Tag Archive for: civil szervezet

Miskolci szociális és nyugdíjas szervezetek támogatása

Miskolc civil szervezetek támogatása – beadási határidő: 2024. június 7.

A pályázat célja:

 • Szociális, fogyatékosügyi feladatokat ellátó civil szervezetek, valamint nyugdíjas szervezetek működésének támogatása.
 • Elsősorban hátrányos helyzetbe került családokat támogató programok, munkanélküli problémák, drog- és szenvedélybetegek kezelését, hátrányos és veszélyeztetett gyermekeket, fogyatékos személyeket, időseket és szociálisan rászorultakat segítő programok szervezésének és lebonyolításának támogatása.

A pályázók köre:

olyan jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, amelyek

 • székhelye Miskolcon van,

 • Miskolcon működnek

 • amelyeknek nyilvántartott tevékenységi körébe tartozik a pályázatban feltüntetett cél, és

 1. szociális, fogyatékosügyi jellegű feladatokat látnak el
 2. vagy nyugdíjas szervezetek, amelyek
  • nyugdíjasokat tömörítenek, érdekeiket képviselik
  • céljában, tevékenységi körében szerepel az idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok szervezése.Miskolci székhelyű intézmények, amennyiben a pályázat céljának megfelelő tevékenységet is végeznek.

Nem pályázhat az a szervezet, amely a szociális feladatot ellátó civil szervezetek 2023. évi támogatására kiírt pályázaton elnyert pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást a Bizottság előzetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

Nem pályázhat továbbá olyan szervezet, mely nem tett eleget jogszabályban foglalt beszámolási kötelezettségének.

Támogatható költségek, tevékenységek:

 • működési költségeikre,
 • pályázati önrészként
 • szakmai programokra.

A támogatás keretösszege, mértéke, formája

 • A támogatás keretösszege: 2.853.330,- Ft.
 • A támogatás maximális mértéke:
  • a szociális és fogyatékosügyi feladatot ellátó civil szervezetek esetén: 100.000 Ft,
  • nyugdíjas szervezetek esetén: 50.000 Ft
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő.
 • A támogatás intenzitása: 100 %, önrész biztosítása nem kötelező.

A támogatás benyújtásának határideje és módja:

 • 2024. június 7. 12.00 óra személyesen vagy postán

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Készüljön fel a pályázatokra velünk!

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

 

  Újbuda pályázat környezetvédelem

  Újbuda Önkormányzata által kiírt pályázat környezetvédelemmel, természetvédelemmel, kapcsolatos programok támogatására

  Újbuda Önkormányzata pályázatot írt ki a XI. kerületben végzett, környezetvédelemmel, természetvédelemmel, klímavédelemmel, környezettudatos szemléletformálással, élőhelykezeléssel kapcsolatos közösségi célú programok, projektek megvalósítására.

   

  A pályázók köre:

  • civil szervezetek
  • egyesületek
  • alapítványok
  • intézmények

  Támogatható tevékenységek:

  • zöldfalak és zöldtetők létesítése – létrehozástól számított 5 éves fenntartási kötelezettség vállalásával;
  • környezettudatos szemléletformálásra környezeti nevelésre, élőhelykezelésre irányuló programok, projektek
  • DE a tevékenység nem lehet átfedésben egyéb, Újbuda Önkormányzata által kiírt pályázat tartalmával.
  • A xi. kerületben kell lennie:

  – a támogatott programok, projektek megvalósítási helyszínének, vagy

  –  a célszemélyek lakóhelyének, vagy

  – a programban érintett diákok, óvodások, bölcsődések oktatási nevelési intézményének

  – a programban érintett személyek munkavégzési helyének

  – a programban érintett egyetemi hallgatók egyeteme szervezeti egységének, ahol e diákok tanulnak

  • a tevékenységnek illeszkednie kell Újbuda Környezetvédelmi Programjához

  A támogatás formája és mértéke:

  Támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás

  A támogatás mértéke: legfeljebb a tervezett költségek 75 %-a. Az önerő meglétét igazolni kell.

  A támogatási összegből nem teljesíthető: 

  • személyi jellegű kifizetések
  • reprezentációs célú  kiadások

   

  Határidők:

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 15. elektronikusan

  A pályázatok várható elbírálása: 2024. június

  A szerződéskötés várható ideje: 2024. június

  A projektek megvalósításának határideje 2024. november 15.

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  Készüljön fel a pályázatokra velünk!

  Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   

   MOL Új Európa Alapítvány pályázata

   MOL Gyermekgyógyító program

   A pályázat célja: 

   A MOL Új Európa Alapítvány pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás programok támogatására krónikus betegségben szenvedő, fogyatékkal élő gyerekek, illetve a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők pszicho-szociális rehabilitációja érdekében.

   A pályázat célcsoportja

   a) 18 éves korig

   • Krónikus betegségben szenvedő, súlyos betegségből lábadozó vagy azzal tartósan együtt élő gyerekek
   • a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők

   b) 18-30 éves korig

   • fogyatékkal élők,

   A pályázat benyújtására jogosultak:

   • Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett alább felsorolt szervezetek jogosultak
   • amelyek létesítő okiratukban és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják:
   • a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó alapítványok, egyesületek, közhasznú szervezetek
   • az egyesülési jog alapján létrejött szövetségek;
   • a 2011. évi CCVI. törvény hatálya alá tartozó egyházi jogi személyek.
   • amelyek rendelkeznek olyan szakemberrel, akinek van  megfelelő zeneterápiás, művészetterápiás, lovasterápiás stb. végzettséggel, illetve a kutyaterápiás foglalkozások esetében a MATESZE által kiállított tanúsítvánnyal, mint terápiás kutya és felvezetője.
   • nem jogosultak a benyújtásra:

   – maguk az  intézmények nem, helyettük a fenntartójuk pályázhat

   – nem bejegyzett szervezetek,

   – magánszemélyek,

   – pártok, szakszervezetek,

   – vállalkozások, beleértve a nonprofit gazdasági társaságokat is.

   – amely a benyújtott támogatás iránti kérelmében valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett

   – amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló eljárás alatt áll, illetve amely szervezetnek bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;

   Támogatható tevékenységek:

   • Művészetterápiás programok
   • Élményterápiás programok

   A támogatás formája:

   Vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás

   A támogatás mértéke:

   A támogatás felső határa: 3 millió forint.

   A pályázat keretösszege: 80 millió forint.

   Határidők:

   A benyújtás határideje: 2024. május 6. 23.59 óra

   Támogatási időszak: 2024. szeptember 01. – 2025. július 31.

    

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    Békéscsaba szociális tevékenység támogatása

    Békéscsaba pályázat szociális célú tevékenységek támogatására

    A pályázat célja: Az állampolgárok és közösségek szociális célú tevékenységének támogatása

    A pályázók köre:

    A Békéscsabán működő

    • természetes személyek
    • az irányadó jogszabályok alapján nyilvántartásba vett szervezet közösségek
    • akinek/amelynek nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása
    • amennyiben szervezet pályázik, olyan szervezet, amely az Áht. 50. §-ának megfelelően átlátható szervezetnek minősül.
    • aki/amely vonatkozásában nem áll fenn a 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) értelmében összeférhetetlenség
    • civil szervezet esetén, ha a pályázó a 2011. évi CLXXV. törvény 28–30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint letétbehelyezési és közzétételi kötelezettségének a 2023. év vonatkozásában a támogatási szerződéskötésig a jogszabályokban meghatározott módon eleget tesz.
    • Nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely szervezet képviselőjének a megbízatása  a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartása szerint lejárt!

    Egy szervezet, közösség csak egy pályázatot nyújthat be!

    Támogatható tevékenységek:

    A szociális területen végzett tevékenységek.

    • szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok számára szervezendő rendezvények, akciók
    • a pályázat elnyerésénél elsőbbséget élveznek a városi közösségek.
    • segély a támogatásból nem adható
    • nyugdíjasokkal kapcsolatos tevékenység e pályázat keretében nem támogatható

    A támogatás formája és mértéke:

                        A támogatás összege: maximum 1.000.000. forint

                        A támogatás formája: vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás

    A támogatás időpontjai:

    • A pályázat benyújtásának határideje:                  2024. május 31.
    • Támogatási időszak:                                               2024. május 1. – 2025. március 31.
    • Elszámolási határidő:                                             2025. március 31.
    • A pályázatok elbírálásának várható határideje:  2024. június 26.

     

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    Készüljön fel a pályázatokra velünk!

    Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

     

     Győri öntevékeny művészeti csoportok támogatása

     Győr Önkormányzata pályázatot hirdet az öntevékeny művészeti csoportok szakmai fejlesztésének támogatására, működési költségeikhez való hozzájárulásra 

     1. A pályázat célja:
     • a város kulturális életének gazdagítása;
     • a különböző művészeti ágakat művelő öntevékeny csoportok értékteremtő alkotásainak és produkcióinak létrehozásának elősegítése.

