Tag Archive for: civil szervezet

állatterápiás programok idősotthonokban

Állatterápiás programok létrehozására idősotthonokban civileknek

A fővárosi közösségi költségvetés első évében 1 milliárd forint felhasználásáról dönthettek a fővárosiak. Ennek keretében az Állatterápiás programok idősotthonokban projektmegvalósítására 25 millió Ft keretösszeg került biztosításra. A beérkezett pályázatok esetében nem került felhasználásra a teljes összeg, ezért a rendelkezésre álló több, mint 19 millió Ft felhasználására pályázatot ír ki civil szervezeteknek.

Ki pályázhat?

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon

 • egyesület vagy alapítvány, amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás megjelentetéséig nyilvántartásba vett
 • aki az állatasszisztált terápiát a Magyar Terápiás és Segítő Kutyás Szövetség Egyesület (a továbbiakban: MATESZE) által kiállított aktív tanúsítvánnyal rendelkező párossal (párosokkal) tartja és
 • a tevékenységüket a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009.(XII.3.) SZMM rendelet alapján végzi.

Tevékenységek, amelyek támogathatók:

 • A Főváros közigazgatási területén, vagy a fővárosi illetőségű természetes személyekre vonatkozóan ellátási kötelezettséggel rendelkező
 • állami vagy önkormányzati fenntartásban működő idősotthonban
 • állatasszisztált program megvalósítása.
 • Civil, egyházi és egyéb fenntartású intézmények is bevonhatóak a programba, abban az esetben, ha a megállapított átlagos térítési díj összege nem haladja meg a napi 7 000 Ft-ot.
 • Tevékenység formái:
  – csoportos foglalkozás (alkalmanként minimum 6, maximum 10 fő), és/vagy
  – egyéni foglalkozás (nem mobilizálható – ágyban fekvő – ellátottak részére, alkalmanként legalább 3 fő).

A támogatás összege:

A támogatás mértéke legfeljebb 12 000 Ft/alkalom (egy alkalom minimum 60 perc).
Az elnyerhető teljes támogatás, benyújtott pályázatonként legfeljebb 1 200 000 Ft.

A támogatás elnyerése esetén az idősotthontól további ellentételezés nem kérhető, sem a terápiáért, sem egyéb kapcsolódó költségekre (pl. útiköltség).

Előleg:

a támogatás teljes összegének 50%-a előlegként kerül folyósításra, a fennmaradó támogatási összeg a teljesítés 40%-ával történő elszámolást követően kerül átadásra.

Támogatás formája:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás,

Támogatás mértéke:

100%

Hány pályázat nyújtható be?

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy pályázó, egy telephelyen egyszerre egy pályázat keretében végezheti a szerződésben foglalt tevékenységét.

Pályázatbeadási határidő: 2023. augusztus 31-ig, illetve a keret kimerüléséig.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  szegedi civil szervezetek támogatása

  Szegedi civil szervezetek támogatása

  A Szeged Város Közösségéért Közalapítvány pályázati felhívása a Szegeden és vonzáskörzetében működő, a szociális, a gyermek- és ifjúságvédelem, a határon túli és regionális kapcsolatok, a kultúra, az oktatás valamint a sport területén tevékenykedő civil szervezetek és intézmények számára, tevékenységeik és működésük támogatására.

  Ki pályázhat?

  • Szegeden és vonzáskörzetében működő, a szociális, a gyermek- és ifjúságvédelem, a határon túli és regionális kapcsolatok, a kultúra, az oktatás valamint a sport területén tevékenykedő szervezetek.

  Területi korlátozás:

  Szeged és vonzáskörzete.

  A támogatás összege:

  legfeljebb 200.000 Ft

  Támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás

  Támogatás mértéke:

  80%

  Pályázat megvalósítási időszak:

  Olyan programokkal lehet pályázni, melyek megvalósítására 2023. évben kerül(t) sor.

