Tag Archive for: sportegyesület

Pest megyei civil szervezetek projekt támogatása

Pest megyei civil szervezetek projekt támogatása

Pályázati cél: pest megyében meghatározott településeken működő civil szervezetek, illetve egyházi jogi személyek településeken megvalósuló projektjeinek támogatása.

Települések: Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház településeken működő civil szervezetek, illetve egyházi jogi személyek e településeken megvalósuló projektjeinek támogatása.

A pályázók köre:

 • egyesület (GFO 529 – egyéb egyesület),
 • egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 519),
 • alapítvány (GFO 569 – egyéb alapítvány),
 • alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, intézménye (GFO 565, 563),
 • közalapítvány (GFO 561),
 • közalapítvány önálló intézménye (GFO 562),
 • sportszövetség (GFO 516),
 • sportegyesület (GFO 521),
 • polgárőr egyesület (GFO 526),
 • nemzetiségi egyesület (GFO 528),
 • vallási egyesület (GFO 525) vagy
 • egyházi jogi személy (GFO 55 kategóriába tartozó szervezetek).

Támogatható tevékenységek:

a) Kulturális, tájékoztatási tevékenység (pl., művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, kiállítás szervezése, könyvkiadás, épített kulturális örökség védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása);
b) Helyi közösségek fejlődését szolgáló tevékenység (pl. közösségépítő rendezvények)
c) Helyi oktatási és egészségügyi intézmények részére nyújtott szolgáltatást bővítő tevékenység
d) Vallási, hitéleti tevékenység
e) Sporttevékenység, sportszakmai tevékenység
f) Szabadidős és hobbitevékenység
g) Szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása)
h) Természeti környezet védelme és fejlesztése, zöldfelületek bővítése, klímaváltozás elleni védelem, állatvédelem
i) Helyi jelentőségű turisztikai tevékenységek (pl. turisztikai attrakciók létrehozása, túrák stb.)
j) Közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, közlekedés-biztonság)
k) Nemzetközi együttműködésen alapuló ifjúsági programok, valamint határon túli magyar szervezetekkel vagy határon túli magyar közösségek részére megvalósítandó programok, tevékenységek az a-i) pont szerint.

A támogatás formája és mértéke:

A pályázatban egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia. A k) pont szerinti tevékenység megvalósítása esetén kizárólag a k) pont szerinti tevékenység választható.

A pályázat keretösszege: 300 millió Ft
A támogatás összege: 100.000 – 20.000.000 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke: legfeljebb 100%

Megvalósítás helyszíne:
A támogatható tevékenységek kizárólag Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház települések közigazgatási területén valósíthatók meg és a tevékenység céljának, hatásának kifejezetten e településekre kell irányulnia, kivéve az 4.alcím k) pont szerinti tevékenységet, amely a felsorolt településeken kívül Pest vármegyében vagy Pest vármegye területén kívül is megvalósítható [egyházi jogi személyek (GFO 55) a 4. alcím k) pont szerinti tevékenység megvalósítására csak akkor nyújthatnak be pályázatot, ha a tevékenységet Pest vármegyében valósítják meg.]

Előleg igényelhető: Igen, 100 % mértékű előleg igénybevétele lehetséges.

Beadási határidő: 2024. április 8 – április 25. 24 óráig

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Készüljön fel a pályázatokra velünk!

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

 

  Pesterzsébeti Önkormányzat sporttámogatása

  A pályázat célja
  A Pesterzsébeten tevékenykedő sportegyesületek/diákegyesületek/sportolók támogatása révén a helyi sportélet élénkítése, lakosság egészségének javítása.

  Ki pályázhat?

  • XX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek, akik kiemelkedő sportteljesítmény értek el, vagy
  • olyan diák/ vagy sportegyesületek, amelyek a XX. kerületben székhellyel rendelkeznek, vagy
  • olyan diák/ vagy sportegyesületek, amelyek a XX. kerületben alszervezetet működtetnek, vagy
  • olyan diák/vagy sportegyesületek, amelyek a XX. kerületben tevékenységet végeznek, és
  • nincs esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozásuk és
  • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén átlátható szervezetnek minősülnek, és
  • nincs korábbi önkormányzati támogatás alapján lejárt és még nem teljesített beszámolási kötelezettségük, és
  • más önkormányzati forrásból, ugyanarra a célra és azonos időtartamra nem részesültek támogatásban.