          2. A pályázók köre:

     • Pályázhat bármely, az előadó-művészetek (báb, színjátszás, vers- és prózamondás, ének, tánc, zene, egyéb) és a vizuális művészetek (képző-, fotó-, filmművészet, népművészet és tárgyalkotó művészetek, egyéb) bármely ágában jelenleg is működő

     a) civil szervezet

                                  b) jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny művészeti csoportot fenntartó költségvetési szerv, köznevelési intézmény, egyházi jogi személy, kulturális főtevékenységű nonprofit gazdasági társaság, vagy kulturális főtevékenységű egyéni vállalkozó,

     • amely győri székhelyű vagy
     • nem győri székhelyű szervezet, amennyiben  az általa megjelölt pályázati cél Győrben valósul meg,
     • amely 2024. március 1-jét megelőzően kezdte meg működését
     • amelynek nincs köztartozása, illetve az Önkormányzat felé fennálló lejárt elszámolási kötelezettsége.
     • nem magánszemély egyéni alkotók,
     • nem hivatásos művészek és szervezetek, együttesek,
     • alapfokú művészetoktatási intézmény nem pályázhat az alapfeladatai körében végzett tevékenységére.

          3. A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás

          4. Benyújtási határidő: 2024. március 28.

          5. Keretösszeg: 15.000.000,- Ft.

          6. A pályázat keretében elszámolható kiadások:

     • a 2024-ben  megvalósuló/megvalósítandó  programok,  rendezvények  számlával    igazolt

     személyi jellegű és dologi kiadásai,

     • az öntevékeny művészeti csoport szakmai tevékenységének számlával igazolt dologi kiadásaira,

     működéshez szükséges számlával igazolt eszköz vásárlására, fejlesztésére

           7.  A pályázat keretében nem elszámolható kiadások:

     • bér jellegű kifizetések, megbízási díj, ösztöndíj, üzleti ajándék, étkezési költség (beleértve az italt is), reprezentációs költség    (kivéve    a    díjazáshoz    kapcsolódó       ajándéktárgyak, érmék, emlékérmék), szállásköltség, belépőjegyek;
     • karbantartási költségek;
     • telefonköltségek;
     • internet előfizetési költség;
     • közüzemi költség;
     • üzemeltetési költség;
     • köztartozások teljesítése.

          8. A finanszírozás formái:

     • Utófinanszírozás: amennyiben a támogatás felhasználása 2024. január 1. – 2024. május 31. közötti időszakban megvalósult/megvalósul;
     • Vegyes finanszírozás: amennyiben a támogatás felhasználása 2024. január 1. – 2024.   december 15. közötti időszakban valósul meg;
     • Előfinanszírozás: amennyiben a támogatás felhasználása 2024. június 1. – 2024. december 15. közötti időszakban valósul meg.

      

        

        

      

      

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

      

     Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

      Tatabánya kulturális önszerveződő közösségeinek támogatása

      Tatabánya Önkormányzata támogatni kívánja a városban a kultúra terén  működő önszerveződő közösségeket és a városban működő társadalmi szervezetek programjainak megvalósítását.

      1. A pályázat célja:
      • a városban működő közösségek létrejöttének és működésének támogatása, működési költségeik fedezetéhez anyagi segítségnyújtás;
      • a városban működő társadalmi szervezetek által szervezett programok megvalósításának támogatása;
      • nagyobb közösségnek szervezett kulturális fesztiválok, hagyományokkal rendelkező események megrendezésére, hagyományőrző nagyrendezvények megvalósításának támogatása.

           2. A pályázók köre:

      • Pályázhat bármely szervezet (az OBH által vezetett közhiteles névjegyzékben szereplő civil szervezet, egyesület, alapítvány, egyház, nemzetiségi önkormányzat), amely tatabányai székhelyű és legalább egy éve működik a településen;
      • Feltétel, hogy a pályázó szervezet a város közösségi életében aktívan részt vállaljon rendezvények szervezésével, maradandó értékek létrehozásával, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenységével;
      • Feltétel, hogy a pályázó szervezet pontosan és határidőben elszámoljon a korábban kapott támogatással, melynek felhasználása nem lehet ellentétes a Tatabánya képviselőtestülete által jóváhagyott céltól;
      • kizáró körülmény, ha a pályázónak a pályázaton kívüli együttműködési megállapodása áll fenn Tatabánya Önkormányzatával.