  Pályázat beadási határidő: legkésőbb 2023.07.23. 23:59.

  Egyéb feltételek:

  • Egy pályázó legfeljebb 200 ezer Ft összegű támogatást igényelhet, ezen belül a működési támogatás aránya legfeljebb a megpályázott összeg 1/3 lehet.
  • Jelen pályázati fordulóban 1 pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

  Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Normatív támogatás civil szervezeteknek

   Adományok után járó normatív támogatás civil szervezetek részére

   A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása  a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának, a nemzeti összetartozás erősítésének, valamint a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében. A civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz százalékos normatív kiegészítés normatív támogatásnak minősül.

   Ki pályázhat?

   Pályázatot nyújthat be a Magyarországon 2022. december 31-éig nyilvántartásba vett

   • alapítvány, valamint
   • egyesület, ideértve a szövetséget. 

   Pályázat kritériumok:

   Kizárólag azon pályázó részesülhet támogatásban, aki az alábbi táblázatban meghatározott valamennyi kritériumnak megfelel:

    

   Feltétel megnevezése A támogatás akkor nyújtható amennyiben
   1. Rendezett munkaügyi kapcsolatok A pályázó megfelel a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
   2. Végelszámolás, felszámolási eljárás, csődeljárás

    

   A pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, illetve nincs folyamatban ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás.
   3. A Tao. tv. alapján nyújtott támogatásmértéke

    

   A pályázó a tárgyévet megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján nem részesült 3.000.000,-Ft-ot meghaladó összegű látvány-csapatsport támogatásban.
   4. Átláthatóság A pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
   5. Összeférhetetlenség A pályázó és képviselője vonatkozásában nem áll fenn az Áht. 48/B. § (1) bekezdésében, továbbá a Civil tv. 62. § (2) bekezdésében és 67. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok.3 (lásd tételes felsorolás: Pályázati útmutató 5.3. pont)
   6. Nemzeti Együttműködési Alap támogatásaiból történt kizárás A pályázó nem került kizárásra a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásaiból a NEAr. 9. § (1) bekezdése alapján.
   7. Korábbi támogatás beszámolója benyújtásra került A pályázó részéről a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény mellékletében a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetben szereplő, Nemzeti Együttműködési Alap (ÁHT azonosító:

   332995) megnevezésű, fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatással kapcsolatos szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került (a 2022. évi NEAO-KP-1- 2022, a NEAG-KP-1-2022, valamint a NEAN- KP-1-2022 támogatásokkal bezárólag).

   Pályázati díj:

   A pályázónak a pályázat beadása napjáig egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2.000,- Ft 

   A támogatás formája:

   vissza nem térítendő támogatás 

   A támogatás összege:

   min: 10.000,- Ft – max: 750.000,- Ft.

   Támogatás mértéke:

   maximum 100%

   Önerő szükséges-e?

   Nem.

   Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.07.26. 14:00  

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    Pécsi civil szevezetek támogatása

    Pécsi civil szervezetek támogatása

    Pécs város közigazgatási területén működő civil szervezetek szakmai programjainak támogatása, a pécsi civil szervezetek hatékony szerepvállalásának segítése érdekében.

    Ki pályázhat?

    • Egyéb sportszövetség GFO 516
    • Egyéb szövetség GFO 517
    • Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége GFO 519
    • Sportegyesület GFO 521
    • Polgárőr egyesület GFO 526
    • Nemzetiségi egyesület GFO 528
    • Egyéb egyesület GFO 529
    • Egyéb alapítvány GFO 569

    Pályázat szolgáltatás:

    Támogatás igényelhető a pályázó szervezet cél szerinti tevékenységéhez illeszkedő, célcsoportjának érdekében végzett szakmai programok megvalósítására (pl. közösségi kezdeményezések, rendezvények, tudásátadás, szemléletformálás, környezetvédelmi, környezeti nevelési tevékenység, stb.)

