nyári táborok budapest 1. kerület

NYÁRI FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK ÉS TÁBOROK Budapest l. kerületében

Ki pályázhat?

 • oktatási-nevelési tevékenységgel, fejlesztéssel foglalkozó nonprofit gazdasági társaságok,
 • oktatási-nevelési tevékenységgel, fejlesztéssel foglalkozó egyéni vállalkozók (pl. pedagógusok)
 • alapítványok
 • bejegyzett civil szervezetek
 • egyházi szervezetek, vallási közösségek.

Pályázat célja:

Az elnyerhető díjakkal hozzájárulni a cégek fejlesztéséhez, hogy működésük eredményes és fenntartható legyen.

Pályázati kategóriák:

Az Önkormányzat segítséget kíván nyújtani az I. kerületben élő családok számára, különös tekintettel a kerületben általános iskolában tanuló gyerekek családjaira, valamint a Budavári Önkormányzat és intézményeiben dolgozók gyermekei részére a nyári, iskolai szünet időtartamát lefedő időszakban a gyermekek felügyeletének megoldásában.

 1. A tanterven túlmutató sport-, művészeti-, személyiség-, és készségfejlesztő, érzékenyítő, prevenciós, kreativitást, kommunikációs, empátiás készségeket fejlesztő, tehetséggondozó és felzárkóztató programok és foglalkozások szervezésének támogatása, mely résztvevőinek legalább 70%-a az I. kerületben bejelentett lakcímmel és/vagy tartózkodási rendelkező gyermek.
 2. A Budavári Önkormányzat ingatlanjainak a pályázati célok megvalósítása érdekében való hasznosítása a foglaltság függvényében:
 • Zamárdi Üdülő
 • Horányi Ifjúsági Tábor és a
 • Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont.

Továbbá az alábbi ingatlanok tárgyában a pályázónak maga kell egyeztetnie és szerződnie a helyszínek igénybevétele tekintetében a helyszínek vagyonhasznosítójával, vagyis a
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.-vel a Virág Benedek Ház és a Vízivárosi Klub esetében.

A tervezett programokat úgy kell megszervezni, hogy az önkormányzati szünidei nyári táborokat ne akadályozza.

Pályázati vállalások:

A pályázónak vállalnia kell, hogy az I. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és a táborba jelentkező tanulók részére kedvezményes részvételi költséget biztosít, azaz a családok számára tanulónként egy heti program – étkezés biztosításával együtt – nem haladhatja meg a 25 000 Ft-ot, azaz huszonötezer forintot.

Elszámolható költségek:

 1. Személyi jellegű kiadások és járulékai (pl. bérköltségek, megbízási díjak, tiszteletdíjak)
 2. Dologi kiadások
 • anyagköltség, készletbeszerzés (pl. irodaszer, élelmiszer)
 • szolgáltatással összefüggő kiadások (pl. csoportos étkezési költség, utazással kapcsolatos költség,
  bérleti díjak, szállás költség)
 • tárgyi eszközök beszerzése (pl. kis értékű – 100 000 Ft alatti – eszközök vásárlása)

Nem elszámolható költségek:

 1. Valuta átváltásokból származó árfolyamveszteségek, illetve díjai, valamint egyéb pénzügyforgalmi költségek nem számolhatóak el.
 2. A levonható ÁFA nem számolható el, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.

Beadási határidő: 2023. május 2., 24:00

Pályázatok elbírálása: 2023. május 24.

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!