           3. Benyújtási határidő: 2024. március 25.

           4. A támogatás összege: 100 000- 500 000,- Ft,

           5. Keretösszeg: 5.000.000,- Ft.

           6. A pályázat keretében támogatható tevékenységek:

      • közösségek összetartozását erősítő,
      • tudományos,
      • művészeti,
      • hagyományápoló,
      • egészséges életmódot népszerűsítő,
      • kulturális tevékenységek

          7. Elszámolható kiadások

      • működési célú
      • szakmai feladatellátást segítő kiadások

         

       

       

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       

      Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

       állatterápiás programok idősotthonokban

       Állatterápiás programok létrehozására idősotthonokban civileknek

       A fővárosi közösségi költségvetés első évében 1 milliárd forint felhasználásáról dönthettek a fővárosiak. Ennek keretében az Állatterápiás programok idősotthonokban projektmegvalósítására 25 millió Ft keretösszeg került biztosításra. A beérkezett pályázatok esetében nem került felhasználásra a teljes összeg, ezért a rendelkezésre álló több, mint 19 millió Ft felhasználására pályázatot ír ki civil szervezeteknek.

       Ki pályázhat?

       Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon

       • egyesület vagy alapítvány, amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás megjelentetéséig nyilvántartásba vett
       • aki az állatasszisztált terápiát a Magyar Terápiás és Segítő Kutyás Szövetség Egyesület (a továbbiakban: MATESZE) által kiállított aktív tanúsítvánnyal rendelkező párossal (párosokkal) tartja és
       • a tevékenységüket a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009.(XII.3.) SZMM rendelet alapján végzi.

       Tevékenységek, amelyek támogathatók:

       • A Főváros közigazgatási területén, vagy a fővárosi illetőségű természetes személyekre vonatkozóan ellátási kötelezettséggel rendelkező
       • állami vagy önkormányzati fenntartásban működő idősotthonban
       • állatasszisztált program megvalósítása.
       • Civil, egyházi és egyéb fenntartású intézmények is bevonhatóak a programba, abban az esetben, ha a megállapított átlagos térítési díj összege nem haladja meg a napi 7 000 Ft-ot.
       • Tevékenység formái:
        – csoportos foglalkozás (alkalmanként minimum 6, maximum 10 fő), és/vagy
        – egyéni foglalkozás (nem mobilizálható – ágyban fekvő – ellátottak részére, alkalmanként legalább 3 fő).

       A támogatás összege:

       A támogatás mértéke legfeljebb 12 000 Ft/alkalom (egy alkalom minimum 60 perc).
       Az elnyerhető teljes támogatás, benyújtott pályázatonként legfeljebb 1 200 000 Ft.

       A támogatás elnyerése esetén az idősotthontól további ellentételezés nem kérhető, sem a terápiáért, sem egyéb kapcsolódó költségekre (pl. útiköltség).

       Előleg:

       a támogatás teljes összegének 50%-a előlegként kerül folyósításra, a fennmaradó támogatási összeg a teljesítés 40%-ával történő elszámolást követően kerül átadásra.

       Támogatás formája:

       A támogatás vissza nem térítendő támogatás,

       Támogatás mértéke:

       100%

       Hány pályázat nyújtható be?

       Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy pályázó, egy telephelyen egyszerre egy pályázat keretében végezheti a szerződésben foglalt tevékenységét.

       Pályázatbeadási határidő: 2023. augusztus 31-ig, illetve a keret kimerüléséig.

        

       Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

       Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

        

       Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

        szegedi civil szervezetek támogatása

        Szegedi civil szervezetek támogatása

        A Szeged Város Közösségéért Közalapítvány pályázati felhívása a Szegeden és vonzáskörzetében működő, a szociális, a gyermek- és ifjúságvédelem, a határon túli és regionális kapcsolatok, a kultúra, az oktatás valamint a sport területén tevékenykedő civil szervezetek és intézmények számára, tevékenységeik és működésük támogatására.

        Ki pályázhat?

        • Szegeden és vonzáskörzetében működő, a szociális, a gyermek- és ifjúságvédelem, a határon túli és regionális kapcsolatok, a kultúra, az oktatás valamint a sport területén tevékenykedő szervezetek.

        Területi korlátozás:

        Szeged és vonzáskörzete.

        A támogatás összege:

        legfeljebb 200.000 Ft

        Támogatás formája:

        vissza nem térítendő támogatás

        Támogatás mértéke:

        80%

        Pályázat megvalósítási időszak:

        Olyan programokkal lehet pályázni, melyek megvalósítására 2023. évben kerül(t) sor.