    Előnyben részesülnek azon szakmai programok, amelyek illeszkednek Pécs Megyei Jogú Város stratégiai dokumentumaiban foglalt fejlesztési irányokhoz.

    Területi korlátozás:

    A programok megvalósulásának helyszíne Pécs közigazgatási területe.

    A támogatás összege:

    legfeljebb 700.000 Ft

    Támogatás formája:

    vissza nem térítendő támogatás

    Támogatás mértéke:

    100%

    Pályázat megvalósítási időszak:

    2023.10.01. – 2023.12.31.

    Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.07.21.

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     Társadalmi Innovációs Díj

     Társadalmi Innovációs Díj vállalkozásoknak

     Az IFKA Társadalmi Innovációs Díj pályázat küldetése, hogy jogi formától függetlenül elismerje azokat az innovatív kezdeményezéseket, ötleteket, amelyek régóta meglévő környezeti, egészségügyi, közösségi és más problémákra kínálnak új megoldásokat a helyi közösség számára, illetve amelyek napjaink új kihívásaira (energiaválság; menekültválság; a digitalizáció munkaerőpiaci, oktatási és nevelési kihívásai; az idősödő társadalom stb.) adnak hatékony válaszokat.

     Ki pályázhat az IFKA Társadalmi Innovációs Díjra?

     • A 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok, illetve
     • az általuk képviselt informális közösségek;
     • magyarországi székhellyel rendelkező civil szervezetek (egyesületek, alapítványok,
      civil társaságok1), szociális szövetkezetek és nonprofit gazdasági társaságok;
     • magyarországi települési önkormányzatok, önkormányzati szervezetek, intézmények.

     Pályázati témák: 

     1., Üzleti jellegű társadalmi innováció
     A kategóriában olyan innovatív ötletet kívánnak elismerni, amely a társadalmi problémákra vállalkozási eszközökkel reagál, azokra üzleti megoldásokat kínál, és ily módon a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiájával összhangban erősíti a KKV szektor társadalomszervezési, közösségi szerepét, társadalmi hatását, valamint megbecsültségét.

     2., Innovatív helyi kezdeményezés
     Ebben a kategóriában olyan innovatív ötletet díjaznak, mely lokális (településrészi, települési, járási) szinten a közösség aktív bevonásával és helyi együttműködésekre alapozva kínál megoldásokat helyi, vagy globális problémákra.

     Pályázati feltételek:

     A pályázaton indulni kizárólag olyan ötletekkel lehetséges, melyek kidolgozását és megvalósítását  vagy tesztelését a pályázó 2021. január 1. után kezdte meg.

     Az értékelés során a legmagasabb pontszámot elérő 10 pályázó lehetőséget kap arra, hogy innovatív
     ötletét az SI Plus projekt zárórendezvényén szakmai zsűri előtt prezentálja (pitch).

     A prezentációk időtartama maximum 5 perc. A kiválasztott pályázók a prezentáció megtartásához térítésmentes felkészítést (pitch tréning) kapnak.

     Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.08. 23:59  

     • A pályázatok értékelése 2023. május 8. és 2023. június 19. között folyamatosan történik.
     • A legjobban teljesítő 10 pályázót 2023. június 20-ig értesítjük.
     • A legjobban teljesítő 10 pályázó pitch felkészítése 2023. június 23-án és 27-én történik.
     • A Díj zárórendezvényének és a prezentációk bemutatásának időpontja: 2023. július 3.

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     pályázatfigyelés

     Ezt mindenképpen nézd meg, ha díjat akarsz nyerni! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

      Budapest 150 kulturális pályázat

      Kulturális és művészeti projektek támogatása – Budapest 150 keretében

      A pályázat célja olyan Budapest egyesítésének 150. évfordulójához kapcsolódó művészeti alkotások, kulturális projektek, produkciók, kiállítások, kiadványok megvalósulásának támogatása, amelyek nem pusztán Budapest múltját, kulturális gyökereit mutatják be, hanem az egyesítés gondolatát, az itt élők egymáshoz való viszonyát is megjelenítik.

