Tag Archive for: 5 millió forint

Legyen a te vállakozásod is családbarát munkahely

Legyen a Te vállalkozásod is családbarát munkahely!

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása.

A pályázat célja:  olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi
családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a
családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak – hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.

Ki pályázhat?

 1. Kisvállalatok 50 főnél kevesebb, de 5 főnél több foglalkoztatottal;
 2. Középvállalatok: gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság; 50-249 fő foglalkoztatottal;
 3. Nagyvállalatok: gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság; 250 fő vagy a feletti foglalkoztatottal;
 4. Költségvetési szervek: központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat,települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi társulás, megyei önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata, országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmény, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény;
 5. Egyházi jogi személy: a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye.

Pályázati tevékenység:

A pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak a magánélet és a munkahelyi feladat egyensúlyának kialakításához.

A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatói okiratban meghatározott feltételek szerint.

Pályázati feltételek:

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el, melyek teljesítésének a támogatási időszakon belül meg kell történnie. A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható!

Pályázat megvalósítási időszak:

2024. május 15. és 2025. június 30.

Pályázati előny:

Előnyt élvez az a pályázat, amelyben a pályázó szervezet a programja megvalósítása során együttműködik a helyi közélet egyéb szereplőivel, pl. az önkormányzattal, a helyi sajtóval és médiával, illetve helyi oktatási intézménnyel, egyházi közösséggel, egészségügyi intézménnyel stb. és erről szándéknyilatkozatot vagy együttműködési megállapodást is csatol pályázatához.

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke:

maximum 5.000.000,- Ft.

Támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

Önerő szükséges-e?

Nem.

Pályázati díj:

Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 5.000,- Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni.

Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2024.07.01. 23:59  

Elbírálás: 2024.augusztus végére várható.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Gyermek és ifjúsági közösségi célú tevékenységek támogatása

   

  A pályázók köre:

  • Természetes személyek (Ifjúsági közösségeket segítők, Diákönkormányzatot támogató és segítő pedagógus); – Nyilatkozat az intézmény vezetőjétől, hogy tud róla és támogatja
  • Civil szervezetek, Alapítványok, Egyesületek;
  • Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók;
  • Ifjúsági közösségek (pl DÖK); Szülői szervezetek a DÖK-kel együttműködésben. (Mentor szükséges)
  • NEM VEHET RÉSZT: 
   • politikai pártok, szakszervezetek közjogi, kormányzati jogi személyek, állami költségvetésből gazdálkodó szervezetek és intézményeik, köztestületek, közalapítványok, kórházak és rendelőintézetek, állami (önkormányzati) költségvetésből gazdálkodó nonprofit közhasznú társaságok, egyház, szociális szövetkezet, azok a pályázók, akik az Alapítványtól a korábban elnyert támogatás felhasználásáról nem számoltak be.

   

  Támogatható tevékenységek:

   

  1. Közösségépítés és működtetés témakörben:

   • Ifjúságsegítő (együttműködés, empátia, demokratikus értékek kialakulását, fenntartását segítő) hálózat kialakítása, működtetése;
   • Közösségépítésben kortárs segítő csoportok, közösségek létrehozása, képzése, működtetése;
   • Közösségépítésben, kompetenciák fejlesztéséhez outdoor és kalandpedagógiai események és táborok szervezése; 1 hetes táborok támogatása (közösségi élmény, szervezési, kompetenciafejlesztő, stb. tartalommal);
   • Jó gyakorlatok megosztása.

  2. Demokratikus értékek és működés támogatása témakörben

   • Demokratikus értékek és működéshez szükséges kompetenciák fejlesztése, modellek kidolgozása vagy / és alkalmazása;
    • Diákönkormányzat képzés (modul rendszerű, több rövidebb modulból, pl.: jogszabályismeret, kommunikáció, parlamentalitás, értékek és szükségletek, partnerség);
    • Diákvezetők, közösségi vezetők felkészítése, képzése: közösségek működtetése, érdekképviselet, demokrácia technikák, diákmédia,
    • Szülő, DÖK támogató, segítő tanárok, közösségeket támogatók képzése, segítése, fejlesztése;
    • Jó gyakorlatok bemutatására programok szervezése
    • Közösségépítő módszerek, demokrácia technikák, strukturált alkotási technikák, élménypedagógia, közösségszervezés, érdekképviselet, vitakészség, vitakultúra fejlesztése
    • Támogató felnőttek szervezése, aki a gyerek diák ifjúsági közösség támogatásával akar és képes foglalkozni. (tartalom, eszköz);

  3. Tudatosság fejlesztése, önismeret, önfejlesztés témakörben

     • Tudatosság, tudatos gondolkodás fejlesztésében élménypedagógiai foglalkozások, táborok, önismereti foglalkozások, együttműködés fejlesztő foglalkozások, képzések szervezése, jó gyakorlatok megosztása (kiadványok, kisfilmek, közös táborok, programok)
      • Meditáció, relaxáció, stresszkezelési technikák elsajátítása, fejlesztése workshopok, saját élményű programok szervezése;
      • Táplálkozással kapcsolatos programok szervezése, a tudatos táplálkozás elsajátítása, programok szervezése, kiadványok, közös élményalapú kisfilmek készítése
      • Testmozgással kapcsolatos programok szervezése, elsajátítása (pl. Jóga)
      • Tanulási technikák elsajátítása, workshopok, közös programok szervezése, előadók meghívása;
      • Önismeret, önfejlesztés témakörben képzések, workshopok, élményalapú programok szervezése, táborok.

  4. Szociális kompetenciák fejlesztése témakörben:

       • Szociális kompetenciák fejlesztéséhez képzések, workshopok, saját élményű programok, élménypedagógiai tréningek, csapatépítő tréningfolyamatok szervezése pl: konfliktuskezelés, asszertivitás, együttműködés.
        • Erőszakmentes kommunikáció elsajátítása, fejlesztése, workshopok, saját élményű programok szervezése;
        • Kompetencia fejlesztő élményalapú képzések, táborok;

  5. Érzelmi intelligencia fejlesztése

         • Érzelmi intelligencia (EQ) fejlesztéséhez szükséges képzések, workshopok, saját élményű programok, tréningek, tréningfolyamatok szervezése pl: konfliktuskezelés, asszertivitás, együttműködés.
          • Egymás megismerése, mások érzelmeinek felismerése;
          • Az érzelmek testi tudatosítása
          • Pozitív érzelmek megosztása;
          • Az asszertív kommunikáció;
          • Erőszakmentes kommunikáció (EMK);
          • Érzelmeink kezelése a gyakorlatban, Érzelmeink szabályozása
          • Konfliktus feldolgozása;

  A pályázatban egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia. A k) pont szerinti tevékenység megvalósítása esetén kizárólag a k) pont szerinti tevékenység választható.

   

  A pályázat formája és mértéke

  Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
  Támogatás mértéke: 100%, legfeljebb 1.500.000,- Ft

   

  Határidők:

  Beadási határidő: 2024. június 30.

  Megvalósítás időszaka: 2024. augusztus 1 – 2025. május 31.

   

  Kötelező vállalás a pályázatban:

  Kötelező részt venni a kiíró által nyújtott workshopon .

  A kiíró amennyiben indokoltnak tartja mentort biztosít a pályázat megvalósításához.

  A mentorral való együttműködés tartalma:

  • Projekt nyitó megbeszélés
  • Pályázati tartalom és ütemterv szerint együttműködési tervet közösen készítenek
  • Legyen személyes találkozó legalább 2 alkalommal
  • On-line konzultáció időszakonként két havonta

   

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  Készüljön fel a pályázatokra velünk!

  Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!