  A támogatás formája:

                                            Vissza nem térítendő, előleg formájában történő támogatás

  Határidők:

  • beérkezési határidő: 2024. március 1 – 2024. április 15. 18 óra ! (nem éjfél) – csak az az érvényes pályázat, amelyet a Kezelő (a Polgármesteri Hivatal  Közművelődési Egészségügyi és Szociális Osztálya) eddig az időpontig érkeztet!
  • megvalósítás: 2024. március 1 – 2024. október 31.
  • a támogatásról kiértesítés határideje: 2024. május 15.
  • a támogatási szerződés megkötésének határideje: a kiértesítést követő 30 nap, de legkésőbb 2024. június 15.
  • a támogatás folyósítása: a támogatási szerződés megkötésétől számított 30 nap, de legkésőbb 2024. augusztus 15.
  • pénzügyi beszámoló határideje: 2024. november 15.

  Keretösszeg: 6 325 000,-Ft.

  Igényelt támogatás mértéke: 400 000,-Ft/ sportszervezet/sportoló 

  A pályázat benyújtásának módja:

  • Pályázni csak papír alapon, a pályázatot személyesen, vagy postán benyújtva lehet, úgy, hogy a pályázat a beérkezési határidőn belül megérkezzen a Polgármesteri Hivatalba

  Elszámolható számlák:

  • a Támogatási Szerződésben meghatározott, a pályázat megvalósításához közvetlenül kapcsolódó,
  • a megvalósítási időszakban a nyertes pályázó nevére kiállított számlák alapján
  • 200 000,-Ft feletti értékű számla csak akkor elfogadható, ha írásos szerződés alapján állították ki,

  Elszámolható költségek:

  • a pályázati program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó működési költségek (pl. közüzemi vagy bérleti díjak, sportruházat beszerzése)
  • kivételesen felhalmozási költségek;
  • a program megvalósításához igénybe vett szolgáltatások költségei;
  • a program lebonyolításához igénybe vett bérleti díjak, utazási költségek;
  • eszközbeszerzések költségei.

   

   

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   Baranyai civil szervezetek fejlesztése

   Baranyai civil szervezetek fejlesztése

   Ki pályázhat?

   • Sportegyesület (521)
   • Polgárőr egyesület (526)
   • Nemzetiségi egyesület (528)
   • Egyéb egyesület (529)
   • Egyéb alapítvány (569)

   Pályázati feltételek –  többek között:

   1. A projekt keretében az önállóan támogatható tevékenységek alá tartózó elemek közül legalább egyet meg kell valósítani.
   2. Kizárólag új, a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem megkezdett projekt megvalósítására nyújtható be támogatási kérelem.
   3. A projekt kizárólag az illetékes HACS tervezési területén valósítható meg.
   4. Amennyiben a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében új munkahelyet teremt (ideértve az önfoglalkoztatást is), úgy azt a fenntartási időszak alatt folyamatosan fent kell tartania.
   5. A projekt keretében vállalt létszámbővítést a kedvezményezett legkésőbb a záró kifizetési igénylés benyújtásakor jogviszonyt igazoló dokumentum (munkaszerződés és/vagy munkaköri leírás, stb.) csatolásával igazolja.
   6. A projekt keretében kizárólag olyan első üzembehelyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számítva legfeljebb két éve gyártott eszközök, gépek, berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.
   7. Használt eszközök, gépek és berendezések beszerzése jelen helyi felhívás esetében nem támogatható.
   8. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Magyar Államkincstárnak bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját
    forrásból lecserélendő.

   Tevékenységek, amelyek támogathatók:

   Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

   1. Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság): a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) -energetikai hatékonyságnövelést nem célzó- felújítása, bővítése, korszerűsítése
   1. Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság): a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) és/vagy technológiai rendszer(ek) -energetikai hatékonyság céljából történő- felújítása, korszerűsítése
   1. Új épület, építmény építése: a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése
   1. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítása
   2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek), építmény(ek) tekintetében (fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, stb.)
   1. Rendezvényszervezés (kizárólag települési önkormányzat és civil szervezet támogatást igénylő esetén)

   Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

   1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

   Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

   1. Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
   2. Projektarányos akadálymentesítés
   3. Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
   4. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
   5. Immateriális javak beszerzése
   6. Marketing tevékenység
   7. Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás

   Területi korlátozás:

   Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Csarnóta, Csányoszró, Cún, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Harkány, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kemse, Kémes, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kisszentmárton, Kistapolca, Kistótfalu, Kovácshida, Kórós, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Markóc, Marócsa, Matty, Márfa, Márok, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Peterd, Pécsdevecser, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villány, Villánykövesd, Vokány, Zalát

   A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

   a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 12 hónap.