      Ki pályázhat?

      • Magyarországon bejegyzett, magyarországi székhelyű gazdasági társaságok
      • Magyarországon bejegyzett, magyarországi székhelyű civil szervezetek
      • Egyéni vállalkozók

      Pályázati feltételek: 

      • A nyertes projekt megvalósítási időszaka: 2023. június 1. – 2024. június 30. (pályázni csak ezen időintervallumban megvalósuló projekttel lehet).
      • A projektre elnyert támogatás felhasználási időszaka, amely a megkötendő támogatási szerződésben kerül rögzítésre: 2023. június 1. – 2024. július 31. Az elszámolásként csak ebben az időszakban kiállított és teljesített (azaz átutalt, kifizetett, pénzügyileg teljesített) számlákat lehet benyújtani.
      • Egy pályázó kategóriánként 1 db pályázatot nyújthat be.

       Pályázat kategóriák:

      1. fotóművészeti alkotás, projekt, kiállítás,
      2. képzőművészeti alkotás, projekt, kiállítás,
      3. irodalmi alkotás, könyv, regény vagy képregény írás és/vagy kiadás, városismerettel kapcsolatos kreatív produktumok,
      4. film, multimédiás projekt.

      A támogatás formája:

      vissza nem térítendő támogatás

      Támogatás mértéke:

      maximum 5 000 000 Ft.

      Önerő szükséges-e?

      Nem.

      Pályázati díj:

      Nincs.

      Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.01. 23:59

      Döntés várható időpontja:

      2023. június 30.

      A pályázatok elbírálása:

      A pályázatokat a PCU Kuratóriuma bírálja el, amelynek tagjai:

      • Nyáry Krisztián elnök
      • Csejdy András
      • Libor Anita
      • Schiffer János
      • Tóth Árpád.

      Az elbírálás szempontjai (nem prioritási sorrend):

      • a pályázatban szereplő projekt értékteremtő, szakmai, illetve közösségi minősége;
      • a projekt megvalósíthatósága.
      • a pályázónak a pályázatával kapcsolatos tevékenységének ismertetése,
      • a benyújtott költségvetés megalapozottsága,
      • a pályázatból támogatott projekt eredményének hasznosulása.

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

      pályázatfigyelés

      Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

       nagyvállalati önkéntes segítség civileknek

       Nagyvállalati önkéntes segítség civil szervezeteknek

       „Egy nap másokért” –  a dm drogerie markt társadalmi felelősségvállalás kampánya

       Az önkéntes program célja: A vállalat munkavállalói egy nap önkéntes segítséget adnak a rászoruló  civil szervezeteknek és közösségeknek országszerte.

       Kik élhetnek az önkéntes segítőkkel?

       • civil szervezetek, közösségek az ország minden pontján

       Hogyan történik a befogadó intézmények kiválasztása?

       • az intézmény kiválasztását közösen a munkatársak döntik el

       Kik lesznek a civilek önkéntes segítői? 

       • a dm 2000 dolgozója közül az önkéntes dolgozók kiválasztását a dm munkatársai döntik el
       • a dm nem korlátozza a résztvevőket abban, hogy egyénileg, vagy csoportosan látogassanak el a civil szervezethez

       Az alábbi területeken tudnak segíteni az önkéntesek:

       • számítástechnika,
       • könyvelés,
       • pénzügy,
       • HR-személyzeti ügyek,
       • marketing,
       • beszerzés,
       • PR,
       • értékesítés,
       • logisztika,
       • vagyonvédelem,
       • takarítás,
       • egyéb szakképesítést nem igénylő munkák

       Az önkéntes munkaerő termékbeli, vagy pénzbeli adományokat a dm munkatársaként nem adhat.
       Magánszemélyként viszont szabadon dönthet arról, hogy a későbbiekben kapcsolatban kíván-e maradni a segítő szervezettel.

       Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!