Tag Archive for: innováció

mikro- és kisvállalkozások innovációs fejlesztésének támogatása

Üzleti innováció támogatása – beadási határidő: 2024.09.03-tól

Hamarosan kiírják a mikro-, és kisvállalkozások üzleti innovációs tevékenységeinek támogatására vonatkozó pályázatot.

Kik pályázhatnak?

 • Azok a mikro és kisvállalkozások (Kft., Rt., Kkt., Bt.)
  • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
  • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
   megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 3 fő volt;
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
   társaságok;

Pályázati keretösszege, összege, formája, mértéke:

 • A támogatás összege: 20.000.000 – 50.000.000 Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Támogatás mértéke: legfeljebb 70%

Támogatható tevékenységek:

mikro- és kisvállalkozások innovációs fejlesztésének támogatása

 • Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációs tevékenységek;
 • Marketing és/vagy értékesítési innovációs tevékenységek;
 • Logisztikai innovációs tevékenységek;
 • Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Üzleti folyamat innovációhoz kapcsolódó beruházás;
b) Projektelőkészítési tevékenység (innovációs tanácsadás igénybevétele a projekt előkészítéséhez);
c) Innovációs projektet támogató tevékenységek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt    nyilvánosság, horizontális tevékenységek, rezsi).

Elszámolható költségek

 • Projektelőkészítés költségei
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Beruházáshoz kapcsolódó költségek
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei

Határidők:

 • 1. szakasz: 2024. szeptember 03. – 2024. szeptember 30.
 • 2. szakasz: 2025. március 03. – 2025. április 22.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   

  Piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák támogatása

  Piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák támogatása

  A Kulturális és Innovációs Minisztérium pályázati felhívás-tervezete a megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítését,
  és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat a megújítási elvek szellemében fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatására, piacképes termékek, technológiák és szolgáltatások fejlesztése érdekében.

  Ki pályázhat?

  Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:

  • Jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek és minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évük van, közzétett beszámolóval,
  • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek kutató- tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
  • Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
  • Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek, minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évük van közzétett beszámolóval és kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

  Tevékenységek, amelyek támogathatók:

  • Önállóan támogatható tevékenységek:
   – Kísérleti fejlesztés
  • Önállóan nem támogatható tevékenységek:
   – Alkalmazott (ipari) kutatás
   – Eszközbeszerzés
   – Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenység.

  A pályázatban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció Alap 2023. évi programstratégiájában meghatározott fókuszterületek preferálása a cél, erre figyelemmel a következő fókuszterületeken megvalósuló projekteket támogatja a kiíró:

  1.Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása

   • Az egészségmegőrző, betegségmegelőző fejlesztésektől, a diagnosztikán (korai felismerési eljárások, orvosi képalkotás), a gyógyító beavatkozásokon és terápiákon át (gyógyszerkutatás, immunológia, orvostechnikai eszközök és műszerek fejlesztése), az időskori életminőség javításáig (egészségügyi szenzorok, mesterséges intelligencia), egészségügyi rendszerek megerősítése, valamint a társadalom egészségügyi veszélyekkel szembeni rezilienciájának megerősítésére irányuló eszköztár fejlesztése érdekében.
    Példa területek:
    Humán orvostudomány, KFI tevékenység
    Gyógyszeripari KFI tevékenység
    Orvosi műszer, orvosi eszköz, orvostechnikai fejlesztések
    Piros biotechnológia
    Járványügyi fejlesztések
    Neurobiológia, agykutatási fejlesztések
    Diagnosztikai, képalkotó eljárások
    Reprodukciós kutatások és fejlesztések
   • Egészségügyi robotika
   • Egyedi, beteg specifikus implantátumok
   • Egészségügyi 3D nyomtatási technikák
   • Telemedicina

  2. A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása
  A körforgásos gazdasághoz kapcsolódó technológiai megoldásokat is támogatja, amelyek a rendelkezésre álló erőforrások lehető leghatékonyabb kihasználására és a hulladék minimalizálására irányulnak és a technológiai folyamatok erőforrás-hatékony felhasználási, optimalizálási lehetőségeinek kihasználásával, vagy a termékek életciklusának az átalakításával csökkentik a környezeti terhelést, és mérséklik a klímaváltozás hatásait.
  Példa területek:
  Zöld biotechnológia
  Regeneratív mezőgazdasági technológiák technológiai innovációja, víz- és
  tápanyagigény, és a növényvédelmi beavatkozások környezeti terhelésének
  csökkentésére irányuló megoldások
  Fenntartható élelmiszeripari, feldolgozás-technológiai megoldások
  Fenntartható vízgazdálkodás technológiai innovációja
  Fenntartható szennyvízkezelés technológiai innovációja
  Fenntartható hulladékgazdálkodás technológiák
  Megújuló energiák technológiai innovációja
  Fenntartható energiatárolás technológiai innováció
  Környezeti, ökológiai, klimatikus monitoring technológiai innovációja
  Bioalapú gazdasági technológiák
  Zöld átállást szolgáló anyagtudományi – pl. lebomló anyagok – fejlesztések
  Zöld átállást szolgáló, fauna és flóra kímélő építőipari, épület-energetikai technológiák fejlesztése