   A támogatás formája:

   vissza nem térítendő támogatás

   Pályázatonkénti támogatási összeg:

   minimum 200 000 Ft maximum 3 000 000 Ft.

   Előleg biztosítása:

   50%, de maximum 1 500 000 Ft.

   Önerő szükséges-e?

   Igen és ezt igazolni is kell.

   Pályázat megvalósítási időszak:

   Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

   Fenntartási időszak:

   A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3-5 év.

   Pályázatbeadási határidő: 2023.06.30. napig

   A felhívás indokoltsága és célja:

   A vidéki térségekben az alapvető szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés lényegesen elmarad a városias térségektől. A vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele, az elérhető helyi szolgáltatások körének bővítése, színvonalának és hozzáférhetőségének javítása, a települési önkormányzatok és civil szervezetek segítése, a helyi együttműködések ösztönzése, valamint az azokban rejlő belső erőforrások kihasználása kiemelt cél, amelyek egyaránt elősegítik a gazdasági és közösségi területen a társadalmi aktivitás erősítését és fenntartását.

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   pályázatfigyelés

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    Érdi sportegyesületek támogatása

    Érdi sportegyesületek támogatása

    Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő sportszervezeteket támogat a város vezetése a 2023. évben.

    Ki pályázhat?

    • Érd területén működő,
    • érdi székhellyel nyilvántartásba vett sportszervezetek,
    • amelyek tevékenységük révén megfelelnek a sportról és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendeletben, valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek,
    • elszámolt az előző évben kapott támogatással (amennyiben volt ilyen),
    • nincs a helyi önkormányzati, adóhatósági, köztartozása.
    • Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek egyikének tagja, és
    • az általuk szervezett versenyrendszerben szerepel, melyet igazolással bizonyít.

    Előnyt élvez:

    • aki nagyobb számban foglalkoztat munkavállalóként sportszakembert, edzőt,
    • minél nagyobb óraszámban tart sportfoglalkozásokat, továbbá
    • rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed.

    A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

    • a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét;
    • a sportolók létszámát;
    • a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (mérlegét), sportszakmai adatait;
    • a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját;
    • az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát;
    • a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát;
    • az igényelt támogatás nagyságát;
    • a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket,
    • egyéb támogatásokat;
    • a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot.

     Területi korlátozás:

    • Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

    A támogatás formája:

    vissza nem térítendő támogatás

    Pályázatbeadási határidő: 2023. év május 31. nap.

    Elbírálás:

    30 napon belül.

    Pályázat célja:

    A városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sporteseményeinek, rendezvényeinek támogatása.

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    pályázatfigyelés

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     sportegyesületek támogatása újbudán

     Budapest XI. kerületi sportegyesületek, sportszervezetek támogatása

     Ki pályázhat?

     Budapest XI. kerületében tevékenykedő, az alábbi feltételeknek megfelelő sportszervezet:

     • bejegyzett civil szervezetként, törvény szerint előírt formában működik,
     • saját bankszámlával rendelkezik és határidőre elszámolt a 2022. évi bármely forrásból származó újbudai önkormányzati támogatással,
     • 60 napnál régebben lejárt köztartozása nincs és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz,
     • nincs tartozása az Újbuda Önkormányzat Intézményei és a Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. által üzemeltetett sportlétesítmények felé,
     • azon sportszervezetek/ szakosztályok, akik „eredményességi támogatás” jogcímen a 2023. évben Újbuda Önkormányzatától nem kapnak egyéb támogatást.

     A támogatás keretösszege: 60.000.000 Ft

     A támogatás formája: előfinanszírozott

     A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

     • egyesület vagy egyesületi szakosztály taglétszáma
     • országos szakszövetség által igazolt sportolók
     • egyesület vagy egyesületi szakosztály eredményessége, kvalifikált szakemberek megléte
     • Újbuda önkormányzati létesítményeinek használatára igényelt támogatás
     • sportszervezet tradíciói, népszerűsége, Újbuda jó hírnevének öregbítése
     • utánpótlás-nevelés területén végzett tevékenység
     • Újbuda Önkormányzata által meghatározott sporttevékenység gyakorlásának hosszú távú céljaihoz illeszkedik

     A támogatott sportegyesület kötelezően vállalja: 

     • A pályázatban feltünteti a sportszervezet működésének rövid ismertetését, mely tartalmazza, hogyan felel meg az Önkormányzati céloknak, és a támogatási összeg hogyan segíti a szakmai megvalósulást, továbbá a 2023. évi szakmai célokat, és azon tevékenységeket, melyek a kerület szabadidős-, lakossági és egészségmegőrző programjait bővítik.
     • A támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást nyújt be. Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak és a meghatározott időintervallumnak megfelelő számlák fogadhatók el.

