Győri öntevékeny művészeti csoportok támogatása

Győr Önkormányzata pályázatot hirdet az öntevékeny művészeti csoportok szakmai fejlesztésének támogatására, működési költségeikhez való hozzájárulásra 

 1. A pályázat célja:
 • a város kulturális életének gazdagítása;
 • a különböző művészeti ágakat művelő öntevékeny csoportok értékteremtő alkotásainak és produkcióinak létrehozásának elősegítése.

     2. A pályázók köre:

 • Pályázhat bármely, az előadó-művészetek (báb, színjátszás, vers- és prózamondás, ének, tánc, zene, egyéb) és a vizuális művészetek (képző-, fotó-, filmművészet, népművészet és tárgyalkotó művészetek, egyéb) bármely ágában jelenleg is működő

a) civil szervezet

                             b) jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny művészeti csoportot fenntartó költségvetési szerv, köznevelési intézmény, egyházi jogi személy, kulturális főtevékenységű nonprofit gazdasági társaság, vagy kulturális főtevékenységű egyéni vállalkozó,

 • amely győri székhelyű vagy
 • nem győri székhelyű szervezet, amennyiben  az általa megjelölt pályázati cél Győrben valósul meg,
 • amely 2024. március 1-jét megelőzően kezdte meg működését
 • amelynek nincs köztartozása, illetve az Önkormányzat felé fennálló lejárt elszámolási kötelezettsége.
 • nem magánszemély egyéni alkotók,
 • nem hivatásos művészek és szervezetek, együttesek,
 • alapfokú művészetoktatási intézmény nem pályázhat az alapfeladatai körében végzett tevékenységére.

     3. A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás

     4. Benyújtási határidő: 2024. március 28.

     5. Keretösszeg: 15.000.000,- Ft.

     6. A pályázat keretében elszámolható kiadások:

 • a 2024-ben  megvalósuló/megvalósítandó  programok,  rendezvények  számlával    igazolt

személyi jellegű és dologi kiadásai,

 • az öntevékeny művészeti csoport szakmai tevékenységének számlával igazolt dologi kiadásaira,

működéshez szükséges számlával igazolt eszköz vásárlására, fejlesztésére

      7.  A pályázat keretében nem elszámolható kiadások:

 • bér jellegű kifizetések, megbízási díj, ösztöndíj, üzleti ajándék, étkezési költség (beleértve az italt is), reprezentációs költség    (kivéve    a    díjazáshoz    kapcsolódó       ajándéktárgyak, érmék, emlékérmék), szállásköltség, belépőjegyek;
 • karbantartási költségek;
 • telefonköltségek;
 • internet előfizetési költség;
 • közüzemi költség;
 • üzemeltetési költség;
 • köztartozások teljesítése.

     8. A finanszírozás formái:

 • Utófinanszírozás: amennyiben a támogatás felhasználása 2024. január 1. – 2024. május 31. közötti időszakban megvalósult/megvalósul;
 • Vegyes finanszírozás: amennyiben a támogatás felhasználása 2024. január 1. – 2024.   december 15. közötti időszakban valósul meg;
 • Előfinanszírozás: amennyiben a támogatás felhasználása 2024. június 1. – 2024. december 15. közötti időszakban valósul meg.

 

   

   

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!