó magánszemély saját bankszámlája is elfogadható).

   12) A támogatási kérelem benyújtására a támogatást igénylő vállalkozás/egyéni vállalkozó képviseletében eljárva a Vállalkozó Start II. Program első komponense szerinti képzési tanúsítvánnyal és jóváhagyott üzleti tervről szóló tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozást alapító természetes személy által képviselt vállalkozás jogosult.

   13) A támogatott vállalkozásnak regisztrálnia kell a köztartozásmentes adózói adatbázisba.

   14) A pályázat beadásához szükség van 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintára. Egyéni vállalkozás esetén aláírási címpéldány, aláírásminta benyújtása nem szükséges.

   15) Vállalja a 12 hónapos fenntartási időszakot. 

   Pályázati konstrukció:

   A Program két, egymásra épülő, egymást kiegészítő komponensből áll, amelyeket a Támogató valósít meg.

   Az első komponens a programba való jelentkezéstől a tervezett vállalkozás megalapításáig tart.

   A második komponens keretében az induló vállalkozás támogatásban, a vállalkozó személyre szabott mentorálásban, tanácsadásban részesül.

   Első komponens:

   • Regisztráció a Támogató által közzétett online felületen.
   • A jelentkezők felkészültségének és motivációjának mérése, vállalkozói kompetencia teszt és személyes beszélgetés.
   • Kiválasztás, szerződéskötés.
   • A programba kerülők részt vesznek egy 90 órás online vállalkozói képzésen, és személyre szabott tanácsadási alkalmakon, melynek keretében elkészítik a vállalkozásuk részletes üzleti tervét.
   • Az üzleti tervet szakmai bizottság bírálja el.
   • A jóváhagyásra kerülő üzleti tervvel rendelkező programba vont magánszemélyek megalapítják új vállalkozásukat.

   Második komponens

   • A fentiek után, a már vállalkozással rendelkezők pályázhatnak induló költségeikhez vissza nem térítendő támogatásra.
   • A jóváhagyásra került üzleti tervvel rendelkezőknek, akik már rendelkeznek a kiadott képzési tanúsítvánnyal is, 90 napon belül meg kell alapítaniuk a vállalkozásukat.
   • A kiválasztott magánszemélyek maximum 4.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek és azt az alábbiakra használhatják fel:
    • induló vállalkozásuk megalapítására,
    • működtetésére,
    • fejlesztésére,
    • személyi jellegű (bér- és járulék), továbbá
    • eszköz- és szolgáltatás beszerzés költségeire a vállalkozás első évében,
    • az üzleti tervükben szereplő költségeikre.

   A támogatás első 12 hónapját (projektidőszak) követően a Támogatottak további 12 hónapos fenntartási időszakra vállalnak kötelezettséget, mely időszak alatt a vállalkozásukat működtetniük kell, egyéni vállalkozás a fenntartási időszak alatt nem szüneteltethető!

   Támogatási időszak:

   12 hónap + 12 hónap fenntartási időszak.

   NEM támogatható olyan vállalkozás:

   • amely felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, illetve 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás, illetve
   • kizárólag felnőtt vendégkört szolgál ki, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez; pl.: italbolt, dohánybolt, lottózó, játékterem, nyerőgépek üzemeltetése, erotikus- és szexshopok;
   • amely lízing tevékenységet végez;
   • amely a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét – kölcsönzési cél kivételével – bérbeadási célra kívánja felhasználni;
   • amelynek tevékenysége nem felel meg a 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak;
   • amely végelszámolás, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, kényszertörlési, a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás alatt áll;
   • amely nem felel meg az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdése1 szerinti követelménynek;
   • amely esetében a megvalósítási helyszín nem alkalmas a projekt megvalósítására;
   • amely elsődleges mezőgazdasági terméket állít elő.

    Pályázati feltételek, kötelező vállalások:

   • A vállalkozás székhelye a támogatási időszakban, és a fenntartási időszakban Magyarország területén található.
   • A 12 hónapos, (ön)foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja, működteti vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem szünetelteti.
   • A támogatási időszak utolsó napjától számítva az adott naptári évben a vállalkozás realizált nettó (ár)bevétele, el kell érje a minimum 1.000.000 Ft-ot.
   • Támogató és a támogatott magánszemély a vállalkozói képzés megkezdését megelőzően Programba vonási szerződést köt a Vállalkozó Start II. Program keretében megvalósuló vállalkozói képzés, tanácsadás, üzleti terv bírálat és mentorálás szolgáltatások igénybevétele céljából.
   • A projekt teljesítéséről időközi és záró szakmai és pénzügyi beszámolót készít.
   • A projekt fenntartását és a kötelező vállalások teljesítését a Támogató ellenőrzi, melyet a támogatott vállalkozás segíteni és tűrni köteles.
   • A támogatottnak a támogatási jogviszonnyal kapcsolatos iratokat a támogatói okirat kibocsátását, sikeres projektmegvalósítás esetén a lezáró levél megküldését követő 10 évig kell hiánytalanul megőrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat vállalkozásának székhelyén, vagy a támogató irodájában bemutatni.

   A támogatás formája:

   vissza nem térítendő támogatás

   Támogatás mértéke:

   maximum 4.500.000 Ft, 100% támogatás, csekély összegű támogatás.

   Előleg:

   a megítélt támogatás 50 %

   A Támogatás pénzügyi elemei:

   • a támogatási időszak 12 hónapjaira:  személyi jellegű költség (önfoglalkoztatás költségei, vagy a foglalkoztatott munkavállaló bér- és járulékköltsége), és
   • a vállalkozás indításához, működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges tevékenységek egyéb beruházási és dologi költségek.