  3. A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása
  A közszolgáltatások hozzáférésének bővítését szolgáló digitális, smart fejlesztések (pl. egészségügyi adatbázis fejlesztések), valamint a
  szektorok közötti kapcsolatok és a különböző ágazatok, ellátási láncok egymásra épülő folyamatai kialakítását támogató digitális eszközök fejlesztései (pl. mezőgazdaság és élelmiszeripari kapcsolatok támogatása IKT megoldásokkal).
  Példa területek:
  hálózati technológiai fejlesztések: 5G/6G, sávszélesség, penetráció, vezeték nélküli
  hírközlési hálózatok, next generation internet
  informatikai hálózati fejlesztések: felhőalapú, peremhálózati és blokklánc technológia,
  kvantuminformatikai megoldások, HPC
  mesterséges intelligencia és adattechnológia, big data elemzés, nagy nyelvi
  modellek, autonóm rendszerek, gépi tanulás, IoT
  Ipar 4.0 megoldások: ipari digitalizáció, intelligens gyártás, ipari folyamatok
  optimalizálása
  chipgyártás és chipfejlesztés folyamatába való bekapcsolódás
  IKT alapú űrkutatási, űrtechnológiai fejlesztések, távérzékelés,

  környezeti megfigyelés, kommunikáció, navigáció

  e-közszolgáltatások, e-azonosítás, e-hitelesítés, beleértve az egészségügyi, e-health
  célú adatbázis fejlesztéseket
  készségfejlesztő oktatási és a nemzeti kulturális emlékezetet támogató rendszerek
  szektorok közötti kapcsolatok, egymásra épülő folyamatok kialakítását támogató
  digitális eszközök fejlesztése (így pl. mezőgazdaság és élelmiszeripari kapcsolatok
  támogatása IKT megoldásokkal)
  kiberbiztonság, adatbiztonság és adatvédelem

  4. Egyéb támogatható tevékenységek
  A három fókuszterületbe nem tartozó K+F javaslatok esetében az „Egyéb” kategóriát szükséges
  megjeleníteni.

  A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

  1. jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak és
  2. a fejlesztésnek minimum TRL5 4-es szintről kell indulnia, a megvalósítási időszak végére a minimum TRL 7-es szintet elérve és
  3. a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen, amelynek a fenntartási időszak végére el kell érnie a TRL 9-es szintet és
  4. a fenntartási idő végére megszerzett iparjogvédelmi oltalmi portfóliót, szabadalom esetén a megszerzett oltalom hiányában pozitív szabadalomképességi értékelést, védjegyoltalom és a különböző mintaoltalmak (pl. formatervezési-, használati minta) esetén megszerzett oltalmat kell birtokolnia.

  A pályázat keretében „A” és „B” alprogram kerül meghatározásra.

  „A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban, partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

  „B” alprogram: A vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

  A támogatás összege:

  400.000.000 – 800.000.000 Ft

  Támogatás formája:

  A támogatás vissza nem térítendő támogatás,

  Támogatás mértéke:

  70%

  Megvalósítási időszak:

  A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 24 hónap, az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek fókuszterületen megvalósuló projekt esetében pedig vagy 24 hónap vagy 36 hónap.

  Pályázatbeadási határidő: 2023. szeptember 29. 12:00 óra

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

  Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Családi vállalkozások díjazása - Forbes megjelenés

   Családi Vállalkozások díjazása

   Hogyan emelkedhetsz ki a családi vállalatok közül? A K&H díjazza a példamutatást!

   Ki pályázhat?

   Magyarországon bejegyzett cégek, amelyek éves árbevétele meghaladja a 300 millió forintot, és

   – a vállalat legalább 51% -a magánszemély(ek) tulajdonában van, és
   – a vállalat legalább 25%-a egy család tulajdonában van, és
   – a családnak legalább az egyik tagja aktívan a vállalat vezetésében dolgozik, vagy részt vesz a stratégiai döntések meghozatalában.

    Pályázati kategóriák: 

   A pályázatban az alábbi kategóriák egyikét szükséges választani és arról bővebb leírást, pályázati anyagot készíteni. 

   1., Sikeres generációváltás kategóriában mutassa be, melyek azok a családi értékek, amelyeket beépítenek a vállalatvezetésbe, és annak módját, hogy miként biztosítják ezek megőrzését, megerősítését, továbbvitelét a generációváltással, valamint annak hatását a családi vállalat működésére. 

   2., Innováció kategóriában  részletezze az elmúlt években megvalósult vagy a közeljövőben tervezett – termékre, szolgáltatásra vagy üzleti folyamatra vonatkozó – innovációs fejlesztéseket, törekvéseket, illetve azok hatásait a családi vállalat működésére. 

