Normatív támogatás civil szervezeteknek

Adományok után járó normatív támogatás civil szervezetek részére

A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása  a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának, a nemzeti összetartozás erősítésének, valamint a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében. A civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz százalékos normatív kiegészítés normatív támogatásnak minősül.

Ki pályázhat?

Pályázatot nyújthat be a Magyarországon 2022. december 31-éig nyilvántartásba vett

  • alapítvány, valamint
  • egyesület, ideértve a szövetséget. 

Pályázat kritériumok:

Kizárólag azon pályázó részesülhet támogatásban, aki az alábbi táblázatban meghatározott valamennyi kritériumnak megfelel:

 

Feltétel megnevezése A támogatás akkor nyújtható amennyiben
1. Rendezett munkaügyi kapcsolatok A pályázó megfelel a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
2. Végelszámolás, felszámolási eljárás, csődeljárás

 

A pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, illetve nincs folyamatban ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás.
3. A Tao. tv. alapján nyújtott támogatásmértéke

 

A pályázó a tárgyévet megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján nem részesült 3.000.000,-Ft-ot meghaladó összegű látvány-csapatsport támogatásban.
4. Átláthatóság A pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
5. Összeférhetetlenség A pályázó és képviselője vonatkozásában nem áll fenn az Áht. 48/B. § (1) bekezdésében, továbbá a Civil tv. 62. § (2) bekezdésében és 67. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok.3 (lásd tételes felsorolás: Pályázati útmutató 5.3. pont)
6. Nemzeti Együttműködési Alap támogatásaiból történt kizárás A pályázó nem került kizárásra a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásaiból a NEAr. 9. § (1) bekezdése alapján.
7. Korábbi támogatás beszámolója benyújtásra került A pályázó részéről a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény mellékletében a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetben szereplő, Nemzeti Együttműködési Alap (ÁHT azonosító:

332995) megnevezésű, fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatással kapcsolatos szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került (a 2022. évi NEAO-KP-1- 2022, a NEAG-KP-1-2022, valamint a NEAN- KP-1-2022 támogatásokkal bezárólag).

Pályázati díj:

A pályázónak a pályázat beadása napjáig egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2.000,- Ft 

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás 

A támogatás összege:

min: 10.000,- Ft – max: 750.000,- Ft.

Támogatás mértéke:

maximum 100%

Önerő szükséges-e?

Nem.

Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.07.26. 14:00  

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!