     A pályázat célja: A XI. kerületi székhellyel (kivételes esetben telephellyel) rendelkező sportszervezetek rendszeresen, széles körben igénybe vehető verseny-, és szabadidős sporttevékenységének, utánpótlás nevelésének és a lakosság egészségmegőrző testedzési lehetőségén ek támogatása.

     A pályázat várható elbírálása: 2023. április vége

     Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.

     A szerződéskötés várható ideje: 2023. május

     Pályázatbeadási határidő: 2023. március 17.

      

     Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

       

      sportegyesületek támogatása kecskemét

      Sportegyesületek támogatása Kecskemét és környékén

      A pályázat neve: Utánpótlás-nevelés támogatása

      Támogató: Mercedes-Benz Gyár, Kecskemét

      Ki pályázhat?

      • Kecskeméti, vagy Kecskemét vonzáskörzetében működő, utánpótlásneveléssel foglalkozó sportegyesületek.
       A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a következő települések sportegyesületei:

      Abony, Ágasegyháza, Ballószög, Békéscsaba, Cegléd, Csépa, Cserkeszőlő, Csongrád, Dabas, Dunaújváros, Fegyvernek, Helvécia, Izsák, Jakabszállás, Jászkarajenő, Kecel, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kistelek, Kőröstetétlen, Kunadacs, Kunszentmárton, Lajosmizse, Lakitelek, Martfű, Nagykőrös, Nyárlőrinc, Nyársapát, Orosháza, Öcsöd, Örkény, Solt, Soltvadkert, Szabadszállás, Szeged, Szentes, Szentkirály, Szolnok, Tiszaalpár, Tiszaföldvár, Tiszakécske, Tiszakürt, Tiszaug, Törökszentmiklós, Törtel

      A támogatás összesen 1.000.000.000 Ft, az alábbiak szerinti elosztásban:

      • Utánpótlás-nevelésre maximum: 800.000.000 Forint
      • Ingatlan-fejlesztésre maximum: 200.000.000 Forint

      1. Utánpótlás-nevelés támogatásának formája, mértéke a TAO-keretből:

      • 250 főnél kisebb létszámú egyesületek: max. 230.000 Ft/utánpótláskorú, hivatalosan leigazolt játékos
      • 250 főnél nagyobb létszámú egyesületek: max. 100.000 Ft/utánpótláskorú, hivatalosan leigazolt játékos
      • látvány-csapatsportok esetén: a felajánlott összeg 12,5 százaléka kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül. (A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról az MBMH és a támogatott szervezet szerződésben rendelkezik arról, hogy az MBMH szponzorációs ellenszolgáltatásra jogosult!)

      Amennyiben az utánpótlásnevelésre fordított MBMH TAO támogatás eléri az adott sportegyesület utánpótlásnevelésre fordítható keretösszegének 50%-át, az MBMH az adott támogatási összeget arányosan csökkenti annak megfelelően, hogy a sportegyesület utánpótlásnevelésre fordítható keretösszegének legfeljebb 49%-át tegye ki.

      A támogatott sportegyesület kötelezően vállalja: 

      • az átfogó Compliance (feddhetetlenségi és transzparencia vizsgálat) és szankciós lista-vizsgálatot
      • a nyilvánossági záradékot – az MBMH a támogatás adatait közzé teheti
      • igazolni tudja az egyesülethez leigazolt, utánpótláskorú játékosok létszámát
      • teljes transzparenciát a TAO-pénzek felhasználásával kapcsolatban

      2. Ingatlan-fejlesztési célú pályázat:

      • a benyújtott projektekre max. felajánlható keretösszeg az összberuházás 49%-a
      • előnyben részesülnek az energiahatékonyságot szolgáló a projektek
      • a beérkezett ingatlan-fejlesztésre vonatkozó pályázatokról a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetése külön döntést hoz.

      A pályázó jogosult mind utánpótlásnevelésre, mind pedig ingatlan-fejlesztésre egyidejűleg pályázni, de a pályázatokat külön dokumentumként, külön pályázatként kell beadni.

      A pályázat elbírálása:

      • minden pályázat egyesével kerül elbírálásra
      • visszajelzés legkésőbb 2023. április 10-ig.

      Pályázatbeadási határidő: 2023. március 8.

       

      Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!