        Pályázat beadási határidő: legkésőbb 2023.07.23. 23:59.

        Egyéb feltételek:

        • Egy pályázó legfeljebb 200 ezer Ft összegű támogatást igényelhet, ezen belül a működési támogatás aránya legfeljebb a megpályázott összeg 1/3 lehet.
        • Jelen pályázati fordulóban 1 pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be.

        Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

        Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

        Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

         

        Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

         Normatív támogatás civil szervezeteknek

         Adományok után járó normatív támogatás civil szervezetek részére

         A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása  a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának, a nemzeti összetartozás erősítésének, valamint a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében. A civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz százalékos normatív kiegészítés normatív támogatásnak minősül.

         Ki pályázhat?

         Pályázatot nyújthat be a Magyarországon 2022. december 31-éig nyilvántartásba vett

         • alapítvány, valamint
         • egyesület, ideértve a szövetséget. 

         Pályázat kritériumok:

         Kizárólag azon pályázó részesülhet támogatásban, aki az alábbi táblázatban meghatározott valamennyi kritériumnak megfelel:

          

         Feltétel megnevezése A támogatás akkor nyújtható amennyiben
         1. Rendezett munkaügyi kapcsolatok A pályázó megfelel a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
         2. Végelszámolás, felszámolási eljárás, csődeljárás

          

         A pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, illetve nincs folyamatban ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás.
         3. A Tao. tv. alapján nyújtott támogatásmértéke

          

         A pályázó a tárgyévet megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján nem részesült 3.000.000,-Ft-ot meghaladó összegű látvány-csapatsport támogatásban.
         4. Átláthatóság A pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
         5. Összeférhetetlenség A pályázó és képviselője vonatkozásában nem áll fenn az Áht. 48/B. § (1) bekezdésében, továbbá a Civil tv. 62. § (2) bekezdésében és 67. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok.3 (lásd tételes felsorolás: Pályázati útmutató 5.3. pont)
         6. Nemzeti Együttműködési Alap támogatásaiból történt kizárás A pályázó nem került kizárásra a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásaiból a NEAr. 9. § (1) bekezdése alapján.
         7. Korábbi támogatás beszámolója benyújtásra került A pályázó részéről a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény mellékletében a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetben szereplő, Nemzeti Együttműködési Alap (ÁHT azonosító:

         332995) megnevezésű, fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatással kapcsolatos szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került (a 2022. évi NEAO-KP-1- 2022, a NEAG-KP-1-2022, valamint a NEAN- KP-1-2022 támogatásokkal bezárólag).

         Pályázati díj:

         A pályázónak a pályázat beadása napjáig egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2.000,- Ft 

         A támogatás formája:

         vissza nem térítendő támogatás 

         A támogatás összege:

         min: 10.000,- Ft – max: 750.000,- Ft.

         Támogatás mértéke:

         maximum 100%

         Önerő szükséges-e?

         Nem.

         Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.07.26. 14:00  

         Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

          

         Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

          Pécsi civil szevezetek támogatása

          Pécsi civil szervezetek támogatása

          Pécs város közigazgatási területén működő civil szervezetek szakmai programjainak támogatása, a pécsi civil szervezetek hatékony szerepvállalásának segítése érdekében.

          Ki pályázhat?

          • Egyéb sportszövetség GFO 516
          • Egyéb szövetség GFO 517
          • Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége GFO 519
          • Sportegyesület GFO 521
          • Polgárőr egyesület GFO 526
          • Nemzetiségi egyesület GFO 528
          • Egyéb egyesület GFO 529
          • Egyéb alapítvány GFO 569

          Pályázat szolgáltatás:

          Támogatás igényelhető a pályázó szervezet cél szerinti tevékenységéhez illeszkedő, célcsoportjának érdekében végzett szakmai programok megvalósítására (pl. közösségi kezdeményezések, rendezvények, tudásátadás, szemléletformálás, környezetvédelmi, környezeti nevelési tevékenység, stb.)

          Előnyben részesülnek azon szakmai programok, amelyek illeszkednek Pécs Megyei Jogú Város stratégiai dokumentumaiban foglalt fejlesztési irányokhoz.

          Területi korlátozás:

          A programok megvalósulásának helyszíne Pécs közigazgatási területe.

          A támogatás összege:

          legfeljebb 700.000 Ft

          Támogatás formája:

          vissza nem térítendő támogatás

          Támogatás mértéke:

          100%

          Pályázat megvalósítási időszak:

          2023.10.01. – 2023.12.31.

          Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.07.21.

          Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

           

          Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!