   3., Hosszú távú stratégia kategóriában ismertesse, hogy miként biztosítják a cég hosszú távon sikeres működésének, növekedésének fenntartását, illetve a gazdaságon/iparágon belüli jelentős és előremutató szerepét. 

   4., A környezetvédelmi fenntarthatóság kategóriában mutassa be azt, hogy mennyire elkötelezettek a fenntarthatóság iránt, hogyan, milyen tevékenységgel csökkentik a családi vállalatnál a környezetszennyezést és a természeti erőforrások felhasználását, hogyan járulnak hozzá ahhoz, hogy a helyi közösség, a társadalom tagjainak környezetét megóvják.

    A nevezéshez szükséges adatok és információk:

   • cégadatok:
    • pályázó cég neve
    • anyavállalat adószáma
    • pályázott kategória
    • kapcsolattartó neve
    • kapcsolattartó telefonszáma
    • kapcsolattartó e-mail címe
   • pályázati anyag feltöltése
    • a cég bemutatása (maximum 1 oldal) a cég történetének és tevékenységének rövid bemutatása, fontos fordulópontok a cég életében, piaci helyzet
    • a díjazásra alkalmasság bemutatása (maximum 2 oldal): a kategóriának megfelelően megjelölt tartalom

   A pályázat elbírálásának szempontjai:

   • a pályázati kategóriában kimagasló teljesítmény
   • elkötelezettség a családi vállalkozás sikeres működése és továbbvitele iránt
   • egyedi ötletek, megoldások alkalmazása

   A pályázatok benyújtásakor hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázati anyagokat a zsűri a pályázatból kizárja, illetve azokat nem bírálja el. 

   Díjazás:

   A nyertes cégek számára megjelenést biztosít a Forbes magazin, a sikertörténetükért járó díjat pedig a Forbes Családi Vállalatok Gálán ünnepélyesen vehetik majd át.

   Pályázatbeadási határidő: 2023. július 31.  

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    Start-up cégeknek innovációs program

    Start-up cégeknek innovációs program

    A pályázat neve: D-Care Labs – Az innovációk programja

    A támogatás célja: A szociális innovációval és a szociális vállalkozással kapcsolatos know-how-k, módszerek támogatása az innovatív ötletek sikeres és fenntartható megvalósításához.

    Kik vehetik igénybe?  

     • önkormányzatok
     • start-upok (Az alapvető és legtágabb értelemben nézve startup-nak tekinthető minden induló vállalkozás, amiben a kezdeti kiadásokat jellemzően a tulajdonos saját befektetett, vagy kapott tőkéből fedezi és az első bevételei előtt van még, bejáratott eljárások, ügyfelek és szállítók nélkül.-wikipédia)

    Milyen támogatás vehető igénybe?

    A résztvevő innovációs csapatok segítséget kapnak

     • koncepció kialakításában
     • modulokra osztva a probléma feltárásától, a prototípusok fejlesztésén át a szociális üzleti modellek kidolgozásáig
     • kulcsfontosságú képességek fejlesztésében a sikeres kommunikációs stratégia kialakításához
     • üzleti és szolgáltatás fejlesztésben
     • támogató hálózat keretében egész Magyarország területéről
     • legjobb gyakorlatok megosztásával egész Európából.

    A támogató hálózat az alábbiakat biztosítja:

     • képzési helyszín
     • mentorálás
     • workshopok (offline és online, kb. hat darab)
     • vállalkozásfejlesztési segítség, pénzügyi tanácsadás
     • támogatás finanszírozási források felkutatásához –összeköttetés társadalmi befektetőkkel
     • partnereken keresztül kapcsolatépítés állami és nemzetközi szinten.

    Mi szükséges a D-Care Labs projektben való részvételhez?

     • egy innovációs csapat (2-3 fő) a szektor különböző területeiről szeretnének szervezeteket, vállalkozásokat összekötni önkormányzatokkal
     • konkrét fejlesztési igények, egy problémára koncentrálva megoldást keresnek (fő fókusz az otthoni ellátási szolgáltatások fejlesztése)
     • bármely innovatív ötlet az önkormányzatokat érintő területről
     • részleges megoldási terv és elkötelezettség.

    Várható indulás: 2023. első negyedév.

    Helyszín: Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ (Budapest, 1071 Damjanich u 44.)
    (lehetőség van igény szerint az online részvételre is, hibrid módon)

    Részvételi díj:

    – TÖOSZ-tagoknak és önkormányzatoknak: INGYENES
    – Nem tagoknak és egyéb szervezeteknek: 199.000 Ft + Áfa

    Online jelentkezés felülete:
    https://forms.gle/F1kTGVmSwrRDEDxC6

    Bővebb információ:

    E-mail: sabjan@toosz.hu
    Mobil: +36 30 436-0260

     

    Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!