   Önerő szükséges-e?

   Nem.

   Pályázatbeadási határidő: 2023. szeptember 01-től,

   a benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2024. szeptember 30-ig lehet benyújtani.

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   pályázatfigyelés

   Vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy segíthessünk! A pályázatnyitás napján lényeges tényező a gyorsaság, így mindenképp megéri, ha szakértő kezek támogatnak ebben a fontos lépésben. Írj nekünk, és visszahívunk!

    vállalkozó baranya

    Válj vállalkozóvá 2023-ban Baranyában

    Ki pályázhat?

    • minimum egy hónapja álláskeresőként nyilvántartásba vette a Kormány Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
    • aki az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott – min. 1 hónapja – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi és pénzügyi készségeket megszerzi, azaz részt vesz egy képzésen
    • aki egy üzleti tervben bemutatja a leendő vállalkozását, annak működését és pénzügyi eredményeit
    • aki vállalja, hogy a tőketámogatás 2 részletben kerül kifizetésre. Előleg a tőketámogatás összegének 80 %-a, amely a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül kerül kifizetésre. A 2. részlet a hatósági szerződés 1. számú mellékletében foglalt eszközökkel történő teljes körű elszámolása után
     utólag, az elszámolás elfogadását követő 30 napon belül kerül átutalásra, kizárólag a támogatott hatósági szerződésben megjelölt vállalkozói bankszámlájára.
    • aki vállalja, hogy a támogatási döntést követően a vállalkozását legkorábban 2023. augusztus 1. nappal elindítja, a döntésről szóló értesítő levélben foglaltak szerint a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat beszerzi és azokat az értesítő levélben meghatározott határidőig benyújtja,
    • aki vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén önfoglalkoztatóként bankszámlát nyit és a
     Támogató javára szóló, a számlavezető pénzintézet által záradékolt, azonnali beszedési
     megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a hatósági szerződés aláírásakor, a támogatás fedezetére valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan becsatolja

    A támogatás mértéke:

    • 6 hónapon keresztül 232.000,- Ft/hó és
    • egyszeri 2 millió forint tőketámogatás

     A támogatás formája:

    • vissza nem térítendő támogatás

    További feltételek:

    • a kérelmező önfoglalkoztatását főállású egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági
     őstermelőként vagy alapít egy gazdasági társaságot, ahol tulajdonossá válik,
    • önfoglalkoztatói tevékenységén kívül, egyéb teljes munkaidőben nem dolgozik,
    • Az álláskereső vállalja, hogy a vállalkozást huszonnégy hónapig, azaz 2 évig fenntartja, ezt igazolja is.

    Tőketámogatás mire használható fel?

    • a kérelem benyújtása előtt be nem szerzett és még nem használt, üzembe nem helyezett gép
     műszaki berendezés, felszerelés, egyéb berendezés, tárgyi eszköz, amely a vállalkozási
     tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálja.
    • immateriális javak (pl.: szoftverek) megvásárlására. A teljes beruházási költség legfeljebb 50%-a fordítható.
    • a vállalkozás beindításához szükséges – megfelelő felépítménnyel rendelkező, nem lakáscélú
     ingatlan (műhely, üzlet, iroda), valamint telek vásárlásához. Ingatlan vásárlás esetén a
     vállalkozás székhelyeként vagy telephelyeként be kell jegyezni az ingatlant.
    • forgóeszköz, valamint indulókészlet megvásárlására a teljes beruházási költség legfeljebb 15 %-a fordítható.

    Határidő: 2023.május 7.

    pályázatfigyelés

     

    Amennyiben érdekel a lehetőség kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

     vállalkozóvá válás támogatása nógrád megyében

     Vállalkozóvá válás álláskeresőnek Nógrád megyében

     Ki pályázhat a programra:

     Nógrád megyei, de nem salgótarjáni lakcímmel rendelkező, az alábbi célcsoportok egyikébe tartozó álláskereső:

     • Max. általános iskolai végzettséggel rendelkező
     • 25 év alatti, vagy 30 év alatti pályakezdő
     • 50 év feletti 
     • GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérő, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt
     • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
     • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett
     • Megváltozott munkaképességű személy
     • Közfoglalkoztatásból lépne a munkaerőpiacra

     A támogatás formája, mértéke, finanszírozás módja: vissza nem térítendő támogatás.

     A támogatás mértéke: max. 6 havi 232.000 Ft/hó

     A támogatás mellett a pályázó még bértámogatást is kaphat.

     A program részletei:

     A program keretében tanácsadók gyakorlati tanácsokkal segítik

     • az üzleti terv összeállítását,
     • a vállalkozás indítását és működtetéséhez tájékoztatást nyújtanak,
     • a munkavédelmi, pénzügyi, marketing feladatok ellátását
     • a vállalkozás hoz kapcsolódó jogszabályok megismerését,
     • az elektronikus ügyintézés gyakorlati folyamatának ismeretét.

     A program ideje alatt lehetőség van folyamatos mentori támogatás igénybevételére.

     Pályázati feltételek:

     A pályázó vállalja önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozóként, egyéni cég tagjaként, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként.

     Információ:
     A salgótarjáni lakcímmel rendelkező álláskeresők később igényelhetnek támogatást, de már most jelentkezhetnek, melyhez segítséget nyújtunk.

     A támogatás célja: Álláskeresők vállalkozói készségének előmozdítása, saját vállalkozási tevékenység indításának ösztönzése kedvező feltételekkel.


     Beadási határidő:
     folyamatos, a forrás kimerüléséig

      

     Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!