Tag Archive for: gépjárműberuházás

Elektromos autó pályázat részeredményei

2047 elektromos autót igényeltek

A vállalkozások 2024.február 5-e óta kérhetnek vissza nem térítendő állami hozzájárulást tisztán elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz beszerzéséhez – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Az MTI-nek küldött közleményben ismertették, hogy 2024.02.22-ig 1658 cég igényelt támogatást 2047 járműre, közel 8 milliárd forint értékben.

A pályázati felhívásban 9 375 db gépjárművet jelőltek meg, amely célszámként, amely a pályázati keretösszegből biztosítható, így a jelenlegi 2047 megigényelt jármú, a pályázati keretnek a kb: 22 %-t jelenti.

A zöldenergia hasznosítást ösztönző kiírásra jövő tavaszig várják a pályázatokat.

A 30 milliárd forintos keretösszegű program egy jármű beszerzését az akkumulátor kapacitásának függvényében 2,8-4 millió forinttal segítheti.

A tíz fő alatti állományi létszámú vállalkozások legfeljebb egy, a 10-49 fő közöttiek legfeljebb öt, az 50-249 fő közöttiek legfeljebb tíz, míg a nagyobbak legfeljebb 16 járművet szerezhetnek be. Egy cégre így összesen akár 64 millió forint juthat, erről mi is tájékoztatást adtunk ebben a bejegyzésünkben.

Az eddigi adatok szerint a legnépszerűbb járműkategória

 • a személyautóké, amelyekből 1549 megvásárlását tervezik a pályázók.
 • Kisteherautókból e mennyiség harmadára,
 • busz és 3,5 tonna feletti tehergépkocsi iránt pedig néhány darab erejéig mutatkozott eddig érdeklődés – tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium.

Kifejtették, hogy a károsanyag-kibocsátás mintegy ötödéért a közlekedés, azon belül túlnyomórészt a közúti forgalom felel. A szektor zöldítésében meghatározó eszköz az elektromos autózás térnyerésének elősegítése.

2020 elejéhez képest ötször több, mintegy 88 ezer zöld rendszámos jármű közlekedik Magyarországon.

A tisztán elektromos gépkocsik száma 2024.februárban meghaladhatja az ötvenezret.

Hangsúlyozták, a jövő a zöldenergiáé. Az elektromos járművek levegőszennyezés nélkül használhatók, csendesebbek a belső égésű motorral hajtottaknál, üzemeltetőiknek működési-karbantartási költségeket takaríthatnak meg. A kapcsolódó munkahelyteremtő iparfejlesztések nagyban hozzájárulnak a gazdasági növekedés helyreállításához, a versenyképesség megerősítéséhez.

Az EM az e-mobilitás további terjedésének előmozdítása érdekében a hazai töltőinfrastruktúra bővítését támogató felhíváson is dolgozik – közölte a szaktárca.

(forrás:MTI)

Vegye igénybe ezt a lehetőséget!

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Elektromos_autó_beszerzés

  Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

  A pályázat célja tiszta üzemű közlekedés elősegítése.

  Ki igényelheti ezt a támogatást:

  Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég vagy egyéni vállalkozó, amelynek alapítása 2021.12.31. vagy ennél korábbi dátumú és

  a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, egyéni vállalkozó esetén a bevétele meghaladja a projekt elszámolható költségét.

  Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  113 (Korlátolt felelősségű társaság);
  114 (Részvénytársaság);
  116 (Közkereseti társaság);
  117 (Betéti társaság)
  121 (Szociális szövetkezet)
  122 (Takarék- és hitelszövetkezet)
  123 (Iskolaszövetkezet)
  124 (Agrárgazdasági szövetkezet)
  126 (Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet)
  129 (Egyéb szövetkezet)
  226 (Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe)
  228 (Egyéni cég)
  231 (Egyéni vállalkozó)
  572 (Nonprofit korlátolt felelősségű társaság)
  573 (Nonprofit részvénytársaság)
  575 (Nonprofit közkereseti társaság)
  576 (Nonprofit betéti társaság)

  Támogatható tevékenységek:

  Tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű és kisbusz beszerzése.

  Támogatás legfeljebb az alábbi darabszámú gépjárművek beszerzéséhez igényelhető:

  • 10 főnél kevesebb alkalmazott esetén: 1 db.
  • 10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb alkalmazott esetén: 5 db.
  • 50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb alkalmazott esetén: 10 db.
  • 250 fő vagy 250 főnél több alkalmazott esetén: 16 db.

  A támogatás összeg: 2 800 000 forint – 64 000 000 forint, teljesítménytől függően.

  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

  Pályázat benyújtási lehetőség: 2024.02.05-től

  Pályázat területi korlátozása: nincs, Magyarország egész területéről pályázható, de különböző a támogatásra elkülönített összeg a Budapesti és a kevésbé fejlett régiókban.

  A támogatott pályázatok várható száma: maximum 9 375 db.

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   civil közösségek támogatása - Magyar Falu Program

   Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása – Falusi Civil Alap

   A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, kiemelt figyelemmel a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására.

   Ki pályázhat?

   Azon egyesület vagy alapítvány

   a) amelyet a bíróság 2022. december 31-ig nyilvántartásba vett,

   b) amely rendelkezik a 2022. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és

   c) amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2023. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

   Pályázati feltételek:

   pályázat kiírás felépítése

   Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében, és kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

   Tevékenységek, amelyek támogathatók:

   2.1. Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2023/1)

   • Civil szervezet ingatlan vásárlása;
   • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
   • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
   • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

   2.2. Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/2)

   • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig.
   • Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.

   2.3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/3)

   • Meglévő jármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése;
   • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
   • Eszközbeszerzés.

   2.4. Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2023/4)

   • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
   • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

   Fenntartási kötelezettség:

   Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.

   Biztosítéknyújtási kötelezettség:

   Amennyiben a megítélt támogatási összeg az 1 000 000 Ft-ot meghaladja, a kedvezményezett biztosítékot köteles nyújtani valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó levél formájában.

   A támogatás összege:

   Igényelhető támogatás mértéke

   Támogatás formája:

   A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben, 100%-os támogatási előleg formájában, vissza nem térítendő támogatásként nyújtott, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.

   Támogatás mértéke:

   100%

   Önerő szükséges-e?

   Nem.

   A támogatott tevékenység időtartama:

   2023. augusztus 1. – 2024. december 31.

   Beadási határidő: 2023. augusztus 1. 11 óra 00 perc – 2023. augusztus 31. 14 óra 00 perc

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

   Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

    

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!